FORUM KOD CZASU
Dziwne, Nieznane,Niepokojące.

Nauka i Technika - ZAMIECIONE POD DYWAN

Blue - Sob Sie 26, 2006 08:57
Temat postu: ZAMIECIONE POD DYWAN
O odkryciu Franciszka Rychnowskiego.

W imię Boga Stworzyciela Wszechrzeczy
Ta książka to świadectwo Rychnowskiego na temat uleczeń jego maszyną. Oczywiście jak zwykle przy okazji Rychnowski dzieli się swoją wiedzą eksperymentalną i przemyśleniami. Powiem szczerze. Po przeczytaniu tej książki "zatkało" mnie. Zdałem sobie sprawę, że to co było poszukiwaniem zasługi wynalezienia orgonu okazało się małym fragmentem dorobku Franciszka Rychnowskiego. Jego zapiski dają pewne wskazówki jak odtworzyć ten dorobek, chociaż prawie nic się nie zachowało. Dlaczego tak się stało? Bo Polska była strefą wojny? Bo świat nie był na to gotowy? Bo Rychnowski zrażony światem i manipulowany zabrał swoje tajemnice do grobu? Jedno jest pewne, jak nic nie zrobimy to dalej tak będzie. No to zróbmy coś.
Mamy prawo Peltiera, Thomsona, Seebacka. Teraz przyszedł czas na odgrzebanie dwóch starych-zapomnianych efektów pressio-elektrycznych odkrytych przez Rychnowskiego :) ), które w obecnej nauce są znane ale przewijają się jakoś tak w cieniu. Jakby wszyscy zapomnieli, że jest to kolejny sposób na generowanie DARMOWEJ energii!
Efekt ciśnieniowo-elektryczny Rychnowskiego, który odkrył i opisuje -jak zwykle nie ujawniając za wiele -w niniejszej pozycji wygląda następująco:
RÓŻNICA POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO NA DWU KRAŃCACH OŚRODKA JEST ZMIENNA W ZALEŻNOŚCI OD RÓŻNICY CIŚNIEŃ NA JEGO KRAŃCACH
I to zależna od ciśnień wszelakich tj. osmotycznych, wynikających z przekształceń objętościowo-cieplnych oraz wywołanych elektrycznie na zasadzie odwrotnego efektu również zaobserwowanego przez Rychnowskiego czyli, że:
PRZYŁOŻENIE RÓŻNICY POTENCJAŁÓW MIEDZY DWOMA KRAŃCAMI OŚRODKA WYWOŁUJE RÓŻNICĘ CIŚNIENIA OBJAWIAJĄCĄ SIĘ ZMIANĄ WYSKOŚCI SŁUPÓW PŁYNU SKONFIGUROWANYCH W NACZYNIE POŁĄCZONE (np. Po przyłożeniu napięcia do wody destylowanej ( która jest izolatorem) na obu jej krańcach, słupy wody się obniżą lub podwyższą).
Dobrzy ludzie, proszę sprawdźcie to przy pomocy różnych konfiguracji. Wskazane wysokie napięcie i przegroda kapilarna (porowata) po środku .
Czy efekty Rychnowskiego tłumaczą potencjał elektryczny atmosfery w zależności od wysokość n.p.m.? Czy pozwalają określić prędkość dyspersji gazów a może tylko jonów? Czy tłumaczą zjawisko wiatru pressio-elektrycznie? Wreszcie czy pozawala powiązać w nowy sposób grawitację z potencjałem elektrycznym podchodząc od strony ciśnienia eteru?
W tej pozycji Rychnowski przy okazji wyjaśnia pobieżnie przyczyny reumatyzmu. Tłumaczy, że naświetlenia jego maszyną zwiększają potencjał elektryczny a ten zwiększa ciśnienie osmotyczne. Stąd konkluzja, że przyczyną efektów pressio-elektrycznych Rychnowskiego jest chemizm roztworu i/lub jonizacja.
Dowiemy się o fizyce pracy serca i krwioobiegu. Dowiemy się o ówczesnej wiedzy nt. gromadzenia energii w organizmie, przekazywaniu na drodze mechanicznej energii mięśniom przez układ nerwowy, o wpływaniu opromieniowaniem eteroidem na pracę serca i mięśni oraz o tym jak bańka z eteroidem sama się obraca! Rychnowski też opisuje swoją wizję relacji między czteroma stanami skupienia materii (czwarty to promienisty) a ich energią. Z tej książki dowiemy się również między innymi, że Rychnowski robił grudki sztucznego diamentu z sadzy dużo wcześniej niż General Electric w 1950.
IKS WON CHYR
MENE TEKEL FARES
XXXXIV
WSPOMNIENIA Z PRZESZŁOŚCI
FRAGMENTY WYNIKÓW Z CZTERDZIESTOLETNICH ZABIEGÓW LECZNICZYCH POD AKADEMICKĄ NAZWĄ KURFUSZERSTWA, SZARLATANERJI I OSZUKAŃCZEJ SOGESTJI.
Sprawiedliwość jest kwiatem Bożym, który więdnie w objęciach nieświadomości ludzkiej.


NAKŁADEM AUTORA LWÓW 1922
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Z TŁOCZARNI WYDAWNICTWA POLSKIEGO WE LWOWIE
XXXXIV.
Wspomnienia z przeszłości.
Fragmenty wyników z czterdziestoletnich zabiegów leczniczych pod akademicką nazwą kurfuszerstwa, szarlatanerji i oszukańczej sugestji.
Lat 40 temu poznałem się, przypadkowo ze sławnym diagnostą, z doktorem Oskarem
Widmanem. Wkrótce pracowaliśmy wspólnie nad ulepszeniem spidmografów; on mi objaśniał wszelkie funkcje fizjologiczne, ja zaś objaśniałem i tłumaczyłem jemu zasady i teorje elektryczności i mechaniki: ja byłem jego uczniem, a on —- vice versa — moim.
Wspieraliśmy się wzajemnie w swoich pracach w najlepszej zgodzie ludzi myślących, nie robiących sobie wzajemnie żadnej konkurencji, pomagaliśmy jeden drugiemu jak najszczerzej w miarę osobistego bogactwa wiedzy.
Pewnego, dnia zimowego przychodzi Oskar w swojej, jak zwyczajnie, letniej zarzutce, w stanie podnieconym, bo był przedtem na konsyljum, w chwili, gdy dusza frunęła już prawie z ciała chorego, i zwraca się do mnie z następującą propozycją: „Na uniwersytecie wpajano we mnie przekonanie, że serce działa podobnie jak pompa ssąco-tłocząca! —To, że działa tłocząco — wiem dobrze, lecz czy działa ssąco czyli ewakuacyjnie, tego dobrze nie pojmuję! — Pan jesteś mechanikiem, a przytem też szpicifindrem — radzę panu zająć się tą niejasną sprawą. Bardzo warto poświęcić na to więcej trudu, bo to jest nader ważna sprawa!
Wypada nadmienić, że dr. Widman był specjalistą w chorobach serca i sam też umarł na niedomóg serca. On wiedział, że ja się nadzwyczajnie interesowałem fizjologją, i że przestudiowałem co najmniej cztery różne wydania różnych autorów, począwszy od Dubois Raymonda, a skończywszy na Huxleyu, i że prace Harveya i jego tragedja koleżeńska nie były mnie obce. Nie brukowało też u mnie całego stosu prac Pogendorfa, później i Wiedemanna, ani Annałów Fizyki i Chemji, ani Nauki elektryczności i magnetyzmu Wiedemanna, ani Fizycznego leksykonu Marbacha, ani dzieła Müllera, Pouleta, Schellena, Johna Tyndala oraz wielu, wielu innych skarbów nauki fizyki i chemji, które gromadziłem od najmłodszych lat i których strzegłem jak oka w głowie; jako mechanik bowiem widziałem cały ziemski raj w nauce fizyki i elektrotechniki. Studjowałem tę wiedzę con armore bynajmniej nie w celu zastosowania jej do jakichkolwiek celów leczniczych, będąc jako młody inżynier, zanadto przejęty nauką, techniczną jako taką.
Trudno mi było zrozumieć, żeby maszyna parowa w zwyczajnych warunkach, przy pełnym nacisku pary, dawała zasadniczo tylko 4 ½ %, a przy zastosowaniu wszelkich ulepszeń tylko 14 ½ % skutecznego efektu mechanicznego tego ciepła, które, uzyskuje się przy opalaniu kotła parowego. Teorja Roberta Mayera, Jonla, Clausjusza, Schinza, Rumforda, Peceta „Traite de la chaleur” były mnie zanadto dobrze znane, ażebym mógł tu dopuszczać pomyłkę. Wszak już sam James Watt: znalazł, że pierwotna maszyna parowa Newecomena dawała .tylko ¼ % efektu.
Z fizjologii natomiast dowiedziałem się, że żyjące organizmy dają, zależnie od swojego zdrowia organizmu swego, 80 ; a nawet 90% efektu mechanicznego z, materjału, strawionego w ustroju źołądkowo-kiszkowo- i t. d. .Wobec tego, że przy bliższem rozpatrzeniu się. poznałem, że ustrój organiczny jest tak samo maszyną, lecz bez; porównania lepiej zaaraniżowną niż. maszyna, wykonana ręką ludzką, wnet doszedłem do ;: wniosku, że klucza do poprawy maszyn, pracujących w praktycznej technice należy poszukać w procesach biochemicznych żyjących organizmów.
Po żmudnem badaniu i szukaniu przekonałem się, że nie tylko technika, lecz też i nauka fizjologji znajdują się na błędnej drodze, materjały bowiem opałowe jak również i środki spożywcze, stałe czy też płynne, nie zawierają w swojem jestestwie materjalnem żadnej energji kinetycznej ani kalorycznej. Energja czyli siła może być utajona jedynie tylko na powierzchni drobin materji, znajdującej się w stanie eterycznym, gazowym lub też parowym, w materji zaś żyjącego organizmu — wyłącznie tylko w gromadzących energję komórkach organicznych. Stan eteryczny jest już zasadniczo stanem promieniującym, który odznacza się największym zasobem energji, utajonej na jego drobinach materjalnych. Równocześnie musiałem się też przekonać mimowolnie, że osoby, otoczone aureolą potęgi naukowej, często posiadają już tylko fragmenty tej wiedzy, którą, sobie w młodości w tym tylko celu przyswoili, ażeby uzyskać pewien stopień akademicki; a gdy stały już na tym upragnionym szczeblu, to często większa cześć mądrości akademickiej poszła w szare zapomnienie wśród codziennej walki o chleb powszedni, okazała się bowiem już zbędną w szablonowych warunkach państwowych.
Pierwszorzędnem zadaniem dla mnie było stwierdzić autentycznie, w jaki to sposób można uwolnić utajoną energję z odnośnego podkładu materjalnego, znajdującego się w agregacie gazowym czy też parowym; i przekonałem się wkrótce, że żadna materja nie może przejść w stan lotny, gazowy i t. d., jeżeli prototypowe składowe cząsteczki jej nie mają możności przyjęcia ze swojego otoczenia stosownego zasobu energji — więc też vive versa, prototypowe składowe cząsteczki materji pozbywają się swojej zawartości energetycznej, przechodząc ze stanu gazowego w stan stały lub też płynny.
Zupełna analogja istnieje też z ładunkiem elektrycznym o pewnem napięciu, utajonem na powierzchniach błonek baniek pary, mieszczących się w określonej przestrzeni. W miarę kondensowania się pary wzrasta napięcie elektryczne i udziela swemu otoczeniu w formie energetycznego promieniowania; w razie zaś raptownej kondensacji pary wodnej na wzrost napięcia elektrycznego objawia się w formie wybuchu czyli wyładowania elektrycznego; skondensowana woda bowiem nie może zawierać w swoim składzie materjalnym takiego samego zapasu ciepła, i elektryczności, jaki zawierała w stanie-parowym, odpowiadającym większej przestrzeni, zajmowanej, przez wodę, oraz większej powierzchni jej, będącej sumą powierzchni błonek poszczególnych baniek pary, aniżeli w znacznie mniejszej przestrzeni zamknięta skroplona woda, płynna czy zamarznięta. Na tej podstawie każdy proces palenia przedstawia się jako proces skupienia się materji eterycznej, odpowiadający skupianiu się stanu gazowego lub parowego na stan stały lub płynny, a proces ten bardzo dobrze obserwować można w czasie łączenia się tlenu z węglem.

Jeżeli powstrzyma się wszelką utratę uzyskanego-ciepła, to uzyskany przy procesie spalenia kwas węglowy rozpadnie się znowu na tlen in statu nascendi i na węgiel w proszku o połysku srebrzystym, którego niektóre grudki, o nader twardej spoistości, podobnie jak diament rysują szkło.[MrHopen: Rychnowski znał sztuczny diament].

Z tych doświadczeń wynika, że także cały dla procesu biomechanieznego niezbędny, zapas energji może być przyswojony przez dany organizm jedynie i wyłącznie tylko za pośrednictwem materjału eterycznego lub gazowego, więc powierzchnia kwadratowa płuc, a raczej alweoli płucnych, obejmująca około 90 metrów kwadratowych, i kolosalna powierzchnia, obejmująca około 4300 metrów kwadratowych, erytrocytów krwi, krążących w alweolach płucnych, tworzą oczywistą podstawę do przyjmowania energji z powietrza atmosferycznego, niezbędnej dla podtrzymywania stałego procesu życiowego. Odczuwanie świeżości powietrza wskazuje na energetycznie zwiększoną wartość powietrza, ono bowiem także ulega bezustannie fizycznym zmianom pod czynnym wpływem promieni świetlnych. Słońce, prześwietlając całą atmosferę ziemską, bezustannie, regeneruje ją w przeciwnym razie zamarłoby wkrótce całe życie na ziemi i ustałaby możność odbywania się wielu procesów chemicznych. [!]
Już Berceljusz starał się poznać, na czem polega świeżość powietrza atmosferycznego, lecz wszelkie jego badania w drodze chemicznej okazały się bezowocnemi.
Dopiero moje mozolne doświadczenia wykazały, że świeżość powietrza polega wyłącznie na zmianach fizycznych, przy których wchodzące w skład powietrza gazy uzyskują większa potęgę energetyczną. Zmiany te wywołane zostają przez potężne promienie świetlne względnie energetyczne, przenikające warstwę powietrzną. Nader znamiennym jest fakt, że tlen jest gazem paramagnetycznym, podlegającym wpływowi magnetyzmu ziemi. Wobec tego, że erytrocyty krwi zawierają żelazo, stają się one same magnesami pod wpływem magnetyzmu ziemi i wskutek tego wydatnie przyczyniają się do porywania tlenu w skład krwi. [!] Oprócz tego procesu respiracyjnego cała powierzchnia żyjącego ciała bezustannie okluduje czyli pochłania cząsteczki gazowe otaczającej atmosfery, naciskającej na każdy kwadratowy centymetr płaszczyzny ciała żyjącego z siłą około jednego kilograma, zależną od każdoczesnego stanu ciśnienia atmosferycznego, tak dającego się we znaki osobom reumatycznym i z sił wyczerpanym.
Mniej więcej z tem przygotowaniem naukowem zabrałem się do badania tego zadania, poruszonego przez doktora Oskara Widmnna, a zaraz na wstępie stwierdziłem, że ssanie serca jest zupełnie błędnym poglądem naukowym. Jeżeli bowiem nastąpić ma proces ssania czyli jak Torricelli stwierdził, ciśnienia powietrza na płyn, zawarty w rurze, to rura, w której nastąpić ma ssanie (!!), musi być na jednym swym końcu zupełnie otwarta, ażeby nacisk powietrza mógł byc tam czynny. Akademicki bowiem „horror vacui” [strach przed próżnią], jaki by usprawiedliwiał ssanie serca, nie istnieje już od czasu, gdy Torrcelli stwierdził istotę ciśnienia powietrznego. Gdy wynik mojego badania zakomunikowałem dr. Widmanowi, poskrobał się on za uchem i parsknął śmiechem.— Ależ człowieku! Jeżeli ewakuacja przez serce jest niemożliwa, to jakim żeż cudem dostaje się krew z wen czyli żył do serca — chyba że nacisk serca przeciska ją do żyj z tętnic czyli arteryj przez naczynia włoskowate. Zresztą poczynam też, pojmować, że gdyby serce rzeczywiście ssało, to ściany żył musiałyby być też znacznie grubsze i sztywniejsze, jak to ma miejsce przy gumowych sączkach pomp, które usztywnione bywają nawet spiralą metalową.
Rozpoczął się długi okres badania. Należało stwierdzić, czy ciśnienie w tętnicach, wywarte działaniem serca, rzeczywiście wystarcza, ażeby przecisnąć krew z tętnic przez naczynia włoskowate do żył. Poczynione doświadczenia wykazały, że to należy do niemożliwości, nacisk bowiem krwi, wywołany działaniem serca, wynosi w aorcie maksymalnie około 1/3 atmosfery, t. j. 33 dekagramów na jeden kwadratwy centymetr, gdy tymczasem opór, na jaki czysta destylowana woda napotyka w przewodach włoskowatych, jest tak potężny, że zachodzi konieczność podniesienia ciśnienia do 14-tu atmosfer blisko, żeby w ogóle woda przesączała się przez system naczyń o czterech mikronach kwadratowych przekroju każdego z nich. Do prawidłowego przeto krążenia krwi potrzeba by mechanicznego nacisku co najmniej około 30 atmosfer, t. j, 3000 dekagramów na kwadratowy centymetr, więc około sto razy więcej, niż wynosi rzeczywiste ciśnienie krwi w przewodach arteryjnych. Odnośne cyfry uzyskano za pośrednictwem specjalnie zbudowanego przyrządu, opatrzonego w pompę cisnącą i manometr kontrolny.
Wynik tych doświadczeń wyprowadził zupełnie z równowagi dra Widmana, ja zaś męczyłem się kilka tygodni, poczyniłem znaczne wydatki na różne przyrządy i zamiast osiągnięcia pozytywnego wyniku, doszedłem do jeszcze większego powikłania całego problemu. Jednakowoż przy mojej uporczywej wytrwałości nie dałem jeszcze za wygraną. Gdy z pompą cisnącą, nie doszedłem do wyniku, utorowałem sobie odmienną drogę

.Wiedziałem już o tem, że dwa różnorodne rozczyny starają się wzajemnie przeniknąć i to często dążność ta występuje z niezwykłą potęgą.
Skonstruowałem więc taki aparat, ażeby można było wymienić membraną kapilarną, dzielącą rozczyny od siebie, i opatrzywszy zamkniętą stronę manometrem, nabiłem czystej destylowanej wody jednakowo wysoko po jednej i po drugiej stronie membrany. Po kilku godzinach spokojnego stania płynu nie zauważono żadnej zmiany w jego stanie.
Następnie dano po jednej, otwartej, stronie kilka kropel alkoholu, a wkrótce zauważono, że płyn przesącza się przez membranę i że ciśnienie wzmaga po stronie, opatrzonej w manometr.
Powtórzono to doświadczenie z różnemi chemikaljami i przekonano się, że każda różnica składu chemicznego wywołuje pewne ciśnienie, nie wykluczając znanych lekarstw, jak digitalis, strofantum, teobromina i t. d. i t. d., rozczyn soli. cukru i t. d. Dalsze badania wykazały, że przy zastosowaniu czystej wody i nadaniu jej pewnego potencjału elektrycznego ciśnienie podniesie się jak przy różnicy składu chemicznego płynu po obu stronach membrany. Jednakowoż jeżeli pozostawiono tylko czystą wodę, a podniesiono po jednej stronie ciśnienie za pomocą pompy kompresyjnej, to skutek był ten, że ujawniła się różnica potencjałów elektrycznych pomiędzy jedną i drugą stroną.
[MrHopen: UWAGA, mamy tu nowe dwa zjawisko fizyczne wiążące ciśnienie z napięciem oraz napięcie z ciśnieniem!! Nazwane przez mnie efektem ciśnieniowo-elektrycznym Rychnowskiego.]


Uważałem wszystkie te wyniki za dodatnie i oświadczyłem, że podane przez Harveya objaśnienie krążenia krwi w organizmie nie jest dokładne, że ważne jest wyłącznie tylko do obszerniejszych naczyń krwionośnych, że natomiast dalszy ciąg krążenia krwi przez naczynia włoskowate do żył i następnie do serca polega wyłącznie na działaniu, wynikającem z osmotycznego ciśnienia, uzasadnionego różnicą składu chemicznego krwi — lub też prawdopodobnie jest skutkiem różnicy potencjałów elektrycznych krwi, tętnic i żył. Te poglądy moje na przyczyny krążenia krwi zostały przez ówczesnych koryfeuszów zaraz na wstępie haniebnie skrytykowane, a P. T. Napoleon Cybulski, prof. fizjologji na Uniwersytecie Krakowskim, zbył moje zapatrywania na tę sprawę w sposób obraźliwy. Ali right! — Poruszając sprawę krążenia krwi, nadmieniłem, że ułatwiające je lekarstwa, jak digitalis, strofantus i inne, wcale nie działają na mięsień sercowy, lecz podnoszą tylko ciśnienie osmotyczne, że przeto skoro, tylko środki te przedostają do krwi i po drugiej stronie naczyń włoskowatych,, skuteczność ich staje się problematyczną.
W owym czasie zbudowałem własnemi siłami i przemysłem maszynerię do dynamoelektrycznego oświetlenia nowo zbudowanej sali sejmowej we Lwowie, pomimo że elektrotechnika, jako niemowlę, . spoczywała .jeszcze, wówczas w kołysce, brakowało bowiem wszelkiej technicznej literatury w tym kierunku. Instalacja ta miała też, jak to się zawsze zdarza przy nowych, jeszcze nie wypróbowanych należycie wynalazkach, swoje dziecięce niedomogi, które zmusiły mnie do żmudnych badań i kosztownych poprawek, przeprowadzanych przeważnie po nocach. Pewnego razu w ciągu takiej nocnej pracy zauważyłem zjawiska,, które mnie naprowadziły na domysł, że działa elektryczne są skutkiem jakiejś dziwacznej nieznanej materji, że ona to, przesuwając się lub też rozprzestrzeniając po powierzchni przewodów izolowanych, wywołuje owe objawy fizyczne, które ścisła nauka nazwała .elektrycznością, a raczej objawem galwanjzmu.
Na podstawie nader niebezpiecznych; przykrych i kosztownych doświadczeń udało mi się schwytać tę materję i przypatrzeć się bliżej temu nader lotnemu gościowi ziemskiemu, w którym rozpoznałem podstawowy czynnik wszechświatowej energji prototypowej, która znajduje się nietylko na powierzchni drutów czy przewodów elektrycznych, lecz rozmieszczona jest wszędzie, w całej atmosferze ziemskiej i tworzy sfery energetyczne na powierzchniach wszystkich ziemskich mas materjalnych, posiada, też . wszelkie .cechy materji, wymagającej przestrzeni- trójwymiarowej, tworzy krople elastyczne poniekąd, które roztarte na subtelny pył, .reprezentują, istotę, światła dziennego.
Chodziło mi teraz o to tylko, żeby uzyskać możność pochwycenia tej materji w łatwiejszy i mniej niebezpieczny sposób. Po wielu wysiłkach i trudach udało mi się to po części. Jakkolwiek usiłowania moje połączone były z ciągłemi niepowodzeniami, wielkiemi kosztami oraz przeszkodami technicznemi. zbudowałem wreszcie taką maszynę, która skutecznie działała bodaj przez krótki przeciąg czasu. Uzyskałem możność poczynienia różnych doświadczeń z tym prawdziwie, cudownym czynnikiem.
Odnośne doświadczenia były tak zajmująco, że bez wytchnienia, całemi nocami i dniami, eksperymentowałem przy mojej maszynie i wykonałem dość pokaźną ilość przeróżnymi przyrządów w celu wybadania własności, jakie posiada ten nowoodkryty przeze mnie czynnik. Spostrzeżenia moje zaraportowałem Akademji Umiejętności w Krakowie, Rzymie, (Academia lincei), Stockholmie, Petersburgu i Filadelfji. Namówiono. mnie i na odczyt w Lwowskiem Towarzystwie Politechnicznem, który się też odbył w sali fizyki Szkoły Realnej przy ulicy Kamiennej za czasów profesora Sołeckiego. Na odczycie tym zaatakowałem prawo Izaaka Newtona, że ono niezupełnie odpowiada prawdziwemu stanowi rzeczy, stan grawitacyjny bowiem nie może być nieodłączną własnością bezwładnej i opornej materji. Materja pośredniczy tylko w działaniu grawitacyjnem, a jeżeli przyciąganie ciał planetarnych proporcjonalne jest do ich mas, jest to tylko dowodem, że planety, otrzymując z jednego źródła, t. j. słońca, swoją energję grawitacyjną, o tyle tylko są w stanie przetransformować ją na energję grawitacyjną, o ile opór materjalny ich mas może się przyczynić do kinetycznej czynności promieniującej siły słonecznej.
Laurów wcale wówczas nie zbierałem, jedynie po roku dowiedziałem się od profesora matematyki, Placyda Dziwińskiego. że znalazł się jakiś uczony, który rachunkowo czyli matematycznie wykazał podobny wynik, że mianowicie prawo Newtona rzeczywiście nie posiada pełnej wartości poza obrębem systemu słonecznego, zasadniczo bowiem materja bezwładna i oporna nie może równocześnie posiadać własności przyciągania, jest więc zasadniczo bezważka, a objawy ważkości jej dadzą się wytłumaczyć jedynie tylko jako skutek energetycznego promieniowania słonecznego, kinetycznie czynnego w oporze mas materjalnych.
Pewnego dnia, gdy byłem zajęty doświadczeniami z dziedziny mego odkrycia, zjawił się w mojem laboratorium przyjaciel mój, inżynier Bodaszewski który w swoim –czasie jako asystent zastępował na Politechnice lwowskiej P. T; profesora fizyki, Strzeleckiego, jako tymczasowy prelegent fizyki.
Mówił mi, że wrócił z Wiednia i że tam wykonywał dla hrabiego Lanckorońskiego pomiary, przy których się zaziębił i cierpi obecnie na szalone bóle ostrego reumatyzmu, głównie w jednej ręce i w plecach, że nie spał już dwie noce, że za żył już sporą dozę różnych lekarstw i proszków anti-reumatycznych, po których jednak nie doznał żadnej ulgi w swoich cierpieniach.
Zobaczywszy moją maszynę, którą właśnie eksperymentowałem, zaproponował mi, żebym spróbował działania wydzielanych przez nią promieni na jego cierpienia reumatyczne. Śmiałem się z niego, że chce udawać króliczka probierczego, leci jemu nie było wcale do śmiechu i nalegał natarczywie, żebym tę próbę na nim wykonał na jego odpowiedzialność. Ostatecznie dałem się-namówić i ściągnąłem z niego ostrożnie czarny anglez i kamizelkę; nie obyło się przy tej pierwszej operacji bez ciągłych żałosnych jęków..
Naświetliłem mu łopatkę, ramiona i całą rękę; na ramieniu zauważyłem znaczne nabrzmienie. Po 10-cio minutowem blisko naświetaniu nabrzmienie ramienia poczęło się zmniejszać, a na mięśniach całej ręki wystąpił obfity pot w kroplach oraz powstało tak mocne swędzenie, że począł gwałtownie nacierać rękę ręcznikiem, żeby się pozbyć, tego uczucia. Po upływie około 20-tu minut oświadczył, że go już nic nie. boli, znikło też zupełnie i nabrzmienie ramienia. Ten człowiek tak się ucieszył, że wychodząc, zapomniał u mnie swój zegarek, a gdy drugiego dnia przyszedł, po niego, oświadczył, że mu. wszelkie bóle ustąpiły i że czuje się zupełnie zdrowym.
Tego samego dnia, wieczorem, byłem na odczycie doktora czterech fakultetów, ,p. Kobylańskiego, który między innemi zajmował się też i budową samolotów oraz dających się sterować balonów. Tam spotkałem się z doktorem med. Stellą Sawickim, inspektorem szpitali krajowych, któremu zakomunikowałem całe zajście z p. Bodaszewskim i poprosiłem go równocześnie, żeby zechciał mi wytłumaczyć, na czem właściwie polega niedomóg reumatyczny. Mówił mi, że medycyna nie wie jeszcze dokładnie, co jest przyczyną tych cierpień i domyśla się tu działania jakichś bakteryj. Wówczas w tej sprawie oświadczyłem mu, że ja wyrobiłem sobie własne zdanie, oparte na spostrzeżeniach, poczynionych w czasie -naświetlania p. Bodaszewskiego; sadzę mianowicie, że cierpienia reumatyczny świeżo nabyte przez zaziębienie, są objawem zwężenia się lub zatkania naczyń włoskowatych, a odczuwany w chórem miejscu ból i parcie powstaje wskutek zatrzymania się krążenia soków ożywczych w zaziębionej części ciała. Wskutek naświetlania powstaje wyższy potencjał elektryczny, a z nim razem spotęgowany nacisk osmotyczny, co powoduje, że krążenie soków wraca do stanu normalnego. [MrHopen: reumatyzm wjaśniony]
Na to otrzymałem odpowiedź P.T. doktora, że i tak być może.
Nadmieniam tu, że większa część objawów niby reumatycznych nie jest niemi, a powstaje nie wskutek zwężenia się naczyń włoskowatych. lecz rzeczywiści w skutek zatkania się ich przez mikroskopijne cząsteczki kwasu moczowego, które u wielu osób w późniejszym wieku z powodu niedostatecznego zasobu aktywnego tlenu w krwi toksynują cały organizm.
Dalszemi osobami po p. Bodaszewskim, które zaryzykowały próbę poddania się działaniu mej maszyny, był hr. Łubieński, a następnie hr. Michałowski, starosta jasielski, skierowany do mnie przez dra Jordana z Krakowa. Po skończonem naświetlaniu został hr. Michałowski zbadany przez dra Lesława Gluzińskiego, który stwierdził usunięcie się kilku gruczołów i znaczną poprawę działania serca; zniewoliło go to do uwagi, że hrabia odmłodniał.
Pewnego dnia po wizycie powieściopisarza Sienkiewicza przybył tez do mnie namiestnik Galicji, Eustachy ks. Sanguszko, z żądaniom, ażebym i jego naświetlił, bo i on cierpi na reumatyzm. Prosiłem, ażeby się dał zbadać przez jakiego lekarza i postarał się o polecenie lekarskie, bez którego nie miałbym odwagi robić na, nim prób moich.
Pomimo że książę był nader spokojnego usposobienia, na żądanie odpowiedział dość szorstko, że on nie potrzebuje lekarza, sam bowiem dobrze, jest świadom; co mu brakuje, że zresztą jako namiestnik, żąda ode mnie, żebym. go. naświetlił bez tych urzędowych ceregieli.
Naświetlałem go przez półtrzecia miesiąca codzień po 15 dc 20 minut, zwyczajnie w toku naświetlania popadał .w sen i spał, nie ruszając się z miejsca, gdzie go naświetlałem, za każdym razem około 30 minut; gdy się obudził, mówił, że o mało nie usnął. W toku dalszych naświetlań przyznał się, że chodzi mu nie o wyleczenie z reumatyzmu, lecz o spotęgowanie popędu płciowego (łatwo osiągnąć to przez spotęgowanie procesu życiowego). Cel został osiągnięty po sześciutygodniowem codziennem naświetlaniu.
Przy dalszem naświetlaniu oprowadziliśmy dość ożywione rozmowy, a gdy książę, sprowadził :do Tarnowa kata z Wiednia w celu nastraszenia tamtejszych chłopów którzy rozpoczęli rewoltę przeciw żydowskim szynkarzom i wszystkim tym elementom, które uważali za swoich wyzyskiwaczy, mimowolnie zachowałem się niepolitycznie, zauważając, że taki środek, represyjny tyle znaczy, co straszenie dzieci kominiarzem, że byłoby lepiej zbadać należycie przyczynę rewolty i postarać się o radykalne usunięcie zasadniczej przyczyny, o zabezpieczenie chłopstwa przed wyzyskiem . szalbierzy i szachrajów., żydowskich.
Wobec tego, że sprowadzenie kata było osobistym pomysłem księcia i że- książę był filosemitą zagniewał się na mnie i więcej do mnie nie zawitał, tak że ja pozostałem, bez jakichkolwiek wiadomości co do wyniku naświetlań księcia.
Dopiero w kilka miesięcy później był u mnie hr. Jan Tarnowski z Dzikowa. którego brat też się u mnie naświetlał, od niego dowiedziałem się, że księżna znajduje się w stanie błogosławionym, że kuracja jej męża dobrze poskutkowała.
Następnie zostałem wezwany telegraficznie przez barona Natanjela Rothschilda do Wiednia, gdzie miałem odczyt w hotelu Imperiał w salonie hrabiego Antoniego Wodzickiego, w obecności obu Rothschildów, Alberta i Natanjela, Księcia Lichtensteina, hrabiny Larisch, ówczesnego ministra Galicji i innych. Przez pewien czas potem naświetlałem codziennie Natanjela Rothschilda, który będąc zadowolony z przebiegu kuracji, zaproponował mi .swoją pomoc finansową. Z pomocy tej jednakowoż nie skorzystałem; odwiedli mnie od niej swojemi obiecankami hr. A. Wodzicłd i baron Bourgoing, ówczesny dyrektor Länderbanku, którzy zapewniali mnie, że kosztem Länderbanku otrzymam dobrzo urządzone laboratorjum i stosowną płacę, tak że będę mógł dalej spokojnie pracować nad swoim wynalazkiem.
Ci zacni panowie jednakowoż nie dotrzymali danego słowa: nawinął się im bowiem p. Szczepanik, pupil p. Kleinberga i klient dra Monatha, który za ich pośrednictwem sprzedał pewnemu bankowi swój wynalazek rastrowy. Praktycznie pomysł p. Szczepanika okazał się niewykonalnym, lecz przy sprzedaży więcej lukratywnym jak moje odkrycie, wymagające dla sfinansowania go pewnego wkładu.
W dalszym ciągu wykonano w mojem laboratoijum szereg doświadczeń z lues czyli syfilisem w pierwszem, drugiem i trzeciem stadjum pod kierownictwem: dermatologa, dra Kazimierza Podlewskiego, byłego asystenta prof. dra Fouriera w Paryżu.
Pomimo że wówczas zakaźnik tej nieszczęsnej choroby, t. j. spirochacta pallida, odkryty przez biologa Schaudina, nie był jeszcze znany, a salversan, wynaleziony przez dra Ehrlicha & Hate nie był jeszcze przystępny dla kazdego śmiertelnika, pomimo że nie miano jeszcze wówczas pojęcia o tem, że vanadium przy zastosowaniu kalium tartrovanadatu, sterylizuje bakterje syfilisa, osiągnięto też niektóre dodatnie wyniki; bowiem pierwsze stadjum zaraz po zakażeniu często znikało bez dalszych następstw, drugie stadjum zwyczajnie opóźniało się o wiele tygodni i gdy się ujawniło, wymagało stosunkowo małej ilości wcierek rtęciowych; nie psuły się też dziąsła, zęby i gardło, wyprysk na podeszwach nie pokazywał się.
Doświadczenia, dotyczące trzeciego stadjum, odnosiły się wyłącznie do tabes dorsalis i mielitis cbronica. Zanikłe odruchy nóg często wracały, porażenie pęcherza ustępowało, a często dalszy rozwój choroby został powstrzymany.
Leczenie skurczu pisarskiego było przeprowadzone kilka razy, mianowicie zupełnie wyleczono p. Jarosza, urzędnika bankowego ze Lwowa, którego poprzednio leczyli dr. Kraft-Ebing w Wiedniu, Schrenk-Notzing w Monachjum, a który z rewolwerem w ręku przyszedł do mnie, oświadczając, ze się natychmiast zastrzeli, jeżeli ja nie zajmę się leczeniem go z nader przykrego skurczu pisarskiego, który go trapił od wielu lat i odbierał mu możność zarobkowania, gdyż nie był w możności wykonać nawet podpisu swego, a lecząc się u różnych koryfeuszów europejskich, nie tylko nie pozbył się skurczu, lecz dostał go i w lewej ręce. Po dłuższem badaniu i próbowaniu znalazłem ostatecznie siedzibo tej słabości w rdzeniu-pacierzowym, o ile pamiętam, w piątym czy szóstym kręgu od dołu, była to pozostałość z urażenia rdzenia przy upadku w młodszych latach. Przy jednomiesięcznem naświetlaniu rdzenia pacierzowego ustąpił skurcz w rękach, jak najzupełniej i nie wrócił-już więcej
Później miałem jeszcze trzech chorych na (skurcz pisarski; pamiętam tylko jedną z tych osób, był to generał major Lahousen-Viwmont, bardzo zacny człowiek, który. nabawił się swej choroby w Akademji Wojskowej w Wiener-Neuatadt. Po sześciu tygodniach naświetlania, rdzenia i mięśni ręki ustąpiła ta uporczywa choroba.

Blue - Sob Sie 26, 2006 08:59

CD.
Pewien tutejszy młody lekarz urządził sobie ze mną następujący niesmaczny żart. Profesor- chemji na tutejszym uniwersytecie, dr. Radziszewski, miał legawego psa, którego leczono przez kilka miesięcy w Akademji Weterynarji na atrofję jednej tylnej nogi; pies, pomimo leczenia, ciągle kulał na trzech nogach a czwarta wisiała przy tułowiu jak szmatka. Ów panicz poradził panu Radziszewskiemu, żeby posłał psa do mnie na kurację. Gdy przyprowadzono mi psa, dr. Podlewski, który w owej chwili był u mnie w laboratorjum. nakazał wyrzucić psa, uważając przysłanie go do mnie za niecne kpiny ze strony lekarza.
Ja jednak podjąłem się leczenia tego psa postanowiwszy w gładki sposób wykazać lekarzowi-kpiarzowi jego nietakt i nieudolność. Urządziłem sobie klasyczne doświadczenie. W kilka dni wyleczyłem psu porażoną nogę, a natomiast sztucznie poraziłem przeciwną i odesłałem psa prof. Radziszewskiemu znowu o trzech tylko zdrowych nogach, nadmieniając, że stosownie do życzenia pana profesora wyleczyłem psu chorą nogę najzupełniej, jednakowoż pozwoliłem sobie porazić zdrową nogę w tym celu, aby ten lekarz, za porada którego przysłano psa do mnie, także miał sposobność do popisu i wyleczeniem porażonej nogi zadokumentował swoją wiedzę lekarską.
Pan Radziszewski napisał błagający list, ażebym się nie mścił na psie, który nic nie zawinił, i że ów przemądry doktor medycyny nie jest w stanie naprawić zepsutej przeze mnie nogi.
Po upływie czterech dni odesłałem psa spowrotem na czterech zdrowych nogach i muszę też przyznać, że pies ten .. ; był może najwdzięczniejszym i najwyrozumialszym pacjentem jaki kiedykolwiek naświetlany był u mnie.
Z tabes dorsalis było później jeszcze kilka osób. O ilu choroba ta była w stanie początkowym, to wkrótce wracały odruchy w nogach i dalszy rozwój choroby zostawał wstrzymany. Z mielitis chronica zdarzył się następujący fakt:
Przybyła do mego laboratorjum pani Zawadzka, żona, sekretarza ówczesnego c. k. Namiestnictwa, prowadzona przez dwie osoby, nie mogła już bowiem chodzić o własnej sile. Dyrektorem Zakładu dla Nieuleczalnie Chorych im. Bilińskiego był wówczas, dr. Józef Gostyński. Gdy zobaczł u ranie tę panią, zawołał mnie do drugiego pokoju i odezwał się w. następujące słowa: „Mój panie, zdawało mnie się, że pan jesteś roztropnym człowiekiem, a tymczasem przekonywam się że pan jesteś osłem; pan bowiem przyjmujesz do leczenia zupełnie nieuleczalną kobietę i to-jeszcze taką, co już dwa lata leżała na moim oddziale, w szpitalu nieuleczalnych. — A toś się pan dopiero spisał! Ona ma zupełnie porażony pęcherz i obie, nogi i niema najmniejszej nadziei, żeby jej stan. mógł się kiedykolwiek poprawić ; jest to wybitny typ choroby mielitis. chronica”.
Po tej lekcji lekarskiej oczywiście posmutniałem, nie wymówiwszy na moje usprawiedliwienie ani jednego słowa, ale postanowiłem brnąć dalej i zając cię sumiennie tą nieszczęsną kobietą.
Po trzytygodniowem codziennem naświetlaniu,. trwającem za każdym razem po 15 do 20 minut, nastąpiła poprawa pęcherza moczowego, aparat, który, od kilka lat nosiła, .stał się zbędnym, a po dalszych trzech tygodniach naświetlania, rozpoczęły się próby samodzielnego chodzenia, — początkowo bardzo niepewne, lecz wkrótce coraz poprawniejsze. Cieszyłem się niezmiernie; gdy widziałem, jak balansując, powoli przechodziła przez pokój .bez obcej pomocy.
Domownicy jej ponoś bardzo się przestraszyli, gdy ujrzeli, jak ona wczesnym rankiem wprost z łóżka poczęła maszerować do kuchni.
Raz zagadnął mnie szyderczo P. T. doktor Gostyński, czy mam pociechę z pani Zawadzkiej.
Poprosiłem go do mojego laboratorjum, gdzie właśnie się znajdowała, i pokazałem mu, że powoli przechadza, się po pokoju i że aparat meczowy, a zdaje się i nadany mi tytuł osła, stał się zupełnie zbędnym. Stan zdrowia tej kobiety poprawił się niezaprzeczenie.
Wówczas dopiero buchnął doktor gniewem, że łatwo jest gadać o wyleczeniu, osoba ta bowiem nie mogła być chorą na mielitis, tylko była histeryczką, gdyż inaczej nie mogłaby nastąpić taka znamienna poprawa zdrowia. — Dobrze, panie doktorze, — odrzekłem — słuszne by to było, gdyby poprzednio zwiększone odruchy nóg niebyły się też zmniejszyły, a zresztą nie jest też i to do wytłumaczenia, że w ciągu tych dwóch lat, które chora przeleżała na oddziale dla zupełnie nieuleczalnych, żaden z lekarzy nie zauważył, żeby to mogła być histerja i to jeszcze po takiej chorobie, która najczęściej sprowadza tabes lub też .mielitis.
Wprost wściekał się doktór na mnie i trzasnąwszy drzwiami, wyszedł bez pożegnania.
Było w mojej obserwacji jeszcze kilka, dalszych przypadków tak mielitis, jak też i tabes dorsalis; w każdym z nich okazały się po pewnej ilości naświetlań znamiona poprawy stanu
zdrowotnego.
Z Monachjum przybyła do Lwowa p. Zalewska. żona właściciela dóbr z Kijowa, któremu telegrafowano, ażeby odebrał swoją chorą żonę z sanatorjum z powodu pojawienia się oznak bliskiego końca jej życia. — Moi ówcześni spólnicy za poradą doktora I. Gostyńskiego sprzeciwili się przyjęciu do leczenia tej pani ze względu na jej groźny stan zdrowia; .serce jej bowiem miało. tętno 140 na minutę, nogi były bardzo , opuchnięte, szyja obrzmiała, oczy wysadzone poza oprawę, co razem świadczyło, że morbus Basedowoi rozwinął się u niej jak najlepiej pomimo zażywania teroidiny i dermaliny. — Była to kobieta w posuniętym już wieku, matka kilkorga dorosłych dzieci. Miałem współczucie dla niej w jej rozpaczliwym stanie i zaproponowałem leczenie jej na własne ryzyko. — Spólnicy moi zgodzili się na to, ostrzegli mnie jednak, że jeżeli ta kobieta umrze, to ja mogę za moje współczucie przesiedzieć się w więzieniu, że taka tylko społeczna nagroda oczekuje mnie za moje objawy dobrego serca!!
Wobec tego zażądałem od mojej nowej klientki, żeby się porozumiała z jednym z lekarzy lwowskich co do prowadzenia kontroli leczenia i codziennego spisywania jego wyników w osobnej książce, tak aby był dokument, na podstawie którego możliwa byłaby ocena moich zabiegów. Zaopiekował się nią początkowo dr, S..., lecz wkrótce pomiędzy nim a chorą nastąpiło nieporozumienie i miejsce dra S. zajął dr. Zygmunt Aschkenazy. który rzeczywiście z całą sumiennością obserwował i kontrolował wszelkie zmiany i zapisywał je w osobnej, przeznaczonej do tego celu książce. Stopniowo poczęło się poprawiać tętno, opuchlizna nóg zmniejszała się, gruczoł tarczykowy zmalał, a bulbusy ocz cofnęły się do swoich osad. Po cztero czy pięciotygodniowem naświetlaniu zmiana zdrowia była tak wybitna, że lekarz uznał tę panią za zdrową. Pamiętam, że tętno miała wówczas, jeszcze około 80 na minutę. Pani ta wkrótce wyjechała do swego domu w Kijowie gdzie żyje dotąd, będąc mnie wdzięczna za uratowanie jej życia i zdrowia.
W jeden czy dwa tygodnie po jej wyjeździe zgłosiło się do leczenia czterech panów, których zbadał dr. Gostyński i polecił naświetlenie ich jako rzekomo chorych. Niechętnie zgodziłem się na to, według mojego bowiem zdania były to zupełnie zdrowe osoby. Jeden z tych panów, którego osobiście naświetlałem, był rosłym, dobrze zbudowanym mężczyzna, w sile wieku, robił na mnie wrażenie bardzo, zdrowego człowieka, zapytałem .go więc, w jakim celu naświetla się. Na to pytanie uśmiechnął się i przedstawił się mnie, że jest doktorem Ruszczycem z Kijowa i że wraz z innymi trzema kolegami, dr. Fifickim, X i Y, wybrał się do Lwowa, ażeby zapoznać się ze sposobem leczenia, który uzdrowił panią Zaleską, od dłuższego już czasu ich pacjentkę. Oświadczyłem, że wcale niema potrzeby bawić się wobec mnie- w ciuciubabkę, że ja jak najchętniej zapoznam ich z tym sposobem i pokażę cały przebieg leczenia, jak go zanotował dr. Aschkenazy.: Równocześnie nadmieniłem, że według mego zdania przyczyna choroby leży nietylko w zmianach, zachodzących w gruczole tarczykowym lecz głównie w niedomogu nerwu sympatycznego.
Uderzał fakt, że obcy lekarze przyjechali, ażeby się zapoznać z tym dotąd nieznanym sposobem leczenia, podczas gdy l w o w s c y lekarze starali się usilnie, ażeby doświadczenia lecznicze w laboratorium mera zostały urzędowo zabronione, jakkolwiek nie naświetlałem żadnego chorego, któryby nie był uprzednio zbadany przez lwowskiego lekarza i nie posiadał lekarskiego zezwolenia na poddanie się naświetlaniu. Byli to przeważnie obcy, nieuleczalnie chorzy, którzy nietylko przywozili tysiące do Lwowa, lecz przyczyniali się też do poprawienia pekunjarnego stanu P. T. lekarzy, do których ja ich przecież stale odsyłałem.
Ta specjalna troskliwość o dobro publiczne pewnej grupy lekarzy lwowskich wcale nie licuje z poczuciem ludzkości, owszem rzuca poniekąd dziwne światło na humanitarność, kierującą ich zacnemi czynami, na podstawie których prawdopodobnie nie zdobywa się pozłacanych laurów zawodowych.
Miałem też w leczeniu inżynierii chemji dra Tuchołkę, który za kilku nawrotami przyjeżdżał do Lwowa. Objawom mielitis towarzyszyły u niego objawy, podobne do otrucia strychniną, resztki bezskutecznej kuracji w Kairo. U niego nietylko nogi, lecz i ręce uległy paresie. Po pewnym czasie nastąpiła w niego o tyle poprawa, że był w możności posługiwać się własnemi . rękami przy jedzeniu i pisaniu oraz mógł wlec się ostrożnie na swych zniedołężniałych nogach po pokoju, co początkowo zupełnie było niemożliwe, nie był on bowiem nawet w stanie obrócić się o własnych siłach w łóżku.
Od profesora dr. Kórczyńskiego z Krakowa przybył do Lwowa zamiast na Rywjerę p. Janowski, właściciel Falejówki, staruszek z objawami ogólnego upadku sił życiowych. Po kilku naświetlaniach podniósł się stan jego sił tak dalece, że mógł on wykonywać stosunkowo dalekie piesze spacery. Gdy następnie powrócił do Krakowa i ponownie zgłosił się u profesora dra Kórczyńskiego (miał oznaki uwiądu starczego), poradził mu, żeby ponownie wracał do Lwowa w celu kontynuowania kuracji, gdyż efektu, jaki osiągnął w toku kilku dni we Lwowie, nie byłby osiągnął na Rywjerze nawet za kilka tygodni. Wkrótce też p. Janowski znów zawitał do Lwowa i zgłosił się u mnie do naświetlania z poleceniem od dra Kórczyńskiego. Wówczas w laboratorjum mojem ordynował dr. K. Podlewski, który, też osobiście zajął się naświetlaniem p. Janowskiego.
Pewnego razu, wszedłszy do pokoju, gdzie naświetlany był p. Janowski, spostrzegłem na stole jakieś niezwykłe okulary, których szkła nie były szlifowane convex ani coneav. Na zapytanie moje objaśnił mnie p. Janowski, że okulary te są, jego największym skarbem, gdyby bowiem ich nie miał,: widziałby wszystko podwójnie, że mało nie zabił się na schodach hotelu w Trieście, gdy mu się okulary zepsuły. Były to pryzmatycznie szlifowane szkła, załamujące promienie;, światła w poziomie. Pan Janowski bowiem miał porażone jedno oko, z tego powodu zezował w poziomie i widział podwójnie. Dr. Wicherkiewicz w Krakowie radził mu operację porażonego oka, ale mu odradził prof. dr. Fuchs w Wiedniu, polecił natomiast noszenie pryzmatycznych szkieł, które też p. Janowski nosił już 27 lat.
Próbowano też sprostować oko za pomocą prądu elektrycznego, skutek był jednak krótkotrwały. Oprócz wypalenia prądem elektrycznym dziury pod okiem i szalonego bólu podczas elektryzowania nie miał p. Janowski z tych zabiegów żadnych korzyści.
Panie Janowski,— rzekłem — jeżeli pan pozwoli, to ja spróbuję wyprostować pańskie, oczy za pośrednictwem promieni eteroidu — i wobec tego, że pan Janowski milcząco się na to zgodził, wziąłem przewód z rąk dra Podlewskiego. skierowałem go najpierw do swoich oczu, a następnie do oczu p. Janowskiego. Doktor Podlewski zerwał się nagle, jakby go żmija ugryzła, i jednym susem był już przy drzwiach. Trzymając rękę na klamce drzwi, głośno zawołał, że nie pozwala na taki eksperyment w swojej obecności. Ja jednakowoż nie reagowałem na to i robiłem dalej, co uważałem za odpowiednie. Również i p. Janowski uspokajał doktora, że procedura ta wywołuje jedynie wrażenie powiewu przyjemnego wiatru i nie sprawia mu żadnego bólu, że nawet widzi już w tej chwili pojedynczo. Doktor uspokoił się wreszcie, szczególnie gdy zobaczył, że p. Janowski poczyna czytać dziennik bez okularów; niezmiernie zdziwił się z tak raptownej a nieoczekiwanej zmiany. Ja jednakowoż, zwróciłem mu uwagę, że nie należy cieszyć się zawczasu, gdyż oko nie jest jeszcze ustalone i po pewnym czasie wróci na poprzednie miejsce. Dawniej już bowiem zauważyłem, że naświetlanie wywołuje na pewien przeciąg czasu; skrócenie się kąta widzenia. Cztery czy pięć dalszych naświetlań oka wystarczyło, ażeby się ono ustaliło na równej linji z drugiem i stan ten zachował się nadal. W kilka lat później p. Janowski dziękował mi jak najserdeczniej za nadspodziewaną poprawę oczu, okulary pryzmatyczne stały się zupełnie zbędnemi.
Zawiadomiłem o tym fakcie okulistę, radcę dra Bałabana, który jednak powiedział, że odosobniony przypadek nie decyduje o wartości danego środka. Mnie zaś się zdaje, że znalezienie jednego tylko wielukaratowego brylantu ma swoją wartość, choćby później w tem samem miejscu znajdowano zamiast brylantów same rubiny, szmaragdy i t.p.
Od dawna już wiedziałem, że promienie eteroidu oddziaływują korzystnie na wzrok, co też na sobie sprawdziłem, po naświetlaniu bowiem mogę przez pewien czas czytać bez okularów wypukłych, których używam od dawna.
Pewnego dnia przyjechał do mnie mister Brougton Wiłby, nader miły młody mężczyzna, reporter gazety angielskiej „Morning Post" i amerykańskiego ,New-York Heralda", i prosił o zademonstrowanie mu wszystkich dotychczasowych moich doświadczeń. Gościł u mnie, o ile pamiętam, co najmniej 14 dni, miał więc dostateczną sposobność zapoznania się ze wszystkiemi odkrytemi przeze mnie zjawiskami. Mówił mi, że wszystko, co u mnie widział, zareportuje tak do „Morning Post", jak też do „New-York Heralda", uważając to, co widział, za nadzwyczajne odkrycia.
Prawdopodobnie mówił szczerze, bo po pewnym czasie zaofiarowali mi Amerykanie przez biuro patentowe cztery miljony dolarów za odstąpienie im w całości mego odkrycia, a gdy ja na propozycję to nie reagowałem, podnieśli kwotę na 4 1/2 miljona.
Wówczas oświadczyłem, że odkrycie moje nie jest do zapłacenia kwotami pieniężnemi, jest bowiem wielkim darem Bożym, którego nie nabywa się za żadne marne pieniądze, że z daru tego powinien w pierwszym rzędzie skorzystać cały naród, do którego należę.
Nazwano mnie fantastą, a raczej warjatem za to, że, nie złakomiłem . się na proponowaną mi kwotę. Ja jednak nie życzę sobie zaawansowania na giełdziarza lub tez lichwiarza procentowego. Moje osobiste potrzeby są nader skromne, nie wieksze od potrzeb pierwszego lepszego robotnika, a po śmierci można mnie zagrzebać gdzie bądź, choćby nawet na hyclowskiej górze lub też zakonserwować w formalinie, aby późniejsze pokolenia oglądać mogły warjata, co to nie chciał za lichwiarskie grosze oddać wynalazku swego nacele wyzysku ludzkości.
Przez doktora Gałęzowskiego w Paryżu została mi polecona około 14-letuia panna Peletier, ładna dziewczynka o ładnych, lecz od urodzenia już zupełnie, nie reagujących na światło oczkach, niewrażliwa była nawet na potężne światło elektrycznej lampy łukowej. Po czterech tygodniach naświetlania rozpoznawała już rysunek na białej porcelanie przy zwyczajnem dziennem świetle, pokazując kontury palcem. Czy odzyskała wzrok całkowicie, . nie wiem, wyjechała bowiem z powodów familijnych do domu.
Panna Zofja Teodorowicz z Żółkwi była naświetlana dla poprawienia słuchu; utraconego przez chininę, zażywaną przy leczeniu szkarlatyny. Po sześciutygodniowem bezskuteczwem naświetlaniu, które nota bene jej samej osobiście nader dogadzało, wróciła do domu, z przyrzeczeniem,; że wkrótce znów przybędzie. Nie nastąpiło to, jednak więcej, po upływie bowiem kilkudniowej przerwy uzyskała w zupełności utracony słuch
Brała też naświetlania pewna młoda panna, nazwiskiem Flakowicz, zupełnie głucha, która po pewnym czasie zwierzyła mi się ze łzami w oczach, że pierwszy raz w. życiu usłyszała muzykę — „i to było tak piękne!"
Jedno z najciekawszych doświadczeń wykonano też na osobie małej Tasi Kalasznik, córki rosyjskiego inżyniera z Kamieńca Podolskiego. Miała, ona około 10,lat, gdy matka przyprowadziła ja do mojego laboratorjum. Było to dziecko zupełnie zdegenerowane, karłowate, zezowate, na jedno oko od urodzenia ślepe, jakkolwiek zewnętrzny wygląd był zdrowy, nadomiar złego trapił ją taniec świętego Wita, a to wszystko z tej przyczyny, że ojciec jej był wzorowym alkoholikiem, który potrafił konsumować dziennie po 4 garnce wódki.
Było to za .czasów ordynowania dra Gostyńskiego. Gdy on to dziecko zobaczył, wprost oświadczył, że z tej zdegenerowanej poczwarki nie da się nic zrobić; dla zbadania chorego oka, które ciemne było już od urodzenia, posiał matkę z dzieckiem do profesora dra Macheka, zewnętrznie oko miało wygląd normalnego.
Profesor dr. Machek orzekł, że to oko jest zupełnie stracone, bowiem nerw oczny jest nierozwinięty, wszelką kurację uznał za bezskuteczną. Matka jednakowoż nadmieniła, że wskazaneby może było spróbować naświetlania eteroidem. — Czy pan profesor — zapytała — zna ten środek? — Nie znam i nie chcę znać!! —była krótki! odpowiedź tego koryfeusza ocznego.
Za moją poradą udała się jeszcze do okulisty, doktora Bałabana, który także uznał, że oko jest stracone, jednakowoż nie był przeciwny próbie z naświetlaniem, zalecał jednak ostrożność, by przy tej sposobności nie uszkodzić oka. Po trzech tygodniach naświetlania przypadkowo spostrzeżono, że oko, które według orzeczenia dwóch wybitnych lekarzy było stracone, zaczęło zupełnie normalnie widzieć, a więc pod wpływem naświetlania nastąpił rozwój zamkniętego lub też nierozwiniętego nerwu ocznego. Gdy matka to spostrzegła, nie posiadała się z radości, jednocześnie tak była oburzona na dr. Macheka, że planowała zamach na całość jego zacnej osoby i okien jego rezydencji.
Przez następne cztery lata rok rocznie przyprowadzała matka swoją córeczkę na dwumiesięczne naświetlanie — taniec świętego Wita znikł zupełnie, tak samo zezowanie tak się zmniejszyło, że zupełnie przestało razić, owszem przyczyniało się do uroku; a gdy dziewczyna doszła do lat 14, wyrosła na tak piękną i nadobną pannę, że nie poznałem jej. Gdy się zgłosiła do ostatniej sesji naświetlań, a było to już przed samym ślubem, była o całą głowę wyższa od swojej starszej siostry i posiadała klasycznie piękna twarz. Przybyła z matką do Lwowa dla zakupu wyprawy ślubnej.
Radziłem jej udać się do lekarza-profesora, ażeby zbadał ówczesny stan jej zdrowia — Wkrótce wróciła z matką zapłakana, pan profesor bowiem oświadczył, że Tasia ma wadę sercu i nie może być więcej naświetlana ani też za mąż iść nie powinna. Namówiłem je zasięgnąć jeszcze rady dra Świtalskiego. Ażeby jednak oznaki błędu sercowego wystąpiły wyraźniej, radziłem matce dopilnować, żeby córka tym razem przed udaniem się do lekarza zgoniła się, zmęczyła.
Wróciły od lekarza rozpromienione; dr. Świtalski bowiem skonstatował tylko nerwowość z powodu zakupna wyprawy, a serce Tasi uznał za zupełnie zdrowe i nie widział najmniejszej przeszkody do zamążpójścia. Obie były nader wdzięczne doktorowi Świtalskiemu za tak dodatnią ocenę stanu zdrowia Tasi.
Po roku przyszła znowu matka Tasi do mnie z wesołą nowiną, że Tasia jest matką, porodziła zdrowego chłopca, sama jest też najzupełniej zdrowa.
Z Kijowa przybyła pani Marja Rogowska, małżonka tamtejszego miljonera, w towarzystwie pani Matyldy, pułkownikowej. Na sześciu stronicach spisane były wszystkie jej przypadłości, cierpienia oraz roczne wydatki na lekarza, dochodzące do 18000 rubli. Była to stosunkowo młoda jeszcze, przystojna osoba, zakrawająca tuszą na osobę starszą. Na ulicę mogła wychodzić tylko w towarzystwie drugiej osoby, więc pani Matylda stanowiła nieodłączną jej towarzyszkę. Cztery pierwsze naświetlania bardzo ją pokrzepiły i ożywiły. Piątego dnia, była to niedziela, zmienił się jej stan do niepoznania, położyła się do łóżka i narzekała, że musi umrzeć; tętno jednak było regularne, jakkolwiek bardzo słabe. Dr. Świtalski zapisał jej wprawdzie lekarstwo, przypominające kwas pruski, zdaje się, krople laurowe, ale na wieczór polecił rozrywkę w teatrze. Kupiono lożę i wykonano sumiennie i skrupulatnie ordynację lekarską:
Odtąd naświetlano p. Rogowska zamiast raz dziennie przez 10 minut—dwa razy dziennie po pięć minut; naświetlały się też panie wzajemnie i z zegarkiem w ręce rachowały swoje tętna. Stan zdrowia p. Rogowskiej poprawiał się z każdym dniem, ataki, jakie miewała poprzednio, stały się słabszemi i waga ciała korpulentnego zmniejszała się, tak iż uzasadniona była nadzieja zupełnego pozbycia się nadmiaru tłuszczu.
Pewnego dnia panie znów zatrwożyły się mocno, nie uwiadamiąjąc mnie o niczem, posłano po profesora dra W. Bylickiego i proszono o zbadanie pleców jednej z pań, zdaje się;. p. Rogowskiej, miał się bowiem ukazać na plecach jakiś groźny czerwony stygmat, obawiały się, czy nie zagraża życiu. Pan profesor zbadał sumiennie całe plecy na śmierć przestraszonej pacjentki i nie znalazł nic, niebezpiecznego. Gdy jednakowoż wskazano profesorowi wzbudzające obawy zaczerwienienia, profesor uśmiechnął się i stwierdził, że .to tylko ślad ugryzienia przez jakąś potężna wściekłą pchłę. Tableau ogólne. Zapłacono za ordynację i rozstano się w dobrych humorach; groźne niebezpieczeństwo znów minęło.
Pani Rogowska czuła się z każdym dniem zdrowsza i weselszą, aż znowu pewnego dnia zastałem ją zgryzioną i płaczącą. — Cóż to się stało — pytam — znów strasznego ? — Proszę pana wyobrazić sobie, — powiada p. Rogowska — mam dopiero 39 lat i od kilku już dni jestem babcią, zamężna moja córka porodziła chłopca!
Parsknąłem śmiechem.
— Panu się łatwo śmiać! —'rzekła — miałam lat 14, jak wyszłam za mąż, a teraz zrobiono mnie już babcię.
— Niechże się pani nie gryzie, — mówię — z młodej twarzy pani nikt nie wyczyta, że pani babcią została.
W tym momencie nadeszła pani Matylda i pyta, pokazując palcem na swą twarz. — Nie widzi pan, co się stało ?
— Nic nie widzę ! .
— To pan jest kiepskim obserwatorem, —ja miałam bowiem potężne zmarszczki na twarzy, a już ich nie mam. Również i Marynia pozbyła się zmarszczek, które miała koło oczu.
Przypatrzyłem się uważniej — i rzeczywiście spostrzegłem, że obie panie posiadały czerstwe twarze z ładną cerą; były jak gdyby odnowione. Objaśniły mnie, że wygładziły zmarszczki, naświetlając sobie wzajemnie twarze spostrzegły bowiem, że proceder naświetlania działa odmładzająco.
Już od dawna o tem 'wiedziałem, że każda część ciała ludzkiego pod wpływem promieniowania mojej maszyny była lepiej odżywiana, lecz nie przyszło mi na myśl zastosować ten objaw praktycznie do restauracji zwiędłej cery. Po jednomiesięcznem naświetlaniu ubyło pani Rogowskiej na wadze 21 funtów cłowych, stała się zupełnie zdrową i czerstwą. W kilka tygodni po wyjeździe ze Lwowa odwiedziła mnie pani Rogowska, aby podziękować za uzyskanie stałego zdrowia.
Spotkawszy raz na ulicy doktora Świtalskiego, poprosiłem-go, ażeby mi szczerze powiedział, co on sądzi o chorobie pani Rogowskiej — czy przypadkiem, nie było to wszystko razem histerją? Twierdził, że nie, że pod wpływem naświetlania bezsprzecznie zaszły organiczne zmiany, o czem też świadczy tak znaczna utrata na wadze, spowodowana przyśpieszoną wymianą materji, pomimo że furami zajadano tam kawiory, konserwy, konfitury i ciastka bez jakiegokolwiek ograniczenia.'
W jakiś czas później p. Rogowska owdowiała i ponownie wyszła za mąż za dra Korf Liwerego, urzędnika państwowej prokuratorii skarbu we Lwowie — naświetlałem wówczas oboje, pomimo że jej nie brakowało nic, ani nawet zdrowego, krzepkiego męża, on zaś posiadał wszystko prawie, co jest konieczne dla nowożeńca i dla stałego zdrowia.
Ze każda część składowa ciała żyjącego pod wpływem mego naświetlania lepiej się fizycznie rozwija, na to miałem liczne dowody, zebrane pod kontrolą dra Gostyńskiego: np. u panny Skrochowskiej, krewnej -p. Władysława Federowicza z Okna, która z powodu coxitis cierpiała na atroficzny stan, nogi; po jednomiesięcznem naświetlaniu nastąpiło zgrubienie nogi o 3 cm; równocześnie noga stała się oporniejszą i sztywniejszą, zgrubienie podeszwy jednego trzewika dla wyrównania różnicy w długości obu nóg stało się zbytecznem. Panna Skrochowska chodziła już bez znacznego utykania i zaczęła rozpowiadać wszędzie, że noga jej przedłużyła się. To dało zaraz podstawę P. T. doktorom Podlewskiemu, Schrammowi i Gabryszewskiemu do wykpiwania mnie, jakobym głosił, że noga stała się grubszą i dłuższa Żaden z tych panów jednak nic raczył się przekonać, co zaszło w rzeczywistości.
Przy naświetlaniu ręki poddanej poprzednio poważnej operacji, wystąpiły u niejakiego p. Majzla z Kijowa dokuczliwe bóle. Pacjent, będąc przekonany, że nastąpiło ropienie wnętrza, pojechał natychmiast do Warszawy do prof. dra Kosińskiego. Dr. Kosiński oświadczył po bliższem zbadaniu, że nie ma żadnego ropienia, że nastąpiło odłączenie przyrośniętego mięśnia od kości, co się zdarza nader rzadko i tu tylko u młodych ludzi. Jeżeli zaś nastąpiło to u starszej osoby pod wpływem opromieniowywania, należy uważać to za cenną zdobycz dla . chirurgji.
Po jakimś czasie zawitał do mnie profesor dr. Gabryszewski z pacjentem swoim, hr. Kazimierzem Sobańskim, który też miał atroficzną nogę z powodu nieudałej operacji, uskutecznionej w -Frankfurcie, i nosił na nodze dla jej usztywnienia stalowe rusztowanie. Przy naświetlaniach stale towarzyszył hrabiemu dr. Gabryszewski. który często powtarzał, że noga nie może zgrubieć pod wpływem naświetlania.
Po trzech tygodniach naświetlani hrabia począł narzekać, że go stalowa oprawa nieznośnie gniecie. Tłumaczyłem mu, że to pochodzi zapewne od gorąca, pod wpływem którego stalowa oprawa musiała się. zeschnąć. Narzekania te słyszał i dr. Gabryszewski.
Po miesiącu hrabia już nie mógł wytrzymać szalonego bólu, jaki mu sprawiała oprawa nogi, a gdy ja znowu powtórzyłem poprzednie tłumaczenie moje, doktor buchną gniewnie, że tu niema żadnego zeschnięcia, że to tylko noga zgrubła. — Niechże pan doktor nic gniewa się na mnie, — wtrąciłem — ja chciałem tylko usłyszeć z pańskich ust, że noga rzeczywiście rozwinęła się, i niechże pan doktor z łaski swej powie to też p. drowi Schrammowi, który kpił sobie ze mnie, twierdząc, że noga pod wpływem mego naświetlania nie może zgrubieć.
Nie ulega więc najmniejszej wątpliwości, że pod wpływem owego naświetlania następuje zawsze lepsze odżywianie naświetlonych części ciała ludzkiego oraz że zwiędła cera twarzy znakomicie się poprawia, nadając twarzy pozory odmłodzenia się.
Wobec profesora doktora Rydygiera wyraziłem przekonanie, że nie uważam za niemożliwe odrastanie amputowanych części ciała ludzkiego, o ile stworzy się warunki, któryby sprzyjały tomu procesowi; wszak rakowi odrastają szczypce i nogi, a jaszczurce ogon.
Profesor Rydygier potwierdził moje zdanie.
— Należy jednak - zaznaczył — postarać się o te warunki.
Odrzekłem, że według mego zdania wcale to nie powinno należeć do trudności — lecz niestety homo sapiens, jest najgłupszą, zbydlęciałą istotą, która pieniądze wyrzuca na zniszczenia wojenne, a jeżeli znajdzie się .przypadkowo myślący człowiek, to otaczająca go banda współczesnych zwyrodniałych paskarzy, lichwiarzy, żydowskich pasożytów i demoralizatorów zawodowych stara się utopić go w łyżce wody — i to nietylko ci z uczuć ludzkich pozbawieni bogaci głupcy, lecz też i hiperuczeni koryfeusze, którzy się obawiają, ażeby nie utracili aureoli mądrości pod wpływem jakiego rozumniejszego, godniejszego odkrycia.
Była też u mnie w leczeniu z Kaziatyna czy Kawatyna pani doktorowa de 1'Arbre ze swoją córeczką Tolusią, było to bardzo miłe, ładne dzieciątko, liczące około 8 lat, było chore na cukrzycę.
Gdy matka po kilkumiesięcznem tournee po różnych, doktorach europejskich zawadziła o Lwów, zawitała do mnie i zapytała, czy bym się nie podjął spróbować naświetlać Tolusię, której dotąd żaden lekarz nie zdołał uzdrowić, Wówczas ordynował w mojem laboratorium dr. Borzemski. Zgodziłem się. Po pewnym czasie analiza wykazała znaczne zmniejszenie się ilości cukru, a po 6-ciu tygodniach nie znaleziono go wcale. W okresie kuracji dziecko jadło kaszkę owsianą.
W dwa lata później Tolusia de 1'Arbre umarła na zapalenie płuc.
Młody student Stefański z Ananiowa czy Kamieńca Podolskiego, syn weterynarza, uległ jakiejś nieznanej mi bliżej chorobie znieczulenia nogi. Na klinice w Odessie uznano za jedyny ratunek amputację chorej nogi. Wówczas matka jego w ostatniej rozpaczy wysłała go do mnie. Znała mnie, ponieważ leczyła się u mnie zapomogą naświetlania na padaczkę czyli epilepsję; wynik był niezadowalający, napady bowiem stały się tylko rzadszemi i słabszemi. Po kilku tygodniach naświetlania panu Stefańskiemu rdzenia pacierzowego i chorej nogi okazał się niespodziewany skutek, noga bowiem odzyskała czucie i władzę, a amputacja jej stała się zbyteczną.
Z Krakowa otrzymałem telegram od doktora Surzyckiegu, że p Wanda Humniska w drodze do Kairo ciężko rozchorowała się w Krakowie i zapytuje, czy by nie mogła przyjechać do Lwowa w celu opromieniowania jej. Jeszcze nie dałem na ten telegram żadnej odpowiedzi, gdy p. Wanda Humnicka, z domu Mazaraki, przybyła do Lwowa w towarzystwie doktora Surzyckiego i doktorowej de 1'Arbre. Tego samego dnia o północy konferowałem z doktorem Surzyckim, który mnie uwiadomił, że stan pacjentki jest bardzo groźny i że prawdopodobnie do 24-godzin skończy życie, przy życiu bowiem utrzymuje ją wiara we mnie. Znając obie panie z dawnych czasów, zająłem się troskliwie p. Humnicką. W owym czasie miałem na wykończeniu nową maszynę, za pomocą której doprowadziłem służące do oddychania powietrze atmosferyczne, czerpane za pośrednictwem pompy poczwórnej z ogrodu i aktywowane przy pomocy promieni świetlnych lub też eteroidalnych. prawie do stanu „in statu nascendi”. Tak przygotowane powietrze posiadało zapach bardzo przyjemny i orzeźwiający, jak powietrze w górach po burzy tub też w godzinach rannych przy wschodzie słońca.
U tej chorej osoby anemja była tak rozwinięta, że błony śluzowe ciągle krwawiły, funkcja serca była bardzo słaba, nogi i ręce były popuchnięte. Oddychanie powietrzem, dostarczanem przez nową maszynę wpływało bardzo dodatnio na stan jej sił i na indywidualne odczucie samej siebie. Stan jej poprawiał się tak szybko, że gdy po kilku dniach zawitał do Lwowa doktor Surzycki, zaszłe zmiany zdumiały go, ale i ucieszyły. Spuchnięte ręce i nogi pozbywały się wody pod wpływem pochłaniających ją okładów, spreparowanych przeze mnie. Gdy serce lepiej już funkcjonowało, opuchlizna znikła zupełnie.
Upłynęło kilka tygodni; zdrowie pacjentki poprawiało się coraz bardziej, obie panie cieszyły się tem zaszachowaniem śmierci, sporządziły sobie nowe ładne ubrania, nie żałowały sobie na różne przysmaki, aż p. Wanda zepsuła sobie żołądek. Było to wieczorem, posłano po doktora, który zaordynował jej lekarstwo o tak wielkiej zawartości preparatu rtęciowego, że po dwóch dawkach tego eliksiru czy nektaru chora popadła w bardzo niebezpieczny stan zdrowia. Uwiadomiono mnie wczesnym rankiem o tam zajściu. Przybywszy na miejsce, odniosłem wrażenie, że zaszło tu niebezpieczne otrucie. Przeczytawszy receptę, spostrzegłem, że lekarstwo zawierano tak silną dawkę preparatu rtęciowego, iż mogłoby położyć nie tylko tak wątłą, lecz i silną, zdrową osobę. Zabroniłem trzeciej dawki i poradziłem natychmiast zawezwać lekarza, aby przypatrzył się swojemu dziełu i poradził, po dalej robić z chorą.
Gdy lekarz nadszedł, niezmiernie przeraził się stanem chorej i robił pani doktorowej de l’Arbre wymówki, że pozwoliła na drugą dawkę, gdy spostrzegła skutki pierwszej. Pani de 1'Arbra odrzekła, że chciała dać nawet trzecią dawkę, ale nadszedł pan Iks won Chyr i zobaczywszy stan chorej, kategorycznie zabronił dalszego używania tego lekarstwa.
Pan Iks nie ma tu wcale nic do gadania! — odrzekł konsyljarz. Przypadkowo słyszałem całą, tę rozmowę z drugiego pokoju i wyszedłszy do lekarza, oświadczyłem, że gdyby chora dostała była trzecią dawkę, to prawdopodobnie nie byłby jej zastał więcej przy życiu. — Receptę schowałem, — dodałem — a jeżeli pan doktor się nie uspokoi, to zrobię z niej użytek.
Doktor spokorniał i rzekł: „To nie jest nic wielkiego, ja ją klinicznie Wyleczę, proszę ją tylko odstawić do sanatorium dra Sołeckiego.
Cały ten dramat odbył się w piątek rano, a w niedzielo p. Wanda była już klinicznie wyleczona — leżała na katafalku. Wszystkie zabiegi, jakie poczyniono w sanatorjum przez doktorów Wiczkowskiego i Sołeckiego oraz ich asystentów okazały się bezowocnemi; oddychiwanie tlenem, różne wstrzykiwania, parzenia, ergotyna, buljony, koniaki i t. d., i t. d. nie potrafiły rozżarzyć gasnącego życia.
Wobec tego że zwłoki miały być przetransportowano do Rosji, należało zabezpieczyć je przed przedwczesnym rozkładem. Z powodu jednak stężenia ciała wstrzyknięcie do wnętrza jego środków antyseptycznych było niemożliwe, dlatego też poradziłem obandażować ciało watą, zwilżoną w formalaldehydzie oraz rozlać, na dnie metalowej trumny odpowiednią ilość formaliny. Dopilnowałem też .hermetycznego zalutowania trumny. Po roku zawiadomiła mnie pani doktorowa de 1' Arbre, że była w grobowcu i widziała przez szklane okienko, umieszczone w. wieku trumny, że twarz p. Wandzi nie uległa żadnej zmianie.
Ożywiający skutek, jaki wywierała nowa maszyna moja na panią Wandzię Humnicką obudził u prof. dra Wiczkowskiego podejrzenie, że musi być coś na niej, czego szkolna medycyna nie zna jeszcze. Wymógł przeto na mnie przyrzeczenie podjęcia się doświadczeń z tą maszyną na jego oddziale w Szpitalu Powszechnym. Odesłałem więc maszynę do Szpitla Powszechnego, gdzie stała bezczynnie w gabinecie profesora przez kilka tygodni, aż przytłumiłem w sobie niechęć i rozgoryczenie do tych wszystkich akademickich mędrców, co się tak wspaniale przysłużyli p. Wandzi swoją, nieomylną wiedzą, aż profesor począł czynić mi wymówki z powodu mojej bezczynności. Dla zachęty przyrzekał, że pokryje ewentualne koszty moje, że sława, jaką przyniosłyby te doświadczenia, przypadnie jedynie mnie samemu w udziale i t. d. Odpowiedziałem, że nie pragnę żadnej zapłaty ani też nie jestem żądny sławy, że wszystko, co robię ponad swój zawód inżynierski, czynię con amore, wyłącznie dla ludzkości i dla mojego osobistego zadowolenia.
Wkrótce potem przybyłem na odnośny oddział lekarski i prosiłem, żeby . wszelkie doświadczenia poczynione były tak wzorowo i tak prowadzone skrupulatnie, jak wymagającego zasady ścisłej nauki doświadczalnej, gdyż inaczej naukowa wartość takich pobieżnych prób byłaby oczywiście iluzoryczna. O ile pamiętam, było tam 6, asystentów, oprócz, których przychodziła jeszcze pewną grupa słuchaczy medycyny. Powierzono mi dwie osoby u których 15 do 20 % płaszczyzny płuc było . zaatakowanych gruźlicą. Były to dwie kobiety stosunkowo jeszcze młode, jedna ze Lwowa, a druga, nazwiskiem Batog, ze wsi. Przyjmowałem chore w gabinecie profesora dra Wiczkowskiego, tam też zainstalowałem rury przewodowe przez okno, za pośrednictwem których maszyna czerpała powietrze z ogrodu szptlalnego filtrowano je, temperowano i aktywowano za porednictwem promieni energetycznych lub też potężnych promieni z lampy elektrycznej Nernsta. Uzyskane powietrze miało zapach najświeższego powietrza górskiego i w absolutnej ciemnicy wykazywało obłoczki światła fioletowego.
Już po kilku respiracjach i naświetleniach objawiły, się u chorych następujące zmiany: temperatura ciała obniżyła, się o ¾ ° Cels., nocne poty ustały i apetyt się powiększył. Wzbudziło to ogólne zainteresowanie, pisano biuletyn po łacinie, a wkrótce ówczesny dyrektor szpitala zgłosił się u mnie z.zaszczytną dla mnie propozycją oddania mi do dyspozycji osobnej salki z kilkoma łóżkami, znajdującej się nad, kaplicą szpitalną, doskonale nadającej się do dalszych doświadczeń.
Z propozycji tej byłem bardzo zadowolony. Dyrektor ten, młody człowiek, był, zdaje się, następcą dra Głowackiego. Rozpocząłem budowę większej maszyny, ażeby równocześnie mogło korzystać z niej kilku chorych.
Asystenci profesora wypytywali chorych, czy przypadkowo potajemnie nie stosuję jeszcze jakich innych leków; od jednej chorej osoby zażądano nawet solennej przysięgi, że niczego nie stosuję prócz powietrza, wychodzącego z maszyny, znajdującej się w gabinecie profesora.
Pewnego dnia spostrzegłem, że moja maszyna była rozbierana przez jakąś niefachową osobę, która nie potrafiła złożyć jej na powrót należycie. Nie bardzo mię to wzruszyło, gdyż byłem na tyle przezorny, że zasadniczy nervus rerum maszyny zabierałem zawsze z sobą do domu— właśnie dla zabezpieczenia się przed kradzieżą naukową. Przezorność moja okalała się słuszną. Ta próba wykradzenia tajemnicy mojej maszyny mocno zachwiała moje zaufanie do prawdziwej rzetelności otaczających mnie czynników naukowych, które oprócz ważenia osób obserwowanych de facto niczem się nie przysłużyły w zbieraniu doświadczeń. Nie starano się o sprawdzanie specjalnemi aparatami działalności płuc i serca, ciśnienia i składu krwi, nie porównywano ilości zużytych pokarmów i wydzielin tak pokarmowych, jak i respiracyjnych, nikt się nie troszczył o skonstatowanie zasadniczego stanu ani o sprawdzenie zmian, jakie spowodowały moje zabiegi lecznicze, z wysokości autorytetu lekarskiego lekceważono moje uwagi.
Oprócz przybytku na wadze konstatowano, jak zaznaczyłem już na samym początku, tylko temperaturę ciała i ilość uderzeń tętna. Przyzwyczajony jako inżynier do ścisłości w pomiarach, nie mogłem zadowolić się niedojrzałą metodą w przypadku, gdzie chodzi o największy skarb człowieka, bo o jego zdrowie i życie. Pewnego dnia spostrzegłem u jednej z mych pacjentek pogorszenie; ponieważ nie umiałem wytłumaczyć go sobie, zapytałem chorą o przyczynę jego i dostałem następującą odpowiedź: Proszę pana doktora, jak tu można wyzdrowieć w tych warunkach, w jakie stawia się chorą, pędzą mnie prawie nieubraną, bez pończoch przez korytarz przy kilkostopniowym mrozie (było to w lutym), leżę w chłodnej sali bez należytego nakrycia, a w dodatku nie dadzą mi należycie zjeść, jestem ciągle głodna, mam tylko tę jedną ulgę, że oddycham maszyną.
Spostrzegłem, że u tej osoby nastąpiła recydywa z powodu złego obchodzenia się z nią, więc szukałem .sposobu i możności uchylenia się od dalszych bezcelowych doświadczeń i skorzystałem z najbliższej sposobności, jaka się nadarzyła. Gdy spotkałem się z profesorem, skierowałem zaraz rozmowę na chorą, której stan pogorszył się. i udając, że uważam inhalacje maszynowe za bezskuteczne, zaproponowałem zaniechanie doświadczeń z niemi. -Profesor, nolens volens, raczył mnie przyznać słuszność, lecz żałował, że nie próbowano jeszcze doświadczeń z pyłem methylenblau, ażeby uwidocznić, jak daleko rozszerza się prąd powietrza w alweolach płucnych. Nadmieniłem, że z poprzednich doświadczeń z p. doktorem Gońką doszedłem do przekonania, że próbowano wprowadzić do ciała ludzkiego wprost przez skórę rozczyn methylenblau, kokainy i jod za pomocą promieni, któremi aktywowałem powietrze, a skutek był ten, że rozczyn kokainy wbity promieniami do ciała, znieczulił dość głęboko mięsień, tak że było możliwe wbicie dość długiej szpilki w ciało, ludzkie bez sprawienia bólu, jod zaś po 10-cio minutowem wpromieniowywaniu go do ciała, skonstatowano w plwocinach poddanej doświadczeniu osoby; methylenblau nie przechodził przez skórę, natomiast żaba, naświetlana w plecy przez położony na nią kawałek waty, zwilżony rozczynem strychniny, już po 5-ciominutowem naświetlaniu wykazywała wybitne oznaki otrucia.
Dążyłem do przerwania dalszych doświadczeń i osiągnąłem to. Przypadkowo dowiedziałem się, że podejrzenia moje były słuszne; byłem więc uszczęśliwiony, gdy w obecności profesora nakazałem służącemu mojemu przenieść
Otrzymawszy ten wspaniałomyślny urzędowy akt, świadczący o wzorowej przedpotopowej, pleśni, nie wiem rzeczywiście, jakich użyć słów słodkich dla należytego usprawiedliwienia jego. Obawiam się, czy kiedy w historji Polski nie odegra pewnego przykrego, niewesołego wspomnienia minionych sławnych czasów przykładnej niewiedzy.
Gdyby chodziło o groźna, jadowite, ważkie lekarstwo lub też preparat zwierzęcy, którego zastosowanie w lecznictwie mogłoby zamienić człowieka na jakiś dziwoląg bezrogi, to takie nader troskliwe zarządzenie, badania w kilku klinikach uniwersytetu, odpowiednio do różnorodności wyszczególnionych chorób, miałoby swoje uzasadnienie; gdzie zaś chodzi o cenną istotę, zwyczajne środki fizyczne, nader trudno uchwytne, a pomimo to tworzące główną podstawę życia organicznego, o środki, przez przeszło 30 lat — zasadniczo tylko pod dozorem lekarskim — praktycznie w tysiącach wypadków już stosowane, to żadną miarą nie jest do usprawiedliwienia ta przesadna obawa o wpływ ich na publiczne zdrowie, chyba że tutaj decydują inne motywy. Przecież i stonce oświetla tak ziemię, jak i ludzi, na niej żyjących— zdrowych i chorych — jakkolwiek nie było na to sankcji uniwersyteckiej ani nawet żadnej ordynacji czy opieki lekarskiej
Zakończenie.
Spotkałem w swoim czasie zacnego, znanego profesora anatomji, doktora Kadiego, z którym byłem zaprzyjaźniony od młodych lat.
Zamiast na bicyklu, jak to zwyczajnie czynił, gonił per pedes apostolorum
— Co to, — pytam — pan doktor bez swojego żelaznego konia? Jak to może być!
— Guma pękła, - powiada -. kupiłem nową, wentyl coś nieszczelny.
— Pan profesor jest obecnie od kilku już lat anatomem na uniwersytecie ? Porzucił pan prosektorjum weterynarji?
— Kraję teraz ludzi, którzy się prawie -nie różnią od zwierząt!
— Pan profesor musiał już tysiące trupów pokrajać — czy pan znalazł kiedykolwiek wątek życia w tak misternie pokrajanych trupach?
— Nie znalazłem nigdy nic podobnego!
— Widzę, że pan profesor lepiej zna umarłych jak żywych !
— A czy to pan inżynier, który mnie tak nieznośnie egzaminuje, przy swoich doświadczeniach fizjologicznych spotkał się kiedyś z życiem organicznem ?
— Nie wiem na pewno, lecz wydaje mi się, że zbliżyłem się już do tego zagadkowego problemu! Opowiem panu profesorowi o kilku moich ostatnich doświadczeniach wiwisekcyjnych. Przeciąłem ostrożnie żabie na tylnej nodze nerw ischiaticus i przywiązawszy na białej nitce jedwabnej koniec jego, prowadzący do kończyn nogi, tak ażebym go mógł cośkolwiek wyciągnąć w celu umożliwienia opromieniowania eteroidem, osiągnąłem zupełną możność stałego napinania i rozluźniania tej nogi. Noga poczęła pod wpływem eteroidu wykonywać ruchy, podobne do ruchów, wykonywanych przy skoku przez żywą, żabę. W drugim przypadku otworzyłem klatkę piersiową żaby tak ażebym mógł opromieniować eteroidem serce. Wynik tego doświadczenia był ten, że mogłem zmieniać tętno serca według swego upodobania.
W trzecim przypadku po wypompowaniu powietrza z małego, kulistego szklannego naczyńka napełniłem je tą cudowną materją, która tworzy podstawę energetycznego promieniowania eteroidu, a gdy naczyńko to położyłem na stole, nim się spostrzegłem, zaczęło ono szybko wirować na kraju stołu i wirowało tak długo, aż wewnętrzny zapas tej cudownej energji został wyczerpany. Proszę pana profesora, czy ten objaw nie przypomina żyjącej komórki? [MrHopen: ja chcę to zbadać!]
— Dlaczego pan nie ogłosił tego? Boję się, żeby P. T. następcy Hipokratesa nie namówili pana do sekcjonowania żywcem mojej osoby.
— Do widzenia kochany panie profesorze!

Upłynęło wiele lat od tego pamiętnego dla mnie spotkania. Przez ten czas pod troskliwą opieką -lekarską, wiele osób przeniosło się do wieczności, pomiędzy. niemi także i hrabia Stanisław Badeni, który przy potężnej budowie .ciała swego mógł żyć jeszcze kilkanaście lat. Biedny Kady podjął się balsamowania tego skarbu narodowego i zaraził się, a Wieczny Sędzia powołał go do wieczności. Pewnej nocy zjawia się wobec mnie widmo profesora z ręką podniesioną do góry jak do przysięgi i upomina mnie w sposób stanowczy, abym opisał swoje wieloletnie doświadczenia oraz wydał je drukiem, nie zważając na nic, na żadną koterję, na żadne trudności, jakie by ewentualnie robiła naczelna władza naukową — Akademja Umiejętności — i inne korporacje naukowe, bym to cenne, dla całej ludzkości, boże błogosławieństwo przynoszące, odkrycie oddał do publicznego użytku, nie. licząc, na żaden materjalny zysk, ani też na jakiekolwiek poparcie, bo to jest istotny dar boży nie dający się okupić żadnemi, skarbami ziemskiemi i jest największą zdobyczą, jakiej się ród ludzki od wielu tysięcy lat doczekał na ziemi, zdobyczą, którą sfery naukowe, rozpoznają wówczas dopiero, gdy obecna pod wpływem materializmu zupełnie zdegenerowana generacja usunie. się widowni ziemskiej do wieczności, a jej schorzałe pozostałości naukowe, moralne i etyczne zostaną zdezynfekowane prawdą bożą przez prawdziwą ludzkość na ziemi.
We Lwowie, 22 września 1922.
Iks won Chyr.

Wzięte ze strony http://www.mrhopen.republika.pl/index.html
Jako że strony często znikają, pozwoliłam sobie to wkleic tu.

Blue - Sob Sie 26, 2006 09:09

cd

JAKĄ TO NAGRODĘ
społeczną zdobywa sobie pracownik umysłowo i fizycznie czynny po pięćdziesięcioletniej pracy.

ALEGATA:
TRZY KARTY ZAWIERAJĄCE DWADZIEŚCIA ŚWIADECTW OD OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY ZDROWIE POD WPŁYWEM NAPROMIENIOWANIA I ODDYCHIWANIA
„ETEROIDEM”
JEDNA KARTA ZAWIERAJĄCA SPIS CZŁONKÓW TOWARZYSTWA NAUKOWEGO DLA BADANIA I EKSPLOATACJI WYNALAZKÓW
INŻ. FR. RYCHNOWSKIEGO
Uwaga.
Jednej z maszyn moich do naświetlenia eteroidalnego, nie naprawiłem więcej, ażeby ta pozostała dowodem jak barbarzyńsko wandalicznie obchodziła się spółka naukowa z mojemi maszynami, które ja jej pożyczałem dla badań a raczej eksploatacji pieniężnej.
F. R.
ZARZĄD SPÓŁKI:
Stanisław bar. Heydel
Edmund Libański
Eugenjusz Porębski
Towarz. Naukowe dla badania eteroidu.
WYKAZ CZŁONKÓW
WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI UDZIAŁÓW
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ PORĘKĄ WE LWOWIE
TOW. DLA BADANIA I EKSPLOATACJI WYNALAZKÓW
INŻYNIERA FRANCISZKA RYCHNOWSKIEGO

SPÓLNICY:
Udział m. p.
Pan Stanisław Heydel, właściciel dóbr Sokołów, Lwów, ul. Cłowa 31
100
Dr. Jan Rozwadowski, dyrektor banku, Lwów, ul. Ujejskiego 8
75
Władysław Serwatowski, właściciel dóbr, Lwów, ul. Ujejskiego 8
50
Ksawery Jarozelski, właściciel dóbr, w Kaczanówce
10
Edmund Libański, inżynier, Lwów, ul. Batorego 34
10
Kazimierz Swierzyński, inżynier, Lwów, ul. Św. Zofji 78
5
Dr. Jan Adruszewski, lekarz, Lwów, ul. Mikołaja 9
5
Eugenjusz Kwiatkowski, były właściciel dóbr, Lwów, ul. Technicka 6
5
Stefan Mierzyjewski, inżynier, Lwów, ul. Grunwaldzka 1
5
Gustaw Müldner, inżynier, Lwów, ul. Grunwaldzka 7
5
Jan Czartoryski, słuchacz techniki, Lwów, ul. Kurkowa 15
5
Dr. Bogusław Longschamps, Lwów, ul. Grodzickich 4
5
Eleonora Anderschóck Porębska, żona inż., Lwów, ul. Bourlarda 5
10
Kazimierz Idaszewski, prof. politechniki, Lwów, ul. 29-go Listopada 43
10
Eugenjusz Porębski, inżynier, Lwów, ul. Bourlarda 5
10
Dr. Adolf Kuhn, lekarz, Lwów, ul. Łyczakowska 16
5
Stanisław Fryze, inżynier, Lwów, ul. Tarnowskiego 96
10
Kazimierz Roztworowski, właściciel dóbr, Lw3w, ul. Zofji Chrzanowskiej 4
30
Zygmunt Groblewski, notarjusz, Lwów
10
Aleksander Frankowski, inżynier, Lwów, ul. Akademicka
10
Witold Czartoryski, właściciel dóbr, Pełkinian
20
Wincenty Rozwadowski, właściciel dóbr, Babinie
50
Kazimierz Czartoryski, właściciel dóbr
20

Jaką to zasługę i nagrodę społeczną zdobywa sobie pracownik umysłowo i fizycznie czynny po pięćdziesięcioletniej pracy.
I.
Patrol złożony z 16-tu uzbrojonych i ręcznemi granatami udekorowanych bohaterów ukraińskich wpada z rykiem i krzykiem do mojego spokojnego laboratorium łamiąc i psując co im w ręce wpada, obwinia mnie gwałtownie, że jestem jako były profesor, komendantem lwowskiej legji akademickiej, że w mojej pracowni jest skład amunicji i broni, oraz, że w moim domu ukrywają się akademicy, i że ja, jako odważny niebezpieczny wojownik, niebezpiecznie zagrażam ich odwrotowi z placówki wojskowej z Ossolineum ect. ect. — Gospodarują jak nowocześni Wandalowie już nie tylko w mojej pracowni, lecz też i w całym domu, począwszy od piwnicy skończywszy na strychu, niszcząc wszystko co im wpada w ręce, przez wiele godzin, ażeby na ostatku porozbijać kosztowne aparaty fotograficzne i przeróżne naczynia szklane, napełnione przeróżnemi chemikaljami nader kosztownemi i przydatnemi do uzyskania fotografij o prześlicznych naturalnych kolorach. Nieznalazłszy żadnych akademików, broni lub też amunicji na polecenie swojego komendanta, P. T. porucznika o fizjognomji tatarskiej, który nie pozwolił mnie słownie tłumaczyć się, wyrażając się: „że budu strylaty” jeżeli ty przemówisz!! — nakazał rzucić dwa ręczne granaty za mną do mojego laboratorjum, które eksplodując wysadziły okno i drzwi wchodowe wraz z zamurowaną futryną, niszcząc równocześnie całe otoczenie wraz z modelami, rysunkami przeróżnych wynalazków i aparatów fizykalnych.
Odnośnie do mojej osoby, to prawdziwie cudownym trafem żaden odłamek mnie nie zranił, tylko ta potężna brizaneja wybuchu przy zamkniętych drzwiach oraz jadowitość gazów wybuchowych spowodowała, że przez 24 godzin, byłem tak chorym, że wszystko widziałem w czerwonym kolorze, a płuca zostały tak zderanżowane, że oddechu brakowało, a po dziś dzień jestem chorym na astmę, że nie jestem przydatnym do wykonania znaczniejszej pracy fizycznej z powodu bólów piersiowych.
Takiemi to były odwiedziny braterskich Ukraińców, którzy się zjawili, ażeby zniszczyć wszelka, moją pracę umysłową i praktyczną, zaskarbioną w toku mojego nader czynnego pięćdziesięcioletniego pobytu w Polsce, a w dodatku ażeby mnie bezbronnego pracownika i myśliciela zamordować dla zaspokojenia swoich dzikozwierzęcych właściwości, pomimo, że nigdy w życiu niemiałem jakichkolwiek zatargów z tym azjatyckim szczepem ukraińskim, czy rusińskim.
II.
Ze stanowiska Państwa Polskiego nie doznałem nigdy żadnej pomocy, żadnego też odszkodowania za zniszczenie mego majątku przez Ukraińców, co. wynosi krocie tysięcy koron. austr., ani też jakiejkolwiek porady, — nawet gdy mnie ewentualnie za moje czynności techniczno-fachowe lub też obywatelskie łaskawie wynagrodzono monetą polską pod rygorem, ażebym takowej nie wymienił na obcokrajową walutę, więc ją jako posłuszny obywatel po dziś dzień przechowałem na miłą bezwartościową pamiątkę, pięknie ilustrowanej makulatury monetarnej, którą nawet złodzieje, którzy się już trzy razy włamali do mojego laboratorjum w toku polskiego- panowania pogardzili, rzucając do śmiecia ! —
Pomimo takich okazałych względów nie utraciłem mojego poczucia patriotycznego bowiem, gdy pewna spółka amerykańska zaofiarowała mnie 4 a raczej 4 ½ miljonów dol. za jedno z moich odkryć, mianowicie na zakupno przyrządów ujmujących cudowną materię Eteroid, którą badano poprzednio i opisano przez P. T. Brungtona Wilby'ego w New-Yorker Herald i tez w Morningpost, — to nie zgodziłem się jedynie tylko z tej przyczyny i z tego wzglądu, że czułbym się. niegodnym obywatelem, gdybym tak drogocenne i nader pożyteczne odkrycie i wszelkie z niem łączące się wynalazki do obcego kraju na korzyść bogatych Amerykanów przefrymarczył! — Odmówiłem stanowczo! oświadczając otwarcie, że wszelka stąd wynikająca korzyść powinna zostać w świeżo powstałej Polsce, która powinna się zbogacić tem odkryciem, tak samo, jak Anglja i Ameryka zbogaciła się wynalazkiem maszyny parowej.
Niestety! — moje pobożne życzenie zamieniło się na potężne „Zero", — bowiem polsko-krajowi uczciwcy obmotali mnie hucznemi obiecankami i górnolotnemi przyrzeczeniami, że utworzą krajowo-polski syndykat, który szczerze postara się oto, ażeby kraj polski skorzystał z mojego odkrycia i uzyskał też to błogosławieństwo jakie wynika z owego epokowego odkrycia i łączących się z niem wynalazkiem o niebywałej wartości praktycznej!! — Wmówiono we mnie, i sugierowano słodkiemi słowami, że to będzie zbawieniem w całym kraju polskim, jeżeli ja to odkrycie powierzę, krajowej spółce, która dołoży wszelkich starań, ażeby cały kraj polski skorzystał z mojego odkrycia i był mnie też wdzięcznym za moją mozolną pracę i cudowny pomysł.
Wobec okoliczności, że już poprzednio zgłosiło się do mnie z Warszawy dwóch polskich dygnitarzy, którzy bałamucili mnie, że są uprawnionymi reprezentantami państwa polskiego, któremu ja publicznie odstąpiłem mój wynalazek, to udałem się z temi panami do P. T. Notarjusza, którego wówczas zastępował młody Dr. Nitarski, syn radcy sądu apelacyjnego, który szczerze zaopiekował się moją sprawą i wkrótce wykazał, że ci dwaj panowie wcale nie są zastępcami P. T. Rządu, i że tylko dla własnej osobistej korzyści starali się wydobyć odnośne odkrycie, co spowodowało, że niebawem pożegnali się po angielsku.
Ta okoliczność spowodowała też, że dla zainteresowania ogółu namówiono mnie na odczyt z demonstracjami fizykalnemi w sali Muzeum im. ces. Franciszka Józefa we Lwowie, z czego wyniknął dalszy skutek, zawiązania się komitetu, który deklarował zająć się sprawą mojego odkrycia i przyczynić się do rozległego pożytecznego zastosowania tego odkrycia w całem Państwie Polskiem.
Na czele tego komitetu stanął P. T. pan Stanisław baron Heydel, P. T. inżynier Libański, P. T. inżynier Porębski i jeszcze kilka innych osobistości, mnie nieznanych. Ze mną, jakkolwiek doznałem już nauczki od poprzednich warszawskich Chevaliers d'Industrie [ang. slang: złodzieji], była sprawa dość łatwą, bowiem z powodu mojej osobistej słabości, spowodowanej ręcznemi granatami przy wizycie P. T. Ukraińców w mojem lakoratorjum, byłem dość ciężko chorym i bezsilnym, — a znając z dawniejszego czasu P. T. Stanisława barona Heydla, uwierzyłem w jego osobiste przyrzeczenia i dałem się wreszcie namówić do powierzenia mojego odkrycia odnośnej proponowanej przez Heydla spółce, którą też powołał P. T. St. Heydel do życia i stanął też na jej czele.
Niestety, zaraz na wstępie musiałem się przekonać, że wszelkie uczciwe zapewnienia P. T. St. Heydla, jak i też P. T. Libańskiego są ułudną fatamorganą, którą Ułożył P. T. St. Heydel ze swoim osobistym przyjacielem Libańskim zasadniczo nazywającym się P. T. Mondscheinem, gdy jeszcze tenże był wyznawcą Mojżeszowym.
Nie da się zaprzeczyć przy bliższem badaniu, że cały sposób namowy i postępowania ze mną, zawiera znamiona sugiestji hypnotycznej, której ja uległem, nie zdając sobie należycie sprawy do czego miał posłużyć podobny sposób zawierania spółki, z wynalazcą, którego się sprytnie ograbia z owoców jego długoletniej, mozolnej i kosztownej pracy, jedynie dla osiągnięcia zysku materjalnego obcym kosztem bez wszelkiego osobistego trudu i mozołu! —
Po dziś dzień nie jestem tego świadom, że podpisałem się na kontrakcie, którego treść jest mnie nieznaną, pomimo mojej nader dobrej pamięci, którą byłem obdarzonym od najwcześniejszej młodości, a której dotąd nie utraciłem pomimo mojego wiekowego 78-liczącego życia, o czem świadczy też obecny elaborat, uzasadniony wyłącznie dóbrą pamięcią. Przecież ta cenna spółka naukowa, która nie dała żadnego dowodu swojej wyższości naukowej, i pomimo, że się posługuje mają szlachetną nazwą familijną nie raczyła mnie. nawet zapisać w poczet swoich członków, przywłaszczając sobie nie tylko ten jeden wynalazek mojej pracy i badania, ograbia mnie już nie tylko z dotychczasowych wynalazków, lecz i też z takich, które ewentualnie przed moją śmiercią udałoby mnie się, uskutecznić! — Jaką to kompensatą odwzajemnia się mnie?? — — — — Lekceważeniem, drwinami i ordynarnemi kpinami! Jednego szarego centusia nie otrzymałem za moje odkrycie Nie dotrzymano prawie żadnych solennie złożonych przyrzeczeń, nie postarano się. o koncesję państwową a nawet wprost niegodnie postąpiono z moim 20-letnim przyjacielem św. pamięci, Tomaszem Wydżgą, który przystąpił do tej sławnej spółki zapłaciwszy nie tylko za siebie, lecz i też za najbliższych członków swojej rodziny, nie został nawet wpisany w poczet odnośnej spółki, do której legalnie przystąpił, a którą nawet bankietem w hotelu George'a potraktował, płacąc za takowy 40.000 marek polskich!! — Zaszczycili go ci panowie szlachetni, nazwą prezesa honorowego bowiem ofiarował też 161 miljonów koron austr. na budowę 7-mu sanatorjów, do których przysposobił plan techniczny własnym kosztem, tak że dziennie mogło być w każdym z tych zakładów naświetlanych po 5000 osób!! — Otóż taki to jest owoc czynności tej zacnej spółki naukowej!! tak się uwydatnia ta solennie przyrzeczona filantropja! To wszystko razem nazywa się uczciwością!! —
Gdy się zjawił prawny zarządca a nawet prokurent odnośnej spółki P. T. pan Kapitan Kuhn, szwagier pana Libańskiego, który zmienił też swoją szlachetną nazwę „Kuhn" na Kruszelnickiego, to uczęszczało do zakładu, który ja wówczas jeszcze sam osobiście prowadziłem, dziennie 64 osób, naświetlanych przeze mnie samego osobiście, w toku 12 godzin, i to ręczną maszyną eteroidalną, którą jedną ręką w motorycznym ruchu utrzymywałem, a zaś drugą ręką odnośne osoby gruntownie naświetlałem !! —
Naturalnie, że ręczny ruch został natychmiast zaniechanym i zamieniony na ruch elektromotoryczny, bowiem żaden z tych akademickich słuchaczów medycyny, którymi się otoczył P. T. zarządca Kuhn, nie posiadał tej ochoty i wytrwałości, jaką ja jako chory starzec ze swoją pracą dokonywał, będąc czynnym z naświetlaniem chorych osób.
Również przeprowadzi! P. T. Kuhn innowację w odnośnym zakładzie, to rygor przypominający wojskową kasarnie austryjacką, który wcale nie trafiał do przekonania P. T. gości uczęszczających do naświetlania, tak dalece, że po upływie jednego miesiąca jego urzędowania ten wzorowy zakład świecił pustkami! —
P. T. pan Kuhn odszczególniał się wybitną gorączką uzyskania pieniędzy a tout pris; wszyscy goście musieli z góry opłacać swój czas zamówiony do naświetlania, — każdy co się spóźnił utrącał swoją wkładkę na korzyść zakładu, który bezwzględnie, bez kompensaty zagrabia! wszystko na rzecz zakładu. Naturalnie, że z takiego stanu rzeczy wyniknęły sprzeczki i niezadowolenia, które w ostatku odstręczyły większą część osób od naświetlania. —
Wobec tego, że P. T. zarządca jako wysoki dygnitarz spółki naukowej pokazywał się często tak jak na lekarstwo do zakładu a jego zastępca nie posiadał żadnego autorytetu wobec personelu zakładowego, to tenże postępował sobie według własnego upodobania, nie troszcząc się wcale oto, czy goście są zadowoleni z ich czynności lub nie! —
Było 5 akademików! — słuchaczy medycyny, jeden obermedyk, dwóch lekarzy dyplomowanych, jeden służący, czyli laborant, 2 profesorów akademickich, — a pomimo tego licznego personelu, często brakowało przynależnej osoby do naświetlenia, bowiem odnośny dygnitarz medyczny nie jawił się na czas swojego zajęcia, więc wypadało przeprosić P. T. gościa i odesłać go do domu z kwitkiem, bowiem broń Boże, laborantowi niewolno było naświetlić, pomimo iż tenże przewyższał paniczów medycznych pod względem wprawy i sumienności, którzy z pewną nonszalancją w poczuciu swojej wyższości akademickiej zajmowali się z naświetleniem nie con amore - lecz jedynie dla uzyskania zarobku monetarnego, zresztą nie mając też żadnej wiary w skuteczność odnośnych zabiegów, które się też odbywały bez sankcji akademickiej, więc też wandalizowali tak maszyny jak i też przewody z powagą wielkich potentatów nauki. Usiadłszy przed gościem na krzesełku skrzyżowawszy ostentacyjnie nogę na nogę, z papierosem dymiącym w ustach, machali ostentacyjnie przewodem jak laską czarodziejską w powietrzu, nie mając też żadnej bliższej świadomości i zrozumienia tych zabiegów wykonanych wyłącznie dla uzyskania dobrej zapłaty zarobkowej. Przy tej sposobności obserwacji nabrałem też pewnego przekonania, że akademicka nauka medyczna wcale nie umoralnia ani leż nie uszlachetnia swoich adeptów, czego zresztą z tej prawie mikroskopijnej wiedzy fizyki i chemii, oraz szlachetnej humanitarnej mądrości Asklepiosa pod istniejącemi warunkami wymagać nie można — nawet z nowoczesną elektryczną latarką Diogenesa trudno by było znaleźć wzorowego młodzieńca odszczególniającego się dobrem wychowaniem i też chwalebnemi zasadami ludzkiemi, który by szczerze odczuł, że jest czynnym w wykonywaniu dzieła humanitarnego.
Odnośnie do czynności P. T. pana Kuhna, obecnie Kruszelnickiego, to jego dążności społeczne ograniczały się jak najwybitniej do jak największego zagrabienia majątku z odnośnego niby naukowego przedsiębiorstwa, przy jak najmniejszych osobistych trudach i zabiegach, nietroszcząc się wcale oto, czy odnośni petenci pragnący naświetlenia byli zadowoleni, lub nie. Zasadnicza wartość i opłacalność odnośnego przedsiębiorstwa polega wyłącznie tylko na jego utylitarności i rzetelności odnośnych zabiegów naświetlania, - bowiem każda osoba, która się tym sposobem naświetlania i oddechiwania swoich cielesnych niedomogów pozbyła i czuje się szczęśliwą — poucza i namawia każdą inną chorą osobę do spróbowania i skorzystania tego nowego sposobu, który i uzyskuje się nową siłę życiową i pozbywa się bez wszelkich trujących lekarstw odnośnych cierpień, żadną miarą nie dających się usunąć konwencjonalnemi, chemicznie czynnemi lekarstwami.
Pan kapitan Kuhn, pobierał za swoje cenne usługi miesięcznie 80.000 Marek polskich, jego uprawniony zastępca pan Śliwiński 20.000, służący, czyli laborant 20.000 Mp., pan obermedyk co nadzorował medyków 20.000 Mp., dwóch lekarzy 42.000 Mp., 5 medyków około 90.000 Mp., p. inżynier mechanik, który pożyczał maszyny i przewody je naprawiał całemi dniami, miał łaskawie przez P. T. spółkę naukową wyznaczonych 30.000 Mp. Oprócz tego personelu było jeszcze dwóch akademickich profesorów i 2 panny, których zapłata była mnie nieznaną.
Naturalnie, że takowa rozrzutność pieniężna była tylko wówczas możliwą, jeżeli uczęszczało do naświetlenia około 60 osób, wobec tego że spółka objęła ten zakład w tym momencie, gdy pod mojem kierownictwem uczęszczało do zakładu 64 osób — zdawało się też zapewne, uruchomiając zakład motorycznie, przy należytem dozorze i sumiennej obsłudze, liczba uczęszczających osób może się podwoić, ewentualnie nawet potroić.
Po upływie jednego miesiąca takiej niczem nieusprawiedliwionej gospodarki jaką zaprowadził P. T. pan Kuhn, która pomimo mojej przestrogi była nadal tolerowaną przez zarząd spółki, — nabrałem tego pewnego przekonania, że taka prawdziwie polska gospodarka prowadzi do bankructwa, — zmartwiłem się bardzo i przestrzegłem też osobiście pana Stanisława barona Heydla, który jako wytrawny dyplomatyczny „Beschwichtigung shofrath” uspakajał mnie następnemi słowami, mianowicie: „Niechże się staruszek nie martwi! My już zrobimy, że na ostatku wszystko będzie dobrze„ Probatum est! — Jak to dobrze zrobiono, to świadczy o tęm obecnie istniejący stan rzeczy! Upłynęło przeszło sześć lat w rozkosznem dolce far niente tej cennej spółki w błogiem oczekiwaniu mojej śmierci i tych na horyzoncie amerykańskim iskrzących się czterech i pół miljonów dolarów, — w którym to czasie ta szanowna i rzetelna spółka naukowa nic i nic realnego i pożytecznego z tem rzetelnie im powierzonym skarbem odkrycia .Eteroidu nie dokonała, — tak pod względem -naukowym jak i też komercjalnym !! 1 —
Cała ich zasługa koncentrowała się w tem, że starała się poza mojemi plecami o państwowe opatentowanie konstrukcji mojej wzorowej maszyny eteroidalnej — ażeby mnie z posiadania tego wynalazku prawnie wywłaszczyć!!! — Gdy się zgodziłem na skopiowanie mojej oryginalnej maszyny eteroidalnej, to wykonano według mojego modelu aż trzy maszyny — a z tych jedną wydała spółka do dyspozycji Panu Dr. Hydropacie Kowalskiemu we Lwowie w celu zbadania jej skuteczności w leczeniu!
Przecież każdy laik wie o tem, że hydropatja niema nic wspólnego z elektropatją.
Sympatyzuję z P. T. Dr. Kowalskim jako ze zacnym lekarzem, żałuję go, że ta zacna spółka wplątała go też w swoje naukowe intrygi.
Proszę też przyjąć do wiadomości następujące szczegóły, które oświetlają po¬niekąd etyczne podstawy tej cennej spółki naukowej, mianowicie:
1. W odnośnym czasie, gdy według mojej najlepszej wiedzy, odnośna, — dopiero w zawiązaniu będąca spółka prażadnej czynności eksploatacyjnej jeszcze nic niepodjęła — nawet jednego szarego centusia na nic nie wydała, tylko się odbywały odwiedziny i narady w mojej pracowni, to zauważyłem, że ze zbioru rysunku, opisań i innych dokumentów moich zniknął pewien dokument notarjalny. Stało się po zakończeniu odnośnej konferencji, w której pokazywałem odnośnym panom, — o ile pamiętam był obecny p. baron Heydel, inż. Edmund Libański, inż. E. Porębski, p. prof. Friese ect. ect. wymieniony zapieczętowany akt notarjalny, stwierdzający, że opis i rysunek mojej pierwotnej maszyny eteroidainej został zdeponowany w cesarskiej akademji umiejętności we Wiedniu! -— Najwięcej zainteresował się tym dokumentem pan inżynier Edmund Libański i zażądał ode mnie, ażebym jemu ten dokument oddał! — Ja jemu stanowczo odmówiłem z tym dodatkiem, że — gdyby wszyscy członkowie zawierać się mającej spółki gremjalnie tego ode mnie zażądali, to dopiero w takim razie zgodziłbym się na wydanie tego ważnego dla mnie aktu urzędowego! — Niestety jednakowoż, gdy następnego dnia zjawił się w moim laboratorjum, sam pan Stanisław baron Heydel jun. z życzeniem ażebym jemu jeszcze raz ten notarjalny dokument pokazał — to niestety pomimo najstarańszego przeszukania wszystkich mojich pisemnych i rysunkowych skarbów, — już tego ważnego dokumentu notarjalnego nie było, — o czem pana barona uwiadomiłem i jego kilka pisemnymi fragmentami, odnoszącemi się do tej kwestji, depozytu akademii wiedeńskiej zaspokoiłem. —
Gdy w kilka dni po odnośnem dla mnie nader przykrem zajściu zjawił się pan Libański znowu u mnie, to zauważyłem, że on posługuje się ołówkiem „Kohinorem” tego samego numeru i marki i zatemperowania jakim ja się posługiwał przy pokazywaniu tego w mowie będącego aktu notarjalnego, to przypomniałem sobie wnet tą wybitną żądzę, z jaką on żądał oddania jemu do dyspozycji tego aktu notarjalnego,— to obudziło też w mojej duszy podejrzenie, że nikt inny, tylko on jest sprawcą zniknięcia odnośnego dokumentu! Moje podejrzenie jeszcze dalej tem się ugruntowało, że Libański otwarcie mnie oskarżał, że ja pewne dane naukowe, tego mojego odkrycia wobec spółki przemilczałem! ! Skąd czerpał ten zacny pan tę wiadomość? W odnośnym akcie jest zawarta ta hypotetyczna uwaga, że Eteroid prawdopodobnie ma coś wspólnego z wodorem, bowiem analiza spektralna tego gazu wykazuje trzy kreski więc trzy składniki, z których jeden podobny do eteroidu prawdopodobnie jest identycznym, z pochwyconym przeze mnie Eteroidem ! ! ! [!]— Jedynie ze zawartości odnośnego aktu notarjalnego, było też możliwem dowiedzienie się o tej tezie naukowej, którą jedynie ja stwierdziłem a oprócz akademji, nikomu się nie zwierzyłem. —
2. Zgłosił się ponownie ten zacny pan Libański a to w pierwszych początkach gdy spółka naukowa miała objąć naświetlanie eteroidem do mnie osobiście uczęszczających 64 osób, — z pretensją, — że ja z tego dochodu jaki mnie przypada z naświetlania 64 gości mam zapłacić 70 prc. spółce, zaś 30 prc. należą się mnie jako przedsiębiorcy i wykonawcy, — bowiem tak to jest zastrzeżone kontraktem między mną i spółką ! — Sprzeciwiłem się podobnemu żądaniu, nadmieniając że ja nie mam dotąd żadnej wiadomości o istnieniu jakiegokolwiek kontraktu, wiem tylko że istnieje pewna propozycja do zawarcia kontraktu! Jeżeliby jednakowoż istniał jakikolwiek kontrakt, to wówczas należy mnie się, — jeżeli spółka swoim kosztem prowadzi odnośne przedsiębiorstwo 35 prc. z odnośnego dochodu a zaś 75 prc. przypada na. korzyść spółki, ta bowiem opłaca lokal, personal i podatek. Uskarżyłem się przed inż. Porębskim o niesłuszne pretensje pana Libańskiego, który przyznał mnie słuszność i potępił pana Libańskiego, że tenże śmiał podobną pretensję podnieść, która stawia spółkę w tak niegodnym świetle ! —

Blue - Sob Sie 26, 2006 09:11

cd

3. Po pewnym czasie, gdy wandaliczne niszczenie moich maszyn eteroidalnych doszło do zenitu a naprawa maszyn i przewodów stała się prawie niemożliwą, to odmówiłem wypożyczania i naprawiania, maszyn eteroidainych, rezygnując też z dalszego, i wynagrodzenia tych poprzednio przez spółkę mnie łaskawie przyznanych 30.000 Mp. 1 6/10 groszy waluty złotowej. Zgodziłem się na skopiowanie mojej oryginalnej maszyny bezpłatnie, co też nastąpiło, bowiem spółka wykonała według mojego modelu aż 3 maszyny pod kierownictwem P. T. pana prof. Friesego! —Budowa tych nowych maszyn wcale nie uzasadniła we mnie tego przekonania że mam do czynienia z wybitnymi fachowcami, bowiem tak pod względem doboru materjału, tak i też pod względem konstrukcyjnym, nie przekonano mnie, ze dokonano jakiegoś chevd'oevre, majstersztyku mechaniki !
Naturalnie, że przy zastosowaniu ruchu motorycznego, nie potrzeba się też tak ściśle rachować z wydatkiem siły mechanicznej ! !
4. Praktyka wykazała, że za pośrednictwem maszyny oryginalnej było się w stanie w jednej godzinie naświetlić 5 osób, wiec w 12 godzinach 60 osób. — Ta liczba osób wydawała się panu zarządcy kapitanowi Kuhnowi za małą, — więc zażądał ażeby naświetlano po 6 osób na godzinę, więc na 12 godziną dobą po 72 osób. To było stanowczo połączone ze szkodą dla osób uczęszczających na naświetlania do zakładu, więc pan Dr. Kowalski sprzeciwił się tej finansowej poprawce P. T. zarządcy, kapitana Kuhna! —
5. Wypada też wtajemniczyć się w tę akademicką manierę z jaką się popisywali przy naświetlaniu P. T. medycy mianowicie: większa część tych wzorowych paniczów spoczywała sobie wygodnie na krześle przed odnośnym gościem i założywszy nogę na nogę, z palącym się papierosem w akademickiej buzi, wymachiwać począł przewodem z gracją wielkiego uczonego.
Nie dosyć, że goście się bardzo zrażali przepisami P. T. Kuhna, to specjalny spo1sób, postępowania tego akademickiego personelu, wcale się nie przyczynił do wzbudzenia powagi odnośnego zakładu, ani też do krzewienia jakiegokolwiek zaufania, więc niejeden gość zgorszony takiemi stosunkami porzucał z pogardą zakład, w którym spodziewał się wyzdrowienia i obchodzenia się wzorowego! —
Pomimo, że wszystko się odbywało pod moją firmą, to ja sam nie miałem prawie żadnego wpływu decydującego, nienależałem do pocztu tej uczonej spółki, niebytem też nigdy zaproszonym na jakiekolwiek zebranie, nawet gdy się ośmieliłem wskazać na te kardynalne błędy zarządcy pana kapitana Kuhna, to zamiast postarania się o jakąkolwiek rzetelną poprawę, ta P T. spółka zaszczyciła go swoją generalną prokurą. Sic transit glorja mundi!! — Najwidoczniej, że taki sposób postępowania leżał w tajnym interesie tej zacnej spółki, — niby naukowej !! —
6. Ogryzki z owoców i potraw, niedopałki z papierosów zanieczyszczały podłogę a pod nogi, osób, które naświetlano podkładano trzcinowe rogóżki, w których gromadziło się niechlujstwo bakterje a nawet prawdziwe polskie wszy, co mnie ostatecznie doprowadziło do takiej szewskiej pasji, że kazałem wszystko w piecu spalić; tem też naraziłem się wielebnemu zarządcy a szczególnie panu obermedykowi, który zawsze twierdził że jest wytrawnym higjenistą a jednakowoż wypadało się co dzień upomnąć o czystość w zakładzie i o desinfekcje przewodów eteroidalnych za pośrednictwem formaliny, która się zawsze gdzieś zapodziała. Pan obermedyk był nawet tak dalece naiwnym, że zamyślał kultury różnych bakteryj sprowadzić dla swoich doświadczeń do zakładu.
7. Wobec takiego fenomenalnie nienaukowego, postępowania odmówiłem odnośnej spółce naukowej dalszego pożyczania moich maszyn eteroidalnych, co spowodowało, że zbudowali sobie trzy maszyny przydatne do uruchomienia motorycznego wyprowadzili się z domu, gdzie mieści się moje laboratorjum z ul. Chorążczyzny 15 na ul. Boularda do zabudowania Muzeum Franciszka Józefa, ażeby tam ostatecznie zakończyć swój marny żywot naukowy, tam bowiem już wszelkich gości do naświetlania zabrakło zupełnie, bowiem każdy rozumny człowiek unikał tej filantropijnej . spółki naukowej ! Ali right !
Skończyło się ostatecznie na rzetelnie błogiej idei, ażeby uzyskać przywilej państwowy na mój wynalazek, wydziedziczyć mnie prawnie z posiadania mojego kosztownego odkrycia, lub też zaczekać na moją bliską śmierć, która ciągle była na widoku z powodu defektu mojego organizmu, spowodowanego wybuchem ręcznych 2 granatów, rzuconych na mnie przez Ukraińców w mojem laboratorjum. Kto mnie ubrał w komendanta akademików lwowskich, nie mam żadnego pojęcia, w rzeczywistości byłem przez czas inwazji rosyjskiej komendantem straży obywatelskiej, I. dzielnicy miasta Lwowa, byłem naczelnikiem stu obywateli lwowskich i otrzymałem też od rosyjskiego pułkownika Szeremetjewa ówczesnego komendanta miasta 20 żołnierzy rosyjskich karaułów do mojej dyspozycji.
Wszystko wskazuje na tę okoliczność, że ta szanowna spółka naukowa pragnęła się doczekać mojej śmierci, bowiem bardzo nęciły ją te amerykańskie miljony, które mnie ofiarowano a których ja nie przyjąłem z powodu mojego patrjotycznego poczucia szlachetnego.
W ostatku utraciłem wszelką wiarę w szlachetność i naukowość odnośnej spółki naukowej najzupełniej, co mnie też skłoniło oddać tę całą niewyraźną sprawę do rozstrzygnięcia sądowego. — Przy tej sposobności dowiedziałem się ewidalnie, że istnieje kontrakt z moim osobistym podpisem, w którym to, ta wspaniała spółka naukowa zapewniła sobie zastosowanie nie tylko eteroidu, i też wszelkich moich dotychczasowych wynalazków, — lecz i też przezornie i tych które ewentualnie udałoby mnie się poczynić przed moją śmiercią!!! —
Co to za wspaniała etyka! Ograbienia wynalazcy aż do samego grobu! Nie jest to czyn wspaniały? Godny wszelkiej pochwały przez najskrajniejszych i najbardziej wyrafinowanych światowych opryszków? — Za prawo zawierzenia czy podarowania jak to nazywa ta cenna spółka naukowa, nie otrzymałem prażadnej nagrody pieniężnej ani też moralnej, upatrywałem jedynie w tem moją nagrodą, że zrobi się przez obszerne zastosowanie wielką usługę całemu państwu polskiemu. Kontraktowe, więc też legalne zapewnienie uzyskania 35 prc. z dochodu odnośnego odkrycia eteroidu jakie mnie ta cenna spółka pisemnie przyznała, przyjmuję do wiadomości i proszę o wypłacenie mnie przypadającej kwoty pieniężnej z tego tytułu.
Odnośny obrachunek jest do zestawienia według wartości odnośnych maszyn w ich praktycznem zastosowaniu, mianowicie:
Za pośrednictwem jednej maszyny naświetla się 60 osób w jednym dniu, z których każda opłaca się kwotą 5-ciu złotych polskiej waluty, co wynosi w toku jednego dnia 60x5 = 300 zł., więc z trzech maszyn 300x3 = 900 zł., w jednym dniu. Z roku o 365 dniach przypada 300 roboczych dni, po obliczeniu świąt, które nawet nie powinny być przerwą dla chorych osób, u których często już pojedyncze godziny decydują o życiu i śmierci, więc 300x900 =270.000 zł. dochód w jednym roku ! Sześć lat upłynęło od czasu zawarcia spółki, to stanowi 270.000x6=1,620.000 zł. Z kwoty 1,620.000 zł. przypada według kontraktu na moją korzyść 35 prc. więc
1,620.000 x 35 /100 = 567.000 zł.
które przypada zapłacić natychmiastowo, bowiem odnośny czas upłynął a za każdy upływ roku przypadają 94.500 zł. do wypłaty.
Nie animowałem i nie zapraszałem nikogo do objęcia mojego odkrycia i dalszych wynalazków.
Urządzono na mnie schorzałego i napadem wojennym złamanego starca formalną obławę z najwyszukanszą namową i doborową sugiestją, przyrzekano niebo i ziemię rozwoju temu odkryciu eteroidu, jeżeli go powierzę odnośnej spółce naukowej! Gdy ostatecznie jako bezsilny starzec uległem tej doborowo filozoficznej namowie, to doczekałem się wyszukanych dowcipów, kpin i w ostatku zawodu niemałego, bowiem ta cenna spółka zamiast rzetelnej pracy, kontraktowo postarała się dalej o to, ażeby sobie jeszcze zapewnić nawet ewentualnie i te wynalazki, które by ten starzec jeszcze przed śmiercią poczynił, t. j. ograbić go aż do samego grobu, nie dając jemu przeżadnej kompensaty! —
Starałem się, sądownie uwolnić od takich niesumiennych pijawek i wampirów, niestety — i to okazało się niemożliwem, bowiem w nowopowstałej Polsce zapomniano o rzymskiej dewizie „Justitia fundamentum regnorum!”
Jak wiadomo, to odnośny kontrakt, o istnieniu, którego nie posiadałem żadnej światłej znajomości, ujawił się in facto w procesie o unieważnienie tej wspaniałej spółki, został uznany za dokument legalny, więc i tych w nim określonych 35 prc, które łaskawie raczyła mnie wyznaczyć ta cenna spółka naukowa powinno mnie być też przyznanych prawnie, — nie wchodząc w to, czy ta szanowna spotka takowe sobie zaskarbiła lub nie!! — Wykonała dla swojego przedsiębiorstwa zarobkowego aż trzy maszyny eteroidalne, których wartość zarobkowa praktycznie jest sprawdzona.
Na podstawie praktycznie sprawdzonej wartości zarobkowej odnośnych maszyn eteroidalnych, został wykalkulowany odnośny dochód 35 procentowy, oraz nie można mnie o to posądzić, ażebym ja w jakiejkolwiek formie przeszkadzał w rzetelnem zarobkowaniu odnośnej spółce naukowej, która nawet moją każdą rzetelną poradę lekceważyła, ba! nawet nie raczyła mnie zapisać w poczet swojich członków. — Amerykanie nie byliby oferowali aż 4 i pół miljonów dolarów, gdyby nie byli tego świadomi, że na tych zaofiarowanych miljonach zarobią miliardy dolarów! — Rownież i św. pamięci Tomasz Wydżga niebył by ofiarował 161 milionów koron austr. na budowę 7-miu zakładów eteroidalnych, gdyby po 20-letnim doświadczeniu nie był nabrał tego głębokiego przekonania, że nie tylko się przyczynia do celu humanitarnego, lecz i też tym sposobem zdobędzie się znaczny majątek.
Tylko baranie głowy, przejęte brudnym materjalizmem są wstanie popełnić taką niepowetowaną krzywdę na narodzie polskim i zasłaniać się frazesami swojego nieuctwa i niedołęstwa indywidualnego! — którym się tak świetnie popisali przed całym światem.
Przytaczam też dla sprawdzenia, że rzeczywiście odnośna spółka zbudowała według mojego modelu oryginalnego trzy maszyny dla swojej finansowej eksploatacji, że takowe zostały zbudowane pod kierownictwem WP. prof. politechniki lwowskiej inżyniera Friesego, co jest dowodnie do stwierdzenia przez robotników, mechaników, tą budową maszyn zajętych. Również jest do stwierdzenia, że pomimo iż 6 panów spółki przysięgą notarjalną się zobowiązali, że będą strzegli tajemnicę konstrukcyjną odnośnej maszyny, to pomimo mojego upomnienia się, nie zbudowali maszyn tak, ażeby ich składniki nie były przystępnemi do podrobienia przez fachowe hyeny okradające wynalazki.
Szanowna spółka starała się wprowadzić we wątpliwość prawdziwość oferty amerykańskiej, pomimo, że głównie takowa była ich drogowskazem ich finansowych dążności, to uwiadamiam, że zaraz na wstępie procesu o uwolnienie się ze szponów pijawek spółkowych zdeponowałem list rzecznika patentowego inż. P. T. Dziubańskiego w którym jest zawarta 4 mijonowa oferta amerykańska na zakupno Eteroidu u pana Dr. Hartmana! — mojego zastępcy prawnego!
Równocześnie protestuję przeciw uwagom odnoszącym się do istoty mojej osoby przez odnośnych reprezentantów spółki naukowej i przytaczam opinję wydaną o mojej osobie przez Dr. Thumę prof. uniwersytetu wiedeńskiego, który z polecenia, pewnej firmy wiedeńskiej odwiedzał mnie we Lwowie i wydał następujące orzeczenie o moim odkryciu i tez o mojej osobie w języku niemieckim, mianowicie: .
GUTACHTEN.
Ueber Ersuchen des Herrn Robert Friedländer Prechtl habe ich mich nach Lemberg begeben, um daselbst die Erfindung resp. Entdeckung des Herrn Ingenieurs Franz Rychnowski zu studiren. Diese Erfindung besteht in einer Maschine welche auf bisher noch nicht beobachteten, unbekannten Naturerscheinungen beruht, und eine der Elektricität verwandte Energie erzeugen soll, welche der Erfinder Elektroid nennt.
Mittels dieser Energie, welch in Gestalt von sehr diffuser Büchelaustrahlung zutage tritt, macht Herr Rychnowski eine Anzahl von Experimenten, welche allerdings noch nicht beobachtet wurden, jedoch immerhin eine Erklärung mittels hochgespannter, statistischer Elektricität zulassen. Nichtsweniger zeigen sich hierbei Erscheinungen welche einen von den sonstigen, unter Anwendung gewöhnlicher Elektrisirmaschinen herverrufenen, abweichenden Charakter haben. Darunter gehört namentlich der durch die photographische Aufnahme festgehaltene Umstand, dass Metall in der Nähe der Ausstrahlung keinerlei Einfluss zeigt,. wahrend bei den mittels Elektricität vorgenommenen Paralellversuchen die Strahlen des elektrischen Büschellichtes direkt von dem Metallgegenstand angezogen werden.
Wenn ich auch die Construction der Maschine selbst nicht gesehen habe, so hat mir doch Herr Rychnowski an der Hand der Constructions-Zeichnungen der Maschine sowie einer ausführlichen Beschreibung derselben (welches Operat zur Wahrung der Priorität bei der Akademie der Wissenschaften in Wien eingenchtet wurde).
Die Wirkung u. das Functioniren der Maschine erklärt u. bin ich auf Grund dreser Besprechung zu folgender Ansicht gelangt: Entweder erzeugt die Maschine Elektricität auf eine Art, welche bisher vollständig unbekannt ist, indem die Beschreibung, welche Herr Rychnowski davon gibt auf einer noch ganz unbekannten bisher nur von ihm beobachteten Naturerscheinungen basirt. Oder aber es wird durch diese Maschine tatsächlich eine bisher nicht beobachtete Energieform, isolirt von den elektrischen Erscheinungen, dargestellt.
Jedenfalls arbeitet die Maschine sehr ökonomisch, indem sie so hohe elektrische Spannung hervorbringt, wie dies bei anderen Elektrisirmaschinen von so kleinen Dimensionen nicht erreichbar ist.
Diese Sache bietet ein sehr grosses Interesse und wäre es wünschensweit, wenn diese Erfindung durch den Bau grösserer und exacterer Maschinen einer streng wissenschaftlichen Erforschung zugänging gemacht wurde.
Zum Schluss will ich noch erwähnen, dass ich in meinen zweitätigen Verkehr mit Herr Rychnowski den Eindruck gewonnen habe, dass derselbe ein Charakter von tadellosser Ehrenhaftigkeit ist, welcher in Verbindung mit praktischen und zielbewusten Leuten, schöne praktische Resultate erreichen wird.
Profesor Dr. Josef Tuma, mp.
Docent an Uniziersität u. Technik in Wien.
Wien den 4 November 1899.
Genaue Copie nach dem Orignal
[MrHopen tłumaczy:
RAPORT
Na prośbę pana Roberta Friedlandera(imię, nazwisko albo mieszkaniec Bohemii) Prechtla dostałem się do Lwowa, aby studiować odkrycie wynalazku pana inżyniera Franciszka Rychnowskiego. Te odkrycia zwiera się w pewnej maszynie, która opiera się na dotąd nie oglądanym, nieznanym naturalnym fenomenie i która powinna produkować energię relatywną do elektrycznej, nazywaną przez odkrywcę elektoridem. [!]
Przy pomocy tej energii, która objawia się bardzo rozproszoną radiacją wiązkową, pan Rychnowski czyni liczbę eksperymentów, które nie były niewątpliwie dotąd zaobserwowane, chociaż przynajmniej jedno wyjaśnienie można znaleźć opierając się na elektryczności statycznej wysokiego napięcia.
Niemniej pokazują się tutaj fenomeny, który mają inny, niż w normalnych zastosowaniach maszyn, dewiacyjny charakter. Do nich w szczególności należy fakt, uwieczniony fotograficznie, że metal nie wykazuje żadnego wpływu w pobliżu jarzącego promieniowania, podczas gdy, na mocy podjętych równoległych badań elektryczności, promieniowania elektryczne wyładowań iskrowych są przyciągane bezpośrednio do obiektów metalowych.[MrHopen: wyładowania dodatnich piorunów w atmosferze są mało przewidywalne jak gdyby były mniej albo czasem wcale nie przyciągane do metali]
Nawet jeżeli nie widziałem konstrukcji maszyny, to jednak pan Rychnowski [pokazał] ręcznie naszkicowany szkic maszyny a także szczegółowe opisy (te same, których operat respektuje się pod priorytetową opieką Akademii Nauk w Wiedniu). [MrHopen: ciekawe kto się opiekował tym archiwum i jak ma się do tego ma V. Schaubergera, może wcale..]
Wysiłek poświęcony funkcjonowaniu maszyny wyjaśnia do czego, na drodze wcześniejszej dyskusji, dotarłem: Albo maszyna produkuje rodzaj elektryczności, który jest jak dotąd kompletnie nieznany, tak więc opis, który pan Rychnowski daje, opiera się na jakimś jeszcze całkiem nieznanym - dotąd jedynie przez niego obserwowanym - naturalnym fenomenie. Albo w przeciwnym razie w tej maszynie reprezentuje się faktycznie jakaś dotąd nie obserwowana forma energii, wyizolowana z fenomenów elektrycznych.
W każdym razie, maszyna pracuje bardzo ekonomicznie, w tym że wykazuje takie napięcie, jakie przy innych maszynach elektrycznych, o tak małych wymiarach jest nie do uzyskania. [!]
Ta rzecz oferuje bardzo wielki inters i byłoby pożądane, aby te odkrycie zostało zbadane przez konstrukcję większych i dokładniejszych maszyn ściśle naukowych.
Na koniec chcę jeszcze wspomnieć, że podczas dwu aktywnych spotkań z panem Rychnowskim odebrałem wrażenie, że jest on charakterem nieskazitelnie uczciwym, który w połączeniu z praktycznymi i zdeterminowanymi ludźmi osiągnie piękne praktyczne rezultaty. [MrHopen: nie wyszło tym razem]
Profesor Dr. Josef Tuma, mp.
Docent Uniwersytetu Techniki w Wiedniu
Wiedeń, dnia 4. października 1899
Dokładana kopia oryginału]
Ta wielebna spółka naukowa miała się postarać o państwową koncesję na budowę 7-mu zakładów sanatorjów na leczenie za pośrednictwem promieni eteroidalnych, które są prawie — 20 razy potężniejsze od radjum i wcale nie wypalają ran w ciele ludzkiem jak radjum, [! ?] a przeto że tychże nie odkryto w Paryżu, lecz we Lwowie, to nie uzyskały dotąd błogosławionej sankcji naukowej! — Nemo profeta in patria. [Nikt nie jest prorokiem w swoim kraju]
Po trzydziestu kilkuletnich doświadczeniach dokonanych przez zastosowanie eteroidu w dziedzinie lecznictwa fizykalnego osiągnięto pod moim osobistym kierownictwem następujące pozytywne wyniki, mianowicie:
1. Eteroid aktywuje atmosferyczne powietrze, przyprowadza takowe in stato nascendi, przybiera ono woń nader świeżego powietrza już przy zawartości 8—10 prc. eteioidu, więc ujawia się jako Prana, którą kapłani indyjscy tak dla zdrowia ogólnie polecają.
2. Przez pewną ilość naświetleń całego ciała oraz oddychiwań aktywowanym powietrzem uzyskują nawet i starsze osoby ponownie potęgę seksualną oraz też odporność przed zasłabnięciem.
3. Po 45-ciu naświetleniach całego ciała i stosownego oddechywania z aktywowanem powietrzem pozbywa się organizm kwasu moczowego, krążącego wraz z obiegiem krwi (Harnsaure Diathese).
4. Oddychiwanie aktywowanem powietrzem, które przy stosownem przyciemnieniu wykazuje że zawiera obłoczki fioletowego światła, usuwa zajęcie górnych szczytów płuc i daje podstawę wyleczenia się z gruźlicy płucnej. [MrHopen: zatem obłoczki mogą być różnego koloru: R zaczął od zielonych, potem opisał możliwość rozkładu na zielone i czerwone (i ultramarynowe) promienie, teraz pisze o fioletowych obłoczkach]
5. Promieniowanie eteroidalne działa gorąco na gruźlicę kości (Kocsitis) i na gruźlicę skóry (Lupus).
6. Wpływa na powstrzymanie się dalszego rozwoju Mielitis chronica [infekcja szpiku kręgosłupa] i tabesu dorsalis [degeneracja przewodów nerwowych w kręgosłupie w wyniku nieleczonego syfilisu], które to niedomogi wyniknęły na tle poprzedniego Luesu, oraz przyczynia się do wyzdrowienia porażonego pęcherza moczowego.
7. Usuwa po 30-tu naświetleniach skurcz pisarski u osób, którym Dr. Kraft Ebing ani też Schienk Notzing i Forel niczem nie pomogli.
8. Usuwa Morbus Basedovei [choroba Gravesa-Basedowa autoimmunologiczna nadczynność tarczycy] w kilku tygodniach z równoczesną poprawą funkcji sercowej i niedomogu nerwu sympaticusa i to po czasie gdy juz wszelka nauka i sztuka została wyczerpaną i chorej osobie groziła niechybna śmierć! —
9. Usuwa nieznośne bólu nerwu trigeminusa [nerw trójdzielny twarzy] po kilku naświetleniach, nastąpiło to u osoby u której wszelkie zabiegi lekarskie były bezskutecznemi.
10. Usuwa głuchotę absolutną zdobytą przez nadmierne zastosowanie Chinini muriatiei przy leczeniu szkarlatyny.
11. Obudzą czynność nerwu ocznego, nawet i wówczas jeżeli ten defekt istniał od czasu urodzenia.
12. Wpływa dodatnio na rozwój indywidualnej pamięci oraz powstrzymuje stanowczo rozwój uwiądu starczego.
13. Wpływa odmładzająco na wyczerpany i schorzały organizm, podkopany rożnemi środkami chemicznemi i ekstraktami nieomylnemi.
14. Wpływa na znieczulenie bólu przy nowotworze t. j. raku na języku i też
przy melano sarcoma [rak czerniak] we wnętrzu jamy ocznej pod bulbusem [gałka oczna] ocznym.
15. Wprowadza bez uszkodzenia powierzchni ciała ludzkiego w obieg krwi odnośnego żyjącego organizmu przeróżne chemikalje, mianowicie: Jod. Brom. Formalinę, żywe srebro, jako szarą maść, Kokainę, Strychninę, ect. ect. [coś jak metoda pokrywania próżniowego metali wysokim napięciem tylko zastosowana na skórze]
16. Uzbraja wszelkie komórki organiczne, mianowicie : komórki, z których jest zbudowany cały organizm, Erythrocyty, Leukocyty, komórki mózgowe nową siłą życiową (vis vitalis) bowiem istota eteroidu jest tak dalece podobną do istoty siły nerwowej, że może takową nawet zastąpić w pewnych przypadkach. [MrHopen: urban legend mówi, że Wilhelm Reich po przywłaszczeniu osiągnięć Rychnowskiego i własnych badaniach z tą wiedzą zgłosił się do rządu USA i dzisiaj mamy efekty w postaci wieży programowania umysłów na całym świecie]
17. Wywołuje potężne ciśnienie osmotyczne [MrHopen: nazwany przez ze mnie efektem Rychnowskiego - powiązanie napięcia i ciśnienia] na podstawie, którego odbywa się przesączanie krwi przez kapilary organiczne do żył (ven) i przypływu do serca, które wcale działać nie może ssąco, tylko jedynie tłocząco jak to Dr. Harvey stwierdził, że krążenie krwi jest uzasadnione pracą wykonaną przez czynność serca ?!
18. Promienie eteroidu ulegają rozszczepieniu i zboczeniu przez działalność magnetyczną. [MrHopen: co było podstawą hipotezy Rychnowskiego o przyczynie obrotu ziemi popychanej przez promieniowanie słoneczne]
19. Pod wpływem promieni eteroidu następuje uruchomienie ruchomo zawieszonych przedmiotów nawet oddzielonych ścianą szklaną. [MrHopen: O!! jonizacja czy pędnik orgonowy Reicha]
20. Istota eteroidu jest nader lotną materją o metalicznej własności, przypomina żywe srebro pod wielu względami tworząc przy skraplaniu się kuleczki, które roztarte, potężnie oddziaływają na płytę fotograficzną. [! czym był skroplony eteroid?? podstawa fotografii Rychnowskiego]
21. Pod wpływem promieniowania eteroidu następuje wirowanie wszystkich lekko poruszalnych przedmiotów [!], nawet w przeróżnych kierunkach, rozkład pary wodnej na tlen x wodór [komórka Joe'go] , i kwasu węglowego CO2 na węgiel i tlen [sztuczny diament Rychnowskiego].
22. Zasadniczo jest eteroid nader lotną materją słoneczną o nader wysokim potenciale energetycznym w którym się mieści istota światła, ciepła, elektryczności i magnetyzmu, chemizmu tam też zawarte wszelkie zasadnicze podstawy życia organicznego na ziemi i też prawdopodobnie w całym systemie planetarnym ożywionym jedynie promieniowaniem słonecznem. — Odnośne promieniowanie jest emisyjnem, nie wymaga więc żadnego pośrednictwa we formie eteru kosmicznego jak to określa teza Huyginsa z obrachowaniem Eulera i z uzupełnieniem Fresnela i Arago. [MrHopen: establiśmęty przy pomocy Einsteina pozbyły się eteru ze świadomości ludzi, ale nie z wzorów elektrodynamicznych Maxwella liczonych dla materialnego fluidu - eteru] Wobec okoliczności, że słonce znajduje się w ruchu obrotowym a także i postępowym, to takie jest też prawdopodobnie planetą jeszcze większego ciała niebieskiego t. j. Alfa Centaury lub też Siriusza, od których promieniuje odnośna materją energiczna, jaka jest podstawą tych poprzednio wymienionych dwóch rodzajów ruchów słoneczny, a którą słońce dalej rozdziela pomiędzy swojemi dalszemi planetami, uruchamiając, i ożywiając odnośnym promieniowaniem emisyjnem. — Żadną miarą nie może być słońce ciałem rozpalonem, jak to twierdzi obecna nauka, jest w rzeczywistości ciałem o miernej ciepłocie i zamieszkałem, istotami prawdziwie niebiańskiemi, nie dającemi się porównać z charłactwem ziemskim, ożywionem jedynie odpadkami energji słonecznej któremi opromieniowuje ten marny padół płaczu, niezgody,, niedołęstwa umysłowego podstępnych wojen światowych dla zniszczenia wszystkiego co jest ustalone i ożywione cudnemi prawami przyrody, do których obecna nieomylna nauka ziemska nie zdołała się jeszcze zbliżyć !! — bowiem została owładniętą szałem kapitalistycznego procentarstwa, rozpala swój mózg do wynalezienia najskrajniejszych środków wojennych do zniszczenia rodu ludzkiego i też wszelkich Bożych darów przyrody. —
Proszę się należycie zastanowić do czego to wszystko prowadzi, — jaka to korzyść wynika z nowoczesnych odmładzań, z wstrzykiwań serum zwierzęcych do organizmu niby szlachetnej kreatury ludzkiej, zastosowanie trujących gazów we wojnie [MrHopen: przeszłość? Nie. Pomarańczowa zaraza w Iraku. Albo czasem spojrzyj na smugi chemiczne (chemtraile) na niebie nad swoim miastem –to też wojna.]
Czy to wszystko nie wskazuje na fenomalne zbydlęcenie całego rodu ludzkiego czy to ma uchodzić za rozumny rozwój kultury ziemskiej?
W takim to zbankrutowanym społeczeństwie bezsprzecznie niewarta żyć i być czynnym w interesie dobra ogółu! — — — pereat mundus [MrHopen: skrót od fiat iustitia, et pereat mundus - sprawiedliwości zadość, choćby świat zginął ].
Jako przerażająco — pouczający przykład przyłączam historję importowanej z Ameryki dobrze znanej choroby o trzech nazwach mianowicie : Syphilis, Lues, Kiła, która została przeniesioną z Mexyku do Hiszpanji przez hiszpańskich żołnierzy pod przewództwem „Cortesa"; —
Wojenny napad Francuzów na Hiszpanów spowodował zawleczenie tej choroby do Francji. Wojenny pochód wojsk Napoleona I do Moskwy rozniósł to przekleństwo, tryumfalnie przez całą Europą !! — Jest obecnie powszechnie znaną rzeczą jaką klęskę i zniszczenie rodu ludzkiego pod względem moralnym psychicznym i fizycznym spowodowała ta choroba u miljonów ludzi w toku jej istnienia w Europie, i ile miljonów dalszych ludzi prowadzi marne życie z powodu konsekwencyj jakie następują nawet po wyleczeniu tej plagi ludzkiej! — — — Jako to tajemnica jest zawartą w istocie tej choroby ? ? —
Odkrył takową niemiecki biolog „Schaudin" ; jest to bakterja, która istnieje nawet w kilku gatunkach i nazwał takową: „Spirochaeta palida", jest to największy wróg ludzkości, który się wylęgnął w organizmie muchy meksykańskiej i rozpanoszył się w organizmie kulturalnej istoty. Homo sapiens! Opiera się wszelkiej mądrości lekarskiej Ehrlicha i Hata ect., ect., a zastosowanie kuracji merkuralnej i jodowej kończy się często otruciem merkurjalnem jeżeli nie samą tercierką.
23. Cały proces życia organicznego na ziemi uzasadnia się bezsprzecznie na czynności słonecznej materji energetycznej na ziemi, która w drodze ku ziemi regeneruje bezustannie całą atmosferę ziemi i jaką nazwałem Eteroidem, otóż jest to ta sama „Prana", o której prawią indyjscy kapłani, i tak, też nazwała ten objaw „Annie Besant, jedyna biały Joga indyjski, która się zjawiła przed laty w moim laboratorium [MrHopen: jaki jest związek maszyna do widzenia aury, którą opisuje Rangpa z eteroidem] jest to też ten Cudowny dar Boży, który zawiera w swojej istocie zasadniczą duszę wszelkiego ożywienia, tak roślinnego, jak i też zwierzęcego, jest to ta „Vis Vitalis", której istnienia zaprzecza obecna modna, nieomylna nauka w swojej absolutnej pozytywności, bowiem akademicka potęga wiedzy, nie zdołała dotąd stwierdzić i zdefinjować czem to są te cegiełki, z których ujawia się ten cały zmysłowo uchwytny świat dla człowieka mianowicie: Siła i materją! i w dodatku przestrzeń i czas i — jak to już przed Chrystusem określili kapłani egipscy : Net, Nef, Zebak, Sechet.
Gdy rozpaczliwie błagałem o sprawiedliwość ażeby mnie uwolnić ze szponów przebiegłych pasożytów społecznych, którzy nie tylko na mnie popełniają zbrodniczą krzywdę rażącą lecz równocześnie też na całem społeczeństwie polskiem, to rozległ się mój głos jak wołającego o pomoc nędzarza w puszczy, więc nie pozostaje mnie też nic innego jak zniszczyć pracę całego mojego życia i zabrać całą tajemnicę doświadczenia naukowego do grobu, bowiem wcale nie jestem do tego usposobionym oddawać plon mojej uczciwej pracy przebiegłym wyzyskiwaczom niesumiennym i podstępnym!! Zostawiam im w spadku rozrastające się przekleństwo ażeby dziejowa Nemezys się niemi i ich potomstwem szczerze zaopiekowała a społeczeństwu polskiemu bielmo z oczów zdjęła ażeby zobaczyło jaką to filantropijną spółką naukową było, której przewodniczył P. T. Stanisław baron Heydel ze swojemi adjutantami panem inżynierem Mondschein-Libańskim i panem kapitanem Kuhn-Kruszelnickim !!! — Gloria in excelsis Deo. [MrHopen: niedługo umarł, słowa dotrzymał przekreślając swój dorobek]
Prosiłem w jednym ze swoich listów, ażeby w odnośnej zawiązującej spółce naukowej nie przyjmowano żydów, bowiem tacy z powodu materjalnej zachłanności wpłyną rozprężająco na całość spółki! — Jak troskliwą ta wspaniała chrześcijańska spółka była świadczą nazwiska jej macherów oraz i ta, okoliczność, że gdy miał się zjawić w mojem laboratorium młody zacny profesor uniwersytetu dla poinformowania się o mojem odkryciu, to go ci szanowni kierownicy spółki, bez mojego uwiadomienia uwiadomili, że jestem bardzo chorym, bo miała tremę bowiem był to rzeczywiście uczony i szlachetny potomek rodu żydowskiego i nazywał się P. T. Loria! dla którego mam jak najszczerszy szacunek.
F. Rychnowski
Lwów, w listopadzie 1928.
Dwadzieścia różnych świadectw.

Wielmożny i Wielce Łaskawy Panie Inżynierze !
Żona moja Olga była od dłuższego czasu cierpiącą na kamienie żółciowe, ciężką zadyszkę i sklerozę i mimo zabiegów lekarskich, jak i wyjazdu do kąpiel — niewiele pomagało.
Wprawdzie pomoc była chwilowa — pierwotny jednak stan wracał, a nawet pogorszenie było z dnia na dzień,
Z poradą lekarza Dra Barwińskiego udała się pod Twoją Szlachetny Panie Inżynierze opiekę. Tyś Panie dodał jej otuchy a przez naświetlanie cudownym „Elektroidem" powrócił zdrowie.
Dzięki Twoim zabiegom Szlachetny Panie Inżynierze żona moja cieszy się zupełnem zdrowiem i humorem — przedtem zrobienie kilku kroków sprawiało jej trudności i zadyszkę — dzisiaj biega jak dziewczynka, nie czując żadnego umęczenia i znużenia, sen znakomity.
Za to wszystko pozwól Szlachetny Panie Inżynierze, że tą drogą pozwalam sobie złożyć Ci najserdeczniejszą podziękę i proszę Boga. by Ci użyczył sił na długie jeszcze lata, byś był pomocą cierpiącej ludzkości — niech Bóg stokrotnie Ci wynagrodzi.
Łącząc wyrazy prawdziwego szacunku i poważania, pozostaję bardzo zobowiązanym.
Lwów, dnia 8 kwietnia 1926
Antoni Gawęcki.

Czcigodny Panie Inżynierze Cudotwórco!
Leczyłem się przez parę lat, różnemi środkami i tak wyglądałem 26 IX. 1901 — (fotografia I.). Po zastosowaniu Pańskiego wynalazku i przy pomocy Twojej Czcigodny Panie Inżynierze wyglądam 8 X. 1901 (jak niżej fotografia II.) za co składam z głębi serca „Bóg zapłać”, — ściskając dłoń szlachetną, pozostaję do grobu wdzięczny.
Zdzisław Zdanowicz.

Lwów, dnia 3 czerwca 1909 r
Do Wielmożnego Pana Franciszka Rychnowskiego Inżyniera we Lwowie!
Poświadczam, że doznawszy po przybyłej szkarlatynie całkowitej głuchoty, i gdy żadne środki przez lekarzy mi zalecone nie skutkowały, przez przeciąg sześciu tygodni elektroidowałam się u Wielmożnego Pana, i następnie w ciągu pół roku słuch zupełnie odzyskałam i od trzech lat mam słuch doskonały. To tylko zawdzięczam kuracji W. P.
Z szacunkiem Zofia Theodorowiczówna.

An Sr. Hochwohlgeboren Hochgeehrten Herrn
Ingenieur Rychnowski in Lemberg.
Vom ärzlichen Standpunkte wäre es dringend angezeigt den Herrn Oberstleutnant Karl Dworzak mit Elektrofluid zu behandeln. — Das Herz ist gesund.
Dr. Celewicz, Rgmtsarzt

Podziękowanie Wielmożnemu Panu Rychnowskiemu we Lwowie.
Stwierdzam niżej podpisana, że zostałam wyleczona za pomocą eteroidu (wynalazku Wielmożnego Pana Rychnowskiego) z gruźlicy (zajęte było prawe płuco) w przeciągu kilku miesięcy, za co składam najserdeczniejszą podziękę niżej podpisana.
Chomaniówna Marja.

Potwierdzam niniejszem, że Eteroid jest cudownym środkiem leczniczym, który mnie z różnych chorób wyleczył. Jak reumatyzm wróg z kolana. Wzmocnił mi wzrok przekłutego oka. Od 7 lat co roku przeprowadzam kurację i zawsze konstatuję zbawienny wpływ na mój organizm Eteroidu genjalnego wynalazku inżyniera Rychnowskiego za co mu jestem niewypowiedzianie wdzięczna.
Lwów, dnia 19 marca 1926.
Ina Zadora-Zbierzchowska śpiewaczka oper. i koncertowa.

Zniesienie. 26 X. 1901.
Wielmożny Panie !
Wyleczony przez Pana w iście cudowny sposób z długoletniej choroby, chcę Ci — nie mogąc inaczej — w drodze pisemnej me najszczersze podziękowanie wyrazić.
Od szeregu lat byłem bardzo cierpiący na ischias, a bolę były tak ogromne że cały prawie mój bok począwszy od krzyżów i stawów przy najmniejszem poruszeniu jako to przy ubieraniu, rozbieraniu i t. d. okropne dolegliwości mi sprawiał. Za poradą lekarską używałem rozmaitych środków, jeździłem do Karlsbadu ale wszystkie zabiegi były daremne, owszem słabość coraz więcej się spotęgowała, żem formalnie chodzić nie mógł.
Dopiero Panu udało się przez elektryzowanie mnie Twym świeżo wynalezionym fluidem zupełnie mnie wyleczyć ! Chociaż tylko raz się elektryzowałem, bolę sukcesywnie ustawały a po kilku dniach straciłem je zupełnie i dziś jestem tak zdrowym jakbym nigdy na ischias nie chorował, a prawy bok. na którym przez szereg lat z powodu bólu nawet spać nie mogłem, zupełnie mnie nie boli.
Przyjm zatem Wielmożny Panie me najszczersze podziękowanie, a nie mogąc w inny sposób Tobie się wywdzięczyć, piszę Ci, aby Cię uwiadomić o cudownym skutku Twego wynalazku i życzę Ci, abyś długie lata dla dobra cierpiącej ludzkości mógł działać a zawsze z takim skutkiem jak u mnie.
Z prawdziwym szacunkiem i poważaniem uniżony sługa.
Adolf Mahler
właściciel realności w Zniesieniu.

Dr. med. Tadeusz E. Sokołowski, ul. Próżna Nr. 5|3. Tel. 150-14.
Do WPana Inżyniera F. Rychnowskiego.
Łaskawej opiece W. Pana Inżyniera polecam pannę Boczkowską Elżbietę z Ostrowa
pozn., której stan zdrowia (niedowład odnóża prawego) wymaga naświetlań eteroidem.
Warszawa w czerwcu 1927. Prof. Sokołowski

Od roku 1897 cierpiałem na „skurcz pisarski”, spowodowany nadmiarem pracy i szybkiego pisania.
Wszystkie środki lecznicze użyte w celu usunięcia powyższego cierpienia . jakoto: „mięsienie, elektryzowanie prądem stałym i przerywanym, zabiegi wodne", nie odniosły żadnego dodatniego dla mnie rezultatu. — zaś użyciu „Elektro-fluidu" wynalazku WPana Franciszka Rychnowskiego, inżyniera we Lwowie, przez przeciąg czasu od 25 lutego do 25 sierpnia 1899 r., jednorazowo dziennie zawdzięczam, usunięcie cierpienia, co w dowód mej serdecznej podzięki dla WPana F. Rychnowskiego własnoręcznie piszę i podpisem stwierdzam, — Z wyrazami szczerego szacunku i poważania.
We Lwowie, dnia 8 lutego 1900
Marjan Jarosz adjunkt Gal. Tow. Kred. Ziemskiego.

Falejówka, poczta Jurowce (koło Sanoka) 15 maja 1902.
Wielmożny Panie Inżynierie !
Jak JWPanu podczas ostatniej mojej bytności wspomniałem, doznawszy tak znacznej ulgi w tak krótkiej kuracji w bólu nogi, nerwowości, bezsenności a co prawie nie do uwierzenia sparaliżowanego nerwu w prawym oku, gdzie przez 25 lat używałem pryzmatycznych okularów dla widzenia pojedynczego prawie przedmioiu do powiększenia, chciałem kuracji dokończyć, tymczasem JWPan Inż. zakład zamyka z powodu alarmu doktorów. Spodziewam, się że Szanowna Rada Zdrowia musiała zbadać ten nieznany a tak zbawienny środek i otworzyć nie zaniedba to, co już od paru tygodni zrobić była powinna przez wzgląd na dobro ludzkości, dla usunięcia różnych ciężkich wypadków.
25 lat doktorzy jak prof. Rydel, pp. Domański, prof. Rosner w Krakowie prof. Artz starszy i młodszy, prof Stelwag, prof. Fuchs, prof. Benedikt w Wiedniu, dalej w Berlinie prof. Schweiger, prof. Westfan, prof. Lewin jako Koryfeusze usunąć porażenia oka nie mogli, pan to panie Inżynierze, po czterech posiedzeniach prawie usunąłeś, dowodem, że okularów do tego czasu nie noszę.
Lecząc się od lat wielu u prof. Radcy Korczyńskiego w Krakowie szczególnie w ostatnich czasach na rozdęcie płuc, bezsenność, ból w nodze, polecony miałem wyjazd na parę tygodni do Abazji a że po ostatniej bytności u JWpana Inżyniera uczułem nie tylko prawie zupełne ustąpienie bólu w nodze, lepszy sen, a nawet zaduszenia były mniejsze, pojechałem do prof. Korczyńskiego, aby stan mój polepszony zbadał.
Otóż znalazł nadzwyczajne polepszenie ogólnego stanu zdrowia, mówiąc, że to potrzeba mieć tak odporną naturę jak mam, bo tu, ani on ani żaden doktor nie pomógł, i dodał, że tak się wszystko zmieniło, że teraz długi czas żyć mogę (widać musiało być pierwej inaczej) a to zawdzięczam tylko odpornej naturze.
Na to odpowiedziałem, że był ktoś inny nie doktor, nie odporna natura, tylko W. Pan Panie Inżynierze, który kuracją swoim fluidem tak moje zdrowie poreperował. Na to odpowiedział, że słyszał o WPanu ale nie zna tego środka zatem nic sądzić nie może, a na pytanie czy dalej mam się fluidować, powiedział, że czego nie zna, polecać nie może, jednak nie wzbronił, co jest najlepszym dowodem, że milcząco pozwolił a zdanie tej miary doktora jak prof. Korczyńskiego zdaje mi się krytyki się nie obawia.
Oczekując jak najprędzej wiadomości o otwarciu zakładu sardecznie dziękuję za to „już" co JWpan osobiście będąc przekonanym że .jeszcze kilka posiedzeń a zdrowie zupełnie odzyskam.
Zygmunt Janowski.

Niniejszem stwierdzam — aby dać wyraz najgłębszej mej wdzięczności JWPanu Inżynierowi Rychnowskiemu, — że przed rozpoczęciem u Niego leczenia eteroidem byłam tak osłabioną i apatyczną, że nie miałam sił do jakiejkolwiek pracy, ani ochoty do życia.
Przeszedłszy dwukrotne zapalenie płuc, połączone z wybuchami krwi — cierpiałam na niedokrewność i zastarzały katar szczytów.
Nadto z powodu obsunięcia nerek dolegały mi od kilku miesięcy silne bóle w okolicy nerek, na które nie pomagały żadne lecznicze zabiegi. Oprócz tego cierpiałam taki ból w nogach, że chodzić nie mogłam.
Za poradą JWPana Dra Lesława Gluzińskiego rozpoczęłam naświetlanie eteroidem, który to środek już w pierwszych dniach okazał swoje zbawienne skutki, a w miarę dłuższego stosowania przekonałam się o cudownych wprost właściwościach eteroidu. To też wszystkim, którzy w podobnych cierpieniach nie mogą znaleźć nigdzie pomocy i tak jak ja zwątpili już o swem zdrowiu — radzę z całego serca spróbować naświetleń eteroidem u JWPana Inżyniera Rychnowskiego, a z pewnością błogosławić Go będą za Jego wielki wynalazek, niosący ulgę ludzkości.
Lwów. dnia 8/3 1921. Lena Romanów.

Poświadczani, że będąc chorą ,na nerwicę serca, zostałam w przeciągu sześciu
tygodni wyleczoną promieniami eteroidu u W. P. inżyniera Rychnowskiego we Lwowie.
Sygniówka, dnia 24/VI. 1927. Kazimiera Schusterówna.

Odessa, Kniajeskaja 1, dnia 16/28 Febr. 98.
Sehr geehrter Herr !
In einem Referate in der Zeitschrift „Uebersinnliche Welt“ über das Werk von D. E. Dupony : „Sciences occulles“ — las ich mit hohem Interesse, dass es Ihnen gelungen sei den Weltäther „zu isoliren“.
Ich erlaube mir. ergebenst anzufragen : Ob Sie einen Bericht hierüber veröffentlicht haben, und wie? Desgleichen bitte ich um Erlaubniss Sie besuchen zu dürfen, wen ich wieder einmal auf einer Reise nach dem Westen Ihre Stadt passieren werde. Der Gegenstand ist von höchster wissenschaftlicher Wichtigkeit und ich darf sagen, dass Sie in der Isolirung des Weltäthers eine der grösten Entdeckungen aller Zeiten gemacht haben. Gestatten Sie mir, Ihnen meine wärmsten Glückwünsche hierzu darzubringen.
Hochachtungsvoll
A. Voss, Ingenieur.
[MrHopen tłumaczy:
Odessa, Kniajeskaja 1, dnia 16/28 Luty 1898.
Bardzo szanowny Panie !
W jednej z lektur w magazynie „Nadnaturalny świat“ o pracy D. E. Dupony : „Naukowe oczy/okulary“ — przeczytałem z dużym zainteresowaniem, że udało się panu „wyizolować” eter światowy [w sensie uniwersalny]. Pozwolę sobie szczerze zapytać: czy opublikował Pan dotyczący tego raport i jak?. Tak samo, proszę o pozwolenie na odwiedzenie Pana kiedy znów będę mijał Pańskie miasto w podróży na zachód. Artykuł jest najwyższej wagi naukowej i mogę powiedzieć, że izolując eter dokonał Pan jednego z wielkich odkryć wszechczasów. Niech będzie mi wolno złożyć najcieplejsze gratulacje z tego powodu.
Prawdziwie oddany
A. Voss, inżynier ]

We Lwowie, Ochronek 12/1. p.
J. Wielmożny i Wielce Łaskawy Panie Inżynierze!
Poczuwając się; do miłego obowiązku składam J. Wielmożnemu Panu Inżynierowi tą drogą moje najserdeczniejsze podziękowanie- i gorące słowa wdzięczności za zupełne wyleczenie mnie z silnych newralgicznych bólów głowy, na które od kilkunastu lat cierpiałam, a które po przybytej przed pięciu laty kuracji, nigdy więcej nie powtórzyły się. Obiecuję sobie kiedyś przy cieplejszem powietrzu odwiedzić osobiście J. Wielmożnego Pana Inżyniera — by powtórzyć moje szczere wyrazy prawdziwego uznania. A teraz łączę serdeczne słowa życzliwości i poważania.
Stefania z Flondoiów Lewicka
wdowa po Radcy Województwa Lwowskiego

Wielmożny Panie Inżynierze!
Z końcem marca 1926 r. był stan mego zdrowia wedle orzeczeń różnych lekarzy i roentgenogramu — następujący:
Lewa komora serca rozszerzona, aorta tak samo, niedomykalność klapy półksiężycowatej, niedomoga mięśnia sercowego, białkomocz, miażdżyca ogólna brak snu, brak apetytu, najmniejszy wysiłek fizyczny lub mały spacer powodował atak serca, niechęć do życia!
Żadne środki aleopatyczne jak strophantus, digitalis i jody w różnych postaciach nic już nie pomagały a psuły żołądek i kiszki i powoli lecz stale staczałem się ku mogile Wtedy na szczęście dowiedziałem się o Pańskim odkryciu i z polecenia mego lekarza poddałem się natychmiast naświetlaniom owej cudownej prany czyli eteroidu. Po przeszło 50 naświetleniach orzeczenie lekarzy brzmiało; serce prawie normalne!!! Sam czuję się subjektywnie doskonale, sen normalny jak u starszych ludzi, apetyt powrócił, miażdżyca znikła, szum i ból głowy ustał, mięsień sercowy sprawny, spacery do 2 km, jakoteż lekkie wysiłki fizyczne możliwe bez zmęczenia i przyspieszenia tętna — słowem — ogromna poprawa ogólnego stanu zdrowia — zaczem idzie i chęć do życia, tylko białkomocz trwa nadal.
Proszę Kochanego Pana Inżyniera o łaskawe ogłoszenie urbi et orbi mego listu w celu skierowania licznych rzesz cierpiącej ludzkości do prazdroju zdrowia i życia, jakim jest Pański cudowny, epokowy wynalazek eteroidu I
W końcu zaznaczam, że nie są to czcze peany na cześć „prany" lecz prawda szczera, którą mogę w każdej chwili zaprzysiądz wobec całego świata I
Niech Najwyższy użyczy Panu Inżynierowi ad multos, multos annos - zdrowia i życia ku pocieszę licznych mas cierpiącej ludzkości. Proszę sobie wybrać ze skarbnicy naszej przebogatej mowy najpiękniejsze słowa — a będą one wyrazem mej najwyższej wdzięczności i wielkiego szacunku jaki żywi ku Niemu
Kamionka 28/6 1927. Mieczystaw Chodkiewicż
em. inspektor P. K. P.
Lwów, dnia 17 sierpnia 1926. Do Wielmożnego Pana Inżyniera Fr. Rychnowskiego we Lwowie.
Za staranne leczenie mego 16-letniego syna Zbigniewa, u którego po 35 naświetleniach „eteroidem" okazała się znaczna poprawa słuchu, niemniej za wyleczenie mej córki Zofji z choroby płuc. a mnie samego z choroby nerwowej składam Wielmożnemu Panu Inżynierowi serdeczne podziękowanie. Szczęść Boże w dalszej zbożnej pracy!
Z głębokim szacunkiem Bielczyk Zygmant
kierownik szkoły średniej w Rogóżnie Wielkopolskim.

Warszawa, Ul. Złota Nr. 66 lit. A. m. 40.
Wielmożnemu Panu Inżynierowi Rychnowskiemu składam tą drogą uznanie i najserdeczniejsze podziękowanie za troskliwe zupełnie skuteczne leczenie naświetlaniem chronicznego kataru kiszek. Zawiodły tu najróżnorodnjiejsze — długie lata stosowane środki i wysiłki medycyny i doprowadzimy stan do ruiny.
Prawdziwą ulgę i pomoc dały mi zdumiewające naświetlania W. Pana Rychnowskiego, których 3-krotne ledwie użycie wykazały niespodziewanie pomyślne wyniki.
Pozostaję z głębokiem poważaniem
Lwów, 14/VH. 1927 r. Ryszard Tudelski urzędnik kol. Bełżec.

Szanowny Panie!
Nader szczęśliwie dotarłam do domu i zaraz zabieram się do spełnienia mej obietnicy. O wdzięczności i poważaniu rozwodzić się nie będę bo kto zdrowie i wybawienie z krytycznej pozycji zawdzięcza Panu, ten te uczucia zawsze piastować będzie. Była chora na morbus Basodovei.
Kijów. Basseunad 5/7 1906 r.
Ze szacunkiem K. Zaleska.
Warszawa 22/IX 1902.
Szanowny Panie Inżynierze !
Przez ośm lat cierpiałam na duszność astmatyczną, artretyzm i bardzo silny ból w krzyżu, opuchlinę i ból nóg, jakoteż na ogólne osłabienie i zdenerwowanie. Znakomite działanie Pańskiego elektroidu w tak wysokim stopniu mój ogólny stan zdrowia polepszyło po trzydziestodniowej kuracji, iż poczuwam się do obowiązku, aby wyrazić Mu moje najgorętsze Bóg zapłać ! Oby Pański wynalazek rozszerzył się co rychlej po świecie, przynosząc ulgę cierpiącym, a sławę Jemu i Polskiemu społeczeństwu, do którego Ty Szanowny Panie należysz.
Łączę wyrazy wysokiego poważania.
Henryka Waliszkowska
Odp. Władysława Stefańskiego, któremu miano amputować nogę w szpitalu odeskim, a który po naświetlaniu eteroidem zupełnie wyzdrowiał po 3 tygodniach, otrzymałem następujące pismo wraz z fotografją.
Kamieniec Podolski, dnia 10 grudnia 1906 r.
Na pamiątkę Drogiemu Panu Rychnowskiemu od tego, kogo Pan wyratował od śmierci.
Wierny sługa do i po śmierci Władysław Sfefański.

Drukarnia Polska Lwów, Chorążczyzna 17.

Blue - Sob Sie 26, 2006 09:18

Jakoś mi ten fragment nie wkleił się w poprzednich postach, dorzucam go teraz. Może i lepiej, bo w tłoku nie zginie.

W imię Boga Stworzyciela Wszechrzeczy.
Kolejna pozycja Rychnowskiego. Najpierw trochę żalów potem świadectwa ludzi. A miedzy tymi trochę faktów. R. wspomina, że eteroid ma jeden pasek spektralny (oraz, że eteroid może być składnikiem wodoru/protonów). Z kolei ze świadectwa prof. Tumy wynika, że wyładowania towarzyszące bardzo efektywnej w wytwarzaniu wysokiego napięcia maszynie Rychnowskiego nie są przyciągane do metali, co jest pewną analogią do wyładowań atmosferycznych dodatnich. Rychnowski pisze, że promieniowanie eteroidalne ma 20 razy większy potencjał energetyczny od radu. Pisze, że naładowane powietrze ma poświatę fioletowych obłoczków. Wcześniej pisał również o zielonych, czerwonych i ultramarynowych kolorach towarzyszących promieniowaniu. Rychnowski pisze też o stosowanej przez niego po raz pierwszy w historii metody iniekcji/wstrzeliwania cząsteczek leków przez skórę przy pomocy wysokiego napięcia (i/lub eteroidu) oraz obserwowaniu ich wpływu na organizm. Opisuje tutaj też właściwości eteroidu jako wysokoenergetycznego promieniowania słonecznego oraz jego metaliczność po skropleniu. Opisuje wpływ na wodę powodujący jej rozpad, jak w dzisiejszej komórce orgonowej Joe'go. Opisuje wpływ eteroidu na masy za szklaną osłoną oraz powodowanie wirowania luźnych przedmiotów. W skali kosmicznej opisuje promieniowanie eteroidalne jak główny powód obrotu ciał niebieskich, słonce traktuje jako odbiornik tego promieniowania. W sensie biologicznym eteroid widzi jako budulec życia.
MrHopen, 9. czerwiec 2006

Blue - Nie Sie 27, 2006 14:12

Dla bliższego zapoznania się z postacią Rychnowskiego, wrzucę tu jego książeczkę w odcinkach. Pisana była w 1920 roku, ciekawe są również spostrzeżenia Rychnowskiego o społeczeństwie ludzkim. POrównajcie, co się od tamtych czasów zmieniło :D
Blue

Przedmowa
Rychnowski zasłynął z maszyny, służącej do naświetleń przy pomocy której udało mu się wyleczyć albo zaleczyć wiele nieuleczalnych wtedy chorób od gruźlicy począwszy. Dzięki swojej maszynie przeżył wybuch dwóch granatów rzuconych do jego laboratorium przez Ukrainców, które to przeżycie odbierał jako zamach nasłany przez osobistych wrogów.
Jak sam opisuje miał wrogów dużo: i w bankowcach i w parlamencie lwowskim i w nielojalnych wspólnikach.
Próbując rozpowszechnić swój wynalazek do leczenia ludzi został dwukrotnie oszukany przez wspólników. Utrata wiary w sprawiedliwość społeczną po przegranym procesie, obłuda lekarzy i nauki, a w końcu prawa nieuczciwej spółki do jego wszystkich - nawet przyszłych wynalazków -stają się przyczyną, że Rychnowski postanawia zabrać tajemnice eteroidu i maszyn naświetlających zdrowotnie do grobu.
Ale nie wszystko stracone. Coś zostało. Osiągnięcia Rychnowskiego, jeśli wierzyć relacjom są spektakularne. Zdrowotne właściwości eteroidu (dziś zwanego orgonem, wcześniej "OD" a jeszcze wcześniej magnetyzmem zwierzęcym, praną, maną oraz CHI ) są dziś znane.
Ale Rychnowskiemu udało się zaobserowować niektóre prawa ruchu i przyciągania tej energii. Udało mu się pochwycić tę energię i sfotografować, a przy tym wymyśleć własne metody fotografii kolorowej - podobnoż w kooperacji ze Szczepanikiem. Dotychczas niedoścignionym osiągnięciem jest jego sposób na skroplenie eteroidu.
Rychnowski został "zarażony" ideą siły życiowej dzięki zasłyszanym osiągnięciom barona Karla von Reichenbacha, o którym dowiedział się, że potrafi obserwować świecące promieniowanie. Nawiasem mówiąc, osiągnięcia najbardziej znanego badacza energii życiowowej -Wilchelma Reicha - pochodzą właśnie od Franciszka Rychnowskiego.( :D ) Na to wskazują daty i metodologia. Parę lat po śmierci Rychnowskiego wypłynął Wilchelm Reich ze swoim orgonem (etroidem Rychnowskiego) i z bionami (przez Rychnowskiego nazywanymi bankami protoplazmy). Sprawdźcie tutaj:Das Wesen der Elektricität und das Problem der Sonnenstrahlung
Reich używał również metody powiększeń jak Rychnowski. Geneza badań trzech badaczy energii życiowej Rychnowskiego, Reicha i Korschelta zaczyna się od Lwowa (wówczas w zaborze austriackim).
Pomijając eksperymenty Rychnowskiego z czasem, o których właściwie nie bardzo wiadomo na pewno, sam tylko efekt wpływania eteroidu na ruch mas jest wystarczająco zapładniający, aby zacząć nowy paradygmat w antygrawitacji. Do takich wniosków doszedł Reich, Constable i wielu innych zajmujących się współcześnie orgonem.
Rychnowski został odtrącony od głównego naukowego, gdy jak wielu innych doszedł za daleko i nie potrafił (może nie chciał) tego "opisać elaboratem".
Niektórzy twierdzą, że stało się tak gdy zaproponował nie-grawitacyjny model przyciągania planet. Dzisiaj nazwalibyśmy go zbliżonym do magneto-elektrycznego, ale nie do końca. Wtedy podważanie modelu grawitacyjnego było nie do pomyślenia. Dziś nie jest niczym nadzwyczajnym.
Model magnetyczny był postulowany już w 1937 roku przez Hannesa Alfvéna - laureta nagrody Nobla z 1970. Rychnowski wierzył, że to atmosfera Ziemska dokonuje przemiany promieniowania słonecznego na pozostałe rodzaje oddziaływań. Książki które przedstawie pisane były w czasie walk o niepodległość Polski, okresie I wojny światowej oraz zapewne kolejnych bitew o Lwów. Mimo, że w jego książkach dominuje gorycz i brak zaufania do nauki polecam te lektury z poprawką na to, jak ten człowiek był niszczony i w jakich czasach żył.
UWAGA PISOWNIA (PRAWIE) ORYGINALNA Z 1924. To co się Wam wydaje błędem było ówczesną pisownią. W Galicji nie była ona sfromalizowana jak dzisiejsza. Jednakże, ponieważ mogą to czytać młodzi ludzie, aby nie być posądzonym o dywersję ortografii niektóre rzeczy uwspołecześniłem. Ale LEJKOCYTY zostają. :) ) Bo przedwojenne "LEJKOCYTY" to sfonetyzowanie przedwojennych niemieckich "LEUKCYTEN". W języku niemieckim też się zmieniło -dzisiaj jest "LEUKOZYTEN". Czy to należy zmieniać? Hmm, to gdzie wtedy przygoda z historią??


IKS WON CHYR
POPULARNY
KRYTYCZNY POGLĄD NA ISTOTĘ
NAUKI ŚCISŁEJ, I JEJ WYNIKI SPOŁECZNE

NAKŁADEM AUTORA
LWÓW 1924
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Z TŁOCZARNI WYDAWNICTWA POLSKIEGO WE LWOWIE
PRZEDMOWA.
Każdego do światła prawdy zdążającego człowieka, musi to poruszyć do głębia duszy, jeżeli spostrzeże, i przekona się, że większa część zasad naukowych jakie wszczepiono w jego świadomość, nie jest zgodną z tą oczywistą prawdą, z która, je identyfikowano.
Wobec takiego, wcale nieoczekiwanego stanu rzeczy nasuwają się też dalsze wątpliwości o istnieniu prawdy, nawet i tam, gdzie takowa jawnie ręczy — sama za sobą. To podniecenie etyczne wynikające z takiego stanu rzeczy, skłoniło też autora do podniesienia głosu w celu wyświetlenia pewnych objawów fizykalnych, które w porównaniu z jego własnemi doświadczeniami, okazały się niezgodnemi z rzeczywiście istniejącym stanem rzeczy.
Nie można też przemilczeć, że gdyby wszelka nauka była zupełnie zgodną z istniejącym stanem rzeczy w przyrodzie, a ogół społeczny był wyuczony i wykształcony na prawdzie i na prawdziwie godnych humanitarnych zasadach, to nie mogłyby istnieć takie kolosalne różnice zdań, nie byłoby zbiedziałych, leniwych nędzarzy, ani hyperzamożnych niesumiennych wyzyskiwaczy, ani też takowych, wzajemnie nienawidzących się warstw społecznych.
Ażeby wynaleść i zbudować armatę, wyrzucającą mordercze pociski na stydwudziestu kilometrową odległość, to zasadniczo odnośny twórca nie może być niedoświadczonym prostaczkiem, tylko należycie wyszkolonym konstruktorem, który oddawszy swoje dzieło do użytku tym, co z niego praktycznie korzystają, stał się bezsprzecznie współwinnym zbrodni masowego skrytobójstwa barbarzyńskiego niszczycielstwa pracy i mienia ogółu, zasługującym na srogą karę i ogólne potępienie!
Taki sam los powinien spotkać wynalazcę bomb, rozszarpujących ciało ludzkie i zatruwających skrytobójczo żyjące organizmy, oraz zasłużoną nagrodę powinien też otrzymać wynalazca tak wojennych łodzi podwodnych jak i wojennych latawców i balonów powietrznych, którzy to pomysłowi zbrodniarze ze swoją naukową mądrością przyczynili się do masowego mordowania istot ludzkich.

Wynika z tego dowodnie, że reprezentanci nauki i wiedzy zamiast przyczyniać się swoją wyższością naukową do ogólnego dobra publicznego, kierowani brudną chciwością w celu osiągnięcia korzyści materjalnych i zaszczytów politycznych etc, przyczyniają się swoją wiedzą do masowych mordów, skrytobójstwa, niszczenia majątku publicznego, narażając tysiące osób na utratę życia i mienia, ażeby pozyskać swoją zbrodniczą czynnością materjalne majątki, wykąpane w krwi ludzkiej i owiane przekleństwem familij, których egzystencję i szczęście życiowe zniszczono temi cywilizatorsko-brudnymi środkami, sposobem istotnie hyperbestjalskim.

Zbaraniałe społeczeństwo, zamiast rzucić przekleństwo i hańbę na tych zwyrodniałych złoczyńców, obdarza ich dodatkowo honorami!!? — więc co warte takie społeczeństwo etycznie zbankrutowane?
Czy nauka i umiejętność, oddająca swój plon naukowy na umożliwienie rażącej krzywdy społecznej, może uchodzić za wzniosłą i godną? — Czy reprezentanci takiej nauki zasłu¬gują na ogólne poszanowanie'? Czy taka naukowo-zbrodnicza czynność ma uchodzić za błogosławieństwo u ogółu, chełpią¬cego się posiadaniem zdrowego rozumu?

Czas już największy, ażeby każdy myślący człowiek do¬brej woli obudzi! się z tego hypnotycznego letargu i rozpoznał należycie przyczynę, która uzasadnia obecny upadek społeczny i spowodowała ostatnią wojnę światową, oraz nie łudził się też więcej żadnemi przemądrzałemi frazesami, któremi skrzętnie stara się uniewinnić każdy winowajca, spychając swoją winę na obce barki.
— Jest rzeczą pewną, że cały społeczny ogół wartościowy, jeżeli rzeczywiście jest takowym, składa się bezsprzecznie z pojedynczych wartości indywidualnych, ugruntowanych na wzorowem wychowaniu i na należytem uszlachetnieniu takową nauką zupełnie zgodną z prawami przyrody i błogiemi zasadami ugruntowującemi zgodne życie społeczne, na jakie to zasadniczo jest skazany ród ludzki na ziemi.
Wszystkie te bestjalstwa, niegodne imienia człowieka, wykazała ostatnia wojna światowa dowodząc, że cala obecna oświata i nauka jest — w istocie nauką obłudną — pozłacanym blichtrem, poza którym ukrywa się dziki, drapieżny potwór nieludzki i niegodny nazwy kulturalnego człowieka.
Jest to ten filozoficznie wyhodowany i wytresowany nadczłowiek, zmaterjalizowany do ostatecznych granic w celu obdarcia nie tylko swojego bliźniego, lecz też i do spustoszenia wszelkich hojnych skarbów przyrody, jedynie dla osiągnięcia kapitałów lichwiarsko-procentowycb, ażeby następnie na podstawie posiadania — bez żmudu i trudu i pożyteczności społecznej — zdobyć sobie uprawnienie do ograbiania wszystkich, których konieczność zniewala udawać się po ratunek kapitalistyczny!
Wszystkie anormalne wykwity, tak socjalistyczne juk też i bolszewickie, są wykrystalizowanym objawem tej niesprawiedliwości, z jaką się popisywał coraz to natarczywiej lichwiarski kapitalizm, jego uczeni pomocnicy i uzbrojeni obrońcy — jest też bardzo wątpliwem, czy taki stan rzeczy będzie się mógł dalej zachować w formie istniejącej bez dalszych potoków krwi ludzkiej i czy nie byłoby wskazanem, nader sprawiedliwem prawodawstwem zawczasu unormować i umożliwić życie i rozwój tych warstw społecznych, które istotnie swoją pracą fizyczną i czynnością umysłową i uzyskanym plonem — tuczą tego potwora kapitalistycznego, który obecnie zagraża istnienia całej ludzkości — i ostatecznie ujawieniu się takiej zdrowej i światłej kultury, jaka człowieka zdoła podnieść do owej wyżyny moralności i etyki o jakiej marzą poeci i świę¬tym/duchem przejęci apostołowie religijni.

4. października 1920.
Iks won Chyr
PRZEDMOWA.
Każdego do światła prawdy zdążającego człowieka, musi to poruszyć do głębia duszy, jeżeli spostrzeże, i przekona się, że większa część zasad naukowych jakie wszczepiono w jego świadomość, nie jest zgodną z tą oczywistą prawdą, z która, je identyfikowano.
Wobec takiego, wcale nieoczekiwanego stanu rzeczy nasuwają się też dalsze wątpliwości o istnieniu prawdy, nawet i tam, gdzie takowa jawnie ręczy — sama za sobą. To podniecenie etyczne wynikające z takiego stanu rzeczy, skłoniło też autora do podniesienia głosu w celu wyświetlenia pewnych objawów fizykalnych, które w porównaniu z jego własnemi doświadczeniami, okazały się niezgodnemi z rzeczywiście istniejącym stanem rzeczy.
Nie można też przemilczeć, że gdyby wszelka nauka była zupełnie zgodną z istniejącym stanem rzeczy w przyrodzie, a ogół społeczny był wyuczony i wykształcony na prawdzie i na prawdziwie godnych humanitarnych zasadach, to nie mogłyby istnieć takie kolosalne różnice zdań, nie byłoby zbiedziałych, leniwych nędzarzy, ani hyperzamożnych niesumiennych wyzyskiwaczy, ani też takowych, wzajemnie nienawidzących się warstw społecznych. Ażeby wynaleść i zbudować armatę, wyrzucającą mordercze pociski na stydwudziestu kilometrową odległość, to zasadniczo odnośny twórca nie może być niedoświadczonym prostaczkiem, tylko należycie wyszkolonym konstruktorem, który oddawszy swoje dzieło do użytku tym, co z niego praktycznie korzystają, stał się bezsprzecznie współwinnym zbrodni masowego skrytobójstwa barbarzyńskiego niszczycielstwa pracy i mienia ogółu, zasługującym na srogą karę i ogólne potępienie!
Taki sam los powinien spotkać wynalazcę bomb, rozszarpujących ciało ludzkie i zatruwających skrytobójczo żyjące organizmy, oraz zasłużoną nagrodę powinien też otrzymać wynalazca tak wojennych łodzi podwodnych jak i wojennych latawców i balonów powietrznych, którzy to pomysłowi zbrodniarze ze swoją naukową mądrością przyczynili się do masowego mordowania istot ludzkich.
Wynika z tego dowodnie, że reprezentanci nauki i wiedzy zamiast przyczyniać się swoją wyższością naukową do ogólnego dobra publicznego, kierowani brudną chciwością w celu osiągnięcia korzyści materjalnych i zaszczytów politycznych etc, przyczyniają się swoją wiedzą do masowych mordów, skrytobójstwa, niszczenia majątku publicznego, narażając tysiące osób na utratę życia i mienia, ażeby pozyskać swoją zbrodniczą czynnością materjalne majątki, wykąpane w krwi ludzkiej i owiane przekleństwem familij, których egzystencję i szczęście życiowe zniszczono temi cywilizatorsko-brudnymi środkami, sposobem istotnie hyperbestjalskim.
Zbaraniałe społeczeństwo, zamiast rzucić przekleństwo i hańbę na tych zwyrodniałych złoczyńców, obdarza ich dodatkowo honorami!!? — więc co warte takie społeczeństwo etycznie zbankrutowane?
Czy nauka i umiejętność, oddająca swój plon naukowy na umożliwienie rażącej krzywdy społecznej, może uchodzić za wzniosłą i godną? — Czy reprezentanci takiej nauki zasłu¬gują na ogólne poszanowanie'? Czy taka naukowo-zbrodnicza czynność ma uchodzić za błogosławieństwo u ogółu, chełpią¬cego się posiadaniem zdrowego rozumu?
Czas już największy, ażeby każdy myślący człowiek do¬brej woli obudzi! się z tego hypnotycznego letargu i rozpoznał należycie przyczynę, która uzasadnia obecny upadek społeczny i spowodowała ostatnią wojnę światową, oraz nie łudził się też więcej żadnemi przemądrzałemi frazesami, któremi skrzętnie stara się uniewinnić każdy winowajca, spychając swoją winę na obce barki. — Jest rzeczą pewną, że cały społeczny ogół wartościowy, jeżeli rzeczywiście jest takowym, składa się bezsprzecznie z pojedynczych wartości indywidualnych, ugruntowanych na wzorowem wychowaniu i na należytem uszlachetnieniu takową nauką zupełnie zgodną z prawami przyrody i błogiemi zasadami ugruntowującemi zgodne życie społeczne, na jakie to zasadniczo jest skazany ród ludzki na ziemi.
Wszystkie te bestjalstwa, niegodne imienia człowieka, wykazała ostatnia wojna światowa dowodząc, że cala obecna oświata i nauka jest — w istocie nauką obłudną — pozłacanym blichtrem, poza którym ukrywa się dziki, drapieżny potwór nieludzki i niegodny nazwy kulturalnego człowieka.
Jest to ten filozoficznie wyhodowany i wytresowany nadczłowiek, zmaterjalizowany do ostatecznych granic w celu obdarcia nie tylko swojego bliźniego, lecz też i do spustoszenia wszelkich hojnych skarbów przyrody, jedynie dla osiągnięcia kapitałów lichwiarsko-procentowycb, ażeby następnie na podstawie posiadania — bez żmudu i trudu i pożyteczności społecznej — zdobyć sobie uprawnienie do ograbiania wszystkich, których konieczność zniewala udawać się po ratunek kapitalistyczny!
Wszystkie anormalne wykwity, tak socjalistyczne juk też i bolszewickie, są wykrystalizowanym objawem tej niesprawiedliwości, z jaką się popisywał coraz to natarczywiej lichwiarski kapitalizm, jego uczeni pomocnicy i uzbrojeni obrońcy — jest też bardzo wątpliwem, czy taki stan rzeczy będzie się mógł dalej zachować w formie istniejącej bez dalszych potoków krwi ludzkiej i czy nie byłoby wskazanem, nader sprawiedliwem prawodawstwem zawczasu unormować i umożliwić życie i rozwój tych warstw społecznych, które istotnie swoją pracą fizyczną i czynnością umysłową i uzyskanym plonem — tuczą tego potwora kapitalistycznego, który obecnie zagraża istnienia całej ludzkości — i ostatecznie ujawieniu się takiej zdrowej i światłej kultury, jaka człowieka zdoła podnieść do owej wyżyny moralności i etyki o jakiej marzą poeci i świę¬tym/duchem przejęci apostołowie religijni.

4. października 1920.
Iks won Chyr
IKS WON CHYR'A
KRYTYCZNY POGLĄD NA ISTOTĘ NAUKI ŚCISŁEJ, I JEJ WYNIKI SPOŁECZNE.
Rozpoznanie rzeczywistej prawdy w gospodarstwie przyrody, stanowi dla człowieka głębiej myślącego najwyższy szczebel wiedzy i tworzy też bezsprzecznie niezawodną podstawę mądrości życiowej.
Jakkolwiek wszelkie objawy prawd przyrodniczych są dla każdego najzupełniej jawnemi we fizycznem otoczeniu człowieka, i przeto też łatwo uchwytnemi- przez ciągłą czynność jego narządów zmysłowych, to pomimo tej wybitnej jawności, nader często zostają niespostrzeźonemi lub też niezupełnie zapoznanemi — i to często nawet ta wybitna część objawów, która ściśle się łączy z jego fizycznem jestestwem na ziemi.
Przyczyny tego zjawiska wypada szukać poniekąd w tej specjalności narządów zmysłowych, że takowe nie reagują więcej na istniejący stan, lecz wyłącznie tylko na zachodząca zmiany w istniejącym stanie rzeczy, przez co, osobie nawet uważnie obserwującej swoje otoczenie, trudniej przychodzi uświadomić się z istniejącym stanem rzeczy, jak to ma miejsce z nowopowstającymi faktami, pochłaniającymi prawie całą uwagę osoby obserwującej, która w dodatku podlega też nader często mylnemu rozpoznaniu zachodzących zjawisk, i to nawet takich o najprostszem jestestwie.
To też tłumaczy poniekąd te kardynalne błędy, jakie często się zakradają do pojęć nie tylko ściśle naukowych, lecz też i do takowych., przynależnych do dziedziny życia codziennego.
Jest to powszechnie znaną rzeczą, że prawie przez 1500 lat niebiański system Clausiusza Ptolomeusza, pod nazwą „Syntaxis", Magna constructii, 150 lat po Chrystusie, czyli po arabsku: „Almegest", uchodził za nienaruszalną Bożą prawdę, gdy przeciwnie wbrew temu, i tam zawartym twierdzeniom, w rzeczywistości ziemia zawsze się obracała wokoło swojego punktu ciężkości, a zaś słońce nie zmieniło swojej sytuacji wobec ziemi.
Natomiast, zaraz po ogłoszeniu systemu Kopernika, zawierającego prawdziwy stan rzeczy, uczeni astronomowie, między innymi sławny Tycho de Brahe głosili, że system Kopernika jest niezgodny z rzeczywistością. Dopiero Galileji, Kepler i Newton, ustalili prawdziwość Kopernikowskiego poglądu. — Tu wypada też nadmienić, że hypoteza o eterze kosmicznym postanowiona przez Iluyginsa, matematycznie ustalona przez Eulera, a ustalona przez Fresnela i Arago, i sprzeczna z poglądem Newtona — jak na obecny czas, rywalizująca z ejektronami, okaże się wkrótce niczem nieuzasadnioną fantastmagorją.
Przewielebna akademicka mądrość średniowieczna, zamiast głębszej wiedzy, węszyła wszędzie upiory, duchy, djabły. czary, czarownice, wilkołaki, wymuszała nieludzkiem torturowaniem zupełnie niewinnych osób zeznania, stwierdzające niby prawdziwość poglądów tej uprzywiljowanej akademickiej kliki, w celu uzyskania dowodów dla Św. Oficium i ustalenia przyczyny do spalenia żywcem na płomiennym stosie osób najzu¬pełniej niewinnych, poprzednio przez nader nieludzkie i niechrześcijańskie tortury do rozpaczy i do utraty zmysłów doprowadzonych. — Nie lepiej powiodło się Gordanie Bruno i Joannie d'Arc, sławnej pannie Orleańskiej, która się odszczególniła nadzwyczajnem bohaterstwem i poświęceniem dla dobra swej ojczyzny. Na podstawie nader uczonego referatu została uznaną za czarownicę i spaloną na płomiennym stosie, zaś obecnie uznano tę nieszczęsną dziewicę za błogosławioną czy świętą, co naturalnie potępia w istocie tę rażącą pomyłkę ówczesnych sfer naukowych, które tę obecną świętą, naukowo ocenili jako na płonący stos przydatną czarownicę. Lecz żadna miarą nie zatrrze się tej nieludzkiej plamy, jaką odszczególniła się ówczesna mądrość akademicka. Takowa w niezliczonych przypadkach popisywała się rażącą niewiedzą, wprost bajecznym przesądem i zarozumiałością.
Kapelusz doktorski, osadzony na pustym, ciemnym łbie skończonego, zarozumiałego niedołęgi, protegowanego przez zbrojną władzę zwierzchniczą, wystarczał ażeby każde jego cenne słowo gloryfikowano i obwołano za udowodnioną prawdę, zgodną z prawami przyrody.
Obecne czasy zmieniły się niby na lepsze! Na podstawie licznych doświadczeń stwierdza się fundamentalnie każdy objaw, tak mechaniczny, fizyczny, chemiczny, jak też i biologiczny. — Zarzucono też najzupełniej wszelkie pobudki natury intuicyjnej, i oparto naukę wyłącznie na spostrzeżeniach ujętych wyłącznie zmysłową obserwacją, przyjmując równocześnie odnośne wyniki naukowe, jako ścisłą, absolutną prawdę, ba nawet jako trjumf kultury nowoczesnej, która nie może mieć nic wspólnego z proroczem natchnieniem, światłem przeczuciem, lub też z jakimkolwiek wewnętrznym, ściśle naukowo nieznanym objawem życia psychicznego, lub też jakiejkolwiek czynności duszy, nie opartej na autentycznem wrażeniu zmysłowem.
Wobec takiego stanu rzeczy, to obecna nauka stoi w najzupełniejszej sprzeczności z wynikami nauki czasów minionych. a ze stanowiska czysto materjalnego, to taki nowoczesny sposób badań i ocenień naukowych, mógłby uchodzić za zupełnie pozytywnie zgodny z rzeczywistą prawdą — jednakowoż tylko wówczas, gdyby wszelkie wrażenia zmysłowe nigdy nie zbaczały od rzeczywistej prawdy, oraz gdyby nie istniały dodatkowo, zupełnie odrębnie, nic wspólnego nie mające z czynnością zmysłową, nieprzewidziane wrażenia i wpływy na psychikę badającej osoby.
Tak jak osoba nie posiadająca zmysłu wzroku, nie może rozpoznać światła, tak samo osoba drylowana od najmłodszych lat w pozytywizmie zmysłowym, nie zdoła pochwycić i rozpoznać odnośnych wpływów pozazmysłowych, które się uświadamiają tylko wówczas najwybitniej, gdy konwencjonalna czynność zmysłowa momentowo stała się nieczynną — jak to ma miejsce w czasie zupełnego spokoju, lub też lekkiego snu. — Wypada też stwierdzić, że całe ciało ludzkie, stanowi nawskroś integralną część tego otoczenia, w którem się rozwinęło, w którem żyje, a które też wpływa bezustannie na wszystkie składniki i szczegóły odnośnego organizmu, który bezsprzecznie ulega też odnośnym wpływom. — Jest to skonstatowanym faktem, że nacisk powietrza atmosferycznego na powierzchnię ciała ludzkiego przy jego wymiarze kwadratowym o 65 decimetrach kwadratowych powierzchni, wynosi 6500 kilogramów. Jest to nacisk stanowiący nader poważny i ścisły dotyk ciała ludzkiego, z otaczającą go atmosferą, a wobec tego, że od powierzchni ciała prowadzi rozległa sieć przewodów nerwowych, tam i napowrót idących do rdzenia pacierzowego i ostatecznie do mózgu, więc też bezsprzecznie odnośny dotyk ciała ludzkiego z otaczającą go nader ściśle atmosferą, pociąga za sobą stosowne następstwa w czynności mózgowej danej osoby.
Jednakowoż wypada przypisać o wiele rozleglejszy wpływ dotykowy, jaki wywiera styk respiracyjnego powietrza z krwią, której erytrocyty czyli czerwone ciałka, przy objętości krwi około 4 1 litry, posiadają około 3500 kwadratowych metrów, a które w stosunkowo krótkim czasie tj. w 26-ciu sekundach z obiegiem krwi w całości przebiegają przez alweole płucne, ażeby oddać tam zbędny kwas węglowy i parę wodną a przyjąć nowy zapas tlenu z powietrza doprowadzonego oddechem do wnętrza płuc.
Sumaryczna powierzchnia erytrocytów, stoi pod naciskiem atmosferycznym 35 milionów kilogramów. — Do tego nader kolosalnego nacisku przybywa jeszcze dalej, nacisk wywarty przez atmosferę na lejkocyty. czyli białe ciałka krwi, oraz nacisk na dalsze składniki ciała, które jako przenikliwą pajęczynę znosi i jest trzymaną w zwięzłości miljonami kilogramów nacisku powietrznego, i stanowi z takowem najzupełniej zwięzłą masę materjalną.
Bez wyjątku wszystkie zajścia mechaniczne, fizykalne, chemiczne i życiowe jakie zachodzą na ziemi i w atmosferze ziemskiej, nie mogą się też odbyć bez stosownych zmian w samej atmosferze i bez konsekwentnych zmian we wszystkich organizmach, z którymi guzy atmosferyczne znajdują się nie-tylko w nader ścisłym, potężnym dotyku, lecz też tworzą wybitną współczynność w ich procesach życiowych, i to nie tylko zwierzęcych, lecz też i roślinnych. — Przeto wydaje się być nader błędnem zapatrywanie, takowa naukowo ustalona podstawa, że oprócz odziedziczonych skarbów intelektualnych, tylko zmysłowo uchwytna wrażenia stanowią wyłącznie cale doświadczenie na ziemi.
Wypada nadmienić, że natchnienie i przeczucie, nader często przewyższają całą mądrość uzyskaną zmysłowemi spostrzeżeniami. Zachodzi tutaj analogiczny stosunek, jak utalentowanego artysty, do biegłego praktyka, który nigdy nie potrafi się wznieść ponad poziom materjalnej zręczności codziennej. — Wobec takiego stanu rzeczy, to pod obecnie istniejącymi warunkami oświatowymi, ród ludzki zmaterializowany do ostatnich granic, nie zdoła się też podnieść „do owych wyżyn umysłowych, do jakich ma drogę otwartą przez twórczą siłę prawd przyrodniczych i idąc za światłą poradą i wzorem ścis¬łych nauk, kurczowo gnijącej grudy ziemskiej, marnieje przedwcześnie razem z nią, nie zapoznawszy się nawet bliżej z psychiczną potęgą swojego własnego ,JA".
Zapoznanie i uświadomienie się naszego indywidualnego jestestwa z najbliższem fizycznem otoczeniem, wynika bezsprzecznie z czynności narządów zmysłowych, których zadaniem jest pochwycić momenta każdego zjawiska fizykalnego, i doprowadzić takowe za pośrednictwem przewodów nerwowych we formie dokonywującej się pracy wprost do mózgu, gdzie zasadniczo odnośne zjawisko fizykalne transformuje się na wrażenie zmysłowe, a to na podstawie zmian fizykalnych, chemicznych lub też mechanicznych, w komórkach mózgowych spowodowanych czynnością., odnośnym, zmysłowo ujęty faktem fizykalnym. Ażeby było możliwem jakiekolwiek zjawisko fizykalne, to zachodzi konieczność naruszenia równowagi sił w danej przestrzeni, a to może nastąpić tylko za pośrednictwem siły i materji tych dwóch cegiełek, z których składa się nietylko ziemia, lecz też i cały wszechświat.
Siła w swej dążności rozprężającej, napotykając na przeszkodę t.j. opór wynikający z bezwładności i oporności materjalnej, zwłaszcza takowy — przyczem bezwład materialny tworzy przyczynę opóźnienia się odnośnej akcji, co ujawnia się ze stosownem zapotrzebowaniem czasu, i ze zajęciem stosownej przestrzeni, w której się odbywa czynność odnośnego aktu fizykalnego. Każdy taki objaw, jest faktem fizykalnym, zawierającym w swoim jestestwie dokonaną pracę, której czynność nie ograniczała się wyłącznie na to miejsce, w którem została dokonaną, lecz rozszerza, się też i na dalszą sferę swojego otoczenia, słabnąc równocześnie z kwadratami odległości, a będąc w toku tej akcji pochwyconą za pośrednictwem stosownego narządu zmysłowego, i dostawszy się po przewodzie systemu nerwowego do mózgu, staje się przyczyną stosownego wrażenia zmysłowego i następnego utrwalenia w pamięci.
Wszystkie objawy fizykalne, nie zawierające dokonanej pracy, jaka mogła by być ujęta przez organa zmysłowe, :nie mogą też reagować zmysłowo, i nie mogą być ujętemi zmysłowo, pomimo że istnieją niezaprzeczalnie i w istocie.
Według stanu obecnej nauki, to siła uchodzi za agens ściśle złączony z bezwładną materią, co zasadniczo i w istocie tak nie jest, bowiem wszelka siła jaka jest czynną na ziemi, promieniuje i pochodzi wyłącznie z fotosfery słońca, a to bez widocznego pośrednictwa jakiejkolwiek ważkiej materji, i pokonuje też tę przestrzeń dwudziestomilionową mil, jaka dzieli słońce od ziemi, prawie bezczasowo, jeżeli w tej przestrzeni nie napotyka na jakikolwiek opór materjalny — zaś spostrzeżone opóźnienie światła słonecznego nie wynika wcale z przewalczania przestrzeni, lecz z oporu, jakiego doznaje odnośne emisyjne promieniowanie słoneczne w materjalnym oporze atmosfery ziemskiej. Odnośne promieniowanie słońca, nie może też być wyłącznie świetlnem lub też kalorycznem, lecz zasadniczo energitycznem, gdyż inaczej nie wywarłoby wpływu magnetycznego na masą ziemską, nie zdołałoby takowej wprowadzić w ruch wirowy i równocześnie słońce okrążający, nie zdołałoby nadać masie ziemskiej stanu grawitacyjnego i elekrycznego — bowiem całe ożywienie martwej masy ziemskiej jest wynikiem opromieniowania takowej, przez ożywcze promienie słoneczne, zawarte w swojem energityeznem jestestwie wszystkie te zasadnicze pierwiastki, mianowicie: ruchu, światła, ciepła, elektryczności, magnetyzmu, chemizmu i biomechanizmu.
Naturalnie że takie wytłumaczenie, nie może pomieścić się w zaskorupiałych czaszkach tych wysoko uczonych, którzy ocenili słońce jako żarzący się kolosalny piec niebiański o temperaturze wielu tysięcy stopni, którego żar, ciepło i światło za pośrednictwem fantastycznego eteru kosmicznego, przetransportowuje się na ziemię, a która to wspaniale uczona teza mija się bardzo z istotną prawdą, jeżeli się uwzględni, że promienie słoneczne w południowej godzinie miesiąca lipca, są w stanie ogrzać ochronioną płaszczyznę do przeszło 60 stopni Celsiusza. — Wobec znanego prawa, że promieniowanie ciepła z kwadratami oddalenia słabnie, więc też i z kwadratami zbliżenia wzrasta, to prosty rachunek wykaże, że rozgrzanie do 60 stopni Celsiusza z odległości 20 miljonów mil, wymaga zasadniczo tak wysokiej potęgi kalorycznej, jaka jest niemożliwą w odnośnych warunkach.•
Wypada też zaznaczyć, że budowa i działalność ludzkich narządów zmysłowych, rozpoczęła się od ich pierwszego fizycznego zawiązania pod wpływem tych warunków energitycznych, jakie dominują na ziemi, więc takowe są też zasadniczo przyswojonemi i przystosowanemi do zjawisk ziemskich, nie można też oczekiwać, ażeby również wiernie uzmysławiały to, co się dzieje na słońcu, lub też w nieskończoności wszechświatowej.
Najprawdopodobniej słońce jest nader miernie ogrzanem, przez potężne istoty zamieszkałem ciałem niebiańskiem, którego siła energityczna czyli fotosfera emituje niewidzialne promienie energityczne do nieskończoności wszechświatowej. Odnośne promienie są złożone z niezmiernie małych prawie bezważkich odrobin o potężnym potencjale energitycznym, które dostawszy się w obręb atmosfery ziemskiej, transformują się na formę świetlną, a doznawszy stosownego oporu w materjnej masie ziemi, przybierają dalej też formę kaloryczną, oraz ostatecznie stają się przyczyną ruchu obrotowego ziemi z tej przyczyny, że odnośne promienie pod wpływem magnetyzmu ziemi, ulegają takiemu zboczeniu, że po stronie wschodniej działają przyciągająco a zaś po stronie zachodniej odpychająco — co się ujawnia obrotem lewym masy ziemskiej. Zaznacza się, te promienie energityczne działają odpychająco na swoim przekroju, a zaś przyciągająco w przypadku tangencjonalnego zboczenia.
Wobec okoliczności, że ziemia jako ciało niebiańskie emituje również podobne promienie, lecz o dużo słabszej potędze od słońca, to wypada przypuścić, że pozbywa się też promieniowaniem tego materjału otrzymanego od słońca — po czasie, gdy pewna część jego potęgi energitycznej została przyswojoną i zużytkowaną przez masę ziemi.
Siła i materja, są to dwa wręcz przeciwne ekstremowe pojęcia, których istota tworzy ten cały zmysłowo uchwytny świat, a które zasadniczo osobne tak siła jak też i materja, nie podlegają ujęciu zmysłowemu, bowiem takowe uzasadnia się wyłącznie na wzajemnej współczynności siły i materji przy równoczesnem zapotrzebowaniu czasu i przestrzeni. Już starożytni kapłani egipscy rozpoznawali odnośne prawo przyrody i ustalili tą przyrodniczą prawdę w istocie Bożej „Amuna", zaznaczając, że takowa jest złożona z czterech zasadniczych dynamików o nazwie : Net, Nef, Sebak, Sechet, t. j. siła, materja, czas i przestrzeń!
Są to pierwiastki, których wzajemna współczynność ujawnia się jedynie zmysłowo jako fakt fizykalny o dokonanej pracy; natomiast wszystkie odmienne zajścia w przyrodzie, nie reagują na nasze narządy zmysłowe, takowa akcja może się odbywać bez wszelkiego spostrzeżenia w najbliższem otoczeniu człowieka, może jednakowoż wywołać objawy przestrachu lub grozy — wogóle objawy, niczem niewytłumaczonych zaburzeń psychicznych.

Blue - Nie Sie 27, 2006 17:23

Ciąg dalszy:
Obecna ścisła nauka określa siłę jako przyczynę ruchu i klasyfikuje takową jako siłę mechaniczną, elektryczną, magnetyczną, świetlną, kaloryczną i chemiczną, zaś siłę życiową uważa za nieistniejącą!
Jako materję określa wszystko co jest ważkiem i znaj¬duje się w stanach skupienia stałego, płynnego, parowego lub też gazowego — w dodatku prof. Crookes proponował uznanie stanu promieniującego jako materji.
Według własnych doświadczeń autora, to zasadniczo, istnieje tylko jeden rodzaj siły i też tylko jeden rodzaj materji, a zaś te zjawiska fizykalne, które nauka określa jako specjalne rodzaje siły i materji, są transformacjami jednej i tej samej zasadniczej siły i materji, których istota uzasadnia się w następującem określeniu, a mianowicie:
1.
Pod wyrazem siły czyli energji pojmuje się stała dążność do rozprężania od stałego miejsca czyli punktu do nieskończoności, lub też naodwrót dążność stałego zbliżania się z nieskończoności ku danemu stałemu punktowi. Są to objawy odpychania lub też przyciągania, które jednostronnie nie posiadają żadnego ograniczenia, a które nadają każdej wolnej płaszczyźnie t. j. jej przekroju, przez - który rozprzestrzenia się odnośny stan — stosowny potencjał — proporcjonalnie do kwadratu oddalenia od punktu czyli źródła energitycznie czynnego.
2.
Pod wyrazem materji określa się stale zajęty i od reszty przestrzeni zupełnie odgraniczony przestrzeniowy kubus [sześcian], który posiadając należytą bezwładność i oporność, zdoła powstrzymać na temże przez niego zajętem miejscu, wszelką czynność energetyczną, ograniczając takową wyłącznie na kwadratową płaszczyznę, swojej zewnętrznej granicznej powierzchni.

We ważkości jedynie pośredniczy każda materja, jednakowoż ważkość nie jest własnością, złączoną ze stanem materjalnym, bowiem to co jest bezwładnem i oporem nie może samodzielnie wykazać równocześnie stanu energitycznego. Utajenie większego zasobu energitycznego w składzie masy jakiejkolwiek materji, napotyka na ważne trudności, bowiem takowa pod wpływem energitycznym zmienia swój agregat, z twardej masy staje się stopniowo płynną, parową, gazową, ewentualnie eteryczną, a ostatecznie może stać się nieważką, uzyskawszy taki wysoki potencjał, jaki dorównuje energitycznemu stanowi ziemi i jaki jest bezustannie utrzymywanym w stałej potędze za pośrednictwem ciągłego promieniowania słonecznego. Z tego też wynika, że zasadnicza siedziba energji czyli siły, nie może się znajdować we wnętrzu materji, bowiem energja utaja się wyłącznie na powierzchni materialnej, lub też na powierzchniach odrobin materjalnych, powstałych pod wpływem działania energitycznego, jakie rozdrabnia odnośną masę materjalną ze stanu stałego na stan płynny, gazowy, parowy, eteryczny, a w ostatku nieważki i więcej nieuchwytny przez narządy zmysłowe.
W takim to razie wszelka energja, czy to we formie kalorycznej, elektrycznej, lub też w jakiejkolwiek innej odmianie, jaką, uzyskuje się przez proces utlenienia, nie pochodzi tak dalece z materjału stałego, lecz wyłącznie z materjału o formie gazowej, a w takim to. przypadku, tlen lub też inny gaz utraciwszy w danym procesie swoja formę, gazowa, oddaje równocześnie otoczeniu swoja zawartość energityczna, która poprzednio uzasadniała odnośny stan gazowy. Zależnie od sposobu odbywania odnośnego »procesu chiemiczno-asocyjnego, nasuwa się możność zamiast ciepła, jako najniższej transformacji energji, uzyskać wyższy stopień, t. j. stanu elektrycznego, który "zawiera w swoim jestestwie wszystkie te momenta zasadnicze, które stanowią podstawę ruchu, ciepła, światła, magnetyzmu, chemizmu, etc. To samo zachodzi w procesach biochemicznych, w których tak tlen jak i też wodór, utraciwszy swoją formę gazową, oddają swoją zawartość energityczną, gdy natomiast nowougrupowany materjał służy do odbudowania zużytych składników ciała animalicznego. Przeto respiracja jest najważniejszym czynnikiem życiowym, gdy natomiast spożycie potraw ugruntowuje wyłącznie odbudowę ciała organicznego.
Nietylko tlen zawarty w powietrzu około 21%. lecz też i azot 79%, pomimo, że ścisła nauka temu zaprzecza, służy jako przenośnik siły do organizmu żyjącego, jakkolwiek w zupełnie odmienny sposób jak tlen, bowiem oddaje jedynie dodatkowo pewien zapas na powierzchnie swoich odrobin gazowych utajonej energji słonecznej. Promienie słoneczne przechodząc przez powietrzną atmosferę ziemską, oddziaływują na takową disocyjnie, a energja prototypowa jaka jest zawarta w promieniach słonecznych rozszczepia na zasadnicze składniki nie tylko kwas węglowy i parę wodną, lecz też doprowadza składniki gazowe powietrza do potężniejszego stanu, o potężniejszym powinowactwie chemicznym, t.j. że dochodzą do stanu: In statu nascendi, który nadaje powietrzu orzeźwiający i zapach świeżości.
W ten sposób promieniowanie słoneczne, które w istocie swojej zawiera najwyższy na ziemi możliwy stan energityczny. regeneruje atmosferę powietrzna, która przeto ulega ciągłemu odświeżaniu, gdyż inaczej z. powodu zachodzących w niej procesów chemicznych, stałaby się wkrótce niezdałą do podtrzymywania życia tak zwierzęcego, jak też i roślinnego.
Ta zasadnicza energja, jaka jest zawarta w promieniowaniu słonecznem i jaka się utaja lub też akumuluje na powierzchniach cząsteczek gazowych atmosfery ziemskiej, jest też zasadniczą energją życiową „vis vitalis", przez świat naukowy wcale nierozpoznaną silą, która dostawszy się za pośrednictwem respiracji powietrznej do płuc, zostaje tam ujętą w alweoIach płucnych o sumarycznym wymiarze około 90 kwadratowych metrów, do tamże krążącej krwi, która przy objętości około 4 1 do 5 litrów, zawiera zapas czerwonych ciałek krwi „Erytrocytów", posiadających kwadratową powierzchnię razem około 3500 do 4000 metrów kwadratowych, jaka to kolosalna płaszczyzna przesuwa się z obiegiem krwi co 26 do 30 sekund w całości przez błony płucne w celu ujęcia i rozprowadzenia tej energji, jaką tam doprowadza każdy oddech z obiegiem krwi po całym organizmie żyjącym.
Ta nadmierna płaszczyzna erytrocytów obejmująca około 4000 metrów kwadratowych wskazuje na okoliczność, że organizm ludzki dla zaspokojenia wszelkich potrzeb, wymaga do ujęcia i do rozprowadzenia niezbędnej energji życiowej w ciele ludzkiem tak obszerną płaszczyznę, która co godzinę około 120 razy a w ciągu całego dnia 2880 razy przebiega przez płuca, co stanowi dziennie czynną płaszczyznę o sumarycznym, wymiarze ponad 11 1 miljonów metrów kwadratowych.
Gdy zabraknie odnośnej płaszczyzny, to tak ujęcie tlenu jak też i ujęcie wolnej energji staje się niedostatecznym, oxydacja czyli utlenienie potraw, szczególnie białka niezupełne — następuje ujawnienie się potrawowych niedopałków, toxinacja i zabagnienie całego organizmu kwasem moczowym z jego wszelkiemi następstwami zatruwającemi cały organizm, przedwczesna ułomność i starzenie się, są dalszemi konsekwencjami powodującemi ciągłe cierpienia i ostatecznie niemożliwość dalszego toku życiowego.
Zabiegi i porady lekarskie doprowadzają do ulgi, lecz rzadko przyczyniają się do uzdrowienia, a zbawienne skutki łacińskiej kuchni okazują się często więcej jak iluzorycznemi.
Stan materjalny jaki jest reprezentowany na ziemi, zasadniczo można określić jako relatywny, bowiem dotąd nie istnieje na ziemi wzór materji takiej, której masa byłaby absolutnie nieprzenikalną dla jakiejkolwiek czynnej siły na ziemi. Również zapotrzebowanie ciepła niestosuje się do wagi materji, lecz do jej kubiatury, tak że ta sama ilość ciepła co wystarcza do ogrzania jednego litra czyli jednego kilograma wody do 100 stopni Cels., wystarcza Też do rozgrzania na 100 stopni 7,78 kilogramów żelaza, 13 kiIogramów rtęci, 18 kilogramów zlota 23 kilogramów platyny. Są to liczby odnoszące śię do zawartości kubicznej jednego litra odnośnych materyj. Z tego przykładu wynika, że nie waga, lecz miejsce materją zajęte decyduje.


Zastanawiając się nad tem co za pożytek przyniosła dla ludzkości nowoczesna ścisła nauka, to przychodzi się do przekonania, że nie wszystko co jest otoczone aureolą naukowej mądrości jest rzeczywistym, ogólne szczęście siejącym darem, jakim zasadniczo powinna być prawdziwa oświata, która to jedynie wznosi człowieka ponad poziom zwykłego ordynarnego zwierzęcia dzikiego i nadaje mu cechę wyższej istoty, dominu¬jącej na ziemi.
Przez kilka lat tocząca się wojna światowa dala najpewniejsze dowody, co warta obecna kultura i cywilizacja, pod kierownictwem której odbył się ten historyczny akt wzorowego zdziczenia kulturalnych narodów.
Te horendalne łotrowstwa, te ucywilizowane bestjalstwa, to bezgraniczne niszczenie wszystkiego co stworzyła żmudna ludzka ręka, to idjotyczne niszczenie ziemniopłodów. to bezduszne i bezsumienne mordowanie miljonów do pracy zdatnvch ludzi, to rozbicie i na nędzę wyprowadzenie tylu familij, domostw i całych krajów, to wszystko razem świadczy, do jakiego horendalnego upadku jest zdolnym obecny, cywilizowany ścisłą nauką wytresowany człowiek, który w dodatku takie bezgra¬niczne barbarzyństwo, gloryfikuje i określa jako bohaterstwo! Czy to świadczy o zdrowym umyśle? Prawie wszystko co stworzone do uszczęśliwienia rodu ludzkiego, dostawszy się w przeklęte ręce tych procentowo zachłannych, bezdusznych kanalij o postaci ludzkiej, posłużyło dla osiągnięcia zysku materjalnego, do zniszczenia i zbezczeszczenia rodu ludzkiego.
Nie była to wcale bohaterska wojna rycerska, lecz wyrafinowane mordowanie i ograbianie rodu ludzkiego, której wina spada na tych wszystkich niesumiennych łotrów, co swoją materjalistyczną zachłannością i lichwiarską drapieżnością pierwej procentowo ograbili wszystkich nędzarzy, następnie sprowokowały zamęt wojenny, ażeby na krwi ludzkiej i na dalszym upadku społecznym, zaskarbić sobie dalsze miljardowe majątki. [przyp. MrHopen: dzisiaj to już stwierdzone fakty historyczne]
Wszystko to razem nie byłoby możliwem, gdyby te potęgi co reprezentują świat mądrości naukowej, nie były płatnemi pomocnikami tej uprzywilejowanej bandy potentatów procentowych, którzy bez trudu i żmudu wykorzystują i ograbiają cały ogól myślących i pracujących baranów.
Jest to z pewnością najwyższem zaszczytem na ziemi, jeżeli dopięto tego stopnia naukowego, że jest się w możności udzielić swojej światłej wiedzy, tym wszystkim co jej pragną, niestety ale też o tem więcej potępienia godnem szachrować, kupczyć i służyć swoją wiedzą tym zbrodniczym żywiołom, co jej zużytkowują do celów zbrodniczych, dla brudnego wyzysku i wykorzystania ogółu.
cdn

Blue - Pon Sie 28, 2006 14:53

Większa część potentatów naukowych nie jest też wolną od tego zarzutu, że zamiast dążyć rzetelnie do rozwiązania problematów naukowych i uszczęśliwienia ogółu, dąży a tout pris do zdobycia majątków i zaszczytów, przeszachrowując swoją wiedzę niegodnym wyzyskiwaczom społecznym.
Pozwolę sobie wymienić kilka nierozwiązanych zadań naukowych, mianowicie:
1.
Ma się świadomość o tem, że się żyje, lecz jaki tajemniczy cel ukrywa się w tym problemacie życiowym człowieka pozostało dotąd grobową tajemnicą.
2.
Jest to wiadomem, że ziemia się obraca oraz też że okrąża słońce, że przyciąga ku sobie masy materjalne, wykazuje objawy elektryczne i magnetyczne, że umożliwia na swojej powierzchni życie organiczne etc. etc., lecz dotąd nie istnieją żadne realne wytłumaczenie, jakiemu celowi to służy — i jaka to tajemnicza siła ożywia ten cały ruch ziemi.
3.
Widzi się codziennie blask światła słonecznego i niema się prawdziwego pojęcia o tem, czy słońce jest rzeczywiście rozżalonym ciałem niebiańskim, które wysyła wyłącznie promienie świetlne i kaloryczne ku ziemi, lub też czy takowe oprócz tych promieni widzialnych, nie imituje też równocześnie promienie niewidzialne, natury czysto, energitycznej, które dopiero przy napotkaniu materjalnych oporów ziemskich, transformują się na objawy zmysłowo uchwytne, a w których jestestwie zawartem jest nietylko oświetlenie i ogrzanie, lecz też
i możność ruchu planetarnego i ożywienia ziemi, pulsującym życiem organicznym.
4.
Pod względem fizjobiologicznym zna się jak najdokładniej anatomiczny i topograficzny skład ciała organicznego, zna się proces biomechaniczny i biochemiczny, nie zna się jednakowoż ten nervus. rerum t. j. tej zasadniczej siły, która pośredniczy w tym procesie, a co najważniejsze, nawet zaprzecza się istnieniu podobnej siły ożywczej.
5.
Posiada się zupełną świadomość, że te dwa pojęcia „Siła i Materja", zawierają w swojej istocie wszelkie zmysłowo uchwytne jestestwo nietylko ziemi, lecz też i całego wszechświata, a jednakowoż niezdobyła się dotąd wielebna nauka ścisła na wiarogodne precyzyjne określenie ich istoty,
6.
Rodzą się żywe organizmy na zasadniczej podstawie komórki organicznej z plazmy, lecz tak istota komórki jak też i tej cudownej siły, która formuje żywą komórkę, niestety dotąd nie są rozpoznanemi przez wszechmądrą naukę.
7.
Przypisuje się szarej korze mózgowej funkcje duszy, oraz że takowa odumiera wraz z odnośną korą i nie bierze się pod rozwagę, że funkcja duszy nie jest materjalną, lecz objawem eteryczno - energitycznym zależnym od zawartości stanu komórek, a to nietylko mózgowych, lecz też i komórek całego systemu nerwów, więc nie od ilości ważkiej materii mózgu, tylko od nieważkiej eterycznej substancji, jaką zawierają odnośne komórki, które też uzasadniają podstawę stanu intelektualnego.
8.
Uważa się i to ściśle naukowo, że ze spożytemi pokarmami wprowadza się silę do żyjącego organizmu, co wcale nie jest zgodne z prawda, bowiem energia jedynie za pośrednictwem stosownego materjału gazowego może być wprowadzoną do obiegu krwi żyjącej istoty. Pokarmy służą do odbudowy ciala, t.j. do uzupełnienia materjału, który został zużytym dla przemiany gazowego agregatu zużytego tlenu na skupienie nowe zbudowanego produktu materjalnego o starszej konsystencji jak gaz. Jako dowód i nader klasycznym przykładem wypada uważać głodówkę irlandzkiego męczennika ś.p. Mac Sweeney'a, burmistrza miasta Cook, który bez przyjmowania potraw zakończył życie po upływie dwóch i pół miesięcy, czyli 73 dni, Eequiescat in pace. Fiat justitia, pereat mundus. Ten historyczny fakt daje też evidalny dowód wartości indywidualnej i zdegenerowanej ludzkości premiera angielskiego, który pomimo swojej hyperkultury, nie wykazał żadnej tendencji zacnego człowieka. Tacy to ludzie są wybrańcami kulturalnych narodów i powołani do rządzenia całym światem, na takich to wzorach ugruntowuje się etykę społeczną,
9.
Wobec uzasadnionego prawa, że stan twardego skupienia wynika z opróżnienia cząsteczek składowych odnośnej materji ze stanu energitycznego, to takowy, tokiem, czasu ustalony nad badaniem naukowym pogląd, że wszelkie opały, mianowicie : węgiel, antracyt, koks, torf, drzewo, nafta, benzyna, alkohol eto. etc, zawierają w swoim materjalnym składzie pewną, naukowo sprawdzoną ilość utajonego ciepła, jest zupełnie nieuzasadnionym, bowiem w rzeczywistości tylko gazy więc też i tylko gazowy stan tlenu posiada wyłącznie na powierzchniach swoich cząsteczek gazowych, utajony odnośny zapas energji, jaki się ujawnia we formie kalorycznej w momencie., jeżeli odnośny gaz utracił swoją pierwotna formę gazowa i stał się składnikiem materji o stalszym skupieniu.
Temu prawu podlega każdy gaz a jego zawartość energityezna jest zależna od subtelności stanu rozdrobnienia jego "gazowych cząsteczek, tak że gaz o mniejszym wymiarze cząsteczek, może utaić: stosownie do powiększenia kwadratowej powierzchni, tem większa sumę energii. Nadmienia się, że rozdrobnienie masy materialnej jest połączone z powiększenietn tej pierwotnej powierzchni, przyczem kubiatura zostaje niezmienioną. Wodór jako gaz o nader subtelnej konsistencji uwalnia przy oxydacji 32000 jednostek kalorycznych, z których jednakowoż 2/3 przypada na wodór, zaś 1/3-cia dostarczonych kaloryj na tlen. Takowy odszczególnia się od innych gazów paramagnetyzmem i przeto wykazuje zgęszczenie w pobliżu biegunów magnetycznych oraz wciska się do kilometrowych głębin wody morskiej.
10.
Istnieją obecnie wielomiljonowe przedsiębiorstwa, eksploatujące stan elektryczny, zastosowany do przeróżnych
potrzeb domowych i przemysłowych, jednakowoż nie istnieje dotąd żadne precyzyjne naukowe określenie samej istoty elektrycznej, która od przedhistorycznych czasów, w klasycznej formie groźnych piorunów, zwracała ogólnie baczną uwagę, zgrozę i podziw tak dalece, że uważano takową za boży środek wojenny wszechwładnego Zeusa.
11.
Tłumaczy się skutki telegrafu iskrowego elektrycznemi falami Dra Hertza, które pono wywołują dalsze fale w hypotetycznym eterze kosmicznym, a który to wediug światłej ścisłej nauki zapełnia wszystkie pustki niebios i służy za posługacza dla wszystkich pozaziemskich objawów świetlnych etc. etc., gdy w rzeczywistości oprócz matematycznego składu sławnego Eulera nikt nie zdołał stwierdzić istnienie takowego naukowo rekomendowanego „Madehen iur Alles".
12.
Bada się tajemnice materjalnego składu ciał niebiańskich za pośrednictwem spektroskopów, przypisując, pełną wartość naukową odnośnym zaobserwowanym objawom, jednakowoż niestety nie przekonano się autentycznie, czy promieniowanie świetlne, które dochodzi do tych cudownych aparatów, pochodzi rzeczywiście od rozżarzonych ciał niebiańskich, lub też od takowych wcale nierozżarzonych, imitujących jedynie niewidzialne promienie energityczne, transformujące się w gazowych oporach ziemskiej atmosfery na objawy świetlne.
13.
Przyznaje się procesowi wegetacyjnemu roślin taką potęgę dysocyjną, pod którą doznaje rozłączenia w atmosferze zawarty kwas węglowy, para wodna ete. etc, zamiast ustalić, że jedynie promienie słoneczne posiadają odnośną potęgę dysocyjną i że cały proces wegetacyjny polega wyłącznie na działalności promieniowania słonecznego i że roślina czerpie i przyjmuje na obszernej płaszczyźnie swoich liści, do rozwoju niezbędny zasób energji ze swojego najbliższego otoczenia, oraz że osmotyczne i kapilarne działanie w ciele roślinnem za pośrednictwem korzenia, wynika jedynie z działalności promieniowania słonecznego i odpromieniowania ziemskiego, bowiem tutaj są czynnemi nietylko promienie widzialne, przybywające ze słońca ku ziemi, lecz też i te promienie niewidzialne, które masa ziemska wysyła do nieskończoności wszechświatowej. [przyp. MrHopen wnioski jak u innych badaczy promieni słonecznych np. Hieronymusa]
14.
Stwierdza się rozżarzenie ciał niebiańskich na wiele tysięcy stopni, niemajac do tego twierdzenia żadnego autentycznego dowodu, bowiem nader szybki obrót masy materjalnej, jeżeli .takowa jest rozżarzoną, doprowadza ją do zupełnego rozluźnienia i rozsypania się. [przyp. MrHopen: po naszemu -Rychnowski zakłada, że grawitacja jest wtórna wobec elektromagnetyzmu, który zanika wraz z temperaturą] Wobec nieskończoności wszechświatowej, to i ta sławna teza o zachowaniu siły i materji, traci na wartości, bowiem tam gdzie panuje nieskończoność staje się logicznie zbędnem wszelkie zachowanie tego co obejmuje nieskończoność.
15.
Na setki i tysiące lat określa się czas ruchu postępowego światła we wolnych, bezgranicznych przestrzeniach wszechświata, w których jako absolutnej próżni, nie stoi ruchowi świetlnemu żaden opór materjalny na przeszkodzie, którego bezwładność powodowaćby mogła opóźnienie rozprzestrzenienia się świetlnego, a któryby uzasadniał zapotrzebowanie czasu.
16.
Przyjmuje się jako stały pewnik, stałe wzajemne przyciąganie się ciał niebiańskich, a jednakowoż stan taki stałego przyciągania istnieć nie może, bowiem według znanego i stwierdzonego prawa mogą się przyciągać tylko takie masy, pomiędzy któremi istnieje różnica potencjalna, która się wyrównuje odnośnym przyciąganiem, gdy zaś nastąpiło zrównoważenie się odnośnych potencjałów w dotyczących masach to ujawnia się przeciwny skutek, to jest odpychanie. Wyrównanie potencjałów pomiędzy ciałami niebiańskiemi odbywa się za pośrednictwem promieniowania energitycznego, która to akcja jest emisyjną, czyli korpuskularną, takowa słabnie w stosunku kwadratycznego rozszerzania się przestrzeni przez które zdąża. Takie to promieniowanie działa odpychająco na przekrój swoich promieni, a zaś przyciągąjąco na miejscu w którym takowe tangencjalnie omijają powierzchnię odnośnej masy. W tym rozkładzie sił leży też przyczyna obrotu ciał niebiańskich naokoło swoich punktów ciężkości, a jeżeli odpychanie i przyciąganie równoważą się, to w tym przypadku umocowane odnośne ciało będzie się obracało na miejscu, nie zmieniając swoją sytuację, które go promieniując, powoduje jego ruch wirowy. Jeżeli jednakowoż okaże się zwyżka przyciągania, to następuje zbliżenie się, zaś w przeciwnym razie odepchnięcie do tego punktu w którym równoważą się dwie odnośne potęgi, t.j. potęga odpychania z potęgą oporu bezwładności odnośnej wirującej masy.
Ten punkt odnośnie do objawów przyciągania i odpychania jest zupełnie neutralnym a zakreśliwszy Iinję kołową, przechodzącą przez ten punkt i posiadającą swoje centrum w punkcie ciężkości odnośnego ciała promieniującego, uzyskuje się neutralną linję obiegową w całej rozciągłości, po której jednakowoż obieg okrążający promieniującego ciała okazałby się niemożliwym, a to z tej przyczyny, że w tym rozkładzie siły powodującej okrążający, ruch, wyjątkowo jest możliwem tylko eliptyczne okrążanie z tej przyczyny, że linja eliptyczna wykazuje w jednej połowie drogi wzrastające i opadające przyciąganie, którego maximum znajduje się w aphelinium, a w drugiej połowie drogi wzrastające i opadające odpychanie, którego maximum zgadza się z peryhelium, tak że w całej eliptycznej linji znajdują się tylko dwa przeciwległe punkta neutralne, niewykazujące przyciągania ani też odpychania.
Z tego układu wynika też, że elipsa zbliżona do koła wykazuje tem powolniejszy ruch ciała poniżej krążącego, im takowa jest więcej zbliżoną do prawdziwego koła.
Wypada też nadmienić, że energityczne promienie, analogicznie jak promienie świetlne pod pryzma, ulegają zboczeniu i rozszczepieniu w potężnym polu magnetycznym. Takie zboczenie wywołuje rozkład siły promieniującej, że następuje obrót odnośnej opromieniowanej masy a to w polu południowo magnetycznynym w Iewo, zaś w polu północno magnetycznym w kierunku prawym. Zupełnie analogiczny skutek wywiera każda szybko obracająca się masa przyczem obrót lewy wywołuje analogiczny skutek jak biegunowość południowo-magnetyczna, a zaś obrót prawy jest identyczny z magnetycznym biegunem północnym.
CDN..........

Obywatel X - Pon Sie 28, 2006 18:39

Nie zdążyłem wszystkiego ogarnąć, ale z tego co poszperałem to pan. Rychnowski, można powiedzieć był potęgą umysłową Polski i jak to zwykle bywa przez Polskę właśnie zaniedbaną, być może po części i z własnej winy. Z tego co łyknąłem wydaje się być człowiekiem walczącym z wszelkimi ograniczeniami, ale nader mocno podkreśla brak rekompensaty za swoje wynalazki, jednako chełpi się swoim patriotyzmem i rezygnacją na jego rzecz z 4,5 miliona dolarów od Amerykanów za ów Eter, dla mnie to nie patriotyzm, ale krótko wzroczność.
Dziwne jest też w jego życiorysie to, że zaprzestaje prac naukowych skupiając się na lwowskiej spółce tramwajowej, w której miał spore udziały, więc szczerze mówiąc nie wiadomo z jakim człowiekiem mamy do czynienia, ale zapewne geniuszem przerastającym owe czasy, z którymi walczył, a które w efekcie dały jego zapomnienie.

Blue - Wto Sie 29, 2006 01:17

Rychnowski Obywatelu był idealistą, zobacz co pisze o ustroju społecznym. Te wstawki pojawiaja się w jego książkach nieraz.
Myślę, że postępował wg swoich ideałów. Niestety należy do ogromnej mnijszości. Czy można tu mówic o winie :D

Blue - Wto Sie 29, 2006 01:19

CD.
17.
Czy zastanowiono się bliżej nad tą okolicznością, że każda ponad pewien stopień rozgrzana masa materjalna utraca swoją zwięzłość i ustaje być przydatną dla tak potężnej chyżości z jaką poruszają się ciała niebiańskie.
18.
Czy należycie brano pod rozwagę, że żaden promień słoneczny, nie może prostopadle działać na płaszczyznę ziemi z tej pojedynczej przyczyny, że tak ziemia, jak też i słońce obracają się około swojego punktu ciężkości, ziemia dodatkowo zmienia ciągle swoje położenie wobec słońca z powodu okrążenia słońca; magnetyzm i obrót ziemi działają zbaczająco na promienie słoneczne, które w ostatku ulegają też refrakcji atmosferycznej, tak że takowe żadną miarą nie mogą się dostać prostopadle ku ziemi.
19.
Po dziś dzień nazywa się górny biegun ziem północno-magnetycznym, pomimo, że według teorii Ampera jest biegn de facto południowym, t. j, takowy jaki się ujawia pod wpływem krążącego elektrycznego prądu w kierunku prawym. Wobec istotnego stanu, masa ziemi obraca się w kierunku lewym, więc obrót masy w kierunku lewym ujawnia taki sam magnetyzm, jak okrążanie w spokoju znajdującej się masy przez prąd elektryczny w kierunku prawym.
20.
Naukowo stwierdzono, że ciepło jest przyczyną zagotowania się i wyparowywania płynów, oraz że w powstałej parze jest utajone ciepło w tej ilości, jaka została zużyta do odnośnego wyparowania. Że powyższe naukowe twierdzenie w całej osnowie nie może być zgodne z prawdą, świadczy ten. znamienny fakt, że para powstająca n.p. z jednego litra wody zajmuje 1260 razy większe miejsce w przestrzeni atmosferycznej jak woda z której powstała, więc para usuwając z tej przestrzeni, którą ma zająć wszelkie pod ciśnieniem znajdujące się powietrze, bezsprzecznie wykonuje pracę mechaniczną, jaka niema nic wspólnego z formą utajenia się ciepła.
21.
Ścisła nauka wyszczególnia dwa rodzaje elektryczności, bowiem na takowe napotkano, gdy wiedza elektryczna była jeszcze w kołysce. Wprawdzie lekarz angielskiej królowej Elżbiety Dr. Gilbert odkrył, że potarte szkło wykazuje przeciwną czynność elektryczną jak potarty bursztyn, czyli po grecku Elektron, to gdyby był ściślej obserwował, byłby też znalazł, że w każdym z tych dwóch wypadków jednakowo występowała dodatność i ujemność elektryczna, więc w istocie nie odkrył nowy rodzaj elektryczności, jednakowoż odkrył tę okoliczność, że potarte szkło posiada identyczny stan elektryczny, jak ten materjał którym pocierano bursztyn. Elektryczność istnieje tylko w jednym rodzaju, a dodatność i ujemność elektryczna wynika jedynie z kierunku ruchu czynności elektrycznej.
22.
Rozdrabniając masę materjalna do nieskończoności, to jej rozdrobnione cząsteczki, przyjmują stopniowo do ich rozdrobnienia, coraz większy zasób energji i zbliżają się stopniowo pod naciskiem energitycznym do stanu absolutnej materji aż ostatecznie stają się nieprzenikalnemi dla działania energitycznego. t.j. uistaczają typ rzeczywistej „Absolutnej Materji". W takim to stanie są przydatnemi do przenoszenia energji do nieskończoności wszechświatowej, bowiem wzajemna repulsja tak potężnie energitycznie wyposażonych cząsteczek o prawie nieskończenie malej zawartości nader opornej, bezwładnej materji, nadaje im też prawie nieskończenie wielką, bezczasową chyżość ruchu postępowego. [MrHopen: David Hudson by się zgodził]
23.
Natomiast pozbywanie się tej na powierzchniach odnośnych cząsteczek nagromadzonej energji, staje się przyczyną stopniowego skupienia się takowych na agregat gazowy, parowy, płynny, aż w ostatku, gdy nastąpiło pozbycie się wszelkiej energii, następuje skupienie o stałej zwięzłej konsystencji materjalnej.
24.
Na podstawie takiego przyrodniczego prawa leży też możność określenia do jakiego celu dążą wszelkie zajścia w gospodarstwie przyrody, mianowicie takowe odszczególniają się poniekąd ciągła wzajemną wymianą siły na bezwładną oporną materję i na odwrót — mianowicie energję okupuje się z utratą stanu materjalnego, a stan zaś materjalny z utratą siły.[!] Podobny wynik ujawnia się też w życiu organicznym, w którym potęgę psychiczną okupuje się najczęściej z utratą potęgi fizycznej ciała organicznego.
25.
Prawie każdy naukowy pogląd napotyka zawsze bez wyjątku na zaciętą opozycję kół naukowych, które patrząc się z wyżyn swojego światłego autorytetu przez pryzmat swojej nieomylności, często nawet nie raczą bliżej zbadać i obznajomić się z odnośną nową mysią, jeżeli takowa nie wypłynęła bombastycznie z elaboratu akademicznie uprzywilejowanej potęgi naukowej. W ten sposób marnuje się niejeden cenny pomysł i prawdę przyrodniczą ze szkodą dla ogółu, — Ali right!
26.
Nauka ścisła zaprzecza wszelkim promieniowaniom, jakie ujawniają się na kryształach, magnesach, na ciele ludzkim, z rąk hypnotyzującegi, z głowy myślącego, jakkolwiek istnieją niezaprzeczone dowody, że zasadnicze takie promieniowania istotnie się ujawniają, bowiem cała powierzchnia ziemi wykazuje ciągłe promieniowanie do nieskończoności wszechświatowej.
27.
Nauka ścisła zaprzecza istnieniu duszy nieśmiertelnej, ogranicza czynność duchową do funkcji mózgowej, jakkolwiek istnieją niezaprzeczone poszlaki, które wskazują- na to, że oprócz praktycznie utartego doświadczenia materjalnie – zmysłowego istnieją też jeszcze osobliwie idealne pobudki i nadziemskie natchnienia energo-psychiezne, dla rozpoznania których nie wystarcza też ta codzienna konwencjonalnie wyszkolona rutyna materjalistyczna, lecz jasny, ziemskiemi brudami niezamącony umysł, czerpiący swoją potęgę rozpoznawania z odmiennego, nieprzystępnego źródła dla osób zwyczajnej materjalistycznej hiperkultury.
28.
Jak dalece człowiek pomimo swojej pozytywnej wiedzy, wrodzonego i codziennego doświadczenia, stoi poza instynktową przenikliwością różnych zwierząt, świadczą wszelkie przypadki orjentacji u ptaków, psów, pszczół i dzikich zwierząt.
29.
Natomiast jest mało takich wybitnych osób, które należycie by się zapoznały ze swoją własną osobą, więcej, takich co nie chcą poznać samego siebie, a najwięcej takowych, co wcale nieznają samych siebie, bowiem inaczej prawdopodobnie wzgardzili by taką istotą, jaką reprezentują osobiście.
30.
Z przyjęciem obecnej światłej kultury materjalistyczno-procentowej, oddala się człowiek coraz dalej od wzniosłych przyrodniczych praw. degeneruje się, niszczy bluźnierczo swój i tak zasadniczo przykry pobyt na ziemi. W swojej zachłanności materjalnej stwarza w swojej duszy manję samobójczą, ugruntowuje gorliwie wszystko co się przyczynia do prędkiego zniszczenia jego ciała i do wykorzenienia wszelkich ideałów psychicznych a uprawiając przez całe życie zapędy wiwisekcyjne, jeżeli już nie na samym sobie, to na wszystkich kochanych bliźnich. Cała ta pseudokultura obecnego czasu, o której się. cuda prawi, wykrystalizowanej mądrości światowej, okazała się istotnym fałszywym blichtrem, dalekim od tego, ażeby na takowym moralnym bagnie ugruntowanym by być mogło, trwałe ogólne szczęście społeczne, bowiem takowa bezgraniczna egoistyczna zachłanność, najbrudniejszy niesumienny wyzysk wzajemny, doprowadzają do ogólnego rozluźnienia moralnego i ugruntowują pod maska grzeczności wzajemną pogardę. Wyrobnik wzoruje się na demoralizującym życiu wzbogaconego wyzyskiwacza, lichwiarsko-wzbogaconego, zazdrości mu jego wystawno hulaszcze życie, małpuje jego rozpustę i przepuszcza swój skromny rzetelny zarobek w socjalistycznie demoralizującej szynkowni zazwyczaj hebrajskiej, narzeka na niepowodzenie — zaniedbuje swój przytułek familijny — staje się ostatecznie rozpitym alkoholikiem, następnie złodziejem, włamywaczem i w ostatku i mordercą, oszołomiony alkoholem, tytoniem czy też innemi rozum ubezwładniającemi inkredencjami z jakimi często są fałszowane nektary karczemne, dąży za każdą cenę do uzyskania kapitałów, ażeby mógł podołać wszystkim tym namiętnościom, jakie sobie zaskarbił w szynkowni. która się stała jego eldoradem życiowym.
Sama indywidualna wartość człowieka pod istniejącemi warunkami została zdegradowaną do ostatniego zera tego kapitału, jakim rozporządza taki wzorowy nowoczesny okaz rodu ludzkiego, a jeżeli nie posiada już nic, to będzie dla niego najlepszą radą. ażeby się zaraz położył do grobu, w celu uniknięcia tych wzorowych, względów, jakiemi go obdarzy to zacne towarzystwo kulturalne, gdy się dowie, że ma do czynienia z prawdziwym hołyszem.
31.
Wobec rozbujałych namiętności indywidualnych, bezgranicznych żądz egoistycznych, prawdziwa istota ludzka, według idealnego wzoru Bożego może uchodzić za kpiny — bowiem cały ten wspaniały ideał utonął w pozłoconym kale uprzywilejowanego kapitalizmu, a natomiast wyhodowano drapieżnika krwiożerczego, niebezpieczniejszego od tygrysa bengalskiego, istną poczwarę w której zamarła wszelka ludzkość, poezja, religijność, i pojęcie której wszelkie cnoty uchodzą za głupi, wstrętny wymysł, tylko pieniądz i procenta tworzą jej ideał Boży i raj na ziemi.
Pod polityczną, pokrywką wyszukanej doborowej grzeczności, pod stokiem konwencjonalnych kłamstw i sofistycznych wykrętów, święci obecna mądrość społeczna swoje tryumfy, kadząc, gloryfikując, okłamując i oszukując się wzajemnie jak najbezczelniej, niby sposobem prawdziwie kulturalnym, wzorowo zastosowanym do panującego ducha czasu.
32.
Byłby już największy czas, ażeby sobie przypomniano starobabilońskie: „Mane", „Tekel„, „Fares", i że też pod istniejącemi warunkami, jest zagrożone istnienie rodu ludzkiego, bowiem pod obecnie dominującemi warunkami, ubliżającemi dosadnie wszelkiej godności ludzkiej, zgodne i rzeczywiście przyjacielskie współżycie, co raz dalej staje się absolutnie niemożliwem, zapomniano o tem, że: „Justitia fundamentum regnorum", więc grozi temu obecnemu Babylonowi nowoczesnemu podobna zagłada, jaka spotkała potężne, lecz tak samo moralnie zbankrutowane państwo rzymskie.
33.
Wypada głęboko zastanowić się nad tem, skąd też pochodzą owe wzniosłe niebiańskie, uczucia, jakie opanowują niebiańskim czarem ludzką duszę w momentach gdy wzrok i myśl ludzka spoczęły na gwiazdami iskrzącym się niebie i nieskończoność wszechświata przejmuje z uczuciem zgrozy zatrwożoną duszę ! — Czy w tym przypadku nie odczuwa się ten rajski wpływ tego cudownego Bożego promieniowania, przybyłego z nieskończonej ilości światów niebiańskich, które w swoim rodzaju, sposobem prawie nieznanym przemawia do każdej wrażliwej duszy ludzkiej, jeszcze do reszty nie zmaterializowanej, ziemskiemi brudami społecznemi, nie zgangrenowanej i do ostatka jeszcze niezniszczonej. wyziewami alkoholu, tytoniu, zepsutego powietrza, miejskiego, hygienicznych szczepień, morfium, opium, haszyszu, kokainy etc. oraz szeregu przeróżnych narkotyków.. i trucizn hygienicznych, zaciemniających jasny pogląd duszy.
34.
Jest to najzupełniejszym pewnikiem, że ciało ludzkie zawiera rozgałęzioną siec przewodów nerwowych, i to nie tylko we wnętrzu lecz też i po całej zewnętrznej powierzchni, wychodzących z rdzenia pacierzowego ku zewnętrznej perytferji ciała, oraz też że od peryferji ciała osobna sieć przewodów nerwowych prowadzi do rdzenia, który ma ostatecznie swoje zakończenie w mózgu. Gała płaszczyzna ciała ludzkiego stoi w nader ścisłym kontakcie z atmosferą ziemską, która wywiera nacisk jednego kilograma na każdy kwadratowy centymetr ciała ludzkiego, które zależnie od jego rozwoju obejmującą wiele tysięcy kwadratowych centymetrów i przeto stoi też pod atmosferycznym naciskiem wielu tysięcy kilogramów.
Przy przeciętnym rozwoju ciała wynosi ten nacisk około 8000 kilogramów. Jeżeli więc ciało ludzkie ze swoim systemem nerwowym stoi w tak wybitnie ścisłej łączności z otaczającą go atmosferą, w ogóle ze swoim fizycznem otoczeniem, to bezsprzecznie wszystko co się dzieje w jego otoczeniu i nawet w znacznej odległości, musi się też przenosić i wpłynąć na odnośne ciało, nawet o wiele potężniej od wpływu oddziaływującego na czynność narządów zmysłowych. których funkcja ogranicza się na najbliższem otoczeniu osoby obserwującej. Każdy zgodnie z prawami przyrody żyjący organizm, może posiadać też tę zdolność odczucia i świadomego ujęcia odnośnych wpływów i wrażeń wywartych na powierzchnie jego ciała. W ten sposób byłyby do wytłumaczenia wszelkie zjawiska telepatji, odczuwania myśli drugich osób w ogóle zjawiska, które nauka ścisła nieuznaje za realne.
Powietrze, którym się oddycha i jego tlen przyswaja sobie odnośny organizm, pochodzi z tej samej atmosfery, więc bezsprzecznie doznaje pewnych subtelnych zmian pod wpływem zachodzących faktów w odnośnej atmosferze, jakie następnie mogą się przenieść na odnośny organizm.

Obywatel X - Sro Sie 30, 2006 18:46

Nie roztrząsając aspektów polityczno – społecznych, a skupiając się li tylko na poruszonej przez Ciebie Blue sprawie eteroidu Rychnowskiego, muszę stwierdzić z przykrością, że aby sensownie zająć się tym tematem trzeba mieć niestety poważne przygotowanie w temacie „Fizyka”, ja jestem na to za głupi, jednak sam temat jest niezwykle intrygujący i cieszę się, że mogłem go poznać. Inne jego wywody pomijając powyższy, wskazują na nie przeciętny rozum autora i na innowacyjność spojrzenia zwłaszcza w tamtych latach i nic dziwnego, że ówcześni jemu naukowcy musieli go po prostu zniszczyć nie chcąc zostać ośmieszonymi ze względu na własne ograniczenia intelektualne jak i osiągnięcia naukowe, którymi Rychnowski wyprzedzał ich o całe dziesięciolecia i nie tylko w fizyce.

Czy mamy na forum jakiegoś fizyka, który mógłby to wszystko mi maluczkiemu przetłumaczyć tak abym poją.

ztr - Czw Sie 31, 2006 00:20

Matko Boska Blue skąd Ty bierzesz takie tematy. W tej chwili jestem koszmarem mego znajomego fizyka..... Dla Ciebie warto być członkiem tego forum!!!!
Blue - Czw Sie 31, 2006 00:59

Jeszcze troszkę zostało do wklejenia :D
35.
Jest to nader znanym zjawiskiem, że objawy czysto platonicznej miłości, natchnienia i uniesienia się ponad poziom codziennego myślenia, nie uzasadniają się wyłącznie wrażeniami zmysłowemi, że w tych wyjątkowych wypadkach ujawniają się bliżej nieznane wpływy, leżące poza działalnością zmysłową, bowiem już sam ten objaw, że w takich momentach ujawniają się też czyny i myśli, przewyższające znamiennie intelekt odnośnej osoby dowodzi, że jakaś wyższa nieznana siła moralna stała się czynną w odnośnym organizmie. Taki to stan nie ujawnia się wcale w organizmach górujących we wyszkoleniu praktycznem, bowiem takowa istota ludzka reprezentuje praktycznie wytresowaną maszynę organiczną, która posiada jedynie wyszkoloną wrażliwość zmysłową, zaś wszystkie inne szlachetne wpływy stały się niedostępnemi do takiego materjalnie hiperpraktycznie zaskorupiałego organizmu, którego szczęście życiowe polega jedynie w akumulacji pieniężnej i w zabagnieniu się w brudzie materjalistycznym.
36.
Ustrój gospodarczy w przyrodzie wykazuje nadzwyczajną precyzyjność we wszystkich ruchach mechanicznych, w zjawiskach fizykalnych, w procesach chemicznych i życiowych — co razem wzbudza przekonanie, że taki ustrój jest wynikiem organizacyjnym jakiejś wyższej siły o niepomiernej dla człowieka inteligencji, i przeto wydaje się być nieprawdopodobnem twierdzenie ścisłej nauki, które opiewa, że wszystko to dzieje się przypadkowo, jakkolwiek praktyczna doświadczenie wykazuje, że wszelka akcja przypadkowa nie ujawnia się porządkowo i rzeczowo, tylko najczęściej i jako bezładny chaos
37.
Pozwolę sobie, zwrócić szanowną uwagę na kilka jaskrawych pomyłek naukowych a mianowicie:
a) Nauka Ptelemeusza oparta na sławnej szkole aleksandryjskiej i uważana jako wynik objawienia się Bożego, wykazywała w toku 1500 lat, że ziemia znajduje się w stanie zupełnego spokoju, a zaś słońce codziennie wschodzi i zachodzi i stwierdzała tę naukową prawdę, zgodnemi obliczeniami matematycznemi. Temu zaprzeczali w dawniejszych czasach Astarchus ze Saines i Hykates ze Syrakusa, aż ostatecznie po upływie 1500 lat i po zaciętej walce z ówczesnemi astronomami i astrologami, został uznanym system Kopernikowski, stwierdzający, że ziemia i dalsze planety obracają się naokoło słońca oraz około swoich własnych punktów ciężkości. Nader znamienną jest walka Galilejego z Pisi z ówczesną uczoną kliką, którego ostatnie rozpaczliwe słowa były: „EPUR SI MOEYE"! Kepler i Newton ostatecznie też stwierdzili odnośną prawdę przyrodniczą.
b) Przez 500 lat istniał naukowy pogląd Stahla, na podstawie którego wypływał z każdego palącego się ciała, tak zwany „FLOGIST0N". Dopiero Lavoisier wykazał nieprawdziwość tego twierdzenia i wbrew oporowi ówczesnych uczonych stwierdził, że proces palenia się jest procesem chemicznym, w którym następuje połączenie się tlenu z węglem, ,wodorem, rtęcią, cynkiem, żelazem etc. a produkta spalenia o tyle więcej ważą, o ile procesem spalenia została dołączoną ilość tlenu do utlenionego materjału.
c) Gdy niemiecki lekarz Robert Mayer wykazywał ekwiwalencję pomiędzy ciepłem i siłą doprowadzili go ówcześni potentaci nauki do samobójstwa, dopiero angielskiemu piwowarowi Prescot Joule udało się przełamać ten opór naukowej zarozumiałości, aż ostatecznie CIausius, Schinz, Pedel, rozszerzyli odnośne kaleryczno-dynamiczne poglądy, któremi obecnie szczycą się Niemcy.
d) Dawniej ten świat naukowy twierdził że istnieje w naturze tak zwarty: „HOROR VACUI” t.j. wstręt przed próżnym miejscem. Toricelli uwydatnił nieprawdę odnośnego twierdzenia, wykazując niezbicie, że ten objaw uzasadnia się istnieniem ciśnienia atmosfery powietrznej, która naciska na każdy kwadratowy centymeter płaszczyzny o potędze jednego kilograma.
e) Doktor Harvey wykazał, że krążenie krwi w żyjącym organizmie, polega na czynności sercowej, które wykonując tętno ujawiające się systolą i diastolą utrzymuje w ruchu krążenie krwi w całym organizmie.
Ówczesne potęgi akademickie sprzeciwili się temu twierdzeniu i jego koledzy lekarze okrzyczeli go wariatem, natomiast wierzyli w ten klasyczny frazes Arystotelesa, że wychodząca ciepła para ze serca skrapla się w zimnym mózgu. Jednakowoż ciśnienie krwi wynikające z czynności serca wynosi tylko 1/3 atmosfery t.j. około 33 dekagramów na jeden kwadratowy centymetr, co jest nader niewystarczającem do przeciśnienia krwi przez kapilarne naczynia, któremi jest połączona sieć arteryjnych przewodów krwionośnych ze siecią wen, czyli z żyłami. Ażeby zwalczyć opór kapilarów dla przejścia czystej destylowanej wody, to nato potrzeba ponad 14 atmosfer, czyli 14 kilogramów nacisku na jeden kwadratowy centymetr. W tym przypadku może rozwiązać tę trudną zagadkę tylko esmetyczne [osmotyczne] ciśnienie jakie wynika z nierównego—chemicznego składu krwi w naczyniach arteryjnych i w wenach, w których zasadniczo oprócz innych składników jest zawsze zwyżka kwasu węglowego i zupełny brak tlenu i to u osób żyjących w zimniejszych strefach. Jak na dzisiejsze światłe czasy fizjologowie uważają że funkcja serca jest wystarczająca do przeparcia krwi przez kapliary.
f) Doktor Jenner odkrył że zaszczepienie krowianki, zabezpiecza przed zakażeniem się z ospą. Uwiadomił o tem londyńską akademję umiejętności „The Royal Society", a takowa zwróciła jemu jego elaborat z dopisem, ażeby z takowem niedorzecznem głupstwem nie zwracał się więcej do akademji.
g) Paryska instytucja akademicka uznała dziewicę orleańską Joane d'Arc, za jej na podstawie wizji religijnej spowodowane bohaterstwo ocalenia Francji, winną spółki ze szatanem i spowodowała jej spalenie na stosie, jako niebezpiecznej czarownicy.
h) Gdy demonstrowano fonograf Edisona w paryskiej akademji umiejętności, to poszukiwano następnie brzuchomowcę pod ławkami akademickimi : co najlepiej świadczy, jak mało przekonywał ten aparat odnośną komisję naukową, która go tak dokładnie badała, że odczuła potrzebę sprawdzenia, czy ją nieoszukano humbugiem amerykańskim.
Ograniczę się na tych kilku wypadkach, które należycie ilustrują badania i ocenienia akademickie, jakie we wielu przypadkach, zamiast gruntownego zbadania, utrudniają możność zbadania, pozbywając się wynalazcy i jego wynalazku, lub też odkrycia bez należytego zbadania.
38.
W dawniejszych czasach światli naukowcy zaprzeczali stanowczo spadaniu meteorów, lub też aerolitów na ziemię nazywali takie twierdzenie fantastycznym wymysłem, co świadczy jak mało zależało tym potentatom wiedzy na skonstatowaniu rzeczywistej prawdy.
39.
Ujawnienie się elektryczności w atmosferze ziemskiej, naukowe tłumaczenie wzajemnem tarciem się dwóch chmur, tu jednakowoż zapomniano, że wzajemne tarcie się dwóch jednakowych materjałów, jak też zanurzenie dwóch jednakowych metali w pobudzającym płynie, nie uzasadnia żadnej przyczyny do ujawnienia się stanu elektrycznego; takowy powstaje zawsze pomiędzy dwoma chemicznie i fizykalnie różniącemi się materiałami, zresztą sama istota elektryczności pozostała dotąd dla światłych mędrców akademickich „terrą incognita" pomimo gwałtownych burz elektrycznych i objawów piorunów kulistych.
40.
Każde życie rodzi się na podkładzie życiowym i wymaga ciągłej wymiany materji dla swojego rozwoju i trwałego jestestwa. Jeżeli taki stan jest fizyczną koniecznością, to jakkolwiek z punktu naukowego widzenia planet ziemskich uchodzi za nieżywą masę materjalną, nie może też być to rzeczą wykluczoną ażeby ziemia nieposiadała pewnego dla ludzkiej mądrości nieuchwytnego rodzaju procesu życiowego, który też za pośrednictwem wymiany materji. pochodzącej z promieniowania słonecznego i następnego odpromieniowania z ziemi jest utrzymywanym w ciągłym toku.
Bezustanna przemiana i wymiana materji w toku procesu życiowego posiada zapewnię wybitny cel tak w ziemskim, jak też i wszechświatowym procesie gospodarczym, a to wobec tego faktu, że bezwładna ważka materja przechodzi w tym procesie energitycznym w nieważki, eteryczny stan a vica versa stan eteryczny utrącając swoją energiję, ulega skupieniu materjalnemu i wraca do ważkiego stanu bezwładnej i opornej materji. [MrHopen: Tesla również wyróżniał podobne rodzaje eteru; na dzisiaj inżynierowie pogody np. Trevor Constable wyróżniają: eter świetlny/lekki, cieplny, chemiczny(dźwiękowy) i.. vis vitalis czyli eteroid/orgon]
41.
Masa ziemi działa przyciągająco na każdą odrobinę ważkiej materji. — Potęga tego przyciągania spada z kwadratami odległości od ziemi, co świadczy o tem, że każda masa materjalna zasadniczo w pewnej odległości od ziemi, niewykazuje więcej ważkości, co stanowi też niezbity dowód, że zasadniczo materja jest materjałem nieważkim.
Jednakowoż tam gdzie istnieje przyciąganie, ujawnić się , też może odpychanie, jeżeli dwie równe upotęgowane masy na siebie odziaływują. — Para i wyziewy wodne nie tylko unoszą -się do wyższych sfer atmosferycznych, lecz są wprost odpychanemi od powierzchni ziemi z powodu równości potencjałów swoich cząsteczek energitycznie ożywionych pod wpływem promieniowania .słonecznego. Tak samo pień każdego drzewa i i każdej rośliny, jak też i wysokie przedmioty są dołem przyciągane, a zaś górą odpychane od ziemi, bowiem inaczej nie rosła by żadna roślina i żadne drzewo w kierunku pionowymwym gdyby szczyty roślin nieulegały stałemu odpychaniu, bowiem każda z ziemią w nader ścisłem kontakcie stojąca masa materjalna, uzyskuje w tym przypadku prawie równy potencjał z ziemią. — z którego wynika zdolność odpychania.
42
Dotąd uchodzi naukowo, pocieranie materjałów elektro-izolacyjnych za zasadniczą przyczynę ujawienia się elektryczności statycznej, a jednakowoż takie oblikatoryczne pocieranie nie jest tą istotną przyczyną, bowiem główna przyczyna ujawienia się stanu elektrostatycznego uzgadnia się na momomentalnym opróżnieniu płaszczyzny izolatorów elektrycznych z nacisku atmosferycznego nie tylko przez potarcie, lecz też i za pośrednictwem jakiegokolwiek innego sposobu lub stosownego procesu.
43.
Światło działa z pewnym, od jego potęgi świetlnej należnym naciskiem na każdą oświetloną płaszczyznę, więc obraz świetlny uchwycony soczewką wypukłą lub też zwierciadłem wklęsłem ujawnia się na lekko podatnej płaszczyźnie jako obraz relitowy, zagłębiony w proporcyonainym stosunku swoich niansów świetlnych. Na tej podstawie przedstawia się zmysł widzenia jako czynność dotykowa na siatkówce ocznej w podobny sposób jak odczucie relifowego rysunku pod dotykiem kończyn palców.
Poprzednio nadmieniono, że promienie energityczne w polu magnetycznem ulegają załamaniu i rozszczepieniu się, więc jeżeli odnośne promienie są prototypową podstawą światła widzialnego, które w momencie rozszczepienia zauważa się jako z dwóch kolorów t.j. spektralnie czerwony i zielony, które te dwa kolory w razie wzajemnego nakrycia wykazują kolor niebieski czysto ultramarynowy, to bezsprzecznie białe światło składa się zasadniczo i wyłącznie z dwóch kolorowych nianców czerwonego i zielonego czyli z dwóch stanów t..j. dodatniego i ujemnego, z których się kombinują wszystkie dalsze odcienie kolorowe, a zasadnicza barwa białego światła jest właściwie niebieskawą.
44.
Potężność magnetycznego przyciągania wzrasta stopniowo do kwadratu ze zbliżeniem się ku biegunom magnetycznym ziemi i spada pozornie prawie do zera na ekwaterze ziemi, gdy natomiast na tem miejscu siła centryfugalna czyli odśrodkowa ziemi posiada tam swój maksimum a zaś na biegunach ziemi spada prawie do zera. — W taki to sposób powierzchnia poszczególnych miejsc ziemi posiada odmienną cechę działania magnetycznego i centryfugalnego. więc też na każdym odmiennym punkcie ziemi jest do sprawdzenia odmienna działalność tych poszczególnych objawów, które przy stosownej (wrażliwości istynktowej zwierząt, staje się podstawą orjentacyjną odnośnego miejsca na ziemi.

Blue - Czw Sie 31, 2006 16:22

Ciąg dalszy:

45.
Powietrze z jakiego składa się gazowa atmosfera ziemi, złożone jest z około 21 % tlenu i 79% azotu, ze stosowną przymieszką pary wodnej, kwasu węglowego i Argonu, — posiada potęgę energityczną zależną od towarzyszących warunków słonecznych, i od stanu elektrycznego atmosfery.
Promienie słoneczne i wyładowania elektryczne zdążające przez atmosferę ku ziemi wpływają na jej stan energityczny z powodu ich wpływu disecyjnego który, uzdatnia odnośne gazy do podnieconego powinowadctwa chemicznego t. j. doprowadza takowe do stanu „in statu nascendi". W takim to przypadku nie jest wykluczone połączenie się chemiczne odnośnych gazów powietrza, mianowicie połączenie się tlenu z azotem na kwas azotowy przy równoczesnem oddaniu ciepła lub też innej formy energji swojemu otoczeniu. Jest to pewien rodzaj samodzielnego spalania się atmosfery spowodowany aktywacją składników atmosfery pod wpływem promieniowania słonecznego i potężnych wyładowań elektryczności atmosferycznej.
Powietrze okludowane we wodzie zawiera zamiast 21% aż około 33%, tlenu. Z tego powodu że tlen jest paramagnetycznym gazem, to zawartość tlenu w powietrzu atmosferycznem jest na biegunach ziemi największa, a zaś na równiku czyli ekewatorze najmniejszą co też wskazuje, że procesa utleniania są skuteczniejsze na magnetycznych biegunach ziemi aniżeli na równiku.
46.
Jak nikłe pojęcie o utajaniu się siły posiadają uprzywilejowani naukowcy, świadczy twierdzenie prof. W. Wien, który zaznaczył, że w jednym gramie radjum jest zawarta energja promieniowania, mogąca oddawać przez 3 lata bez przerwy siłę 1000 HP. koni efektywnych, przydatnych do uruchomienia maszyn dla celów przemysłowych. Byłoby to uzyskanie energji bez wymiany materji, uzyskanej jedynie z jednego grama ważkiej materji ziemskiej. Jest to efekt, który wypadało by okupić przez około 26 miljonów kilogramów węgla spalonych pod kotłami parowemi, jeżeli się przyjmie zapotrzebowanie węgla pro konia i godzinę ruchu — tylko jeden kilogram węgla.
Gdyby twierdzenie tego uczonego było istotnie zgodne z prawdą, to by się ugruntowała dla kapitalizmu i procentarstwa nowa era, powstałaby potężna flota powietrzna o motorach wielu tysięcy koni, przydatna do niebywale krwawej i wszystko nader wzorowo niszczącej wojny i to wszystko bez benzyny i węgla, tylko za pośrednictwem tajemniczej siły utajonej w marnej masie kilku gramów radjum.
47.
Rutherford znalazł, że radjum wysyła trzy gatunki pomiędzy sobą się różniących promieni, i nazwał takowe: Alfa, Beta i Gama, które jednakże przy bliższem rozpatrzeniu się, mogłyby uwydatnić się jako promienie słoneczne ciemne, czyli nie świecące, promienie grawitacyjne i magnetyczne, które stają się widocznemi w momencie odbicia się takowych od nieprzenikalnej masy radjum w podobny sposób jak to ma miejsce z promieniami świetlnemi, które się też odbijają od nieprzenikalnej płaszczyzny zwierciadlanej.
48.
Słońce służy jako punkt stały masy materialnej, opornej i bezwładnej, od którego rozszerza się siła promienista w jej prototypowej formie do nieskończoności wszechświatowej a który jest też okrążonym przez wszystkie do tego systemu przynależne planety, satelity, księżyce wraz z wszelkiemi w tym systemie rozkawałkowanemu ciałami planetarnemi.
Ażeby to okrążanie słońca było możliwem, to musi posiadać masa słoneczna też do tych objawów energitycznych, stosowną bezwładność i oporność materialną, bowiem promieniująca siła słoneczna, która wiąże ten cały kompleks ciał niebiańskich w jedną integralną całość, nadaje tez równocześnie każdej cząstce składowej tego systemu ruch, światło i życie odpowiadającym tam warunkom. Zabrakło by tego opornego punktu, oparcia w masie słonecznej, to zapewnię musiał by się też rozluźnić cały ten system i rozpadnąć się w nieskończoności wszechświatowej.
49.
To prawo że masy o równych potencjałach wzajemnie się odpychają, a zaś takowe o nierównych, wzajemnie się przyciągają, tworzy właśnie ten wspaniały ustrój, mocą którego zetknięcie się dwóch ciał niebiańskich jest tak samo utrudnionem, jak i oderwanie się ciała niebiańskiego z rejonu jego systemu, do którego zasadniczo należy, — bowiem każde nadmierne zbliżanie się danego ciała ku potężnie czynnej masie centralnej, podnosi jego potencjał i przeto następuje natychmiastowe odpychanie, gdy natomiast każde nadmierne oddalenie, od energitycznie promieniującego centralnego ciała, powoduje powiększenie się różnicy potencjałów, więc ujawnia się przyciąganie.
50.
Pojecie nieskończoności nietylko usuwa się najzupełniej z pod formułek matematycznych, lecz też w tej pozaziemskiej, dla śmiertelnego człowieka prawie nieuchwytnej dziedzinie, nie może mieć pojęcie czasu, wraz z całą do ziemskich zjawisk przystosowaną rachubą i ustalonym pojęciem, jakiegokolwiek ważniejszego znaczenia, — bowiem tam gdzie panuje nieskończoność, bezprzecznie istnieje też bezczasowość, czyli wieczność.
Pojecie czasu wynika z opóźnienia każdej akcji, w której bezwładność i oporność materjalna, spowodowała opóźnienie odnośnej akcji energicznej.
Każde spóźnienie czynności uzasadnia konwencjonalne pojęcie czasu, przeto też wszelkie obliczenia odnoszące się do chyżości światła w przestrzeni wszechświatowej, pozbawionej wszelkich oporów materjalnych, nie mogą być zgodnemi z rzeczywistym stanem chyżości świetlnej.
51.
Wypada też zaznaczyć, że nauka która posługuje się hypotezami niestwierdzonemi, lub też niemożliwemi do stwierdzenia, nie powinna mieć pretensję do absolutnej ścisłości ani też do nieomylności.
Jak chwiejną jest większa część poglądów naukowych w dziedzinie medecyny świadczy ta okoliczność, że często te świetne porady lekarskie, co poprzednio stanowili Alfę i Omegę mądrości medycznej, po jakimś czasie nietylko zarzucono, lecz nawet au centrair uznano szkodliwemi. — To samo, lecz w spotęgowanym stopniu można twierdzić o stosowaniu przeróżnych, nawet nader wychwalanych lekarstw, które w swoich następstwach często okazały się nawet katastrofalnemi i tylko wzbogaciły odnośnych fabrykantów i aptekarzy. Słusznie też powiedział prof. Dr. Hufeland we Wiedniu, że nauka lekarska przyniosła taka samą korzyść dla ludzkości, ile takowa poniosła szkód przez czynność lekarska.
52.
Jaka wartość posiada publiczna wdzięczność i jaką etyką kieruje się ogól, można ocenie z losu i powodzenia tych osób, które położyli niezaprzeczone usługi społeczne, lub też wyszczególnili się w dziedzinie naukowej i technicznej, a które bardzo często kończą życie w rozpaczliwej nędzy i niedostatku, gdy tymczasem wyzyskiwacze społeczni, lichwiarze procentowi, szwindlarze giełdowi i mordercy masowi, opływają nietylko w dostatku materjalnym. w honorach i zaszczytach, lecz odbierają często publiczną menumentalną podziękę za ich czyny najczęściej niezgodne z konwencjonalnym pojęciem moralności, uczciwości, sprawiedliwości i rzetelności ogólnej.
53.
Wszystkie stany fizykalne i chemiczne pod któremi rozpoznaje się jestectwo materialne, są wyłącznie zależnemi od wpływu energetycznego, jaki w odnośnym momencie obserwacji oddziaływuje na odnośną masę materjalną. która przeciwstawiając stosowny opór temu działaniu energetycznemu, stwarza fakt fizykalny, zawierający pracę uchwytną przez narządy zmysłowe.
Obok stałej materii, woda jako płyn stanowi najważniejszą materję na ziemi! — Wszelkie życie na ziemi ujawnia się najpierwiej stanowczo tam, gdzie woda i powietrze dominują pod ożywczemi promieniami słonecznemi.
Same ciało ludzkie, ta nikła pajęczyna relatywnej materji ograniczonej, utrzymywanej w skupionej całości, przeważnie i jedynie ciśnieniem atmosferycznym, składa się z około 70% wody. a 30°/0 różnych stałych składników. Większa część powierzchni ziemi jest stale pokryta grubą warstwą wody, mianowicie: morzami, jeziorami, rzekami etc, a reszta powierzchni ziemi przesiąknięta wodą. znajduje się przeważnie w stanie wilgotnym.
Trzy stany agregatne wody, t. j. stały, ciekły i parowy, wynikają ze zasobu ciepła, jakie jest czynnem w danej ilości wody, naprzykład jeden kilogram lodu o zerze stopni ciepłoty pochłania około 70 jednostek kalorycznych na 424 metrów — ażeby się przeistoczyć na jeden litr płynnej wody o zerze stopni. Dodawszy do tej wody dalszych 637 kalorii, zamienia się odnośny liter wody płynnej, — a to pod ciśnieniem atmosferycznem na 1260 litrów pary wodnej, która w dalszym ciągu rozpadnie się na swoje elementarne składniki gazowe, t. j. tlen i wodór, które zmiejszane razem,-tworzą gaz pierunujący, powstały przez dodanie stosownej ilości kalorji, które przypadają na osiągnięcie jednego kilograma wodoru 32000 na 424 kilogrametrów. Cały ten do rozgrzania, wyparowania i chemicznego rozkładu wody pochłonięty zapas energji uzyskuje się w całości z powrotem, jeżeli w stosownej drodze zamieni się uzyskany gaz piorunojący na poprzednią formę, to jest z powrotem na jeden kilogram lodu o zerze stopni ciepłoty. In crudo jest to praca zawierająca około dwóch HP. koni parowych, czynnych przez 20 godzin. Ścisła nauka twierdzi, że masa materjalną istnieje na ziemi w trzech stanach okupienia, to jest stały, ciekły i gazowy.
Prof. Farady już jako 24-Ietni młodzik, wskazywał w roku 1816, że materja może się znajdować jeszcze w czwartym stanie skupienia, który nazwał stanem promieniującym. W roku 1819 stwierdził ten stan dalszemi doświadczeniami, oraz nabrał zupełnie pozytywnego przekonania o istnieniu tego stanu. W tym kierunku wykonał ucz. Hittorf szereg doświadczeń, lecz dopiero w roku 1879 dnia 22 sierpnia, na wykładzie w Sheffield zademonstrował prof. William Grookes za pośrednictwem przez niego wzorowo obmyślanych szklannych rur. naczyń i aparatów uwidaczniających przechód stanu elektrycznego przez przestrzenie opróżniane z powietrza.
Odnośne nader pouczające zjawiska światła, ciepła i ruchu wskazują na prawdopodobieństwo istnienia stanu promieniującego, jednakowoż nie przekonano potentatów nauki i nieuznano stanu promieniującego jaki zaproponował Crokes. Wobec tej okoliczności, że stany skupienia materjalnego są najzupełniej zależnemi od zasobu energji, jaka jest czynną w składzie masy materjalnej, to każda zmiana w czynności energitycznej i w składnikach masy materjalnej może być uważaną za specjalny stopień skupienia, a takowych od siebie się różniących stopni skupienia, dałoby się wykazać nieograniczoną ilość. Za czasów Aristotelesa twierdzono, że świat cały składa się z czterech zasadniczych żywiołów czyli elementów, mianowicie: z ziemi, wody, powietrza i ognia; przetłumaczywszy jednakowoż to proste pojęcie na obecny nowomodny pogląd, to wynikiem tego będzie, agregat materjalny stały, płynny, gazowy i płomienny czyli promienisty.

Blue - Sob Wrz 02, 2006 17:19

CD
54.Wszystkie znane chemiczne pierwiastki materialne. czyli elementa chemiczne, których liczba dotąd nie jest zakończoną, i prawdopodobnie nigdy się nie zakończy, nie są materjami obsolutnemi, tylko w istocie relatywnemi, mianowicie takowemi, jeszcze z dalszych pierwiastkowych jednostek skladanemi, dla potęgi energicznej, t. j. przez silę na wskróż przenikalnemi istotami materjalnemi, — gdy natomiast materja obsolutna stawia każdemu wpływowi energitycznemu tak potężny opór, że jej masa przez żadną siłę przeniknięta być nie może, więc też i jej agregat nie może uledz jakiejkolwiek zmianie, bowiem siła działająca na odnośną absolutna materję koncentruje całą swoją potęgę jedynie na zewnętrznej powierzchni odnośnej nieprzeniknionej masy absolutnej.
Wszystkie te zmysłowo uchwytne objawy energetyczne, które obecna nauka ściśle klasyfikuje jako odmienne rodzaje sił fizykalnych, są w rzeczywistości istotnemi objawami dokonanej pracy za pośrednictwem jednej i takiej samej prototypowej siły zasadniczej, której czynność w przeróżnych oporach materialnych, zmysłowo uwydatnia też przeróżne wyniki objawów fizykalnych. Każde poszczególne wrażenie zmysłowe wynika z dokonanej współczynności czterech zasadniczych istot zmysłowo nieuchwytnych, które kapłanie egiptscy już kilka tysięcy lat przed erą chrześcijańską nazwali: „NET. NEF, SEBAK, SECHET"! — Według odnośnego pojęcia to „NET" oznacza materję prototypową, jako matkę wszystkiego na ziemi jak i w całym też wszechświecie od wieczności do wieczności, — a w ten sposób jest też do wytłumaczenia sławny napis na osłonie w SAIS : „Jestem wszystkiem co było i będzie a tajemnicy mojego jestectwa żaden śmiertelnik nie rozjaśni".
Te słowa tworzą i zawierają istotny dowód, jak głęboko naukowo zapatrywali się ówcześni kapłani nauki na istotę i jestectwo tak materji ziemskiej, jak i wszechświatowej.
„NEF" oznaczę siłę prototypową, to jest tą twórczą siłę, która nadaje formę i życie bezwładnej i opornej materji tak na ziemi, jak i w nieskończoności wszechświatowej!
„SEBAK" oznacza czas, czyli ten spóźniony moment lub też odłam wieczności, jaki się ujawnia przy pokonywaniu oporu materialnego przez czynność energityczną w składzie mas materjalaych, lub też przez zmianę sytuacji tychże we wolnej przestrzeni.
„SEOHET" oznacza bezgraniczną przestrzeń wszechświatową, w której się ujawnia i zanika do wieczności, ten cały organami zmysłowymi uchwytny i dla świadomości indywidualnej przystępny świat.
Te cztery elementarne czynniki, mianowicie: „Materja, Siła, Czas i Przestrzeń, które są zasadniczą podwaliną każdego fizykalnego, — dokonaną pracę zawierającego, a przeto zmysłowo uchwytnego objawu fizykalnego, tworzą według zapatrywania kapłanów egipskich istotę Boga „AMUNA” — uzasadniają możność rozpoznawania odwiecznej prawdy panującej w całej przyrodzie. Tej istocie naukowej oddawano też wszelką część Bożą, — bowiem wszelkie poznanie do jakiego człowiek dochodzi w toku życia na ziemi oraz i te wszystkie zdolności, jakie odziedziczył w spadku życiowym po swoich przodkach, mają swój początek i rozwój w odnośnych, dokonanych faktach fizykalnych, jakie, organizm ludzki zdołał pochwycić na podstawie działalności zmysłowej.
Obecna nauka ścisła w swojej ustalonej zarozumiałości nie liczy się wcale z odkryciami zawartemi w nauce wschodniej, ani też z nauką minionych prahistorycznyeh czasów, owszem w swojej zmaterializowanej wyższości uważa i tłumaczy takową, jako objawy dziecinnych wybryków, niedojrzałych pokoleń ludzkich, i dlatego też karmi młodzież nowoczesnym pokarmem duchowym zgotowanym na naukowo-zbawiennym żarze matematycznie wyspekulowanego eteru kosmicznego dodatkowo zaprawionego elektronami, jonami i innemi frazesami pozytywnej nauki ścisłej przejętej hyperpraktyczną wartością materjalną. [MrHopen: wg col Beardena - Maxwell pisząc 20 równań w kwaternionach rozprawił się z elektrodynamiką traktując eter jako fluid, później Heaveside czyniąc a priori pewne założenia zredukował je do czterech szeroko znanych równań zwanych dziś równaniami Maxwella. Zatem współczesny elektromagnetyzm 3D jest oparty na dynamice płynów, czyli na eterze Eurela.] Znamiennie wyraził się Aleksander Wielki do Aristotelesa, gdy ten go uwiadomił o tem, że spisał ogólnie zrozumiale wszelką pritez niego ustaloną naukę, która posłuży do rozwoju ogólnej oświaty. — „Jeżeli ty tak zrobiłeś, to cóż pozostaje dla nas, kierujących losami tego plebsu"?
Teraźniejsi apostołowie nauki nie zaspakajają się; jedynie tym moralnym zadowoleniem, jakie ujawnia się w duszy człowieka pracującego i myślącego „Con amore" dla ogólnego dobra, — lecz szukają swojego ziemskiego zbawienia w zdobyciu majątków, odznaczeń, nagród Nobla, dominujących stanowisk, politycznych zaszczytów ect. ect. — zasadniczo wykoleili się na gorliwych pomocników szachrujacego kapitalizmu i stali się zupełnie zależnymi od sfer takich, które w dawniejszych czasach prawdziwy mędrzec naukowy nie tylko ignorował, lecz nawet z pewna pogardą i wstrętem omijał.

55. Zwyczajnie przypisuje się reprezentantom nauki, że są intelektualnemi twórcami wszelkich wynalazków i odkryć naukowych, co jednakże też tak nie jest — bowiem największa część ważnych wynalazków i odkryć pochodzi od osób nie mających nic wspólnego z uprzywilejowaną ścisłą nauką, — jednakże ulepszenia i dalszy rozwój wynalazków pochodzi często od badających sfer naukowych, które zwyczajnie przystosowują swoje teoretyczne poglądy i matematyczne obliczenia do już gotowych objektów powstałych na podstawie wytrwałej żmudnej pracy, umysłowych wysileń i niestrudzonych pomysłów wynalazców, którzy często całe życie poświęcili danemu wynalazkowi, lub odkryciu, a w istocie zamiast pomocy naukowej, zwyczajnie doznawali tylko przykrego zawodu i odstraszającej krytyki, dostawszy się ostatecznie w drapieżne szpony kapitalizmu kończą w rozpaczy i nędzy, gdy kapitalistyczny spólnik wzbogaca się na tym samym wynalazku, pomimo ochrony patentowej, która w praktyce najczęściej zawodzi.
Dla stwierdzenia poprzednich uwag, przytacza się kilka przykładów, mianowicie: Cała poważna nauka chemji zawdzięcza swoje istnienie alchemicznym dyletantom, którzy szukając za kamieniem mędrców i receptą do fabrykacji złota z podrzędnych metali, ugruntowali zasadniczy fundament pod poważną naukę chemji.
Pierwszą atmosferyczną maszynę parową systemu Newcomena i Cawleya skonstruował zawodowy szklarz razem z handlarzem żelaza. Dalszy poważny rozwój tej silnicy parowej uskutecznił James Watt, syn sklepiczarza z Grenock, jednoroczny uczeń mechanika kompasów i sextantów Johna Morgana w Londynie, zastosowawszy do podobnej maszyny ciśnienie pary o naprężeniu kilku atmosfer, założył pierwszą fabrykę maszyn parowych w spółce z Boultonein w Soho. Wynalazca parowej lokomotywy Georg Stepenson bremser w kopalni, był synem prostego palacza, zajętego w kopalni węgla i nie posiadał głębszej nauki szkolnej. Parowy kocioł rurowy, który uzasadnił nadspodziewaną skuteczność lokomotywy skonstruował za poradą pewnego inżyniera francuskiego.
Wynalazca okrętu parowego Fulton, nie był też uczonym, uczył się złotnictwa, był przez pewien czas malarzem, a następnie z Robertem Levingstonem zbudowali mały statek parowy.
Wynalazca telegrafu elektrycznego Morsee, był malarzem i nie posiadał żadnych studjów akademickich.
Wynalazca porcelany francuskiej Palissy, był prostym garncarzem, — zaś wynalazca prawdziwej porcelany saskiej, zupełnie podobnej do chińskiej, był alchemikiem.
Wynalazca kamiennych naczyń Wedgwood. był prostym garncarzem.
Sławny fizyk Farady, który zasadniczo ugruntował swojemi licznemi doświadczeniami teraźniejszą elektrotechnikę, był synem kowala, uczył się introligatorstwa, byt następnie laborantem w laboratorjum prof. Davy"ego, a równocześnie służącym pani prof. Davy, — aż w ostatku stał się następcą Dave’go w odnośnym zakładzie naukowym, — jego niestrudzona praca i głębokość badania w dziedzinie elektryczności ugruntowały jemu nieśmiertelność.
Zasadę dynamoelektryczną, o którą sprzeczali się Wheatstone i Werner Siemens, odkrył przypadkowo LAD, fabrykant calówek w Londynie, w momencie gdy przypadkowo ręcznie uruchomiono motory elektryczne w kierunku odwrotnym od tego w jakim się obracały pod wpływem napędu dostarczonego prądu elektrycznego.
Pojecie o ekwiwalencie ciepła z pracą odkrył Niemiec, lekarz okrętu holenderskiego w czasie podróży do Indji, Robert Mayer, a dalej rozwinął i udowodnił piwowar angielski Prescot Joule, a w ostatku teoretycznie opracował Clausius, bowiem początkowo niemieckie korporacje naukowe odrzucili pracę Dr. Mayera, doprowadzając go do rozpaczy, zaś obecnie szczycą się z takowej, gdyż istotnie rozwój maszyny parowej uzyskał w tym odkryciu niezaprzeczoną podstawę.
Bawarczyk Frauenhofer, którego spostrzeżenia optyczne ugruntowały analizę spektralną, jedno z najcudowniejszych odkryć naukowych, był poprzednio wątłym uczniem szklarskim.
Franklin, wynalazca gromochronu nie był wcale uczonym elektrotechnikiem, tylko praktycznym drukarzem!
Niepce i Dageurre, zasadniczy wynalazcy fotografji nie byli wcale chemikami, Dageurre był malarzem.
Jaquard, wynalazca mechanicznego warsztatu tkackiego, był prostym tkaczem.
Herschel, sławny astronom był zawodowym muzykantem.
Sławny filozof Baruch d Epinoza, Spinozza, zasadniczo zajmował się szlifowaniem szkieł optycznych.
Jeszua ben Hanozri był stolarzem i jako członek esejczyków zajmował się leczeniem ziołami.
Sławny odkrywca nowoczesnych poglądów astronomicznych Mikołaj Kopernik był księdzem rzymsko-katolickim.
Na objawy ciśnienia powietrza atmosferycznego natknęli się przypadkowo studniarze florentyńscy, a Toricelli, uczeń Galilejego, wyświetlił odnośne zjawisko jako objaw wynikający z nacisku powietrznego, który w odnośnym przypadku był niewystarczającym do podniesienia słupa wody ponad 10-metrów co naturalnie przez ówczesnych naukowców tak samo było nieprzychylnie przyjętem, jak system Kopernikański, zawzięcie broniony przez Galileusza z Pisi, po którym pamiętne pozo¬stały klasyczne słowa: „EPUR SI MOEVE" jako rozpaczliwa odpowiedź komisji ówczesnych potentatów naukowych, posługującej się torturami dla osiągnięcia zeznań zgodnych z życzeniem odnośnej komisji naukowej!
Prof. Galvani przypadkowo odkrył objawy prądu elektrycznego powstałego przy styku dwóch odmiennych metali, w czasie przygotowania żabich udek dla sporządzenia boulionu, zaordynowanego przez lekarza dla jego chorej małżonki LUCII. — Galvani twierdził, że odkrył siłę życiową, — zaś Volta, który powtórzył odnośne doświadczenie oświadczył, że objawy odkryte przez Galvaniego są identyczne z prądem elektrycznym. Wynalazca telefonu elektrycznego BEL był zniewolonym procesować, się przez 17 lat, jak długo istniał jego patent amerykański.
To samo spotkało wynalazcę pończoszki żarowej Auera von Welsbach, który od Lindheima otrzymał pomoc finansową, na wydatki patentowe.
Wynalazca motoru wybuchowego gazowo - benzynowego Otto, którego maszyna umożliwiła automobilizm i lotnictwo, był rzeczywiście kupcem, a zobaczywszy maszynę Lenoira w Paryżu wpadł na koncept skonstruowania gazowej maszyny atmosferycznej, a następnie wynalazł maszynę czterotaktową pracującą pod naciskiem eksplodującego gazu, zmieszanego ze znaczną częścią powietrza.
Sławny wynalazca fonografu, żarówek elektrycznych i wielu innych wynalazków Alwa Edison, był początkowo kolporterem gazet, następnie drukował takowe sam, etc. etc. więc nie miał absolutnie nic wspólnego z naukowcami.
Wynalazca balonu powietrznego Montgolfiere był fabrykantem papieru.
Wynalazcy aeroplanów nie byli wcale reprezentantami ścisłej nauki, owszem nie doznali też żadnej skutecznej pomocy, porady, lub też zachęty do tego nader trudnego zadania, którego możność formalnie zaprzeczały sfery naukowe, aż do czasu gdy inżynier Bleriot, fabrykant latarń, automobilowych, przeleciał ze swoim aeroplanem kanał morski „La Mansche" i przybył jako pierwszy lotnik, powietrzem z Francji do Angljii.
Hrabia Zepelin był oficerem kawalerji, nie należał więc do uczonych nautyków powietrznych, wogóle wypada zaznaczyć, że w każdym razie reprezentanci światłej nauki ścisłej, zwyczajnie okazywali wobec wynalazków fenomenalne zacofaństwo i konserwatywny opór niezgodny z rzeczywistym stanem naukowym.
Henri Besemer, wynalazca świetnej metody fabrykacji stali, nie doznał początkowo żadnego poparcia, pomimo że odnośna metoda była nader zrozumiałą dla każdego otwartego umysłu.
Wynalazca światła żarowego Auer von Welsbach robiąc doświadczenia po pożarze Ringteatru we Wiedniu z preparacją niezapalnych dekoracyj teatralnych, spostrzegł, że pozostałości po spalonych, solami metalowemi preparowanych tkanin, żarzą się białem światłem w utlenionem płomieniu Bunsenowskim, co go spowodowała do sporządzenia koszulki przydatnej do żarzenia w celu uzyskania białego, a raczej zielonkowatego światła, które w pierwszych początkach uchodziło za światło umarłych, jednakowoż po uskutecznieniu poprawek uzyskano wzorowe światło. — Doświadczenia autora wykazały, że jaskrawość odnośnego światła nie wynika jedynie ze żarzenia się siatki, lecz że pewien rodzaj szarego węgla pochodzącego z dysocji spalizny palnika Bunsenowskiego osiada się na siatce spalając się tam, oddaje jaskrawe światło zielonkowate.
Słynny wynalazca jednolitych rur stalowych Manesman, nie należał też do żadnej korporacji naukowej, tak samo wynalazcy maszyn do szycia, pisania, linotypji etc. — także i Murdoch, wynalazca gazu świetlnego, nie był żadnym potentatem naukowym.
Gaz acetylenowy odkrył przypadkowo chemik Ed. Davy, a chemik Wohler uzyskał pierwszy Calcium-Carbid z którego przez gaszenie wodne, wytwarza się gaz acetylenowy.
Pierwszą dla praktycznego oświetlenia elektrycznego przydatną maszynę zbudował Teofile Gramme, stolarz-modelista towarzystwa Societe Aliance w Paryżu; była to maszyna ze zbroja pierścieniową, systemu Pacinotti-Gramme. — Pod względem teoretycznym odszczególniła się maszyna Hefner-AItenee'-a w Berlinie ze zbroją Siemensa z nawinięciem przypominającem zasadniczy sposób Gramma z tą różnicą, że zwoje indukcyjne Gramma są na pierścieniu nawijane porządkowo obok siebie, gdy natomiast zwoje nawinięcia Siemensowskiego krzyżują się wzajemnie na bębnie czyli walcu zbrojowym, tak że izolacja elektryczna jest utrudniona, jednakowoż ten rodzaj nawinięcia jest obecnie najczęściej zastosowanym, bowiem przymontowanie osi obrotowej do walca zbrojowego jest solidniejsze do uskutecznienia, jak przymontowanie pierścienia zupełnie pokrytego zwojami drutu izolowanego.
W nader drastyczny sposób przekonał wynalazca gazu świetlnego naukową komisje która jemu zarzuciła, że gaz jest eksplodującym materjałem, więc nie może być zastosowanym w praktyce. — Stojąc wraz z tą przemądrzałą komisją na gazometrze, porwał wściekle za siekierę i gwałtownym uderzeniem wybił wielką dziurę w blasze gazometru i podpalił gwałtownie wypływający gaz świetlny; który palił się spokojnie, jak olbrzymia pochodnia. Komisja na śmierć przerażona, spokorniała i zbaraniała do reszty, widząc że nie nastąpiła eksplozja przez nich zapowiadana.
Pomiędzy teoretyczną wiedzą a jej praktycznem zastosowaniem, najczęściej mieści się przepaść, którą pokonuje jedynie wytrwałość i poświęcenie wynalazcy, jest też wiele uczonych osób, które nie umieją zastosować swojej wiedzy w stosownem miejscu i w stosownym momencie czasu. — Niemiec mówi: „Probiren, geht über studiren".
Gdy przed wielu laty w drodze praktycznej autor przyszedł do przekonania że wnętrze masy przewodu metalowego, po którym rozprzestrzenia się działalność elektryczna, — w normalnym stanie nie bierze żadnego udziału w przewodnictwie elektrycznym, to nie tylko ze stanowiska naukowego nie uznano prawdziwości tego spostrzeżenia, lecz uznano je jako politowania godną, z naukowym stanem sprzeczną pomyłkę. Sie transit gloria mundi.

Blue - Nie Wrz 03, 2006 19:34

CD.
57.
Wobec tej okoliczności że tlen jest paramagnetycznym gazem, to zawartość żelaza w krwi jest fizyczną koniecznością dla ułatwienia przyjmowania tlenu do krwi, bowiem pod wpływem magnetyzmu ziemi, żelazo zawarte w składzie krwi, znajduje się stale w stanie magnetycznym, a takowy przyczynia się do magnetycznego zgęszczenia i przyciągania tlenu do krwi. Pospieszne rdzewienie czystego żelaza tłumaczy się też magnetycznym zgęszczaniem się tlenu na powierzchni żelaza.
58.
Pod wpływem obrotu ziemi i jej prawie 70 razy pośpieszniejszego ruchu okrążającego słońce, nie może się biernie zachować jednakowy stan atmosferyczny na powierzchni ziemi, mianowicie po stronie nocnej wypada odepchnięcie a po stronie dziennej potężniejsze przyleganie atmosfery powietrznej ku powierzchni ziemi.
59.
Pod istniejącymi warunkami wypada uznać wnętrze ziemi za rozżarzone, w stanie płynnym i to nie tylko że Kant— Laplace tak twierdzili, lecz istotnie, z powodu kalorycznej czynności energitycznych promieni słonecznych. które relatywna masę ziemską przenikają na wzkróż bez przerwy, gdy natomiast zewnętrzna w ciągłym chyżym ruchu będąca peryferja ziemi, nie może ulegnąć z powodu krótszego momentu przepromieniowania tak potężnemu wpływowi, jak to ma miejsce we wnętrzu ziemi, która stopniowo do ruchu obrotowego, w samem centrum dochodzi do maximum rozgrzania.
60.
Kropla utwarzająca się z płynu i komórka ogranicza formująca się z plazmy, są w pewnym rodzaju dwa do siebie zbliżone objawy fizykalne, bowiem ich zasadnicza forma jest kulą, która się grupuje z danego materjału najzupełniej samodzielnie i to nie tylko w mikroskopowych, lecz też i w makroskopowych rozmiarach, jak o tem świadczą ciała niebiańskie.
Nader pouczającym jest przebieg powolnego utworzenia się kropli wodnej za pośrednictwem powolnego ciśnienia osmotycznego. Na początku u tworzy się pęcherzyk z wody o wielkości kropli, w którym po jego wewnętrznej ścianie wodnej spływa woda powoli, wykazując jak gdyby wnętrze tego pęcherzyka wodnego było opróżnione z powietrza, a sam pęcherzyk był utworzony ze stałej, przeźroczystej materji. — Widzi się jak najdokładniej stopniujące podniesienie się meniskusa adherującego ze ścianą-wodną pęcherzyka, a gdy jego wnętrze zostało w zupełności zapewnione wodą, to następuje oderwanie się gotowej kuleczki wodnej od rurki szklanej, którą dopływała woda do kropli. Pierwotna forma komórki organicznej jest też kulistą i zmienia się następnie stosownie do warunków, jakie towarzyszą odnośnemu procesowi.
Badanie utworzenia się kryształu z rożczynu soli kuchennej po nader potężnem powiększeniu mikroskopem, wykazano początkowo kuliste ugrupowanie się subtelnych warstw soli, p» kulistym podkładzie kuleczki powietrznej, które następnie zmienia się przy dalszem układaniu się warstw, na formę kostki, pomimo że zasadnicza forma warstw aż do końca procesu zachowuje parcjalną kulistość, jak by to w istocie była kula złożona z kulistych warstw, które zostały obciętemi na formę kubusa [sześcianu]. To nader interesujące zjawisko badane za pośrednictwem mikroskopu Hartnacka, który poprzednio przeistoczono w ten sposób, że okular od objektywu znajdował się w odstępie około 1 1 metra, co wymagało, by osoba obserwująca stanęła na stole, a objekt postawiła na krzesło obok stołu. Mikroskop o tak nadzwyczajnem powiększeniu jest pomysłem autora.
Taksamo jak kryształ z roszczynu solnego, może się uformować każdy kryształ wówczas tylko, gdy błonka powietrza, lub też jakakolwiek odrobina mikroskopijna, tworzy centralny rdzeń budowy kryształu i taksamo komórka organiczna układa się z protoplazmy około nader lotnej, w przyciemnieniu zielonkowato się ujawniającej substancji bliżej nieznanej, która zasadniczo też tworzy przeźroczyste, nader ruchliwe Kuleczki.
[MrHopen: Powyższe zielonkawe bańki zwane są dzisiaj bionami i najwyraźniej zostały opisane najpierw przez Rychnowskiego. Wilhelmem Reich wypłynął z orgonem i bionami parę lat po śmierci Franciszka Rychnowskiego. Obaj byli Lwowianami. Jak twierdzi Karl Hans Weltz badania Korschelta też prowadzą od Lwowa]
Tajemnicę życia organicznego uzasadnia się w jestectwie komórki organicznej, której wnętrze zasklepia bliżej nieznany „nervus rerum" życiowy, którego jestectwo, jeżeliby takowe stanowiło lub też uistaczało „Vis vitalis". to jego istnieniu świat naukowy zupełnie zaprzecza z tej prostej przyczyny, że tą tajemniczą istotę dotąd nie zdołano ująć, poznać i odważyć. — Najpozytywniejsza mądrość naukowa jest oparta na ważkości materjalnej, a taka zawodzi, jeżeli się rozchodzi o sprawdzenie odizolowanego objawu czysto energitycznego. — Powagi naukowe mianowicie: Moleschot, Helmholz, Ludwik Büchner, autor osławionego dzielą: „Kraft und Stotf" twierdzili stanowczo, że energja nie jest nigdy wolną, lecz nierozerwalnie złączona ze stanem materjalnym ważkim. Jest to niezaprzecznym faktem, że wszelka energja, jaka jest czynną na ziemi pochodzi wyłącznie ze słońca, a ten kolosalny ogrom siły jaki otrzymuje ziemia od słońca, przenosi się bez widocznego, lub też naukowo namacalnego pośrednictwa, jakiejkolwiek ważkiej materji przez przestrzeń obejmująca 20 miljonów mil odległości ku ziemi. Wypada powątpiewać, czy twierdzenie tego naukowego trifolium jest zgodne z istotnym stanem rzeczy, jeżeli zawodzi w najgłówniejszym przypadku przenoszenie się wszelkiej siły na ziemię; suma energji nie jest jednakową w każdej porze dnia, bowiem promienie słoneczne doznawszy załamania z powodu magnetyzmu ziemi, uzyskują rozkład przydatny do uskutecznienia obrotu masy ziemskiej na około jej punktu ciężkości, a zaś rozdział siły na całej powierzchni ziemi jest niejednakowy w czasie, gdy dzień i noc są na równi, to maximum energityczne przypada na godzinę szóstą rano, a zaś minimum na godzinę 6, wieczór. W innych porach roku przypada maxima w czasie około wschodu słońca, a minima około momentu zachodu słonecznego. W chorobach pogrążone osoby, wykazują znaczną wrażliwość na odnośne zmiany energityczne, bowiem w minimum pogarsza się stan chorego, gorączka się zwiększa, a funkcja serca staje się słabszą. Śmiertelność w minimum jest też znacznie większą jak w czasie maximum.
Pojęcie o wolnej woli człowieka mija się też poniekąd z ustalonem prawem panującem w całej przyrodzie, według którego wszystko co zachodzi w gospodarstwie przyrodniczem, jest konsekwentnym wynikiem z góry ułożonych okoliczności i kierujących przyczyn odszczególniających się z precyzją niemożliwą do pojęcia przez człowieka, który jako istota samodzielna w porównaniu do kierujących sił w przyrodzie, jest nader nikłym czynnikiem, prawie nic nieznaczącym, więc też jego wolna wola redukuje się do mikroskopowego objawu. Że dla różnych osób pewne okresy czasu mają ważne znaczenie, przemawia też za tyra poglądem to, że wszystko co spotyka człowieka na ziemi, nie jest zasadniczo zależnem od jego woli i chęci, wynika z innych, od niego niezależnych przyczyn. — Dla przykładu przytoczę tu znamienne okresy czasu dotyczące życia sławnego badacza, przyrodnika MICHAŁA FARADY, mianowicie:
1) Urodził się w roku 1791
2) Zbliżył się Davy'ego w roku 1811;
3) Ożenił się z córką księdza w r. 1821
4) Rozpoczął swoje eksperymenty w r. 1831 ;
5) Był w podróży po Europie w r. . 1841
6) Skończył swoje doświadczenia o diamagnetyzmie i skręcaniu się diamagnetycznie i skręcaniu się płaszczyzny polaryzacyjnej w r. 1851
7) Skończył swoją czynność nauk. w r. 1861
To zestawienie wykazuje 6 dziesięcioletnich okresów czasu jego istnienia naukowej czynności w toku 60-ciu lat, a 6 lat odpoczynku, przed odpoczyn. wiecznym
Umarł 25. sierpnia 1867, utraciwszy poprzednio swoje nadmiernem badaniem naukowem zupełnie wyczerpane zmysły.
Zasadniczo nierozpoznano wartości jego prac naukowych, i byłby zapewnię utonął w zapomnieniu, gdyby matematyk Maxwell nie był się szczerze zaopiekował tym cennym materjałem naukowym.

Blue - Sob Wrz 09, 2006 00:21

Cd
Ostatecznie wypada zastanowić się głęboko i przypatrzyć się z pełną uwagą przerażająco groźnym konsekwencjom, jakie w istocie wyniknęły z tego obecnie dominującego stanu oświatowego i jakie to cnoty wykrystalizowały się z tej światłej kultury i postępowej cywilizacji!
Każda osoba, która się bliżej i należycie zapoznała z panującym duchem tego procentowo błogosławionego czasu, miała sposobność przekonać się należycie o pseudoprawdzie, szczerości politycznej i o codziennych niepomiernych konwencjonalnych kłamstwach społecznych, które górują jako wykwitna mądrość uistaczająca znany hebrejski termin: „CHOCHEM", mędrzec który tak przebiegle oszukuje, że go nikt nie potrafi zdemaskować. Słusznie przyznać wypada, że z prostego uczciwego człowieka wyemancypował się z tokiem czasu wyrafinowany, w gnojówce materjalistycznego zepsucia wymarynowany nadczłowiek, rywalizujący ze swojem bestjalstwem jedynie z królewskim tygrysem bengalskim, i z etyką samego piekielnego szatana, wskazują na to bezdenne potoki krwi ludzkiej. i zniszczone miasta, do szczętu spalone osady i wioski, osierociałe rodziny, spustoszałe pola, lasy i gospodarstwa wiejskie, zniszczone warsztaty i fabryki, zatopione okręty wraz z ludźmi i towarami.
Otóż, to są bohaterskie wojenne czyny i dzieła teraźniejszego kulturalnego człowieka, z których wynika ogólna rozpacz. nędza, głód a w ostatku przeróżne epidemje, sprzątające wszystko do grobu, co jeszcze nie zmarniało pod kulturalnym wpływem tego kapitalistycznie-procentowego raju ziemskiego. Taki to jest bilans bohaterskiej wojny światowej a bezprzecznie spustoszenia ogólnego i wymordowania ludności,—nie dokonałby tego żaden szczep dzikich kanibalów — bowiem do tego potrzeba światłej kultury i rozwoju technicznego, w jakie obfituje wiek dwudziesty, którego reprezentanci o pełnych kieszeniach i pustych głowach utrwalili sobie pamiątkę dla późniejszych pokoleń ludzkich, jeżeli oczywiście takowe nie zostaną do reszty zdegenerowanemi lub wytępionemi pod wpływem tego paradnego ustroju społecznego, gdyż nawet ta anielska płeć piękna, rwie się do militarnego mordowania, zamiast do rodzenia żywych istot ludzkich.
Brakuje stosownych słów pogardy do określenia tej bestjalskiej ohydy, z jaką to tak świetnie popisywały się kulturalne narody całego świata i to nie tylko w czasie wojny, lecz też i w czasach pokoju. — Wszystko to razem może uchodzić za ewidalany dowód, jaką to moralną i etyczną wyżynę osiągnął „Home Sapiens" po wielotysięcznej ewolucji na ziemi.
Dla osiągnięcia zysku materjalnego przeszachrowuje taka, do ostatka upodlona ludzka kanalja, dziewice na rozpustę zagraniczną, urządza lupanary, tyngiel-tangl i tym podobne spelunki dla demoralizacji, rozpusty, rozwoju pijaństwa, zniszczenia zdrowia, ograbia z majątku zdegenerowanych. woli pozbytych ofiar, jedynie już tylko przydatnych do samobójstwa, lub dla żeru kryminalnego!
Zdeptano szalbierczo wszelkie zasady moralności, zlekceważono wszelkie uczucia religijne i patrjotyczne, nakarmiono błogiemi zasadami socjalizmu i bolszewizmu klasę pracującą, przyrzekając jej podstępnie raj na ziemi bez żmudu i trudu, aż ostatecznie kończy się ta piękna obiecanka głodem i chłodem, a w ostatku ogólnym upadkiem społecznym i to tak pracującego, jak i wyzyskiwacza, bowiem jedem ginie z niedostatku, gdyż wszystko co uzyskał żmudną pracą w toku całego tygodni, utracą w knajpie czy karczmie na demoralizującem zebraniu socjalistycznem, a zaś drugi ginie wesoło z przesytu i życia niemoralnego w chambre separee.
Zdziwiłoby się też wielu rodziców, gdyby mieli wgląd do pokojów ordynacyjnych lekarzy-dermatologów, dowiedzieliby się o niejednej tajemnicy swoich dorastających, kulturalnie wychowanych dzieci, dowiedzieliby się o przyczynie powodującej upadek fizyczny i psychiczny ich ukochanego potomstwa, zaaranżowanego zbrodniczą działalnością tej bezczelnej bandy łotrów, co na upadku i na hańbie ludzkiej zagrabiają majątki, ażeby następnie legalnym sposobem lichwiarsko-procentowym na podstawie swojego niby rzetelnego posiadania do reszty ograbić bezdusznie swoje zdemoralizowane ofiary, lub też podburzyć do ugruntowania stanu wojennego w celu dalszej intratnej fruktyfikacji i swojego na hańbie i zdradzie ludzkiej, rzetelnie nabytego kapitału, na dostawach wojskowych lub na hiperoszustwie paskarsklem. Czy takie wielebne społeczeństwo, tak haniebnie krzywdzone i to prawie bezkarnie przez istotnych, przebiegłych łotrów, można uważać za takowe. władające dobremi, zdrowemi zmysłami, lub też tylko za zahypnotyzowanych automatów niezdolnych więcej do skutecznej obrony swojego własnego jestectwa na ziemi. — Zachowując się pasywnie wobec handlu duszami ludzkiemi, frymarki niewinnością niewieścią i wobec zepsucia młodego pokolenia, to daje takowe społeczeństwo najhaniebniejszy dowód swojego upadku moralnego i swojego fizycznego niedołęstwa, bowiem nie reagując na tak ciężkie znieważanie rodu ludzkiego, popełnia takie społeczeństwo ciężką zbrodnię na samym sobie.
Zupełnie lak samo jak stado bezrozumnych bawołów pędzi trapper amerykański na niechybną zgubę, tak pędzono w tej bohaterskiej wojnie światowej ludzi, z nieśmiertelną duszą na krwawy żer armat i strzelb maszynowych, zamykając im drogę odwrotu szperówką z armat i strzelb maszynowych; — pędzono bezlitośnie tych nieszczęśliwców na niechybną zagładę lub kalectwo, a to dziesiątki tysięcy do pożytecznej pracy przydatnych istot w najniesumieniejszy sposób przynoszący hańbę całemu społeczeństwu ludzkiemu, osierocając równocześnie tysięce familij.
Czy taka krwawa nagonka i to niby ucywilizowanych narodów jest możliwą do usprawiedliwienia? Czy takowa nie daje przekonywujących dowodów o zupełnem zbydlęceniu rodu ludzkiego? — Takie to hyperkrwawe zapasy nieodbywały się jednakowoż wyłącznie tylko pomiędzy zupełnie obcemi osobami, lecz też jak to miało miejsce w nieszczęsnej, przez zachłanność obcych władców na trzy części rozszarpanej Polsce, spędzano nawet najbliższych krewnych, brata na brata, ojca na syna, do wzajemnych śmiertelnych bojów, wobec czego zaskarbili sobie tacy zbestwiali naganiacze i oprawcy ogólną, hańbę i bezgraniczną nienawiść całego narodu polskiego, przetrwającą jeszcze nie jedną generacje.
Zasadniczo według ogólnej statystyki umiera prawie połowa ludności na gruźlicę, większa część osób nie zdoła dożyć sześćdziesięciu lat, pomimo że organizm człowieka mógłby przetrwać co najmniej trzysta lat, gdyby sposób życia nie zbaczał od istniejących praw przyrody, a stosunki społeczne, zamiast obecnego, wprost barbarzyńskiego stanu, były tak ugruntowanemi na filantropijnych rozumnych warunkach i zasadach, ażeby nie były sprzecznemi z najkonieczniejszemi potrzebami i wymogami ludzkimi.
W. obecnych dla wyzyskiwaczy sprzyjających warunkach, w których błogosławiony posiadający potentat, posiada uprawnienie na podstawie swojego posiadania, jawnie ograbiać procentowo biedniejszego, a niedołęstwo, nader często nawet w jaskrawej formie niedomogi umysłowego, jest gloryfikowanem i nawet nader często uznanym kierującym czynnikiem społecznym, to żadną miarą nie może się też ustalić wzajemna zgoda i miłość bliźniego, pomimo, że ogólno przyrodnicze warunki ziemskie są rzeczywiście przydatnemi do ugruntowania jak już nie raju, to przyzwoitego odbycia tej pokuty ziemskiej, na którą jest skazany każdy śmiertelnik ziemski.
W przeklętych rękach bezdusznych, wzajemnie się niszczących szaleńców o mikroskopowym rozumie i bezgranicznej chciwości, marnieją .wszystkie Boże dary przyrody, i to krótkie, z istotnym cynizmem, do piekielnych mąk doprowadzone życie ziemskie, staje się wprost nieznośnym ciężarem dla każdego, ze wstydu rumieniącego się człowieka, który potrafi jeszcze ocenić jak nisko indywidualnie upadł, pod wpływem obecnej nieszczęsnej pseudokultury. Wypowiada się huczne hymny o potężnym rozwoju technicznym, ale gdyby prahistoryczne narody powstały żywcem z grobów, to z pewnością z podziwu i przestrachu ukryłyby się ponownie w swoich grobach, przed tyra światłym rozwojem technicznym, który niestety w rękach cywilizowanego łotrowstwa, zamiast błogosławieństwa, staje się wierutnem przekleństwem ziemskiem. Niezawodnie że z pomiędzy licznych nowoczesnych wynalazków, maszyna parowa jako silnica dla uruchomienia cyklopowych zadań roboczych w hutach żelaznych, w kopalniach, w przeróżnych przedsiębiorstwach fabrycznych, młynach, centralach elektrycznych, dla uruchomienia okrętów o gigantycznych rozmiarach, doków, kranów ect., jako lokomotywa kolejowa, walec drogowy, automobil parowy i t. p., odgrywa pierwszorzędną rolę w przemyśle i handlu, a przeto też i w ogólnym rozwoju światowym. Niestety, ale pomimo dotychczasowych wysiłków technicznych i naukowych nie doprowadzono maszyny parowej do rzeczywiście ekonomicznej doskonałości, bowiem takowa w razie najlepszego wykonania i działania,, zamienia tylko 14 1 do 15% przez spalenie uzyskanego ciepła na motoryczną siłę, a często zaś tylko 2 do 5 %, co przeciętnie stanowi około 10%. Proszę sobie wyobrazić, jakie to kolosalne masy węgla, lub też innego opału, t. j. ile to mijjonów ton opału bezużytecznie marnuje się, na ziemi w ciągu jednego roku, jeżeli się rozważy że na każdych spalonych 100 kilogramów, tylko 10 kilogr. jest rzeczywiście zużytkowanych, a zaś 90 kilogr. poszło marnie z dymem i parą w atmosferę ziemską, zatruwając takową niedopałkami i produktami spalizny.
Później wynalezione silnice, oparte też na działaniu ciepła, mianowicie motory kaloryczne, i wybuchowe, opalane gazem świetlnym, benzyną, naftą lub ropą, wykazują ekonomiczniejsze zużytkowanie odnośnego opalu, naprzykład: motor wybuchowy gazowy lub też benzynowy, wykazuje zużytkowanie opału około 24%, a zaś motor ropny Diesla około 36 % motor Benke około 30%.
Że istotnie jest możliwym jeszcze korzystniejszy skutek, to na to wskazują wyniki zachodzące w organizmach żyjących, w których efekt dochodzi jak n. p. u człowieka około 70%, konia 80%, u ptaków nawet ponad 90%. — Z tego też wynika, że przyroda, posługuje się ekonomiczniejszymi sposobami dla transformacji ciepła na siłę motoryczną i biomechaniczną, niż uczeni konstruktorowie maszynowi.
Jeżeli się uwzględni dalej, że przy opalaniu kucheń, mieszkań i ubikacji fabrycznych z powodu wadliwych palenisk, niestosownych kominów i wadliwej obsługi, marnieje też od 70 do 8O% opału, oraz że niewiele lepiej ma się rzecz z piecami hutniczymi, dla żelaza, porcelany, szkła, wapna, cegieł ect., które jakkolwiek pod każdym względem wykazują ekonomiczniejsze urządzenia, lecz niestety dla idealnie dobrego wykorzystania opału, pozostawiają jeszcze bardzo wiele do życzenia, to wypada szczerze przyznać, że takowa zatrważająca niesumienna gospodarka ze skarbami opałowemi na ziemi, jest wprost karygodną i powinna być ograniczoną przez międzynarodowe prawodawstwo do ekonomicznie uznanych granic, gdyż inaczej grozi wyczerpanie opału na ziemi, bowiem obecni reprezentanci kapitalizmu nie troszczą się o nic więcej, jak tylko o wydobycie swoich lichwiarskich procentów, nie zważając na konsekwencje, jakie wyniknąć mogą z tej skandalicznej i rabunkowej gospodarki jaką ograbia się planet ziemskich dla brudnego zysku malerjalnego, kończącego się niechybną ogólną katastrofą.

Blue - Nie Wrz 10, 2006 20:52

CD
Już samo wyrębywaniu lasów doprowadza do katastrofalnych przewrotów w gospodarstwie rolnym, bowiem jak to twierdzą doświadczeni rolnicy, to wycięcie lasów powoduje szkodliwą zmianę w opadach atmosferycznych, następują częste burze, większe dyfferencje w ciepłocie i zagrożenie ziemiopłodów przez owady, które się przenoszą z wyciętych lasów .na pola rolne, jak o tem świadczą dowodnie powstałe puszcze, spowodowane wyrąbaniem lasów w Ameryce przez Hiszpanów, przez wędrujące szczepy Rosji, pozbycie się lasów w Sycylii, w Egipcie, a ostatecznie i pustynia Sahary jest monumentalną pamiątką z czasów, w których bezmyślnie palono lasy, celem uzyskania pól rolnych, dla różnokrajowych wandalów.
Wszelkie życie organiczne w rozległych i gęsto zamieszkałych miastach odszczególnia się wprost powolnym umieraniem, bowiem tam brakuje zasadniczo tego najważniejszego, co jest absolutnie niezbędnem dla uzyskania normalnego rozwoju człowieka i jego trwałego a pełnego zdrowia, to jest obfitości czystego świeżego powietrza, które jest najgłówniejszą i zasadniczą podstawą wszelkich procesów życiowych, o czem też świadczy ta pozornie drobna okoliczność, że każda kilkunastu-minutowa przerwa w oddychaniu, kończy się najczęściej śmiercią, a zaś oddychanie zgniłemi wielkomiejskiemi wyziewami, które bezustannie zanieczyszczają powietrze, podkopują stopniowo zdrowie tak fizyczne jak też i psychiczne, aż ostatecznie w dalszym toku czasu, doprowadza całą generację wielkomiejska do zupełnego upadku indywidualnego, co się też dalej ujawnia w rozszerzaniu gruźlicy, która swój obfity plon spiera w najbiedniejszych warstwach społecznych? — Dlaczego? — bowiem takowe nie posiadają środków na wyjazd do Luttkurortów, gdzie zamożniejsi wielkomieszczanie pozbywają się swoich organicznych niedomogów, zaskarbionych w wielkomiejskiej zabójczej zadusze powietrznej, gdy tymczasem niezamożni mieszkańcy powoli giną w zgniłem, wyziewami i bakterjami przesyconem powietrzu i zakażają dalsze tysiące mieszkańców swojimi chorobliwemi niedomagamami.
Uduszenie się na śmierć kilku tysięcy ludzi na zupełnie otwartem polu Chądzimskim w czasie koronacji ostatniego rosyjskiego cara Mikołaja w Moskwie, świadczy najdobitniej, że skupienie się wielu osób na małej kwadratowej przestrzeni jest wprost zabójczem, bowiem nawet kilka godzin po odnośnej katastrofie, pobyt w tym miejscu o zakażonym powietrzu okazywał niemożliwym! Nadmieniam też, że w swoim czasie chemik Bercelius starał się wykazać w drodze chemicznej na jakiej podstawie polega świeżość powietrza, którą się tak przyjemnie odczuwa zwyczajnie rano przy wschodzie słońca, albo też po burzy, gdy cała przyroda ujawnia się jak nowoodrodzona. Jego zabiegi nie zostały uwiecznione dodatnim rezultatem, bowiem chemicznie idealnie czyste powietrze nie posiada żadnej charakterystyki świeżości powietrza, co wskazuje, że ten objaw polega nie na chemicznej, lecz fizykalnej przyczynie. Dopiero gdy prof. Roman baron, Gostkowski zwrócił moją uwagę na to że będąc u barona Reichenbacha widział w jego absolutnej ciemnicy, że powietrze wypływające do absolutnej ciemni wykazywało fosforyzujące obłoczki świetlne, to zostałem zachęconym sporządzić sobie też podobną absolutną ciemnicę dla przekonania się naocznego o istnieniu podobnego faktu. [MrHopen: a zatem to badania barona Karla von Reichenbacha badacza zapłodniły poszukiwania Rychnowskiego] Zaraz na początku—przekonałem się, że powietrze, która- wprowadziłem do ciemnicy, nie wykazuje obłoczków świecących.
Jednakowoż gdy takowe powietrze poprzednio oświetlono promieniami słonecznemi, lub też łukową lampą elektryczna', to takowe nietylko wykazywało obłoczki fosforyzującego światła, lecz też zauważyłem charakterystyczny zapach świeżości .powietrznej.
Z tego zjawiska wywnioskowałem, że cała atmosfera ziemi ulega ciągłej regeneracji pod wpływem promieniowania słonecznego, które takową przenika nawskroś i potęguje jej składniki gazowe do najwyższego stadjum powinowadstwa chemicznego, i. j. doprowadza takowe do stanu :jn statu nascendi, i dlatego też odczuwa się go świeżem i widzi się go w absolutnej ciemnicy świecącem, jednakowoż stanie się ponownie jałowem i nieświecącem, gdy przez dłuższy czas nie będzie pod wpływem światła. [MrHopen:; fosforescencję bionów obserwuje się pod mikroskopem (z dużym powiększeniem x3000 i z podświetleniem ultrafioletem)]
Obecnie rywalizuje elektryczność zawzięcie z parą i mogłaby też śmiało zastąpić takową we wielu przypadkach, gdyby znalazł się taki światły dureń któryby procentowym wyzyskiwaczom pokazał, jakby to dało się uzyskać prąd galwano-elektryczny w analogiczny sposób, jak to się uzyskuje ciepło, za pomocą procesu spalania. Byłoby to epokowe odkrycie, zniknęłyby na poczekaniu kosztowne kotły parowe, skomplikowane maszyny i kominy, a natomiast ujawiłyby się paradnie, jedwabiem izolowanemi drutami okręcone i oplecione maszyny elektryczne ze zgrabnemi generatorami produkującemi lub też zbierającemi ze swojego otoczenia tę cudowną wszechświatową siłę samego olimpijskiego Zeusa w celu potulnego zastosowania takowej dla przeróżnych potrzeb ziemskich.
W odnośnym złotym przedsiębiorstwie ulokowane kapitały fruktyfikowałyby się niepomiernie, krzywonosy opaśli giełdziarze robiliby hebrejsko-harmonijny rajwach po giełdach, miljardowe procenta rosłyby jak na drożdżach i zapełniałyby ich żelazne schowki, i nęciłyby tych cennych filantropów do zaimprowizowania nowej świtowej wojny, w celu osiągnięcia niebywałej fruktyfikacji, gdy tymczasem szczęśliwy wynalazca tego błogosławionego odkrycia zapomniany, sponiewierany, i opuszczony przez wszystkich, zdychałby prawdopodobnie o głodzie i chłodzie, gdzieś w jakiejś bliżej nieznanej dziurze, gdzie djabeł gra na flecie i kręci loki na swoim szatańskim ogonie, gdy równocześnie przesytem rozbrykany reprezentant kapitalistyczny rozjeżdża biednych ludzi swojim paradnym automobilem, lub też odprawia siestę w budoarze swojej Maitressy po solonej uczcie lukulusowej i nadmiernej szampanizacji.
Wszyscy socjalizmem i bolszewizmem zabalsamowani robotnicy mogliby też strejkować dziennie po 8 godzin, a noce wesoło spędzać w hebrajskich knajpach, ćwicząc się w pijatyce polityce, napełniając równocześnie kieszenie karczmarzy, bowiem elektryka by za nich pracowała, a pieczone gołębie i gorzałkę dni ich dobrze przyrządzała.
A jednakowoż, jakby to się zmienił świat do niepoznania, gdyby zamiast wypasania socjalistyczno-bolszewickich macherów i wyuzdanych kapitalistycznych oprawców, .całe to nadobne ziemskie towarzystwo wzięło się do rzetelnej pracy i zamiast obdzierać się wzajemnie, wspomagało szczerze jeden drugiego, czy to wiedzą, pracą lub majątkiem, to ustałyby też wkrótce wszelkie nieporozumienie i zwady, powstałby dobrobyt na ziemi a ogólna zgoda doprowadziłaby do szczęśliwego współżycia całego ogółu na ziemi, do czego Wszechpotężny Boże dopomóż! Największe zło na ziemi tkwi we wyzysku lichwiarsko-procentowym, tak Mojżesz, jak też i Chrystus rozpoznali tę bolączkę społeczną i zalecali usunąć ten kupiecki tryk o złodziejsko-rabunkowym wyzysku biednych przez klasę zamożną, który też tworzy zasadniczą podstawę do zadłużenia wszystkich państw i narodów i stwarza zasadniczą przyczynę niezgody i zatargów.
W tymto celu powinny zarządy wszystkich do rzetelności dążących państw uchwalić jednomyślnie, ażeby:
1) Wszystkie dochody jakie wynikają z oprocentowania kapitałów, wpływały do kas państwowych poniekąd zamiast podatków, a państwo miałoby też ten światy obowiązek wspierać pieniężnie wszystkich pożytecznie czynnych rzemieślników, przedsiębiorców, kupców, wynalazców i odkrywców, ażeby tacy nie byli skazani na haniebny wyzysk oprawców kapitalistycznych.
2) Pozbyć się stanowczo nic tylko konwencjonalnych złodzieji i rozbójników lecz też i wszelkiego rodzaju wyzyskiwaczy, szkodników i obżeraczy społecznych, skonfiskować na rzecz państwa wszystkie martwo leżące kapitalje, a ukarać konfiskatą majątkową każdą prywatną osobę, pobierającą procenta od pożyczek, bowiem pobieranie procentów od pożyczek, powinno przysługiwać prawnie jedynie samemu zarządowi państwowemu, jeżeli takowy rzeczywiście ma dominować finansowo w swoim państwie.
3) Wszystkie spadki pośmiertne powinny przypaść na rzecz państwa z pewnemi ustępstwami lub też względami dla wydziedziczonych spadkobierców.
4) Nie przyznawać żadnych wyjątkowych uprawnień dla osób posiadających, lecz przyznać wszystkim jednakowe uprawnienie na jakie sobie zasłużyli swoją bezpożytecznością społeczną.
Przy dobrej, rzetelnej chęci i woli, przy poczuciu sprawiedliwości ogółu, zawitać może spokój i szczęśliwy stan na ziemi, a wówczas nie byłoby też więcej ani biednych ani bogatych, tylko wszyscy byliby szczęśliwi i zadowoleni z tego, co posiadają.

Blue - Nie Wrz 10, 2006 20:56

I wklejam już ostatni fragment tekstu z książki:

ZAKOŃCZENIE.

Na zakończenie oświadczam, że treść tego pisma nie jest przeznaczoną dla tych hypermędrców, którzy słyszą jak trawa rośnie, lecz nie wiedza dlaczego, wiedzą że ziemia się obraca, okrąża słońce, przyciąga ku sobie bez wyjątku wszystkie oporne i bezwładne masy materjalne, lecz nie znają przyczyny tych zjawisk fizycznych, wiedzą że siła i materja są zasadniczemi potęgami tego zmysłowo ujawniającego się świata, lecz niestety dotąd nie określili wiarygodnie istoty tych dwóch najważniejszych czynników, posiadają jaźń i rozwój duchowy, a zaprzeczają istnieniu nieśmiertelnej duszy, znają nieomylność praw przyrody, a odmawiają istnienie wyższej inteligencji, czy to Bożej lub też jakiejkolwiek innej przyrodniczej, — żyją a zaprzeczają istocie siły życiowej, wiedzą że rodzą się z komórki organicznej i wiedzą tylko że jest to komórka, zaprzeczają istnieniu zjawisk sprawdzonych przez znaczną liczbę wiarygodnych, poczuciem prawdy kierujących się osób odkrywających objawy sięgające poza normę konwencjonalnych zjawisk fizykalnych i nie raczą szczerze przyczynić się do wyświetlenia rzeczywistej prawdy, bowiem nie zgadza się to z ich godnością i naruszyłoby wysokość ich autorytetu nieomylnego.
Dla takowych to reprezentantów ziemskiej mądrości, nie godzi się tracić słów. bowiem ci po swojemu już wiedzą wszystko, a czego nie wiedzą, .temu zasadniczo zaprzeczają, pomimo rzeczywistego istnienia.
Na podstawie czterdziestokilkoletnieh żmudnych, pilnych i kosztownych doświadczeń wykonywanych nie tylko całemi dniami, lecz też poniekąd i nocami, staram się szczerze pouczyć wyłącznie osoby dobrej woli o zdrowych, przemądrzałemi hipotezami nie zamąconych zmysłach, nie skamieniałem sercu i z duszą nie ulepioną wyłącznie z materjalistycznej gliny ziemskiej.
Nie chcę mieć też nic wspólnego z takowymi korfeuszami nauki, którzy swoją mądrość naukową odsprzedają niesumiennym wyzyskiwaczom społecznym, brodzącymi w pocie pracujących i w krwi wojujących dla osiągnięcia swoich niby rzetelnych zysków procentowych, dających im możność do uprawiania hulatyk i degeneracji ich marnego jestectwa na Bożej ziemi i błogiego zapomnienia o nieskończoności wszechświatowej.

We Lwowie dnia 4. października 1920.
IKS WON CHYR.

Blue - Sob Wrz 16, 2006 16:56
Temat postu: WYNALAZKI KTORE MOGA ZMIENIC śWIAT
W pilnie strzeżonych sejfach spoczywają plany urządzeń,
które mogą zmienić świat

ENERGIA ZA DARMO
Wyobraźmy sobie taką sytuację: ziemskie zasoby węgla, gazu i ropy wyczerpują się. Pozbawione benzyny samochody stają w miejscu, fabryki przestają produkować, elektrownie nie dostarczają energii. Cywilizacja cofa się do poziomu człowieka pierwotnego. To nie fikcja, tylko bardzo prawdopodobny scenariusz wydarzeń w ciągu najbliższych stu lat.

Są jednak tacy, którzy uważają, że można temu zapobiec. Mówią wręcz, że nie musimy wcale korzystać z węgla i ropy czy też siły atomu. Otaczający nas Wszechświat dostarcza milionów kilowatów darmowej energii! Trzeba ją tylko ujarzmić - a wtedy życie stanie się łatwiejsze (o wiele tańsze!), powietrze czystsze, a możliwości człowieka nieograniczone.

http://www.gwiazdy.com.pl/13_01/24.html
Cudowna maszyna Tesli

Prorokiem nowej ery energetycznej był niewątpliwie Nicola Tesla. Ten słynny chorwacki uczony, mieszkający wiele lat w USA, zajął się problemem wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. Na bazie wykrytego przez siebie wirującego pola magnetycznego skonstruował w 1887 roku silnik prądu zmiennego, a rok potem generator mocy.
Wiele mówi się też o jego nieznanym wynalazku - technice bezprzewodowego przesyłu prądu. Proste urządzenie miałoby obywać się bez setek kilometrów kabli i stacji transformatorowych. Energię czerpałoby wprost z otoczenia. Można byłoby montować je w samochodach, w domach, samolotach, fabrykach.
Niestety, mimo że Tesla dużo mówił o swym wynalazku, nie znaleziono nigdy ani samej maszyny, ani jej planów. Dlaczego? Być może uczonemu nie udało się jej skonstruować. Podejrzliwi jednak wskazują inną przyczynę: darmowa energia oznaczałaby koniec wielkich kopalń i elektrowni. Po co kupować coś, co można mieć niemal za darmo? Mówi się, że kiedyś Tesla wybrał się z planami urządzenia do prezesa jednej z wielkich firm naftowych, sądząc, że byłby on zainteresowany sprawą. Prezes wziął plany, bardzo podziękował i... na tym się skończyło. Być może plany cudownej maszyny Tesli spoczywają gdzieś w pilnie strzeżonym sejfie...

Perpetuum mobile istnieje!

Ta spiskowa teoria może zdawać się fantazją, jednak rządy i wielkie korporacje nigdy nie były przychylne rewolucyjnym wynalazkom. Przekonał się o tym na własnej skórze Anglik John Searl. Już w wieku 14 lat skonstruował prototyp urządzenia zwanego GES (Generator Efektu Searla). Maszyna składała się z układu trzech pierścieni i poruszających się między nimi rolek. Po dostarczeniu wstępnego impulsu z silnika dieslowskiego, pierścienie zaczynają wirować, wytwarzając energię elektryczną. Jak twierdzi sam wynalazca, jest to perpetuum mobile. GES nie potrzebuje zasilania żadnym paliwem. Prototyp skonstruowany przez Searla został z powodzeniem użyty do zaopatrzenia w energię jego domu.
Dociekliwość wynalazcy doprowadziła do kolejnego przełomowego odkrycia. Zwiększył on obciążenie maszyny, chcąc sprawdzić, jaką maksymalną moc można uzyskać. Wtedy stało się coś dziwnego. GES zwiększył obroty, jego otoczenie ochłodziło się do 4 stopni Kelvina, wytworzyło się pole grawitacyjne. Potem maszyna oderwała się od ziemi i poszybowała w górę!
Searl twierdzi, że jego generator będzie przełomem nie tylko w energetyce, ale i w transporcie. Co więcej, napęd Searla powoduje jonizację powietrza, działając korzystnie na środowisko i wszystkie żywe istoty. Lata eksperymentów udowodniły, że wykorzystując siłę grawitacji, można z ogromną szybkością przemieszczać się w maszynach przypominających latające talerze - podróże w daleki kosmos staną się faktem. Telewizja BBC na początku lat 70. co miesiąc przyjeżdżała do domu Searla i filmowała eksperymenty z bezzałogowymi pojazdami latającymi o napędzie grawitacyjnym. W tym czasie w prasie omawiano modele pojazdów, które Searl budował i wysyłał w przestrzeń (podobno na orbicie Ziemi nadal krąży kilka z nich).
Kiedy badania wkraczały w przełomową fazę - zaczęto budować kosmiczny pojazd załogowy - Searl... został aresztowany.
Angielska firma dostarczająca energię oskarżyła badacza o stosowanie urządzeń energetycznych bez atestu. Osadzony w areszcie Searl dowiedział się, że cały dorobek jego życia uległ zniszczeniu. Wstrząśnięci przyjaciele pisali, że wszystkie notatki zostały spalone, prototypy zniszczone lub sprzedane na części. Nie wiadomo, kto tego dokonał. On sam jest przekonany, że to rząd chciał uniemożliwić mu dalsze badania. Darmowa energia zrujnowałaby potężne koncerny i agencje rządowe.
Mimo zniszczenia całej dokumentacji Searl kontynuuje badania. W swoim nowym domu korzysta z energii wytwarzanej przez generator GES. Daje wykłady na uniwersytetach, publikuje prace w specjalistycznych pismach.

Geniusz wyklęty przez naukę

O tanią energię walczy także Giennadij Iwanowicz Szipow, były wykładowca fizyki Uniwersytetu Moskiewskiego. Z pracy zwolniono go, ponieważ wykładał studentom swoją Teorię Próżni*. Teraz jeździ z wykładami po Europie, a sale uniwersytetów pękają w szwach - tylu przychodzi studentów i utytułowanych naukowców.
Szipow wprowadził pojęcie próżni fizycznej. Jest to taka przestrzeń, w której nie tylko nie ma jakichkolwiek cząsteczek, ale także znanych nauce pól. Mimo to próżnia zawiera ogromne ilości energii, czekającej na wykorzystanie.
Naukowiec znalazł praktyczne zastosowanie swojej teorii. Zbudował urządzenia, których wydajność wynosi 300 - 500%. Konwencjonalna fizyka nie dopuszcza w ogóle takiej możliwości. A jednak grzejnik domowy Szipowa pobiera 1 kilowat energii elektrycznej i przetwarza ją na 4 kilowaty energii cieplnej! Szipow skonstruował nadajnik radiowy umożliwiający natychmiastowe przesyłanie informacji na dowolne odległości (jeden egzemplarz umieszczono w 1998 roku na pokładzie rosyjskiej sondy lecącej na Marsa). I, tak jak Searl, zbudował antygrawitacyjne pojazdy latające - przelot takiego pojazdu sfilmowano i kilka lat temu pokazano w programie stacji telewizyjnej "Discovery".
Wyklęty przez oficjalną naukę badacz założył Ośrodek Ryzykownych i Nietradycyjnych Technologii "Went". Wielkie zainteresowanie nowymi technologiami wykazuje rosyjski przemysł oraz armia. Szipow jednak obawia się, czy jego wynalazki nie zostaną wykorzystane do złych celów.

RZĄDY WALCZĄ Z WYNALAZCAMI W DOBREJ WIERZE

Powszechnie znaną praktyką jest zatajanie wynalazków lub odmowa ich opatentowania. W 1991 roku amerykańska armia nadała klauzulę tajności aż 774 wnioskom patentowym. Większość z nich dotyczy urządzeń, które mogą być wykorzystywane przez wojsko. Jednak kłopoty napotykają także nowe, ekonomiczne rozwiązania starych problemów. Praw patentowych odmówiono Amerykaninowi Rory'emu Johnsonowi, wynalazcy silnika napędzanego izotopem wodoru, deuterem. Maszyna mogła dostarczać napędu autobusowi przez 170 tys. kilometrów, zużywając tylko kilogram paliwa.
Podobny los spotkał generator tachionów, opracowany przez innego obywatela USA. Urządzenie wytwarzało ogromną ilość energii, a na dodatek mogło zakrzywiać czas. Nie wzbudził także zainteresowania samochód napędzany gazem, zbudowany rzekomo na podstawie nieznanych notatek Leonarda da Vinci.
Czy jednak światowym rządom zależy na energetycznej rewolucji? Chyba nie. Nowe technologie pozbawiłyby pracy tysięcy ludzi, zniszczyłyby całe gałęzie przemysłu i zachwiały światową ekonomią. Takie zmiany muszą być wprowadzane stopniowo.
http://www.gwiazdy.com.pl/13_01/24.html

Jak mógłby wygląda świat, gdyby została udostępniona darmowa energia?
Czy rzeczywiście jest tak, że to, iż jakiejś babci za darmo będzie ciepło w zimie , grozi katastrofą naszej cywilizacji?

Nicknil - Nie Wrz 17, 2006 13:34

Ja już od dawna zastanawiałem sie dlaczego nikt jeszce nie wynalazł 'oklepanego' silnika na wode. Po poznaniu sie na światowej ignorancji (może spisku lobbystów energetycznych) co do wielkich odkryć musze stwierdzić ze pewnie taka rzecz została wynaleziona i to pewnie pare razy tylko silnik nie ujrzał śwuiatła dziennego dlatego że autor prawdopodobnie uległ 'przypadkowemu' wypadkowi śmiertelnemu albo plany zostały skonfiskowane a on aresztowany za podejzenie o terroryzm ;)

Taka jest smutna prawda o niewygodnych wynalazkach i tak zostanie dopóki ktos z wielkich nie złamie zmowy milczenia i wybierze dobro ludzkości ponad interes i pieniadze.

Blue - Nie Wrz 17, 2006 14:08

Darmowa energia, jak sama nazwa mówi, jest darmowa. Nie generuje pieniędzy, uwalnia od płacenia za nią.
Jak to się ma do cywilizacji? kurczę, nie mogę tego napisac, bo teorie jakie przychodzą mi do głowy są dośc karkołomne i kontrowersyjne, za mocno mnie to wciągnie.
W skrócie rzecz ujmujac, tok mojego myślenia zaczyna się od założenia, że katastrofalne przekudnienie jest sztucznie napędzane przez system ekonomiczny ludzkiej cywilizacji.
Ten system zużywa moc ludzkiego ducha na utrzymanie ciała przy życiu.
Ten system wymusza jedynie podtrzymanie gatunku ludzkiego, przy ciągłym zubażaniu potencjału duchowego. System ten ma także mechanizmy doskonale ograniczające i "odpowiednio" kierujące aktywnośc umysłową masy ludzkiej.
Swego rodzaju niewolnictwo. Koncentracja pieniędzy w jakichś rękach to koncentracja władzy.

Jakub - Czw Wrz 21, 2006 01:07

Co do darmowej energii to jest ona juz produkowana i wykorzystywana przez grupę Maternicha w Szwajcarii. Do niedawna można było odwiedzać ich i naocznie przekonac się jak pracuja ich generatory prądu. Wizyty składały im koronowane głowy Europy i wysłannicy rządów na wysokim szczeblu. Dzisiaj jest to niemożliwe, jedyna mozliwościa jest otrzymanie od nich filmu wideo prezentujacego ich wynalazek zwany: Testaditaką. Rzecz polega na tym, że niewielki generator elektryczny podobny do naszych szkolnych maszyn elektrostatycznych, po rozkręceniu do pewnej szybkości, dalej podejmuje pracę sam , a jednoczesnie wytwarza energie elektryczną na poziomie około 900 do 1,5 kW. Ta grupa używa tych generatorów do zaspokojenia swojego zapotrzebowania na energie elektryczną.

Natomiast działajacy silnik wodny opracował juz przed wojna austriak Schauberger. Jego silnik działał w oparciu o wiry wodne i napedzał pierwotnie prądnicę elektryczną, ale co najciekawsze woda w owym silniku płynela w układzie zamknietym. To znaczy po podaniu wody do rozruchu, silnik dalej podejmował pracę samoczynnie, i pracował bez konieczności dostarczania mu nowych ilości wody. Później silnik ten znalazł zastosowanie w jednej z konstrukcji próbnych, latajacych spodków, których prototypy konstruowane były przez Rzeszę Niemiecką. Po wojnie Shauberger dostał sie do niewoli amerykańskiej i powrócił do Austri bodajże w 1956r na krótko przed swoją śmiercią . Pałeczke po ojcu przejął jego syn, mieszkajacy obecnie również w Austrii.

Jakub - Wto Wrz 26, 2006 09:49

Irlandzka firma Steorn twierdzi, że stworzyła rewolucyjną technologię pozyskiwania energii z ziemskiego pola magnetycznego. Jeśli prezentowane przez firmę informacje sprawdzą się w badaniach naukowych, rozpoczniemy nową erę rozwoju technologicznego.

Firma Steorn umieściła w tym tygodniu ogłoszenie w The Economist zapraszające światowej klasy naukowców do pomocy.

Spośród naukowców, którzy zgodzą się na badanie projektu Steorn, najlepszych dwunastu zajmie się udowodnieniem bądź zaprzeczenie faktowi, iż firma faktycznie dokonała przełomu w pozyskiwaniu czystej energii.

Sean McCarthy z firmy Steorn:
"Przez lata nasza technologia była badana przez wielu niezależnych naukowców i inżynierów. Teraz szukamy dwunastu najlepszych i najbardziej sceptycznych do niezależnego jury, którego celem będzie przetestowanie technologii w niezależnych labolatoriach wraz z publikacją".

The Energy Project

In 2003 Steorn undertook a project to develop more efficient micro generators. Early into this project the company developed certain generator configurations that appeared to be over 100% efficient. Further investigation and development has led to the company’s current technology, a technology that produces free energy. The technology is patent pending.

Our Technology and the Laws of Physics

Steorn’s technology produces free, clean and constant energy. This provides a significant range of benefits, from the convenience of never having to refuel your car or recharge your mobile phone, to a genuine solution to the need for zero emission energy production. It also provides a secure supply of energy, since the components of the technology are readily available.
The technology is in a constant state of development. The company has focused for the past three years on increasing power output and the development of test systems that allow detailed analysis to be performed.
Steorn’s technology appears to violate the ‘Principle of the Conservation of Energy’, considered by many to be the most fundamental principle in our current understanding of the universe. This principle is stated simply as ‘energy can neither be created nor destroyed, it can only change form’.
Steorn is making three claims for its technology:
1. The technology has a coefficient of performance greater than 100%.
2. The operation of the technology (i.e. the creation of energy) is not derived from the degradation of its component parts.
3. There is no identifiable environmental source of the energy (as might be witnessed by a cooling of ambient air temperature).
The sum of these claims is that our technology creates free energy.
This represents a significant challenge to our current understanding of the universe and clearly such claims require independent validation from credible third parties. During 2005 Steorn embarked on a process of independent validation and approached a wide selection of academic institutions. The vast majority of these institutions refused to even look at the technology, however several did. Those who were prepared to complete testing have all confirmed our claims; however none will publicly go on record.
In early 2006 Steorn decided to seek validation from the scientific community in a more public forum, and as a result have published the challenge in The Economist. The company is seeking a jury of twelve qualified experimental physicists to define the tests required, the test centres to be used, monitor the analysis and then publish the results.
Steorn has decided to publish its challenge in The Economist because of the breadth of its readership. "We chose it over a purely scientific magazine simply because we want to make the general public aware that this process is about to commence and to generate public support, awareness, interest etc for what we are doing."

Link: http://hotnews.pl/arttechnika-312.html

Wyglada na to, ze pada kolejny bastion sceptyków stojących twardo na gruncie klasycznej fizyki Newtonowskiej.

stefan - Sob Wrz 30, 2006 21:49

Zobaczcie inne informacje na temat pozyskiwania energii.
Na prztkład: http://www.sm.fki.pl/Anty...nik_elektrownie
Co o tym sadzicie?

pozdrawiam
Stefan

Jakub - Nie Paź 01, 2006 06:52

Bardzo ciekawe rzeczy, kiedys opisałem dokładnie budowę silnika Schaubergera, w zasadzie ta konstrukcja jest tak prosta, że aż dziw bierze, że nie jest to robione i nie znajduje zastosowania w gospodarstwach domowych do produkcji energii, a także do napedu pomp kawitacyjnych celem uzyskania gorącej wody. Czas pracy tego urządzenia jest ograniczony tylko wytrzymałościa łożysk tocznych w nim zastosowanych. Cała tajemnica kryje sie w wirniku, który składa się ze stożka na którym znajduja sie nawinięte równiez o stozkowym przekroju dwie rury, nad tym zespolony z wirnikiem hermetyczny zbiornik na wodę, a wloty rur podpiete do tego zbiornika.
Siłe napedowa daje ruch wirowy wody w owych rurach, a woda potrzebna do zasilania wirnika pracuje w obiegu zamknietym, to znaczy jest pobierana samoczynnie z dna obudowy silnika. Nie bez powodu ten silnik znalazł zastosowanie równiez w próbach latających dysków III Rzeszy. Po wstepnym podaniu wody z zewnatrz do rozruchu i osiagnięciu przez wirnik odpowiedniego poziomu obrotów, siły powstające w wirach wodnych powoduja dalsze samoczynne podjęcie pracy przez ten wirnik. Od tego momentu silnik bedzie pracował nieprzerwanie i bedzie samoczynnie przyspieszał ,aż do momentu odcięcia obiegu wody wewnątrz silnika , lub uszkodzenia łożysk. Regulacja przyspieszania samoczynnego jest ograniczenie przepływu wody za pomoca zaworu na rurze łączącej spód obudowy z wirnikiem. Schauberger wykorzystywał cisnienie wody wypływajacej z wąskich końców rur stozkowych do napedu turbiny wodnej, skąd czerpał naped dla pradnicy. Pomysł zastosowania tego silnika do latających dysków powstał całkiem przypadkowo, po tym jak pierwszy egzemplarz nie będąc przymocowany do podłoża, a po uzyskaniu pełnego przepływu wody w rurze łączącej spód obudowy z naczyniem hermetycznym na wirniku zaczął sie niespodziewanie jarzyć białym swiatłem, a następnie uniósł sie samoczynnie w powietrze i roztrzaskał o strop sufitu.
Trudno to zjawisko wyjasnic na gruncie obowiązującej fizyki. Niemieccy naukowcy tamtego okresu nazywali je fluktuacja prózni i twierdzili, że w prózni zawarta jest energia .

stefan - Nie Paź 01, 2006 14:34

to zgadza się z tym co obecnie głosi Szypow
http://rozne.servis.pl/teoria.php
Mam wrazenie coraz wiekszego rozdźwieku (kiedyś tłumaczonego zimną wojną) pomiędzy oficjalnie głoszonym postepem nauki i techniki a gdzieniegdzie dostępnymi lecz niestety nie potwierdzonymi informacjami. W dodatku, że te naprawdę rewelacyjne konstrukcje wygladają bardzo prosto.
Czy nie jest to zbieżne z tym co piszecie ostatnio o obserwacjach SOHO.
Wygąda na to że wyjaśnia zblizaja sie bardzo szybko.

pozdrawiam
Stefan

Blue - Nie Paź 01, 2006 21:34

Stefan, wrzuc ten artykuł o Szypowie na forum, jak znajdziesz chwilę czasu, bo z neta często rzeczy lubią znkac.
A ten pierwszy link który podałeś, jakoś mi nie działa :(

stefan - Nie Paź 01, 2006 22:07

tak mnie tez nie działa może przebudowują stronę. Więcej informacji z niej jest dzisiaj nie widoczna.
Wcześniej publikowane informacje na ten temat znalazłem na stronie http://www.ekologika.pl/m...rticle&sid=1220

Wklejam artykuł o Szypowie (czy tak mozna?)
Stefan


Teoria próżni - ART. KONTROWERSYJNY

Albert Einstein przez całe swoje życie pracował nad jednolitą teorią pola, która miałaby w prosty sposób wyjaśnić budowę i działanie wszechświata. W Rosji żyje człowiek, który twierdzi, że udało mu się to, co nie udało się genialnemu uczonemu i jego następcom.

Gennadij Iwanowicz Szypow był wykładowcą fizyki na Uniwersytecie Moskiewskim. Został stamtąd usunięty, gdyż uczył studentów elementów wymyślonej przez siebie teorii próżni, wyklętej przez oficjalną naukę. Oficjalnie mówi się, że teoria Szypowa to bzdura, ale ponieważ sprawdza się w praktyce, wykorzystuje się ją do budowy niezwykłych urządzeń, których działanie zaprzecza znanym prawom fizyki.
Podobno zbudowano kilka urządzeń, których współczynnik sprawności wynosi od 300 do 500%, chociaż według znanych praw fizyki taki współczynnik nie może przekraczać 100%. Inaczej mówiąc, stworzono perpetuum mobile. Takimi urządzeniami są np. grzejniki domowe, które, pobierając 1 kilowat energii elektrycznej, produkują 4 kilowaty energii cieplnej.

Brzmi to jak bajka o żelaznym wilku, ale te urządzenia istnieją i zostały skonstruowane na rządowe zamówienie, tak jak i latający pojazd, który sam Szypow nazywa "ziemskim UFO". Urządzenie nie wykorzystuje sił odrzutowych, a z wyglądu przypomina latający spodek. Został zaprezentowany publicznie dwa lata temu. Pokaz sfilmowano i pokazano w moskiewskiej telewizji.

Więc jak to jest: zwariowana, bezsensowna teoria, która sprawdza się w praktyce? Z jednej strony oficjalna nauka odwraca się od teorii próżni, z drugiej państwo od 1987 roku współfinansuje pewne projekty Szypowa, a przemysł (w tym wojskowy) stoi w kolejce do założonego przez Szypowa i jego najbliższego współpracownika Akimowa moskiewskiego Ośrodka Ryzykownych i Nietradycyjnych Technologii "Went", prosząc o nowe rewelacyjne urządzenia. W żadnym podręczniku fizyki nikt nawet się nie zająknął o tej rewolucyjnej teorii, ale podczas wykładów, które Szypow daje na wydziałach fizyki europejskich uniwersytetów, sale pękają w szwach, a wśród słuchaczy nie brakuje utytułowanych uczonych...

Dlaczego oficjalna nauka nie chce uznać teorii próżni? Być może dlatego, że jeśli jest prawdziwa, to jej powszechne zastosowanie może przynieść światu rewolucję technologiczną albo... zagładę.

Siedem poziomów rzeczywistości

Teoria próżni fizycznej Gennadija Szypowa dowodzi istnienia dotychczas nieznanych, niewidzialnych rodzajów materii i energii. Wynika z niej też, że pewnego rodzaju promieniowanie pędzi z szybkością miliardy razy większą od prędkości światła (a może po prostu rozchodzi się natychmiastowo - Einstein podejrzewał, że coś takiego może istnieć, ale buntował się przeciwko temu pomysłowi).

Poniższy diagram przedstawiający budowę wszechświata jest kolejnym elementem teorii, który sprawia, że oficjalna nauka patrzy podejrzliwie na idee Szypowa.
Rosyjski uczony odkrył najpierw w teorii, a potem potwierdził za pomocą eksperymentów istnienie niewidzialnych planów materii. I chociaż są one niewidzialne, istnieją obiektywnie, a nawet współdziałają z widzialnymi - czyli z naszą rzeczywistością.
Teoria próżni zakłada, że istnieje 7 poziomów (planów) rzeczywistości:
Absolutne "nic"
Pierwotne pole wirowania (świadomości)
Próżnia
Plazma (cząstki elementarne)
Gaz
Ciecz
Ciało stałe
(patrz diagram)O poziomach od 7. do 4. nie będziemy tu pisać - można o nich przeczytać w każdym podręczniku do fizyki. Niezwykły świat zaczyna się od planu 3., który Szypow nazwał próżnią fizyczną.
Jest to podobno przestrzeń, z której zostały wypompowane nie tylko cząstki materii, ale również wszystkie znane dzisiejszej nauce pola. A mimo to owa próżnia jest źródłem ogromnej ilości energii (patrz ramka pt. "Stała kosmologiczna"). Według teorii Szypowa, 1 cm3 zawiera energię wystarczającą do zaspokojenia dziesięcioletnich potrzeb energetycznych całej ludzkości. Współpracujący z Szypowem rosyjscy naukowcy pracują nad urządzeniem, dzięki któremu będzie można pobierać niemal nieograniczone ilości czystej energii z dowolnego miejsca na planecie czy w kosmosie. Podobno takie urządzenie będzie gotowe za kilka lat.

Tam, gdzie myśl staje się rzeczywistością

Drugi poziom jest jeszcze dziwniejszy - to pierwotne pole wirowania lub inaczej: pole świadomości. Jak napisał Gennadij Szypow w swojej książce pt. "Teoria próżni fizycznej", pole to składa się z "elementarnych wirów czasoprzestrzennych przenoszących informacje."

To właśnie ten poziom umożliwia zachodzenie zjawisk określanych mianem magii, parapsychologii czy psychotroniki. Dzieje się tak dlatego, że owe przenoszące informację pierwotne wiry tworzą coś w rodzaju materii będącej powłoką myśli. Na tym poziomie myśl jest materialna, może istnieć samodzielnie przez jakiś czas i oddziaływać na inne obiekty materialne. Co więcej, odpowiednio ukształtowana i wzmocniona może się w tych wirach "zagnieździć", stać się niezniszczalna, powodując zachodzenie w naszym świecie zjawisk parapsychicznych traktowanych przez oficjalną naukę z wielką podejrzliwością.

Z teorii próżni wynika, że wszystko we wszechświecie jest w mniejszym lub większym stopniu obdarzone świadomością. Oznacza to, że nie jest ona wynikiem istnienia materii ożywionej (np. człowieka), ale podstawą istnienia wszelkiej materii. Myślę, że zwolennicy Gai - żyjącej planety - znajdą w teorii Szypowa naukowe potwierdzenie swoich hipotez.

Tak szybko jak myśl

Pole świadomości ma też inną nazwę - pole torsyjne (ang. torsion - wirowanie), jako że związane jest z ruchem wirującym. Najważniejszym wynalazkiem opartym na teorii próżni jest generator torsyjny, którego twórcą jest Anatolij Akimow. Dzięki temu urządzeniu wielkości czterech paczek papierosów dowiedziano się, że pole torsyjne rozprzestrzenia się miliardy razy szybciej niż światło i przenika każdą materię, nie tracąc przy tym na intensywności. Nie wiadomo dokładnie, jak szybko się porusza, gdyż nie udało się tego zmierzyć.
Wykorzystując własności tego pola, stworzono nowy, rewolucyjny system łączności. Z najodleglejszymi miejscami w kosmosie można połączyć się natychmiast, bez zakłóceń, a nadajnik wymaga minimalnej ilości energii. Nadajnik torsyjny znajduje się ponoć na pokładzie rosyjskiego pojazdu, który w 1998 roku poleciał na Marsa. Jeśli wszystko będzie działać prawidłowo, torsyjny nadajnik i odbiornik będą się łączyć w jednej chwili, podczas gdy sygnał konwencjonalnego nadajnika biegnie z Marsa na Ziemię około 7 - 13 minut.

Drzewa promieniują naukowo

Również bioterapia i radiestezja są możliwe dzięki polu świadomości. Z teorii Szypowa wynika, że pole torsyjne może wirować w prawo lub w lewo. Za pomocą generatora Akimowa wykazano, że pole prawoskrętne jest korzystne dla żywych organizmów, a lewoskrętne niekorzystne, gdyż działa nań osłabiająco. Okazało się również, że każde ciało fizyczne wytwarza pole torsyjne o charakterystycznych dla siebie właściwościach. Na tym właśnie opiera się działanie bioenergoterapii czy radiestezji.
Szypow i jego ekipa przeprowadzili w swoim laboratorium symulacyjne badania piramid egipskich. Okazało się, że są one generatorami pola świadomości. Wewnątrz piramidy, na jednej trzeciej wysokości osi, znajduje się punkt z maksymalną koncentracją lewoskrętnego pola. W prawdziwych piramidach w tym właśnie miejscu znajdował się zazwyczaj sarkofag faraona. Wpływ lewoskrętnego pola hamuje rozkład organizmów żywych.

Dobroczynny wpływ natury na człowieka związany jest z prawoskrętnym polem. Największymi naturalnymi jego generatorami są drzewa iglaste, zwłaszcza cedr. Bioterapeuci często twierdzą, że przytulenie się do określonego drzewa pomaga na określone dolegliwości. Jak widać, nie jest to wymysł, teoria Szypowa udowadnia to niezbicie. Moskiewscy uczeni sporządzili charakterystykę pól torsyjnych niektórych gatunków drzew, a potem nauczyli się je odtwarzać za pomocą generatora Akimowa. Uzdrawiające pole kierowano potem na dany przedmiot. Po pewnym czasie mierzono pole torsyjne tego przedmiotu i zazwyczaj okazywało się, że zostało ono zmienione i że zaczęło promieniować tak samo, jak sosnowy las.
Współpracownicy Szypowa i Akimowa opracowują właśnie projekty domów ekologicznych, które będą wytwarzać uzdrawiające pole torsyjne. Wiemy już też, że najlepszym kształtem dla budynków jest kształt jaja, generujący prawoskrętne pole, a najgorszym - prostopadłościan, a w takich przecież mieszkamy. (Ciekawe, że nasi przodkowie przykrywali swoje świątynie kopułami, które emitują pole niezwykle korzystne dla żywych organizmów.)

Jednym z najciekawszych wniosków wynikających z teorii pola świadomości jest istnienie życia po śmierci. Dusze ludzkie po uwolnieniu się z materii przenoszą się (a być może przez cały czas w pewien sposób tam są) do materialnego pola myśli - tam, gdzie myśl staje się rzeczywistością.

Zza równań wyłania się twarz Boga

Ostatnim, najwyższym planem jest Absolutne Nic, czyli, jak twierdzi Szypow, źródło pochodzenia całego wszechświata. Jest to plan materii, który rodzi z siebie pozostałe rodzaje materii. Nie jesteśmy w stanie - i pewnie nigdy nie będziemy - zrozumieć tego planu czy wyobrazić go sobie, choć równania Szypowa Absolutne Nic opisują.

Z tych równań wyłania się spójny i całościowy opis wszechświata, z którego wynika, że istnienie Absolutu jest konieczne do powstania tego wszechświata. Szypow w swojej książce napisał: "Tego rodzaju przestrzeń zakłada istnienie "pierwotnej świadomości", zdolnej do ogarnięcia Absolutnego "nic" i uporządkowania go. Na tym planie decydującą rolę odgrywa "superświadomość""."
Inaczej mówiąc, aby wszechświat mógł zaistnieć, trwać i rozwijać się, konieczne było świadome działanie Superistoty, którą wielu nazywa Bogiem.

Jeśli teoria próżni jest prawdziwa, kiedyś zostanie uznana przez akademicką naukę. Już teraz pracują nad nią badacze w USA, Niemczech, Kanadzie. Podobno są opóźnieni w stosunku do Rosjan o 15 lat.
Lecz nie to opóźnienie jest groźne. Oto ludzkość może dostać nową, rewolucyjną technologię, która, jak wszystkie naukowe odkrycia i wynalazki, może zostać użyta zarówno w dobrym, jak i złym celu. Problem w tym, że poziom świadomości ludzi już teraz nie dorównuje poziomowi techniki. Dziecko ma w rękach karabin maszynowy. Jeśli teoria próżni zostanie powszechnie udostępniona, dziecko dostanie laser. Może dlatego Gennadij Szypow nie współpracuje z instytucjami militarnymi, które chcą, by przy wykorzystaniu pola świadomości stworzył nowe bronie psychotroniczne.

Ale złe wykorzystanie cudownych możliwości, jakie daje teoria próżni, jest całkiem realne. Tylko że to grozi katastrofą nie tylko na skalę globu, ale wręcz kosmosu. Może więc to dobrze, że o odkryciach Szypowa nauka milczy?

Stała kosmologiczna - ukryta energia próżni

W swoim czasie Albert Einstein próbował odpowiedzieć na pytanie, czy wszechświat jest statyczny (tzn. ani się nie rozszerza, ani nie zbiega, tylko trwa w niezmienionym stanie). Po obliczeniu ilości istniejącej energii doszedł do wniosku, że aby wszechświat był statyczny - a wierzył, że tak jest - musi istnieć niewiarygodnie dużo niewidzialnej i niewykrywalnej, jak do tej pory, energii pustej przestrzeni. Nazwał ją stałą kosmologiczną. Potem udowodniono, że wszechświat rozpoczął się od wybuchu i nadal się rozszerza. Einstein, choć niechętnie, uznał racje kolegów po fachu i zrezygnował z idei wszechświata statycznego. Przyznał też, że jego wspaniały twór - stała kosmologiczna - jest jego największą pomyłką.

Jednak ostatnio naukowcy dochodzą do wniosku, że aby wszechświat w ogóle istniał, musi gdzieś być ukryta kolosalna ilość energii. Stała kosmologiczna, czyli ujemna energia pustej przestrzeni, wróciła do łask. Oznacza to, że w każdym centymetrze sześciennym przestrzeni wiruje ogromna ilość dziwnej energii - niewidzialnej, nie dającej się zbadać przyrządami naukowymi, ale jednak realnej, gdyż bez niej nic by nie istniało...
Czyż nie to samo twierdzi Szypow?

Blue - Nie Paź 01, 2006 22:17

Jasne, że można. Jak znajdziemy coś ciekawego, to wrzucamy na forum, bo strony internetowe często znikają. Trzeba podac tylko kto ten art. napisał i ew stronę z której pochodzi.
stefan - Nie Paź 01, 2006 22:21

tak mnie tez nie działa może przebudowują stronę. Więcej informacji z niej jest dzisiaj nie widoczna.
Wcześniej publikowane informacje na ten temat znalazłem na stronie http://www.ekologika.pl/m...rticle&sid=1220

Wklejam artykuł o Szypowie (czy tak mozna?)
Stefan


Teoria próżni - ART. KONTROWERSYJNY

Albert Einstein przez całe swoje życie pracował nad jednolitą teorią pola, która miałaby w prosty sposób wyjaśnić budowę i działanie wszechświata. W Rosji żyje człowiek, który twierdzi, że udało mu się to, co nie udało się genialnemu uczonemu i jego następcom.

Gennadij Iwanowicz Szypow był wykładowcą fizyki na Uniwersytecie Moskiewskim. Został stamtąd usunięty, gdyż uczył studentów elementów wymyślonej przez siebie teorii próżni, wyklętej przez oficjalną naukę. Oficjalnie mówi się, że teoria Szypowa to bzdura, ale ponieważ sprawdza się w praktyce, wykorzystuje się ją do budowy niezwykłych urządzeń, których działanie zaprzecza znanym prawom fizyki.
Podobno zbudowano kilka urządzeń, których współczynnik sprawności wynosi od 300 do 500%, chociaż według znanych praw fizyki taki współczynnik nie może przekraczać 100%. Inaczej mówiąc, stworzono perpetuum mobile. Takimi urządzeniami są np. grzejniki domowe, które, pobierając 1 kilowat energii elektrycznej, produkują 4 kilowaty energii cieplnej.

Brzmi to jak bajka o żelaznym wilku, ale te urządzenia istnieją i zostały skonstruowane na rządowe zamówienie, tak jak i latający pojazd, który sam Szypow nazywa "ziemskim UFO". Urządzenie nie wykorzystuje sił odrzutowych, a z wyglądu przypomina latający spodek. Został zaprezentowany publicznie dwa lata temu. Pokaz sfilmowano i pokazano w moskiewskiej telewizji.

Więc jak to jest: zwariowana, bezsensowna teoria, która sprawdza się w praktyce? Z jednej strony oficjalna nauka odwraca się od teorii próżni, z drugiej państwo od 1987 roku współfinansuje pewne projekty Szypowa, a przemysł (w tym wojskowy) stoi w kolejce do założonego przez Szypowa i jego najbliższego współpracownika Akimowa moskiewskiego Ośrodka Ryzykownych i Nietradycyjnych Technologii "Went", prosząc o nowe rewelacyjne urządzenia. W żadnym podręczniku fizyki nikt nawet się nie zająknął o tej rewolucyjnej teorii, ale podczas wykładów, które Szypow daje na wydziałach fizyki europejskich uniwersytetów, sale pękają w szwach, a wśród słuchaczy nie brakuje utytułowanych uczonych...

Dlaczego oficjalna nauka nie chce uznać teorii próżni? Być może dlatego, że jeśli jest prawdziwa, to jej powszechne zastosowanie może przynieść światu rewolucję technologiczną albo... zagładę.

Siedem poziomów rzeczywistości

Teoria próżni fizycznej Gennadija Szypowa dowodzi istnienia dotychczas nieznanych, niewidzialnych rodzajów materii i energii. Wynika z niej też, że pewnego rodzaju promieniowanie pędzi z szybkością miliardy razy większą od prędkości światła (a może po prostu rozchodzi się natychmiastowo - Einstein podejrzewał, że coś takiego może istnieć, ale buntował się przeciwko temu pomysłowi).

Poniższy diagram przedstawiający budowę wszechświata jest kolejnym elementem teorii, który sprawia, że oficjalna nauka patrzy podejrzliwie na idee Szypowa.
Rosyjski uczony odkrył najpierw w teorii, a potem potwierdził za pomocą eksperymentów istnienie niewidzialnych planów materii. I chociaż są one niewidzialne, istnieją obiektywnie, a nawet współdziałają z widzialnymi - czyli z naszą rzeczywistością.
Teoria próżni zakłada, że istnieje 7 poziomów (planów) rzeczywistości:
Absolutne "nic"
Pierwotne pole wirowania (świadomości)
Próżnia
Plazma (cząstki elementarne)
Gaz
Ciecz
Ciało stałe
(patrz diagram)O poziomach od 7. do 4. nie będziemy tu pisać - można o nich przeczytać w każdym podręczniku do fizyki. Niezwykły świat zaczyna się od planu 3., który Szypow nazwał próżnią fizyczną.
Jest to podobno przestrzeń, z której zostały wypompowane nie tylko cząstki materii, ale również wszystkie znane dzisiejszej nauce pola. A mimo to owa próżnia jest źródłem ogromnej ilości energii (patrz ramka pt. "Stała kosmologiczna"). Według teorii Szypowa, 1 cm3 zawiera energię wystarczającą do zaspokojenia dziesięcioletnich potrzeb energetycznych całej ludzkości. Współpracujący z Szypowem rosyjscy naukowcy pracują nad urządzeniem, dzięki któremu będzie można pobierać niemal nieograniczone ilości czystej energii z dowolnego miejsca na planecie czy w kosmosie. Podobno takie urządzenie będzie gotowe za kilka lat.

Tam, gdzie myśl staje się rzeczywistością

Drugi poziom jest jeszcze dziwniejszy - to pierwotne pole wirowania lub inaczej: pole świadomości. Jak napisał Gennadij Szypow w swojej książce pt. "Teoria próżni fizycznej", pole to składa się z "elementarnych wirów czasoprzestrzennych przenoszących informacje."

To właśnie ten poziom umożliwia zachodzenie zjawisk określanych mianem magii, parapsychologii czy psychotroniki. Dzieje się tak dlatego, że owe przenoszące informację pierwotne wiry tworzą coś w rodzaju materii będącej powłoką myśli. Na tym poziomie myśl jest materialna, może istnieć samodzielnie przez jakiś czas i oddziaływać na inne obiekty materialne. Co więcej, odpowiednio ukształtowana i wzmocniona może się w tych wirach "zagnieździć", stać się niezniszczalna, powodując zachodzenie w naszym świecie zjawisk parapsychicznych traktowanych przez oficjalną naukę z wielką podejrzliwością.

Z teorii próżni wynika, że wszystko we wszechświecie jest w mniejszym lub większym stopniu obdarzone świadomością. Oznacza to, że nie jest ona wynikiem istnienia materii ożywionej (np. człowieka), ale podstawą istnienia wszelkiej materii. Myślę, że zwolennicy Gai - żyjącej planety - znajdą w teorii Szypowa naukowe potwierdzenie swoich hipotez.

Tak szybko jak myśl

Pole świadomości ma też inną nazwę - pole torsyjne (ang. torsion - wirowanie), jako że związane jest z ruchem wirującym. Najważniejszym wynalazkiem opartym na teorii próżni jest generator torsyjny, którego twórcą jest Anatolij Akimow. Dzięki temu urządzeniu wielkości czterech paczek papierosów dowiedziano się, że pole torsyjne rozprzestrzenia się miliardy razy szybciej niż światło i przenika każdą materię, nie tracąc przy tym na intensywności. Nie wiadomo dokładnie, jak szybko się porusza, gdyż nie udało się tego zmierzyć.
Wykorzystując własności tego pola, stworzono nowy, rewolucyjny system łączności. Z najodleglejszymi miejscami w kosmosie można połączyć się natychmiast, bez zakłóceń, a nadajnik wymaga minimalnej ilości energii. Nadajnik torsyjny znajduje się ponoć na pokładzie rosyjskiego pojazdu, który w 1998 roku poleciał na Marsa. Jeśli wszystko będzie działać prawidłowo, torsyjny nadajnik i odbiornik będą się łączyć w jednej chwili, podczas gdy sygnał konwencjonalnego nadajnika biegnie z Marsa na Ziemię około 7 - 13 minut.

Drzewa promieniują naukowo

Również bioterapia i radiestezja są możliwe dzięki polu świadomości. Z teorii Szypowa wynika, że pole torsyjne może wirować w prawo lub w lewo. Za pomocą generatora Akimowa wykazano, że pole prawoskrętne jest korzystne dla żywych organizmów, a lewoskrętne niekorzystne, gdyż działa nań osłabiająco. Okazało się również, że każde ciało fizyczne wytwarza pole torsyjne o charakterystycznych dla siebie właściwościach. Na tym właśnie opiera się działanie bioenergoterapii czy radiestezji.
Szypow i jego ekipa przeprowadzili w swoim laboratorium symulacyjne badania piramid egipskich. Okazało się, że są one generatorami pola świadomości. Wewnątrz piramidy, na jednej trzeciej wysokości osi, znajduje się punkt z maksymalną koncentracją lewoskrętnego pola. W prawdziwych piramidach w tym właśnie miejscu znajdował się zazwyczaj sarkofag faraona. Wpływ lewoskrętnego pola hamuje rozkład organizmów żywych.

Dobroczynny wpływ natury na człowieka związany jest z prawoskrętnym polem. Największymi naturalnymi jego generatorami są drzewa iglaste, zwłaszcza cedr. Bioterapeuci często twierdzą, że przytulenie się do określonego drzewa pomaga na określone dolegliwości. Jak widać, nie jest to wymysł, teoria Szypowa udowadnia to niezbicie. Moskiewscy uczeni sporządzili charakterystykę pól torsyjnych niektórych gatunków drzew, a potem nauczyli się je odtwarzać za pomocą generatora Akimowa. Uzdrawiające pole kierowano potem na dany przedmiot. Po pewnym czasie mierzono pole torsyjne tego przedmiotu i zazwyczaj okazywało się, że zostało ono zmienione i że zaczęło promieniować tak samo, jak sosnowy las.
Współpracownicy Szypowa i Akimowa opracowują właśnie projekty domów ekologicznych, które będą wytwarzać uzdrawiające pole torsyjne. Wiemy już też, że najlepszym kształtem dla budynków jest kształt jaja, generujący prawoskrętne pole, a najgorszym - prostopadłościan, a w takich przecież mieszkamy. (Ciekawe, że nasi przodkowie przykrywali swoje świątynie kopułami, które emitują pole niezwykle korzystne dla żywych organizmów.)

Jednym z najciekawszych wniosków wynikających z teorii pola świadomości jest istnienie życia po śmierci. Dusze ludzkie po uwolnieniu się z materii przenoszą się (a być może przez cały czas w pewien sposób tam są) do materialnego pola myśli - tam, gdzie myśl staje się rzeczywistością.

Zza równań wyłania się twarz Boga

Ostatnim, najwyższym planem jest Absolutne Nic, czyli, jak twierdzi Szypow, źródło pochodzenia całego wszechświata. Jest to plan materii, który rodzi z siebie pozostałe rodzaje materii. Nie jesteśmy w stanie - i pewnie nigdy nie będziemy - zrozumieć tego planu czy wyobrazić go sobie, choć równania Szypowa Absolutne Nic opisują.

Z tych równań wyłania się spójny i całościowy opis wszechświata, z którego wynika, że istnienie Absolutu jest konieczne do powstania tego wszechświata. Szypow w swojej książce napisał: "Tego rodzaju przestrzeń zakłada istnienie "pierwotnej świadomości", zdolnej do ogarnięcia Absolutnego "nic" i uporządkowania go. Na tym planie decydującą rolę odgrywa "superświadomość""."
Inaczej mówiąc, aby wszechświat mógł zaistnieć, trwać i rozwijać się, konieczne było świadome działanie Superistoty, którą wielu nazywa Bogiem.

Jeśli teoria próżni jest prawdziwa, kiedyś zostanie uznana przez akademicką naukę. Już teraz pracują nad nią badacze w USA, Niemczech, Kanadzie. Podobno są opóźnieni w stosunku do Rosjan o 15 lat.
Lecz nie to opóźnienie jest groźne. Oto ludzkość może dostać nową, rewolucyjną technologię, która, jak wszystkie naukowe odkrycia i wynalazki, może zostać użyta zarówno w dobrym, jak i złym celu. Problem w tym, że poziom świadomości ludzi już teraz nie dorównuje poziomowi techniki. Dziecko ma w rękach karabin maszynowy. Jeśli teoria próżni zostanie powszechnie udostępniona, dziecko dostanie laser. Może dlatego Gennadij Szypow nie współpracuje z instytucjami militarnymi, które chcą, by przy wykorzystaniu pola świadomości stworzył nowe bronie psychotroniczne.

Ale złe wykorzystanie cudownych możliwości, jakie daje teoria próżni, jest całkiem realne. Tylko że to grozi katastrofą nie tylko na skalę globu, ale wręcz kosmosu. Może więc to dobrze, że o odkryciach Szypowa nauka milczy?

Stała kosmologiczna - ukryta energia próżni

W swoim czasie Albert Einstein próbował odpowiedzieć na pytanie, czy wszechświat jest statyczny (tzn. ani się nie rozszerza, ani nie zbiega, tylko trwa w niezmienionym stanie). Po obliczeniu ilości istniejącej energii doszedł do wniosku, że aby wszechświat był statyczny - a wierzył, że tak jest - musi istnieć niewiarygodnie dużo niewidzialnej i niewykrywalnej, jak do tej pory, energii pustej przestrzeni. Nazwał ją stałą kosmologiczną. Potem udowodniono, że wszechświat rozpoczął się od wybuchu i nadal się rozszerza. Einstein, choć niechętnie, uznał racje kolegów po fachu i zrezygnował z idei wszechświata statycznego. Przyznał też, że jego wspaniały twór - stała kosmologiczna - jest jego największą pomyłką.

Jednak ostatnio naukowcy dochodzą do wniosku, że aby wszechświat w ogóle istniał, musi gdzieś być ukryta kolosalna ilość energii. Stała kosmologiczna, czyli ujemna energia pustej przestrzeni, wróciła do łask. Oznacza to, że w każdym centymetrze sześciennym przestrzeni wiruje ogromna ilość dziwnej energii - niewidzialnej, nie dającej się zbadać przyrządami naukowymi, ale jednak realnej, gdyż bez niej nic by nie istniało...
Czyż nie to samo twierdzi Szypow?

stefan - Nie Paź 01, 2006 22:25

stronę podawałem
tutaj źródło: "Gwiazdy Mówią" , ale trafiałem na podobne informacje w innych miejscach

stefan - Nie Paź 01, 2006 22:29

wysłałem chyba dwa razy. czy mozna nadmiar usunąć?
Jakub - Nie Paź 01, 2006 22:29

Myślę, że kosmosowi nie będziemy w stanie zagrozić, pod warunkiem, że historia prapoczątków ludzkości opisana przez Sumerów jest prawdziwa. W takim przypadku, a i wspólczesne relacje na to wskazują, jesteśmy skrzętnie śledzeni i pilnowani z zewnątrz.
Do czasu osiagniecia przez ludzi odpowiedniego stopnia rozwoju duchowego, nie ma mowy o uzyskaniu dostępu do czegos co może zagrażać innym rodzajom życia we wszechświecie.
Jedyne co mozemy uzyskac to własne unicestwienie, a i to jest dość problematyczne. Wynika to z faktu, że zaden hodowca nie pozwala hodowanym przez siebie zwierzętom na walkę na śmierć i życie, która to walka może grozić zniszczeniem całej hodowli.

Blue - Nie Paź 01, 2006 22:42

Jakub może usunąc ten zdublowany post.
stefan - Nie Paź 01, 2006 22:43

mozesz mieć wiele racji ale są obszary (np. technika komputerowa) które udaje się świetnie rozwijać. Jeszcze pamiętam karty perforowane do ODRY
Jakub - Nie Paź 01, 2006 23:53

Tak się składa, że ja tez je pamietam, i także pamiętam jak rozwalono wrocławskie Elwro.
Część ludzi stamtąd była współtwórcami późniejszego IBM.

stefan - Czw Paź 05, 2006 11:41

Pamiętam to doskonale, tak jak konstruktora pierwszego minikomputera - poprzednika laptopa...

Wracając do niekonwencjonalnych źródeł energii trafiłem na publikację

http://naukiniekonwencjon...iusz_Nowak.html

jest tego sporo, fragment wklejam poniżej

Publikacje Dariusza Nowaka:

--------------------------------------------------------------------------------

W tym linku informacja o pierwszym w swiecie silniku molekularnym zbudowanym pod kierownictwem akademika Potapowa w Zakładach im. Diegtariewa s.a. http://www.zid.ru/ru/products/perspective/md.html

Przewidywany czas pracy silnika bez uzycia paliwa : 30 lat Zastosowanie: w transporcie,produkcji energii Zaklady Diegtariew przyjmuja zamowienia na zbudowanie autonomicznych kompleksow o mocy 1 MW na bazie tego silnika! Telefon; Rosja (09232) 918-03

Dariusz Nowak


--------------------------------------------------------------------------------

W zwiazku z ujawnieniem przez konsorcjum im .Diegtarjewa w Petersburgu posiadania gotowego do sprzedazy pierwszego w swiecie molekularnego silnika tzw wiecznego opracowanego przez Potapowa byc moze ten temat zainteresuje Panstwa? link: http://www.zid.ru/ru/products/perspective/md.html

Silnik wieczny Potapowa-wprowadzenie znajduje sie w tym linku: http://www.universalinter.../vvedenie.shtml

Faktycznie wynalazek ten jest oparty jak sam w innej publikacji oswiadczyl na wyciagnietych z szafy wczesniejszych badaniach nad teoriami Schaubergera. Wazniejsze podpunkty opracowania w skrocie. -p.4.5 Mozliwosci wydzielania energii wiezi przy wirowaniu cial. Relatywne uogolnienie teorii wirow bylo znane jeszcze w latach 20-tych ub wieku, a do lat 90-tych nie tylko nikt nie ujawnil o odkryciu promieniowania elektromagnetycznego i innych zjawisk wydzielania energii przy wirowaniu cial makroskopowych,ale nikt tez nie postawil pytania o koniecznosci takich badan. -5.3 Zagadkowe pola torsyjne. Szypow i Akimow uzgodnili ze nosnikiem wzajemnych oddzialywan jest neutrino. Nigdy ci autorzy nie nazwali neutrina tachionami i dlatego nie kazali mowic o transcendentalnych neutrinach,a pisali ze w jakosci kwantow pola torsyjnego wystepuja niskoenergetyczne reliktowe neutrina. Zato narazili sie na krytyke ujawniajaca wynikajace z tego zaprzeczenia. Jedna z nich to to ze predkosc reliktowych kosmologicznych neutrin rowna sie predkosci swiatla a teoria Szypowa potrzebowala licznego rozpowszechnienia pol torsyjnych. Z tej teorii wynikalo ze szybkosc rozchodzenia sie pol torsyjnych jest 9x wieksza od predkosci swiatla w prozni. Szypow i Akimow mowia ze pierwszym eksperymentalnym potwierdzeniem tego sa rezultaty obserwcji astronomicznych astronoma Kozyriewa przedstawione w 1976r. Kozyriew obserwowal gwaizdy pzrez teleskop-reflektor,zakryty nieprzenikliwym dla fal elektromagnetycznych dachem. Odkryl ze kiedy teleskop byl skierowany w niektore czesci nieba,opornosc na cieplo opornika,umieszczonego wplaszczyznie fokalnej zmienia sie. Takie sygnaly rejestrowal przy 3 polozeniach teleskopu: 1.kiedy kierunek zgadza sie z optycznym polozeniem obiektu(gwiazdy/galaktyki). Przy tym sygnal idzie razem ze swiatlem <z przeszlosci> bo swiatlo gwiazdy zostalo wypromieniowane przez nia kilka lat temu i caly czas byl w drodze do nas. 2.kiedy kierunek odpowiadal prawdziwemu (obliczeniowemu) polozeniu obiektu w momencie obserwacji ( sygnal dzisiejszy) 3.kiedy kierunek odpowiadal polozeniu obiektu na ten moment kiedy swiatlo wypromieniowane w momencie ogladania go z Ziemi dopiero doleci (sygnal z przyszlosci) Bylo to przyjete ze sceptycyzmem i 10 lat nikt o tym nie wspominal bo bylo to nieprawdopodobne. W 1990r grupa astronomow pod kierunkiem akademika Lawrienjewa i niezaleznym od nich Pugaczem z Kijowa potwierdzila obserwacje Kozyriewa. Stronnicy teorii pol torsyjnych interpretowali te rezultaty jako obserwacje przekazu sygnalow przez pola zakrzywione wirujacymi gwiazdami i galaktykami.

Dalej: znaczy to ze bedace nosicielami oddzialywan skretnych niskoenergetyczne wirujace (dysponujace spinem) neutrina moga odleciec od nas w przyszlosc, a zostac tam transcendentalnymi,krecic sie do tylu zarowno w przestrzeni jak i w czasie. W teorii tachionow nazywa sie to inwersja.

Szypow i Akimow potwierdzaja ze pola torsyjne zmieniaja orientacje spinu elektronow w naswietlanym promieniowaniem torsyjnym materiale. Zwiazana z tym jest: -6.4 Hipoteza przeciwpotoku w wirach (turbina Schaubergera) p.12 Teoria ruchu wyjasnia efekt Schaubergera tak ze wirujacy strumien wody zmusza czesc energii cieplnej molekul bedacy wewnetrzna energia strumienia,do pozostania w wirujacym strumieniu,ma przechodzic w energie kinetyczna ruchu w kierunku prostopadlym do stycznej predkosci skrecania wokol osi wirujacego strumienia. Ostatniego wymaga prawo zachowania momentu ilosciowego ruchu strumienia. A prawo zachowania impulsu wokol jego osi wirowania wymaga, by przy tym pojawil sie przeciwpotok,lub powstalo osiowe promieniowanie fotonow lub neutrina,kompensujace zmiany wzdluznego impulsu strumienia. (stad charakterystyczne zmiany barwy przez tzw. UFO co twierdzilem juz 2 lata temu)

Dalsze rozdzialy -7.1 Wieczne silniki -9.1 Skad energia we wodzie? 10.1 Zimna synteza jadrowa. 15.1 Cieplogenerator wirowy 19.2 Jak zbudowana jest elektrocieplownia kwantowa. 22.1 Czy woda moze byc paliwem?


--------------------------------------------------------------------------------

Przesylam 2 nowe foto : 1. Zdjecie przedstawia Wiktora Schaubergera przy prototypie domowej elektrowni wirowej opartej na jego wlasnych teoriach wirow wodnych. Silnik Potapowa to wlasnie jej wspolczesna wersja ,powstala po odszyfrowaniu zagadek ktore Schauberger zabral ze soba do grobu ,oparta na wirze powietrznym. Data zrobienia zdjecia nie jest znana 2.Zdjecie przedstawia 1 z pierwszych eksperymentow dot uzyskiwania energii z wirow wodnych data zdjecia nie jest rowniez znana . UWAGA: Oba zdjecia naleza do najbardziej pilnie strzezonych tajemnic obu supermocarstw. Sekrety technologiczne w nich zawarte przewyzszaja te, wiazace sie z nieukonczonymi dotad badaniami nad zastosowaniem reakcji syntezy termojadrowej dla potrzeb energyetyki!!! Rzad USA rowniez obecnie zaprzecza ,ignoruje istnienie tych faktow. Te zdjecia ujrzaly tylko i wylacznie swiatlo dzienne dzieki nowej polityce prowadzonej przez prezydenta Rosji Putina.


--------------------------------------------------------------------------------

Radar DON2
http://www.arms.ru/rko/fo...ges/don2n13.jpg
http://www.arms.ru/rko/fo...ages/don2n5.jpg
http://www.arms.ru/rko/fo...ges/don2n12.jpg
http://www.arms.ru/rko/fo...ages/don2n9.jpg
http://www.arms.ru/rko/fo...ages/don2n8.jpg
http://www.arms.ru/rko/fo...ages/don2n4.jpg
http://www.arms.ru/rko/fo...ages/don2n2.jpg
http://www.arms.ru/rko/fo...ges/don2n14.jpg


--------------------------------------------------------------------------------

Jak wynika z odtajnionych materiałow rosyjskich,dysk,oblatany w poł. lutego
1945r. we Wrocławiu miał w rzeczywistosci srednice 68 metrów, a nie jak poczatkowo
sadziłem 20m.
Jego latajacy bezzałogowy model który powstał wczesniej miał srednicę
34m a więc był w skali 1/2.
Jak wynika jasno że szkicu potwierdza się też sposób kierowania tym
olbrzymim w końcu obiektem,a to mianowicie za pomoca dodatkowych 8
turbinek zmieniajacych lokalnie opływ powietrza na płacie,powstałego
w wyniku efektu Coandy wytwarzany przez centralna turbine
implozyjno-wodna (antygrawitacyjna) .
Nie będzie więc problemu z okresleniem mocy tego aparatu .
1.Na podstawie mat. poradzieckich dot. konstrukcji samolotu EKIP oraz problemów z
zastosowaniem efektu Coandy do tradycyjnych płatowców ,w zw z wymagalna nadwyżka
mocy co nie jest ekonomiczne przy tradycyjnym sposobie wytwarzania nadmuchy za pomocą silników odrzutowych (choć udało się to w już póżniejszej-lotnej wersji EKIP po wstrzymaniu
dotacji w wys. 14 mld rubli (wowczas 2,4 mld USD a wiec koszt samej turbiny implozyjnej bylby taki jak okretu klasy Kursk)w 1993r. przez Jelcyna.
2.Skoro dyski-modele o sr.80cm wytwarzaly ciag ok.300T (moc ok.20 mln KM)
to łaczny ciag pełnowymiarowego dysku biorac pod uwagę
osiagnieta Vmax=2000 kmh w ciagu kilku sekund musiał wynosic 9-10 tysięcy Ton,
(550-600 mln KM) co mozna jedynie porównywac z ciagiem sumarycznym rakiet :
Saturn V ,Energia ,Space Shuttle.

Generalnie sadze że można porównać zasadę lotu tej maszyny do
sterowca, tylko że zamiast zbiornika helu/wodoru które nadaja wypornosc w
powietrzu,tutaj nosnosc zapewnia głowna turbina, sterowanie podobnie jak w
sterowcu odbywa się za pomoca dodatkowych wirników na krawędzi
spływu,które popychaja obiekt w okreslonym kierunku.
(Rowniez charakterystyczne zmiany barwy obiektu byly wtedy obserwowane-jest to zwiazane z pozrna utrata masy przez chwilowa zmiane orbitali elektronow )

Stad tez możliwe błyskawiczne zmiany kierunku lotu pod katem 45 stopni.
(w innych projektach antygrawitacyjnych-rtęciowo-uranowych kat kierunku wynosi 120 st. ze wzgl na tylko 3 grawitatory pomocnicze.


( zdj2.- samolot SR 75 z 1990r. ,widoczny centralny grawitator
+3 zewnętrzne w wierzchołkach delty)
SR75 w przeciwieństwie do oryginalnych koncepcji dysków Gerlacha
faktycznie jest latajacym trójkatem,najprawdopodobniej po to aby łatwiej
zamaskować w przypadku dostrzeżenia, faktyczne pochodzenie żródła jego
napędu,przez zbliżenie do wygladu klasycznego deltopłata,ktory jako tradycyjny SR 73 zastapil SR71 w tym samym czasie.(osw. A.Kornukowa dla Prawdy)
Ze hitlerowskim pilotom nie bylo latwo pilotowac te obiekty 1 generacji z 1943r. przy braku elektorniki wspomagajacej ,mozna sie przekonac na:
http://jnaudin.free.fr/afs_sim/afs_intro.htm
prosze kliknac Ready to take off centralny zolty przycisk sluzy do wznoszenia,
3 boczne do kierunku -szczesliwego ladowania!

(Należy przypuszczac że do celow lotów kosmicznych na niskie orbity
do 200km w USA w poł lat 90-tych skonstruowano klasyczne dyski
rtęciowo-uranowe do tych celów, jednak ze wzgl. na przeznaczene i
charakterystyke lotu,tzn. koniecznosc tylko szybkiego wejscia na okreslona z góry
orbitę-brak koniecznosci manewrowania)zastapiono napewno wszystkie 4
grawitatory w postaci jednego ,centralnego pierscienia obiegajacego kabine pilotów ,
badż po zewnętrznej cały pojazd kosmiczny tego typu.
Do zejscia z orbity,jej zmiany wystarcza tylko wtedy zmiana impulsu w centralnym
rdzeniu.
Najprawdopodobniej tego typu pojazdy poleciały po raz 1 za
prezydentury Clintona ok. 1995r.)

Tak więc jasno wynika że w swojej pierwotnej koncepcji dysk
Schaubergera-Bellonzo nie miał możliwosci lotu pozaatmosferycznego,
a był samolotem o niekonwencjonalnym-antygrawitacyjnym napędzie.
Wiecej na te tematy:
http://www.sm.fki.pl/grawitacja.htm
http://www.sm.fki.pl/inne...r=Teoria_prozni

A w tym linku http://www.sm.fki.pl/grawitacja1.htm
znajda Panstwo przetlumaczone przezemnie dokumenty,odtajnione w 1990r w USA dot.
postepu prac nad elektrograwitacja ,na bazie odkryc dra TT Browna.
Dysponuje tez jako pierwszy w Europie,streszczeniem biografii Browna oprac przez
Paula Schatzkina w ciagu ostatnich 3 lat,na podstawie rozmow z jego rodzina,podobnie jak
Olof Alexandersson ze Szwecji przed 28 laty ujawnil fakty dot. Schaubergera.
Dariusz Nowak
ul.Podchorazych 25 Poznan

Jakub - Czw Paź 05, 2006 12:28

Stefan te materiały które publikujesz sa rewelacyjne wręcz. Ja do zasady pracy silnika Schaubergera dochodziłem majac za punkt wyjścia obrazek jednej z rur w kształcie rogu antylopy gnu i zdjęcia przedstawiajacego Schauberga obok jego silnika z podpieta prądnicą.
Prędzej trafiłem na wyniki prac szwedzkich uczonych, którzy badali wirowy przepływ wody w rurach stożkowych. Po dwóch latach męczenia sie nad tym problemem , i zuzycia paru zeszytów na rysunki, udało mi sie wpaść na rozwiązanie działania tego silnika. Okazuje sie, że przy zastosowaniu membrany wodnej w kształcie wirów, mozna doprowadzic do sytuacji, że silnik ten będzie pozostawał w stanie ewidentnej i stałej nierównowagi energii, a więc może pracować. Jak wiadomo energie dążą zawsze do wyrównania poziomów tak jak i ciecze. Jest jednak mozliwe uzyskanie takiej nierównowagi za pomocą elastycznej membramy jaką jest woda w ruchu wirowym, z tym, że membrama ta musi znajdować się w próżni.

Blue - Pią Paź 06, 2006 10:51

Wrzucam dla zainteresowanych tematem link do stronki o silniku Adamsa, oraz wstęp do całości.
Wieczorem będę miała trochę czasu, więc przekleję resztę info na temat silnika.


Slinik Adamsa - podstawowe informacje konstrukcyjne.

Silnik wynaleziony został na przełomie lat 1967-69 przez pana Roberta Adamsa z Nowej Zelandii. Technologia ta, mimo swojej przełomowości nie została zaakceptowana przez środowisko naukowe, ponieważ "urzadzenie przeczyło podstawowym prawom fizyki". Nawet kryzys energetyczny jaki nastąpił w latach 70 nie skłonił naukowców i badaczy do zainteresowania się tą konstrukcją. Pan Adams był wyśmiewany gdziekolwiek tylko próbował zaprezentować swój wynalazek - nic dziwnego - większość naukowców zawsze przedkłada teorie nad eksperymenty. Zniechęcony i pozbawiony nadziei na poważne potraktowanie swego wynalazku opublikował w 1992 roku jego opisy w magazynie NEXUS. Opublikował jako pierwszy na świecie pełny opis działającego urządzenia free-energy. W tym momencie właśnie urządzeniem zainteresowali sie prywatni badacze oraz eksperymentatorzy z całego świata. Zaczęli oni budować prototypy i zgłębiać zasady działania silnika.

W niniejszym tekście przedstawię kilka rozwiązań technicznych, które powinny pomóc osobom zainteresowanym w konstrukcji tego urządzenia oraz eksperymentach z jego udziałem.

http://free.of.pl/z/zlabs...adams/adams.htm

ztr - Pon Paź 09, 2006 17:45

A tu znalazłem podstawy teoretyczne
http://www.universalinter.../vvedenie.shtml

Podstawowe tezy teorii energii wirowej:
Rozdział pierwszy.
Krytyka teorii względności i elementy kinematyki teorii ruchu.
Wnioski z tego rozdziału.
1./ Matematyczny aparat Teorii Względności, lekceważy prawa teorii Kompleksowych Liczb, dopuszcza rząd pomyłek. Najważniejsza z nich – nieprawidłowe pojęcie interwału jako dystansu- „droga”, wędrującego ciała w własnym czasie za czas ruchu tego ciała w przestrzeni, wyrażonych w jednostkach długości.
2./ Szybkość ruchu ciała w czasie γ=dτ/dt należy traktować podobnie jak szybkość ruchu w przestrzeni V=dl/dt jako zależność od drogi w czasie t, określoną obserwacją, odnoszącą się do ruchu danego ciała.
3./ punkty w przestrzeni – czasiu nie powinny być opisywane nie kompleksową liczbą K=l+iCt, jak to robił Minkowski, a liczbą kompleksową Z=l+iCτ. To znaczy, że czwartą osią koordynatów przestrzeni – jest oś 0iCτ, a nie oś 0iCt.
4./ Bezrozmiarową prędkość ruchu ciała w czasie γ i bezrozmiarową prędkość ruchu jego w przestrzeni β=V/C (gdzie C szybkość światła w próżni) powiązane podstawowym równaniem ruchu β²+γ²=1.
5./ Pomimo istotnych rozwiązań (parach liczb β i γ), wykresów które są jednością w przybliżeniu, podstawowe równania teoria ruchu posiada jeszcze dwa rozwiązania, graficznie są to parabole. Przy minimalnym γ podstawach opisuje ruch cząsteczki z prędkościami β>=1 (tachiony), a przy minimalnych β – ruch obrotowy ciała, majacy w rezultacie obrotu prędkość ruchu w czasie γ więcej niż jeden.

A tu jak to zrozumiałem. Autor zarzuca teorii względności zły opis czwartego wymiaru czasu (długość, wysokość, szerokość czas) Według Teorii Względności punkt przemieszczenia się ciała można wyliczyć z równania K=l+iCt gdzie l-droga i to Pierwiastek z minus 1, C – prędkość światła w próżni t-czas. Gdzie drogę l traktujemy jako zmiany wysokości, szerokości, długości, a raczej jako kwadraty tych zmian. Czyli dochodzimy do sensu teorii względności że tak naprawdę jesteśmy tylko stwierdzić zmianę punktu poruszającego się ciała w ściśle określonym czasie (względnym zależnym od obserwatora, lub też w określonym miejscu a nie czasie) co matematycznie zapisuje się jako ΔK²=Δx²+Δy²+Δz²-C²Δt² gdzie Δ to zmiana. Wielkość K określa się interwałem (to w uproszczeniu). Po dość prostych matematycznych przekształceniach możemy dojść do różniczkowego równania dK/dt=dl/dt +iC które doprowadza do stwierdzenia że wszystkie ciała zawsze poruszają się w czasie ze stałą prędkością C, która nie zależy od niczego. Tutaj autor wprowadza pojęcie czasu τ -czasu zmieniającego się wraz z poruszającym ciałem, według niego czas jest nie tylko funkcją ruchu ale i funkcją samego ciała. I prędkość tą możemy przedstawić jaku funkcję U=dl/dτ+iCdt/dτ
Z tego wprowadza wielkość γ= dl/dτ która jest chwilowe znaczenie prędkości ruchu w czasie określonym dyferencjami. (rodzaj kwantu?)
A także wartość β=V/C jest to „relatywny współczynnik”.Sumy kwadratów tych dwóch wielkości jest równa 1.
Wynikające stąd zależności matematyczne wykres 1.1 dowodzą istnienie między innymi tachionów, a także przemieszczanie się ich do przodu jak i do tyłu czasu.

No to tyle zrozumiałem z działu pierwszego. ::8

Nicknil - Pon Paź 09, 2006 19:48

Ztr > to i tak dobrze bo ja nic nie zrozumiałem nawet z twojego tłumaczenia :P

Podsumowując te materiały o silnikach napedzanych alternatywnymi metodami:
Bardzo mnie to cieszy że jednak coś sie dzieje i ludzie jednak cos robią w kierunku wynalezienia jakiegos alternatywnego źródła energii i że ktoś wynalazł ten oklepany/przysłowiowy silnik na wode :) . Jedniocześnie smuci fakt że zaden z tych wynalazków nie może przebić sie do wiadomości publicznej większość lasuje sie gdzies w zakamarkach labolatorium, tajnych archiwach rządowych albo co gorsza przepada wraz ze smiercia konstruktora.

Jakub - Sro Paź 11, 2006 05:57

Doniesienia z Węgier o wyprodukowaniu agregatu który zużywając 5megawatów energii elektrycznej produkuje 15 Megawatów. Czyli 5 Megawatów zużywa na podtrzymanie własnego biegu a 10 Megawatów można z niego w tym czasie pobierać. Tą mała elektrownię w postaci generatora z ruchomym wirnikiem wyprodukowała firma EBM.
Czas wreszcie przyjąć do wiadomości, że niemożliwe stało się możliwym, oraz że prawa fizyczne na ziemi niekoniecznie muszą działać tak jak mówi o tym klasyczna fizyka newtonowska. Właściwie w myśl jej zasad należy przyjąć że peripetum mobile stało się faktem.

Link: http://peswiki.com/index....By_Motion_(EBM)

ztr - Sro Paź 11, 2006 18:58

No to „katuje” Was dalej.

Rozdział drugi
Elementy dynamiki ruchu w czasie.

Wnioski z rozdziału ( w miarę dokładnie przetłumaczone)

1./ Podejście z pozycji dynamiki do zrozumienia ruchu w czasie ciała z masą m wypełnia zasadę zachowania pędu w czasie mγ=m0γ0 gdzie m0 masa spoczynkowa. Z niego wynika formuła dla relatywnej masy m=m0/γ
2./Wyprowadzenie końcowych podstawowych formuł specjalnej teorii odnoszenia w teorii ruchu, po prostu podstawowe pojęcia.
3./ Energia spoczynkowa ciała, którą nazywa się także wewnętrzną energię ciała, określaną formułą Einsteina E0=m0 C², ściśle zgadzającą się z energią grawitacyjną związku danego ciała ze wszystkimi ciałami Wszechświata. Przy tym kwadrat prędkości światła jest równy grawitacyjnemu potencjałowi Wszechświata, z przeciwnym znakiem.
4 Wykres zależności impulsu ciała od prędkości ruchu do czasu γ posiada punkt zgięcia przy γ=pierwiastek(2/3), który odpowiada prędkości ruchu w przestrzeni v=C/pierwiastek 3. Prędkość v=C/pierwiastek 2 – jest także prędkością szczególną ruchu. Przy niej β=γ
5./ Siły inercji – to siły przyspieszenia ruchu ciała w czasie przy zwolnieniu jego ruchu w przestrzeni. Z drugiej strony, siły inercji – to siły oddziaływania ciała z wszystkimi ciałami Wszechświata. Natychmiastowe pojawienie się sił inercji wyjaśnia natychmiastowe przemieszczanie we Wszechświecie przenośników tych sił – grawitonów, jako rodzajem tachionów.

No to z naszego na moje:

Podstawą teorii Einsteina jest niezmienna prędkość światła w próżni, i nie ma większych prędkości. A czas – do tej pory nie ma jednej teorii, a juz teoria względności tego nie określa mówimy o czasie że idzie (tak jak wskazówki zegara) a nie o prędkości czasu. I tak o tym mówił Einstein. Dlatego w swojej teorii mówi że bieg czasu zależy od prędkości ruchu w przestrzeni. Lecz w 1908 roku Minkowski (tu parę słów o nim to matematyk rosyjski, który w stalinowskich czasach był uważany za twórcę teorii Względności a Einstein ściągnął jego prace) ponoć pomagając Einsteinowi opracować matematyczne podłoże jego teorii, doszedł do wniosku, że przestrzeń i czas są z sobą powiązane , i połączył przestrzeń z czasem, w którym poruszają sie wszystkie ciała. (według mnie tak właśnie mówił Einstein o czaso-przestrzeni) Chociaż rzekomego ruchu ciała w casie my nie widzimy, wyobraźmy sobie że polega on prawom klasycznej mechaniki, gdzie prędkość V w przestrzeni zamienimy na prędkość przemieszczania sie jego w czasie. Według analogii ze znanym prawem zachowania pędu P=mV a w wypadku inercji m1V1=m2 V2 tak samo zachowanie pędu w czasie m0γ0=m1γ1 gdzie γ- prędkość ruchu w czasie.
Czyli masa nieruchomego ciała to m=m0/γ
I jednocześnie według teorii masa to kinetyczna energia. Jej wielkość zależy od prędkości w przestrzeni a raczej czaso-przestrzeni. E (kinetyczna)=m0V². I stąd energia fotonu E=mC²
A to znaczy że bez masowe fotony przy ruchu jakby otrzymuje masę efektywną tym większą im większa energia fotonu. Einstein udowodnił że prawo to jest zasadne dla każdego innego ciała.
Mało tego dla masy spoczynkowej można z tego wzoru wyliczyć energię spoczynkową ciała tak zwaną energię wewnętrzną. Ale wszystkie ciała poruszają sie z prędkością czy przez czas czy też przez przestrzeń, lub też i jedni i drugie (czaso-przestrzeń).
Aby wyliczyć energię zmian prędkości możemy zastosować wzór
E=∫dPdl/dt=∫VdP=C²∫dm=(m2-m1)C²=∆mC²
Co to znaczy dPdl/dt – Dyferencjał nieskończenie małych wielkości ∆P (zmiany pędu) ∆l przy ∆t dąży do zera. Oczywiście jest to zgodne przy małych prędkościach takich jak w mechanice klasycznej ale przy dużych jakie mamy doczynienia w mechanice kwantowej dPdl/dt => h/dt (ha stała planka to im zmiana czasu dt dąży do zera to całe wyrażenie dąży do nieskończoności.

Czyli reasumując silnik rotacyjny pracuje na zasadzie wykorzystania energii uzyskanej dzięki różnicy mas uzyskiwanych w wyniku ruchu ciała w czasoprzestrzeni. A nie jest to perpetum -mobile. A jak to zjawisko wykorzystać to już inna inszość którą sprobuje opisać dalej. I nie jest to jakieś fokus pokus a rozważania wynikające ze znajomości teorii względności która notabene powstała 100 lat temu!

Jakub - Sro Paź 11, 2006 21:25

Oczywiscie, że nie jest to perpetum mobile, jest nim tylko w klasycznej fizyce, natomiast okazuje się, że sa zjawiska, których nasza nauka nie bardzo potrafi wytłumaczyć i rozpracować teoretycznie. Do dzisiaj tak na dobra sprawę za wyjątkiem definicji że prądem jest przepływ elektronów, nie bardzo nauka może wyjasnic istote tego zjawiska. Podobnie rzecz ma się z grawitacją ziemską. Póki co wiemy tylko, że jest to pole jednobiegunowe. Co w takim razie z drugim biegunem tego pola? Jakoś nie potrafimy go wykryć i opisać, a tak w rzeczywistości to nie mamy żadnej teorii tłumaczącej istote tego pola. Podejrzewam, że zjawiska zachodzące we wszystkich urządzeniach typu samonapędzające się silniki, pistolety plazmowe produkcji rosyjskiej, oraz niektóre z urządzeń grzewczych oparte o kawitację, a także ów słynny juz zderzak Łągiewki działające ze sprawnościa przekraczającą 100%, są o wiele bardziej skomplikowane niz mówi to teoria względności i fizyka kwantowa.
Po prostu potrafimy juz technologicznie je wytworzyć, ale nie do końca rozumiemy zasady ich działania. Dowodem na taką tezę jest, że praktycznie wszystkie te urządzenia są produkowane , albo w seriach doswiadczalnych, albo w postaci pojedyńczych egzemplarzy, bądź to kilku sztuk. Każdorazowo ich produkcją zajmują sie małe firemki lub indywidualni konstruktorzy, co w zasadzie sprowadza sie do jednego. Mianowicie tego, ze są wytworem umysłów watpiących w oficjalne zapewnienia nauki, przy czym nawet ich konstruktorzy nie bardzo potrafia wyjasnic w oparciu o jakie prawa działaja te urządzenia. Nie mniej urządzenia te na przekór oficjalnej nauce istnieja i działaja .

ztr - Sro Paź 11, 2006 22:56

No Jakub nie wiem jak ma na to odpowiedzieć. Z całym szacunkiem muszę stwierdzić że popełniasz podstawowe błędy. Prąd elektryczny nie jest żadną tajemnicą współczesnej nauce. Najprościej powiedzieć że zjawisko to jest nie zrozumiałe dla każdego kto skończył naukę budowę atomu na teorii Bohra. Zjawisko przepływu prądu elektrycznego polega na istnieniu tak zwanej powłoki walencyjnej w przewodnikach a więc kryształach – stopach czystego metalu. A to juz teoria prawdopodobieństwa występowania elektronów w teorii orbitali i w równania Schrodingera. Inaczej to wygląda w półprzewodnikach okazuje się że przepływ wolnych elektronów niesie za sobą przepływ informacji. A zupełnie przepływ prądu w nadprzewodnictwie. Muszę powiedzieć że teraz cała inżynieria materiałowa szuka idealnego nadprzewodnika w temperaturze pokojowej jego odkrycie zwiększyło by sprawność każdego sinika elektrycznego nawet o 1000%. Produktami ubocznymi tych poszukiwań jest choćby tkanina polar która także osiąga ponad 100% efektywność a już weszła do naszego życia na stałe. Jakoś nie potrafię wyobrazić sobie pistoletu plazmowego. Nie wiem czy wiesz ale plazmę uważa się za czwarty stopień skupienia. Jest to mieszanina cząstek elementarnych, składników podstawowych budowy atomu podgrzanych do temperatury prawie milionów a kilkanaście tysięcy stopni. Jeden strzał i pistolet wyparowuje łącznie z ręką strzelca. Popatrz na wzrost efektywności silnika spalinowego tak powszechnego w naszych czasach silnik w Polonezie o pojemności 1,4 litra pali około 12-14 litrów paliwa., ja mam fordzika o takich samych parametrach spalania 6,5-5,5 a więc wzrost efektywności o ponad 50%. Żyjemy w cudownych czasach, na naszych oczach powstają cuda technologiczne. Wiesz jaki jest czas od odkryciach technologicznych a wdrożeniach ich do technologii masowej dziś to rok na początku dwudziestego wieku było to około 20 lat. Więc proszę nie używaj terminów dla Ciebie obcych i nie zrozumiałych jak choćby zjawisko przepływu prądu elektrycznego jako twierdzeniu że współczesna nauka nawet z tym sobie nie poradziła. Jakieś tam jedno biegunowe pole grawitacyjne to właśnie to co za parę lat zostanie wyjaśnione. A na razie jest to termin z sf. Popatrz na skomplikowaną teorię względności ustanowioną ponad 100 lat temu i tak wielu tego nie rozumie, czy choćby wielo-wymiarowe przestrzenie Banacha. Więc nie mów tu o małych wytwórniach... Skąd wiesz że kupując wspaniały bez paliwowy generator prądu firmy Diegtarjewa który kosztuje parę tysięcy euro i wygląda jak technologia z lat 70, nie zostaniesz przekręcony tak jak kupując super nóż od domokrążcy który łamie się przy krojeniu chleba.
Pozdrawiam i przepraszam za moje słowa

Jakub - Czw Paź 12, 2006 01:07

A jednak niezupełnie jest tak jak mówisz, przytaczasz uczone wywody o powłokach itd. a tymczasem to, że znamy prąd i umiemy go wykorzystywac, umiemy go wytwarzać, wcale nie znaczy, że istota tego zjawiska jest poznana. Czy zostanie wyjasniona za parę lat kwestia pola grawitacyjnego ? - byc może zostanie co nie przeszkadza temu, ze w roku bodajże 39 Schauberger zbudował swój pierwszy silnik wodny i własnie ten silnik będąc nie przymocowany do podłoża w pewnym momencie pokonał siłe pola grawitacyjnego , wzniósł sie w powietrze po czym roztrzaskał się o sufit pomieszczenia, jarząc się przy tym białym światłem. Podobnie działo się z dyskami Searla, pierwszy całkiem przypadkowo zerwał się z osi wału napedzajacego, równiez wzniósł sie w powietrze tylko po to by ostatecznie zniknąć.
W niczym więc nie popełniam błedu twierdząc, że nauka nie potrafi wyjasnic tych zjawisk, a konstruktorzy buduja urządzenia wyprzedzające teorie fizyczne, a w kazdym razie będące w sprzeczności z kalsyczna newtonowska fizyką.

PS co do pistoletu plazmowego, to pod ta nazwą można nabyc w cenie około 3000zł, urzadzenie produkcji rosyjskiej służące do cięcia metali. Moc pobierana przez to urządzenie to 500wat, moc oddawana to około 1500 wat. Po prostu pistolet ten charakteryzuje sie sprawnościa powyżej 100%, a konkretnie wynosi to 300%. Była swego czasu u nas w Polsce cala seria artykułów poswiecona temu wynalazkowi, jak i również audycja telewizyjna na ten temat. W kazdym razie to co dzieje sie w tym urządzeniu można wytłumaczyć przyjmując za prawdziwy model budowy atomu opublikowany przez prof. Gryzińskiego.

Jakub - Czw Paź 12, 2006 21:04

A tutaj cos więcej na temat dysków Searla.

We wczesnych latach sześćdziesiątych mieszkał w USA skromny technik-elektryk John Searl. Pracował w jednej z dużych elektrowni gdzie miał pod opieką wszystkie silniki elektryczne. Był po prostu ich konserwatorem. .Mając sporo wolnego czasu i żyłkę badawczą zauważył dziwny , powtarzający się efekt, który nie mógł być przypadkowym.

Gdy nakładał na oś silnika elektrycznego okrągłą tarczę metalową i wprawiał wirnik w silną rotację zdarzyło się kiedyś, że niechcący dotknął krawędzi tarczy rotującej z prędkością paru tysięcy obrotów na minutę .Ręka, która dotknął wirnika, oprócz lekkiego skaleczenia poczuła ostre uderzenie prądem....Skąd ? Przecież nie mógł przepływać prąd elektryczny przez oś silnika ?
Zainteresowało go to i po miesiącach badań - robionych zresztą w tajemnicy - już wiedział:
Optymalny kształt rotującego dysku ,nałożonego na oś silnika elektrycznego - to spłaszczona nieco połówka kuli wykonanej z mosiądzu lub miedzi. Przy średnicy takiego dysku około 1 metra (1 yard) i wadze kilkuset kilogramów, po nadaniu mu rotacji 2700 obr/min - na krawędzi dysku pojawiało się napięcie.....100 Volt. Searl był ostrożny w prowadzeniu doświadczeń. Dysk nie był nałożony wprost na oś lecz z izolacją, kapturem z plastiku nałożonym na nią i na to dopiero nałożony był dysk, po to by uniknąć nawet cienia możliwości przebicia prądu na wirujący dysk z wnętrza silnika.... A jednak...."napięcie z nikąd" pojawiało się nadal przy każdej próbie. Searl usiłował opatentować to prowizoryczne urządzenie, ale nic z tego. Nie potrafił tego uzasadnić teoretycznie, a przecież "napięcie elektryczne nie może powstać z niczego..." Searl skontaktował się z ,kilkoma czołowymi fizykami-atomistami, wśród których był m. inn. znani atomiści dr. Oppenheimer i dr. Hieronymus. Gdy oni sami przekonali się, "że coś w tym jest" -zaczęli próby, ale już poza jakąkolwiek instytucją rządową. Złożyli swoje kapitały do spólki i okazało się, że .....dysk metalowy o średnicy 3 metrów, nałożony na pionową oś silnika, po nadaniu mu rotacji kilkudziesięciu tysięcy obrotów na minutę - może dać tyle energii elektrycznej co wszystkie razem elektrownie w USA...Takie warunki pracy można było uzyskać tylko wówczas, gdy dysk wirował w próżni... Grupa badawcza Searla wyniosła się ze swymi doświadczeniami do ...Szkocji, gdzie zakupiono niewielki teren. Tam w czasie prób zdarzył się dziwny przypadek:
Wirujący z olbrzymią prędkością dysk, nałożony poziomo na pionowej osi silnika -zeskoczył z niej, wzbił się pionowo z olbrzymią prędkością do góry i roztrzaskał się o dach hali .Przed wyrwaniem się wzwyż znajdował się w obudowie szklanej, w wysokiej próżni. Teoretycznie siła nośna powstająca jako wartość ujemna nad górną krzywizną dysku mogłaby spowodować taki efekt - ale wówczas gdyby działo się to w środowisku materii, czyłi w powietrzu....a nie w próżni.. .Następne doświadczenia nie wyjaśniły z raczej zaciemniły problem: dysk kilkukrotnie zrywając się z pionowej osi otaczał się różowym światłem i...znikał . Po takich zniknięciach nie pojawiał się już nigdy.
Wychodził poza naszą czasoprzestrzeń - do " nadprzestrzeni" John Searl napisał i wydał własnym nakładem książkę pt, "Aether Technology"- Technologia Eteru". I tu - wydaje się - jest pies pogrzebany. .. W pewnych określonych warunkach fizycznych możliwe staje się wyjście w "eter", .innymi słowy pojawia się możliwość....przejścia poza naszą czasoprzestrzeń, która wcale nie jest gdzieś w nieokreślonej dali , nie gdzieś daleko, ale "tu i teraz". O ile mi wiadomo, w naszym kraju, w posiadaniu jednego z naszych ufologów znajduje się 1 (jeden) egzemplarz tej książki, przysłany przez nieżyjącego już mieszkającego w USA badacza UFO nazwiskiem Colman von Keviczky.. Wiadomo mi też, ze zbudowany wielkim nakładem kosztów dysk podobnej konstrukcji. ale teraz już średnicy ośmiu metrów - wyrwał się, wybił sobą dach hangaru w którym czynione były próby...uciekł na dużą wysokość otaczając się różową poświatą i nigdy więcej się nie pojawił...Tą wiadomość przekazał nam właśnie von Keviczky, który bardzo interesował się tą sprawą.. ..

Żródło: Kazimierz Bzowski

Jakub - Czw Paź 12, 2006 21:18

Znowu to samo dzieje sie co w przypadku pierwszego nieumocowanego silnika Schauberga.
W oby przypadkach wirniki pracowały w prózni. W jednym wypadku napęd stanowił silnik elektryczny, w drugim wypadku ruch wirowy wody. Obydwa wirniki znajdowały się również w ruchu wirowym. Tajemnica tkwi zatem w ruchu wirowym. Wtedy musi dziać się cos na co nauka nasza nie umie odpowiedziec w oparciu o konwencjonalną fizykę. Również teoria wzgledności nie znajduje tutaj zastosowania. Biorąc pod uwagę fakt, że oba wirniki pracowały przy tym w próżni, nalezy domniemywać, że owa tajemnicza energia pochodzi wlasnie z prózni i tu dochodzimy do profesora Szipowa i jego teorii prózni, a prędzej jeszcze do niemieckich uczonych i ich teorii fluktuacji próżni.

ztr - Pią Paź 13, 2006 00:41

I znów będę z Tobą Jakub polemizował. Po pierwsze "pistolet" jak to nazwałeś okazuje być sie urządzeniem spawalniczym a więc używa łuku elektrycznego do otrzymania wysokiej temperatury, jest to możliwe że taki łuk wytwarza temperature przez ułamki sekund zbliżonej słonecznej i na tej zasadzie "strzela" ale to żadne nowość, pewnie o jego sprawności decydują użyte materiały... A juz że to tłumaczy modelem atomu Gryzińskiego to przesadziłeś, albo nie wiesz o czym piszesz. Postaram się ci wytłumaczyć bez ubiegania sie do matematyki po za pojęcie dodaj, odejmij, pomnóż, podziel, bo inne są dla Ciebie obce. Model atomu Gryzińskiego to jest inny rodzaj modelu atomu Bohra, to jest odpowiada opisowi klasycznej mechaniki, czy tez fizyki, ery Newtonowskiej. To raczej zabawka intelektulan. Gryziński w przeciwieństwie do Bohra tłumaczy "dziwne" zachowanie się elektronu, tu przypomnę dla wszystkich którzy nie wiedzą co to jest teoria Bohr, otóż według tego modelu (rozpatruje tylko model wodoru a więc ciała, które ma tylko jeden proton (cząstka obdarzona ładunkiem dodatnim) i jeden elektron (cząstka ujemna) krążąca po orbicie wokół jądra tak jak ziemia wokół słońca i mniej więcej proporcje wielkości by się zgadzały. Ale czas takiego obrotu elektronu wokół jądra to okólo 0,000.000.001 sekundy i masy podobnie... Bohr wyprowadził na zasadzie podobieństwa do obrotu ziemi wokół słońca równania analogiczne. Ponad sto lat później Gryziński udoskonalił ten sam model tym że poza siłami takimi jakie działają na ziemię i słońce poza grawitacją, także siły przyciągania ładunku, wszak jądro jest dodatnie a elektron ujemny. I wówczas następuje tak zwany chwilowy upadek elektronu na jadro. I orbita tego elektronu nie jest tak jak w wypadku ziemi i okręgiem czy elipsą ale czymś przypominającym rozciągnięta koniczynę Bohr jak i Giziński do swoich modeli stosują równania mechaniki klasycznej tej z czasów Newtona XVIII wiek. I w miarę to tłumaczy zachowanie atomu ale tylko wodoru najprostszy atom, tylko dodatni proton i ujemny elektron. Ale dla innych pierwiastków protony neutrony w jądrze chmury elektronów, to są już bez radne i nic nie potrafią wytłumaczyć. Więc Jakub jak rozumiesz działanie tegoż urządzenia do spawania, jako wytłoczenie teorią Gryzińskiego.... ????
Po drugie wybacz że w ostatnich Twoich postach wychwyciłem pewną nieścisłość. Piszesz „Takie warunki pracy można było uzyskać tylko wówczas, gdy dysk wirował w próżni... Grupa badawcza Searla wyniosła się ze swymi doświadczeniami do ...Szkocji, gdzie zakupiono niewielki teren. Tam w czasie prób zdarzył się dziwny przypadek:
Wirujący z olbrzymią prędkością dysk, nałożony poziomo na pionowej osi silnika -zeskoczył z niej, wzbił się pionowo z olbrzymią prędkością do góry i roztrzaskał się o dach hali” „ Wirował w próżni” a więc naukowcy musieli umieścić cały silnik wraz z tym elementem w komorze próżniowej, a czy Ty wiesz jakie technologiczne właściwości musi posiadać, taka komora to prawie pancerz łodzi podwodnej. Jakby taki dysk „wzbił się pionowo z olbrzymią prędkością do góry i roztrzaskał się o dach hali „ a co z komora ją też musiałby przebić a wówczas doszło by do implozji ...
Masz rację tajemnica jest w ruchu wirowym. To właśnie próbuje wyjaśnić... Niestety w obliczu poprawnej według nauki mechaniki kwantowej, aby pewne rzeczy zrozumieć trzeba rozszerzyć podstawowe działania matematyczne o różniczki i całki. Ale to także „technologia” która ma ponad 100 lat. Pewnie nie przeczytałeś mego wyjaśnienia wcześniej... Chodzi o to że ruch wirowy zmienia masę ciała poruszającego się w czterech wymiarach a wiec w trzech przestrzennych i czasu a co za tym idzie i jego energię... A to już mechanika kwantowa...

ztr - Pią Paź 13, 2006 01:03

I powiem Ci coś jeszcze Jakubie takie nie kontrolowane przemieszczenia się obiektów nie muszą znaczyć przemieszczenia w przestrzeni mogą znaczyć przemieszczenia się między wymiarami mogą trafiać na równoległą ziemię... Według teorii względności to jest możliwe...
Jakub - Pią Paź 13, 2006 05:38

No cieszę się że wytłumaczyłeś to tak ładnie i przystepnie i co najważniejsze w zgodzie z nauką mnie niedostepną. Dobrze by było jakbys zgodził sie na ochotnika i zaproponował pomoc tym ludziom, bo pomimo, iz byli, a i często są ludźmi z tytułami doktorskimi, / wykraczaja swoja wiedzą zatem chyba poza cztery podstawowe działania? - jak myślisz?/ nie moga swego wynalzku opatentować, albowiem potykaja się od lat o pewien drobny szczegół. Chodzi mianowicie o tak zwane prawo patentowe, otóz na całym świecie żeby opatentować jakies urządzenie techniczne, nalezy wyjasnić zasadę jego działania w zgodzie z obowiazujacą nauką. Teraz juz jestem znacznie spokojniejszy o ten rozwój jako, ze znalazł się ktoś kto potrafi tego dokonać na gruncie obowiązujacej wiedzy. Na koniec taki drobny szczegół, o ile sie nie mylę AGH w Krakowie do dzisiaj nie rozgryzła wynalazku Łągiewki w postaci zderzaka, badają go juz kilka lat. Proponuje troszke więcej skromności, to na prawdę jest przydatne, czesto bardziej od czegos co uważa się za wiedzę..
Obywatel X - Pią Paź 13, 2006 16:53

I niestety, ale Jakubie znowu nie masz racji:

http://www.macrodynamix.com/zderzak.htm

"ZDERZAK DYNAMICZNY
Zderzak dynamiczny jest to urządzenie, które przejmuje energię zderzenia (w przypadku samochodu) i rozprasza ją. Zjawiskiem niespotykanyma, a występującym z trakcie działania zderzaka jest brak typowych objawów dzialania sił bezwładności u pasażerów i ładunku.
Dzięki pracom prof. Mariana W. Dobrego, możemy nareszcie poinformować, że wiemy jak działa zderzak pomysłu Lucjana Łągiewki, jakie przebiegają w nim procesy, i co najważniejsze: dysponujemy metodami obliczeniowymi pozwalającymi na konstruowanie optymalnych rozwiązań dla konkretnych warunków. "

Nauka już sobie poradziła, z jedną tajemnicą, która Twoim zdaniem była nie do wyjaśnienia.
Trochę więcej wiary i skromności w stosunku do nauki. ::43

Blue - Pią Paź 13, 2006 17:21

I trochę podziwu dla osób, dzięki którym nauka jest zmuszana do poszerzania horyzontów.
Co tam Łagiewka, niech żyje prof. Dobry :mrgreen:
Reszta ciekawych i przełomowych wynalazków czeka na swoich dobrych profesorów.
Nie neguję osiągnięc nauki, tylko to taka ciężka urzędnicza maszyna. Mało kto z naukowców wykazuje odwagę by zaryzykowac swoją pozycję i wychylic się poza naukowe dogmaty. A to powinno byc obowiązkiem naukowców.

Swoją drogą w tym ruchu wirowym jest jakas tajemnica związana z energią.

Jakub - Pią Paź 13, 2006 21:03

No cóz stwierdzenie , że możemy ppinformować, że wiemy , dzieki pracom profesora tu pada nazwisko , jest jednak przez spółkę zestawione z teorią opracowaną przez samego wynalazcę. Link: http://www.macrodynamix.com/energme.htm. Dziwne nieprawdaż?
To tyle w kwesti formalnej. Natomiast jest jeszcze druga kwestia polegająca na tym , że ja w przeciwieństwie do was nie przeprowadzam ataków personalnych, a takie mają miejsce z Waszej strony patrz post ZTR-a. Niestety tym się Panowie miedzy sobą różnimy i wobec powyższego na tym zakańczam swoją dyskusje z Wami.

Blue - Sob Paź 14, 2006 10:09

Proponuję zakopac topory wojenne, bo nie jesteśmy tu po to, żeby zwalczac się wzajemnie.
Nikt nie jest wszechwiedzący, ani po jednej stronie, ani po drugiej. Jesteśmy tylko ludźmi.
Ważna jest otwartośc na zjawiska i informacje, odmienne od naszej dotychczasowej rzeczywistości, bo są one zalążkami głębszych zmian.
Czasami bywa tak, że ocena jakiegoś zjawiska wg starych kanonów niczego nie wyjaśnia.
Najczęściej nowe kierunki w nauce, technice i nie tylko, stwarza inspiracja ( jak u Tesli i Leonarda ). Nie są one wynikami mozolnych pracc obliczeniowych. Prace obliczeniowe są raczej jej ( inspiracji) wynikiem. Czasem pod wpływem inspiracji zmienia sie także sposób rozumienia zagadnień abstrakcyjnych i sposób łączenia ciągów przyczynowo- skutkowych.
Warunkiem jest przyjmowanie faktów i zjawisk bez osądzania, bo osądzanie u nas odbywa się automatycznie, na podstawie nazwijmy to "starych szlaków komunikacyjnych, które wciąż prowadzą w to samo miejsce"

Najpierw więc musi się skrystalizowac idea i albo zostanie wypełniona namacalną treścią i formą, albo nie.
W naszych zbiurokratyzowanych czasach, idea musi przebic nową drogę nie tylko w mózgu wynalazcy, ale również w mózgach naukowców, którzy osądzają czy coś ma prawo działac, czy nie. Najczęściej liczydeł im nie starcza
Więc jest cichutko zamiatana pod dywan, albo utajniana, by służyc nie po tej stronie, po której powinna.

Blue - Sob Paź 14, 2006 10:38

Oto co sam Lucjan Łagiewka pisze o idei dzięki której powstał jego wynalazek:
"Przedstawione wiodące założenia energetycznej natury mechaniki stwarzają szansę wyprowadzenia obecnego stanu fizyki z impasu, który niewątpliwie ma już miejsce.
Wykorzystanie tej szansy zależy przede wszystkim od poważnego potraktowania przedstawionych założeń i ich weryfikacji przez świat nauki.
Wiodące założenia energetycznej natury mechaniki, pomimo że mają rewolucyjny i przełomowy charakter stanowią zaledwie wierzchołek wielkiej góry lodowej, którą jest wiedza mogąca stworzyć nową jakość.
Od nas wszystkich zależy kiedy ogarniemy ten ogrom i czy w ogóle będziemy się tym zajmowali.
Pokora wobec natury nakazuje wziąć się natychmiast za pracę."

Cytat jest z linku podanego przez Obywatela.

Jakub - Wto Paź 17, 2006 11:28

Perpetuum mobile może podważyć prawa fizyki. Niedawno taką maszynę udało się opatentować wynalazcy z Indiany. Pierwszego listopada 2005 roku Boris Volfson z Huntington otrzymał z Amerykańskiego urzędu patentowego, patent nr 6,960,975 za projekt antygrawitacyjnego pojazdu kosmicznego.

Pojazd Volfsona jest teoretycznie napędzany przez tarczę nadprzewodników, która zmienia kontinuum czasoprzestrzenne w taki sposób że porusza się on wbrew grawitacji. Projekt przedstawia plany perpetuum mobile, którego stworzenie fizycy uważali za rzecz niemożliwą.

Nowo opatentowane urządzenie zostało opisane w najnowszym wydaniu "Nature" przez dziennikarza Philipa Balla.

Jakub - Sob Paź 28, 2006 11:29

Bardzo dobry film, pomagający zrozumiec teorie Viktora Schauberga jest pod linkiem:
http://www.thelastoutpost...39/default.aspx zachęcam do obejrzenia.

Jakub - Czw Lis 02, 2006 22:26

Nastepny film o wolnej energii : http://video.google.co.uk...538044&q=energy
Jakub - Czw Gru 07, 2006 16:05

Po grupie Maternicha ze Szwajcarii i Rosjanach- Walery Szypow i jego wynalazki, a prędzej jeszcze Schauberger i jego silnik wodny, zaczynają napływać doniesienia o wyprodukowaniu urządzeń które w wyniku swojej pracy osiągają sprawność rzędu do 400 i więcej procent.

Link: http://english.sabah.com....9BF81DAED3.html

Link: http://www.lutec.com.au/index.htm

Również austriaccy uczeni doszli do ciekawych wyników związanych z antygrawitacją .

Blue - Wto Sty 02, 2007 21:53

Darmowa energia

Permanent Magnet Motor Howard'a Johnson'a

Fragmenty z artykułu opublikowanego 24 Stycznia 1993 roku w Dallas Morning News w kolumnie Texas Scetches przez A.C. Greene pt. "The Electric Auto that almost truimphed, Power Source of '31 car still a mystery

[...] Kilka razy wcześniej w tym artykule wspominałem człowieka o nazwisku Nikola Tesla i stwierdziłem, że był to największy umysł, jaki kiedykolwiek żył. Urząd Patentowy USA posiada 1.200 patentów zarejestrowanych na imię Nikola'ia Tesla'i ocenia się, że mógłby opatentować on dodatkowe 1.000 z pamięci!".

Ale, wracając do naszych samochodów elektrycznych - w 1931 roku, pod finansową egidą Pierce-Arrow i George'a Westinghouse'a, Pierce-Arrow rocznik 1931 został wybrany do testów na terenie fabryki w Buffalo, N.Y. Wymontowano z niego standardowy silnik spalinowy i w jego miejsce wstawiono silnik elektryczny o mocy 80 KM i 1800 obr./min., który podłączono do sprzęgła i skrzyni biegów. Silnik prądu stałego miał 40 cali długości i 30 cali średnicy a jego przewody zasilające zostawiono sterczące w powietrze - żadnego zewnętrznego źródła zasilania.

W umówionym czasie Nicola Tresla przyjechał z Nowego Yorku i dokonał oględzin samochodu Pierce-Arrow. Następnie poszedł do najbliższego sklepu radiowego i nabył garść (12) lamp elektronowych, przewodów i wybranych oporników. Skonstruowany obwód umieścił w pudełku o wymiarach 24 cale długości, 12 cale szerokości i 6 cale wysokości. Pudełko zostało umieszczone na przednim siedzeniu i jego przewody zostały podłączone do chłodzonego powietrzem, bezszczotkowego silnika. Dwa pręty o średnicy 1 cala wystawały z pudełka na długość 3 cali.

Mr. Tesla usiadł na siedzeniu kierowcy, wepchnął pręty do pudełka i powiedział "teraz mamy moc". Włączył bieg i pojechał! Ten pojazd napędzany silnikiem prądu zmiennego rozwijał prędkości do 90 mil/godz. I zachowywał się lepiej niż jakikolwiek samochód o napędzie spalinowym w tamtych czasach. Tesla spędził w tym samochodzie cały tydzień. Kilka gazet w Buffalo opisywało tę próbę. Pytany skąd pochodziła moc Tesla odpowiadał "Z otaczającego nas Eteru". Kilka osób sugerowało, że Tesla zwariował i wszedł w zmowę ze złowrogimi siłami wszechświata. To rozwścieczyło Teslę, usnął swoją tajemniczą skrzynkę z pojazdu i wrócił do swojego laboratorium w New York City. Swój sekret zabrał do grobu!

Przypuszcza się, że Tesla był w stanie wykorzystać jakoś pole magnetyczne ziemi, które obejmuje naszą planetę. I w jakiś sposób otrzymywać potężne ilości energii przecinając te linie czy też każąc im mnożyć się między sobą. Dokładna natura tego urządzenia pozostaje tajemnicą ale w rzeczywistości działało ono zasilając 80 konny silnik Pierce-Arrow do prędkości rzędu 90 mil/godz. bez jakiegokolwiek ładowania.

W 1969, Joseph R. Zubris wymontował ze swojego Merkury model 1961 silnik spalinowy. W jego miejsce zainstalował jako źródło napędu silnik elektryczny. Jego unikalna instalacja elektryczna obniża straty mocy przy ruszaniu do 75% normalnie powstających i podwaja wydajność silnika elektrycznego w czasie pracy! Amerykański Urząd Patentowy wydał mu patent No 3,809,978. Choć złożył propozycje marketingowe wielu koncernom żaden się właściwie nie zainteresował. I jego unikalny system ciągle nie jest oferowany na rynku.

W 1970, wynalazca zastosował generator Ev-Gray, który intensyfikował prąd z akumulatora, indukując napięcie do cewki magneśnicy przy pomocy prostego programatora. Dzięki umożliwieniu silnikowi ładowania oddzielnych akumulatorów podczas jazdy, do zasilania potrzebne były fenomenalnie niskie prądy. Urządzenie został przetestowane przez Crosby Research Institute of Beverly Hills, Ca. Silnik o mocy 10 KM pracował przez 9 dni na czterech standardowych akumulatorach.

Wynalazcy oceniali, że 50 konny silnik elektryczny mógłby przejeżdżać 300 mil przy prędkości 50 mil/godz. zanim wymagałby ponownego ładownia. Dr Keith E. Kenyon wynalazca z Van Nuys w Kaliforni, odkrył niezgodności w od dawna znanych i akceptowanych prawach odnoszących się do magnesów silników elektrycznych. Dr Kenyon w 1976 roku demonstrował swój wynalazek wielu naukowcom i inżynierom ale ich reakcje były zdumiewające. Choć wszyscy stwierdzali, że to działa, nikt nie widział dla tego praktycznego zastosowania.

Ale ostatecznym źródłem napędu naszego samochodu elektrycznego byłby silnik elektryczny, który nie wymagałby zewnętrznego źródła energii. Brzmi to niemożliwie, ponieważ narusza to wszelkie myślenie naukowe. Ale TO zostało wynalezione i niejaki H.R. Johnson otrzymał na TO amerykański patent No 4,151,431 24-go Kwietna 1979 roku.

Ten nowy projekt, choć pierwotnie sugerowany w 1905 roku przez Nikola'ę Tesla'ę, jest silnikiem magnetycznym (Permanent Magnet Motor). Mr. Johnson na rotorze silnika umieścił szereg magnesów trwałych i odpowiadającą im serię, jednak o innym rozmieszczeniu, na statorze. Wystarczy po prostu wsunąć stator na właściwą pozycję i rotor natychmiast zaczyna się obracać. (I po 100 godzinach pracy wszyscy rozumieją, że mają do czynienia z "pereptuum mobile").

To ciekawe jak mało my, tu w Polsce, wiemy na takie tematy. Studiowanie ich nie ma jednak raczej sensu praktycznego. Musimy pamiętać, że gdyby każdy dysponował silnikiem, pozwalającym na bezpaliwową pracę, to wiele osób stałoby się bezrobotnymi, a świat arabski mógłby stać się aktywnym zagrożeniem dla ludzkości. Z teoretycznego punktu widzenia jest to jednak pasjonująca dziedzina. Uświadomienie sobie, jak wiele energii można uzyskać za darmo, jest niezwykle optymistyczne dla przyszłości ludzkości.

http://www.sm.fki.pl/nowo...darmowa_energia

Blue - Pon Sty 15, 2007 17:27

Czyżby zaczynało się wymiatanie spod dywanu róznych wynalazków?

Wirowy generator ciepła z udziałem zimnej syntezy jądrowej


Przedstawiamy najnowszą, 9-tą generację generatorów wirowych ciepła
(WTG S).
WTG produkuje energię cieplną wykorzystując szybkie wirowanie wody, sonoluminescencję, oraz zimną syntezę termojądrową ( w przedziale marginalnym ).
Ta generacja weszła do sprzedaży od czerwca 2006, w naszym Kraju jako pierwszym.
Wg najnowszych teorii, zimna fuzja jądrowa ma miejsce przy każdym ruchu wody, a jej intensywność zależy od ilości obrotów wody w ciągu minuty.
Jak można się domyśleć to urządzenie nie jest ostatnim słowem jego Konstruktora.
Teoria, proszę zobaczyć: Żywa Woda

Ogólna podbudowa teoretyczna to: Teoria podróży w czasie

WTG jest bardzo ekonomicznym, nowym sposobem produkcji energii cieplnej.
Koszty ogrzewania przy tym sposobie wynoszą poniżej 30 % tych przy ogrzewaniu gazowym.
Do porównania przyjęto: 0,40 PLN za 1 kWH prądu, oraz 0,85 PLN za 1 m^3 gazu.
Sekretem ekonomiki WTG S jest to, że z jednego kilowata prądu dostarcza prawie 2 kilowaty ciepła ( 1,75 przy dokładnym liczeniu, ale ta wielkość zależy od urządzenia ).

Instalacja zawiera:
Wirowy generator ciepła, silnik elektryczny, wejście i wyjście wody.
Urządzenie pracuje w układzie automatycznym biorącym pod uwagę temperaturę otaczającego powietrza.
Bezpośrednie ogrzewanie wody w układzie grzewczym jest też możliwe.
Temperatura robocza wody do + 100 stopnia C.
"WTG -8S" 90 kW - może zostać użyty jako generator pary, do produkcji 1000 kg pary w godzinie do + 160 st. C przy ciśnieniu od 2 do 6 atm.
WTG może zostać zabudowany w mobilnej wersji w kontenerze.
Temperatura cieczy roboczej może w jego przypadku osiągnąć do + 250 C.

WTG potrzebuje do pracy napięcia 380 V, pracuje bez sprężania jakiegokolwiek paliwa, jest więc ekologiczny, nie potrzebuje dozoru, a także nadzoru kotłowego z braku takich części jak w dotychczasowych konstrukcjach ciepłowniczych.

Cechy WTG "Yusmar WTG - S":
1. Jest zupełnie hermetyczny.
2. Nie ma grodzi ani przepon.
3. Zamiast tradycyjnych łożysk ma grafitowe.
4. Ciecz robocza przechodzi przez silnik, dalej przez dyski
i do ciepło-wymiennika.
5. WTG ma 3 lata gwarancji ciągłej pracy dzięki powyżej
przytoczonym cechom.
6. Podobne silniki są użyte w systemach chłodzenia
jądrowego reaktorów okrętów podwodnych.
7. Urządzenie ma 2 razy niższy poziom hałasu i wibracji
w porównaniu z poprzednim pokoleniem "VTG - M".
8. Możliwości, by użyć technologii redukcji w wydatkach
na energię elektryczną, taryfy nocne -50%, szybki start -25% na amperach.
9. "Yusmar VTG - S" jest do 20% bardziej efektywny
niż "VTG - M" dzięki płaszczowi chłodzącemu.
10. VTG - S ma kilka stopni ochrony i jest bardzo trudno,
aby zakłócić równowagę jego pracy.

Opis generatora:
1. Przewód wyjścia gorącej wody
2. Wirowy generator ciepła
3. Rama
4. Przewód wejścia wody zimnej
5. Ciepłowymiennik

Dane działania generatora:
Temperatura robocza: 95 st. C.
Zasilanie: prąd 3 fazowy.
Źródło ciepła: powolna reakcja termojądrowa w przedziale marginalnym. Fot. 2Gwarancja obejmuje 3 lata.
Żywotność urządzenia od 20 do 25 lat.
Montaż prosty, prosty, zrobi to hydraulik lub złota rączka.

Nie potrzeba specjalnego przygotowania wody, a po tylko jednym cyklu woda nabiera właściwości życiodajne, można powiedzieć że się odnawia .
( ma takie parametry jak woda w Lourdes, lub innych świętych źródełkach )Dla osób już teraz chcących wdrażać wspólnie z sąsiadami jako pierwsi
program społeczny na urządzenia : WTG 4S, 6S, 8S 30% rabatu od cen producenta w Moskwie. Przykładowo WTG 8S może ogrzać 50-60 mieszkań 3/4 pokojowych lub ok. 35 domków jednorodzinnych. Natomiast na wszystkie typy WTG S dla Polski 10% rabatu od cen polskich.
http://www.teplo.web-store.ru/prod-vtg-s.htm

Pytania? Proszę zadawać : Tel: +48/696-230-952 proszę dzwonić w godz. 11-14 GMT Dariusz Nowak,Poznań / Polska

Oficjalna prezentacja urządzenia chronionego patentem Federacji Rosyjskiej nr 2045715
http://www.teplo.web-stor...u-forum2005.htm

Blue - Pon Sty 15, 2007 17:33

To nowe osiągnięcie prof. Potapowa:
Pierwsza na Świecie, wieczna domowa ciepło-elektrownia o mocy łącznej 22 kW, na bazie wiecznego silnika o mocy 2,7 kW.
W sprzedaży od jesieni 2006 !

http://www.teplo.web-store.ru/am-tek.htm

Jak to naprawdę działa?

Tak jak nasz organizm. Woda pobiera elektrony z otoczenia (żywność) przerabia je wg określonego schematu zawartego w wirach czasu (programie) tak jak do tego służy DNA w komórkach przy obecnym poziomie wiedzy (a raczej już wczorajszym) a następnie odbudowuje pierwotną postać wody po wyrzuceniu antyneutrino i nadmiaru energii. Swobodny elektron najpierw uwalniany jest z więzi wodorowych przez zawirowanie wody a następnie ponownie wychwytywany przez jądra wodoru i uzupełniany przez transcendentalne neutrina.

A teraz moja uzupełniająca wiedza na temat Wszech-Energii
Nie kryję, że chodzi o Boga, ale w innym pojęciu niż zwykle.

Bóg jest Największy z Największych i Najmniejszy z Najmniejszych. Cały Wszechświat duchowy i materialny jest Jego energią. On jest wszędzie. Przenika Słońca i mieszka w naszym ciele i uśmiechu. W Nim żyjemy, poruszamy się i Nim oddychamy. Nie można od Niego uciec, ponieważ jest On wszystkim jako energia i wszystkim jako inteligentna Osoba.

Obrazowo mówiąc, jest tak wielki, że niebo i światy materialne mieszczą się na Jego paznokciu. A z drugiej strony jest tak mały, iż cały potrafi schować się w najmniejszej części kwantowej. Jego Wszechmocna Miłość i transcendencja nie ma żadnych ograniczeń. Człowiek niełatwo sobie to wyobraża. Lecz gdy Go prawdziwie pokocha w sposób wolny - stanie się Mu podobny.

Na marginesie mówiąc

Ten proces tak faktycznie przebiega również w naszym organizmie i każdym innym żywym stworzeniu. Dlatego żywa woda bo daje nam siłę, rozpatrując cały proces na poziomie elementarnym. To właśnie subtelne zachwiania równowagi energetycznej na niedostrzegalnym normalnie poziomie są odpowiedzialne za różne choroby.

Oszczędności

Oszczędności rzędu 75 % OBECNYCH KOSZTÓW, czyli tylko 25% kosztów zmiennych co obecnie.

Nie wymaga obsługi, ani nadzoru kotłowego.

Niestety z powodu, że to exportowy produkt zagraniczny jego cena jest dość wysoka. Duży koszt zakupu.
Jednak gdyby uruchomić produkcję w kraju to zwłaszcza w przypadku najmniejszych urządzeń mogłaby być o 30-40% nisza.


Filtr Dariusza Nowaka z udziałem fuzji

My też mieliśmy taką możliwość już przed laty, ale niestety do teraz brak zrozumienia w kołach naukowo-politycznych choć oczywiście wszyscy jak najbardziej przejmują się o bezpieczeństwo energetyczne naszych Rodaków.

Teoria

Ze względu na konieczność zachowania promieniowania Gamma w normach uzyskanej energii na wyjściu nad włożoną ograniczony do tylko 100 % (2x) choć doświadczalnie uzyskano 40 x (4000%) a w samolotach jak dysk z Wrocławia to było ok. 1 mln% (10.000 x)!!!

Faktycznie energia bierze się z ruchu praktycznie nieistniejących cząstek elementarnych, tzw. transcendentalnych (urojonych tachionów) neutrin, które poruszają się w czasie z szybkością wielokrotnie większą niż światło (jest to możliwe, gdyż nie mają masy) defacto można powiedzieć, że powstaje różnica potencjałów miedzy wirami czasu zawartymi w wodzie w tym przypadku, tak jak mamy do czynienia z różnicą potencjału w prądzie elektrycznym.

Aby to było możliwe, nie trzeba ingerować jak w bombie jądrzastej czy tokamaku-ITER bezpośrednio na jądra, do czego potrzeba olbrzymich ilości energii, tylko zamieszać samą wodą odpowiednio do potrzeb. A to już chyba wszyscy znamy z przyrody.

Tak więc to zjawisko można nazwać Największym Oszustwem w Nauce, gdyż jest powszechne, a więc od dawna powinno być oficjalnie ujawnione. Tylko niechęć rządów (USA+ZSRR) do ujawnienia tej wiedzy, to blokuje.

A jak ktoś sobie kupi to urządzenie (generator wirowy) to będzie miał i zobaczy.
Tym urządzeniem 5 kW ogrzeje dom 120 m2 przy -25 st. C .
Czyli bardzo opłacalne i nieszkodliwe dla środowiska.

POLSKA jest pierwszym Oficjalnie na świecie KRAJEM,
który dysponuje nowym Źródłem ENERGII !!!

Tekst ten poświęcam pamięci swoich przodków, których tragiczne przejścia życiowe nakłoniły mnie od nauki.

Poświęcam go również naszemu Największemu Rodakowi, którego słowa sprzed 21 lat nakłoniły mnie w 1989 r. do pierwszego praktycznego sprawdzenia teorii czasu w ramach teorii nieekwiwalentnej wymiany i do zadania pokojowego, ostatecznego, ekonomicznego ciosu systemowi komunizmu radzieckiego.

Dziś nad ranem, 15 czerwca roku 2006, o świcie czasu lokalnego poznańskiego, NASZ Kraj jako pierwszy w historii ludzkości OFICJALNIE wkroczył w erę energetyki termojądrowej.

Już nie urządzenia doświadczalne, które zamierzaliśmy uruchomić 15 sierpnia, tylko dziś na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem, dajemy do dyspozycji seryjne urządzenia grzewcze bazujące na powolnej (zimnej) syntezie termojądrowej, oparte na mojej własnej Koncepcji teoretyczno-doświadczalnej.

Ta życiodajna reakcja będąca siłą napędową charakterystyczną dla wszystkich organizmów żywych, w tym również naszego, a przebiegająca wg schematu: 1H+1H+e(-) = 2D+ve+1,953 MeV , jest odtąd na zawsze już do naszej dyspozycji.

Tak więc nie niszcząca siła atomu czy węglowodorów uwalniana w procesie spalania (koncepcja Wielkiego Wybuchu, albo Szybkiego Kroku w ekonomii) a powolna, budująca siła, zawarta w cząstkach wody powstająca wg programu zawartego w wirach czasu na początku istnienia Wszechświata, będąca urzeczywistnieniem pierwotnego marzenia ludzkości o tanim, a jednocześnie ekologicznym źródle ciepła, stała się udziałem naszych Rodaków jako pierwszych.

O ile niestety urządzenia te są teraz dość drogie, bo w naszym Kraju nie znalazł się nikt chętny, (pomimo moich wieloletnich publikacji), do ich wprowadzenia w życie, to uruchamiając Narodowy Plan Energetyczny uniezależnienia w pierwszej kolejności indywidualnych gospodarstw domowych w ciągu 2-3 lat i przyjmując do jego potrzeb krańcową i społeczną kalkulację kosztów, to można by utrzymać cenę podstawowego szeregu ciepłowni na poziomie 2500 PLN.

W międzyczasie możemy już myśleć o zupełnie nowej generacji środków transportowych, samochodolotów, a właściwie poduszkowców zasilanych nowym typem silnika nie potrzebującym paliwa, a który mam już do dyspozycji.

To urządzenie będące młodszym (bo nie dającym szkodliwego posiewu neutronowego, jak ma to miejsce w przypadku amerykańskich samolotów rozpoznawczych SR 75, dokonujących nie tylko przelotów, a nawet międzylądowań na terytorium naszego Kraju) bratem silników tzw. UFO a defacto samolotów o nieograniczonym zasięgu lotu, jest już też możliwe do stosowania.

Kolejne korzyści wynikające z teorii czasu a możliwe do zastosowania, to np.:

- sekundowe leczenie z chorób nowotworowych,
nawet w terminalnej ich fazie,

- leczenie innych chorób wynikłych z oddziaływania
skażonego środowiska,

- nowe metody uprawy roślin i hodowli zwierząt, bazujące na
wykorzystaniu ich wewnętrznej siły wzrostu, a nie na chemikaliach,

- nowe metody komunikacji bezpośredniej,
na falach tzw. eteru pierwotnego,

- nowe techniki informatyczne, miliardy razy szybsze
od obecnych i tańsze a także wiele innych zastosowań.

Wiedza, którą faktycznie teraz już dysponuję nie powstała z niczego, ani od razu.

Mimo, że dopiero teraz ją przekazuję na poziomie praktycznym, dysponowałem nią już wcześniej, ale brakowało, poza nielicznymi motywującymi i wspomagającymi mnie osobami, innych które byłyby zainteresowane, aby pozytywne skutki tej wiedzy wnieść do naszego codziennego życia.

Niestety jest również zbyt późno, by mając tę wiedze, zapobiec katastrofie ekonomiczno - ekologicznej w naszym Kraju i milionom ofiar.

Możemy tylko spróbować zminimalizować skutki.
Skutki: głupoty, celowej kreciej roboty, braku poszanowania współobywateli, a także naszych sąsiadów.

Przed 2 miesiącami odkryłem zdajecie z satelity meteo NOAA, a przedstawiające tworzący się na środkowym Atlantyku tajfun potężniejszy niż Katrina.
Już wtedy miał obszar Polski i olbrzymią, ponaddźwiękowa prędkość w centrum.

Tu prezentacja jego funkcjonowania:

http://www.goes.noaa.gov/HURRLOOPS/atwv.html

To naturalny, żywy reaktor jądrowy, zasilający się minimalną energią wysysaną z organizmów żywych, a która jest transponowana w cząsteczkach wody za pomocą milionów wirów na jego obrzeżu.

Wkrótce Natura wystawi wszystkim rachunek za 200 lat industrializacji na bazie teorii Wielkiego Wybuchu i takim samym wybuchem może zakończyć nasze istnienie.....

Jednak obniżając w perspektywie 3-4 lat temperaturę powietrza nad naszym Krajem o choćby
1-2 stopnie możemy w ten sposób zminimalizować skutki tego uderzenia.

Ale...

Choć ogólne przesłanki naukowo - technologiczne na których bazuje ten proces, zostały ujawnione 15.08 2006: Bóg Istnieje! Dowodzą Rosyjscy Naukowcy

to i tak będziemy wkrótce wszyscy przez indolencję naszych polityków zmuszeni myśleć:
- czy wynieśliśmy jakieś wskazówki z naszej historii
a także z pontyfikatu Karola Wojtyły, którego pokojowe nauki
paradoksalnie jako pierwszy zaakceptował nie kto inny,
jak Prezydent Rosji W.W. Putin,

- nie zastanowimy się jako Naród kim właściwie jesteśmy i do czego dążymy,

- przestaniemy myśleć w kategoriach Ja, a trzeba będzie
zacząć myśleć My-Polacy

Autor - Dariusz K. Nowak
Tel: +48/696-230-952 proszę dzwonić w godz. 11-14 GMT
Poznań / Polska. 15.08.2006

stefan - Pon Sty 15, 2007 19:56

Nie jest to chyba najświeższa publikacja, może pojawiła się w nowym miejscu ostatnio była to strona http://www.sm.fki.pl/ ale została stamtąd usunięta (ktoś się niedogadał). Są tam inne ciekawe informacje np.: http://www.sm.fki.pl/nowo...darmowa_energia
Co do Dariusza Nowaka, mniej więcej od września nie mogę trafić na nic nowego.

Blue - Pon Sty 15, 2007 20:53

Ja to znalazłam dziś na tej stronie:
http://anastazja.com.pl/i...id=50&Itemid=67

Jakub - Sro Sty 17, 2007 06:01

Tu ciekawostka dwa bardzo krótkie filmiki. Pierwszy pod linkiem:
http://video.google.co.uk...563497668406528

drugi pod linkiem:
http://video.google.co.uk...084330238501981

panna Mao - Sro Lut 21, 2007 12:31

Ciekawy artykul na ktory natknelam sie w sieci. Jako ze takie rzeczy lubia znikac, oprocz linka wklejam calosc, a nizej dosc luzne tlumaczenie produkcji wlasnej wykonane na szybko celem przedstawienia historii, a nie slow dokladnie ;) Akapity, ktore uznalam za nieistotne, badz mowiace o sprawach ktore wszyscy znamy pomijam lub przedstawiam skrotowo.

http://www.mnwelldir.org/docs/cancer1/rife.htm

The history of medicine has always been the history of alternative medicine, for every new idea, every new theory, every new method of healing has come not from within the bastions of conventional medicine, but rather from outside the current convention. Being the hippopotomonstrosity that medicine is and always has been, its members do not like being told how to do their jobs by outsiders nor do they appreciate learning that something might exist beyond the scope of their education, which cost them dearly. Pasteur's idea that germs caused disease was ridiculed for years. Penicillin was actually discovered in the mid 1800's by a medical student, but because he was only a medical student it was written off as a curiosity. Even after its formal discovery, Penicillin sat shelved for years before being tested. Dr Semmelweis committed suicide in a mental institute after years of trying to get physicians to wash their hands after performing autopsies (instead they ran down the hall to deliver a baby and kill the mother). And what about this guy by the name of Lawrence Burton? He wasn't a physician, but rather a scientist. In 1966, under the aegis of the American Cancer Society, he arranged for an audience of 70 scientists and some 200 science writers and performed for them a demonstration using mice with visible tumors. He injected each with a solution and in just 45 minutes the tumors had shrunk 50%. An hour and a half later, the tumors had practically disappeared. Newspapers around the world ran the story of Dr Burton and his cancer cure on their front pages. Eight years later he opened a cancer clinic in New York where, for some cancers, he realized a better than 50% cure rate; higher than any other physician or clinic in America. Two years later, due to pressure from the FDA, he was forced to close his clinic and move his entire operation to the Commonwealth of the Bahamas where today he still has better rates of success with certain cancers, better than any other clinic in America. For the address and phone number, go here: http://www.mnwelldir.org/docs/cancer1/altcan.htm

Of all of these stories about the frustrated efforts of alternative thinking wending its way into mainstream medicine, the most interesting (and most terrifying) is that of Dr Royal Rife. You see, Dr Rife had discovered a very inexpensive means of curing not only cancer, but some of the most dreaded diseases in society today such as the Ebola virus and AIDS. His research was destroyed, his associates harassed and some even killed, and after years of hounding he died of an overdose administered to him in Grossmont Hospital, in San Diego, California.

Rife was probably one of the most brilliant (not to mention persistent) scientists ever to have walked upon this planet. He won 14 awards from the government for his research and was given an honorary medical degree from the University of Heidleberg.

When the technology didn't exist, Rife invented it. Financed by millionaires like Henry Timken, Rife invented the Universal Microscope with 5,682 parts. It was a miraculous machine that could see things smaller than waves of light (which was then and is still today thought to be impossible). Rife was the first to see a live virus. Today's electron microscopes see viruses, but they destroy them in the process through the bombardment of electrons.

While examining bacteria and viruses, Rife noticed that each one gave off a distinct light (or color) pattern. (In the late sixties it was discovered that every living cell actually gives off light and the healthier the cell the healthier the light; conversely the sicker the cell the weaker the light. But this research by Rife was done in the twenties using technology Rife himself invented.) So Rife began to experiment with instruments he invented that oscillated at the frequencies he'd determined from the organisms (bacteria and viruses) and he discovered that by playing back their own pattern of oscillation, slightly modified, he could destroy them without affecting the tissues around them. In other words, Rife could kill a particular virus or bacterium using light rays alone, light rays that were absolutely harmless to the host animal, but deadly to the microbe.

Now comes the really interesting part of Rife's work: he discovered a virus that caused cancer. And he discovered a cure.

Please accept this for a second until I can fill you in on a few things.

There are many possible causes of cancer, from carcinogens to bacteria to viruses to parasites to even forms of light rays not visible to the naked eye. However, to prove that something is a cause of a disease, certain rules must be followed and these rules, originally set out in Koch's Theorem have been slightly modified today. Can there be more than one cause to a disease? Yes, if by following the rules you can prove two or more causes. Today there are those who feel that HIV is not the cause of AIDS simply because HIV has never been proven according to the rules to be the culprit.

Rife proved, using Koch's Theorem, that his virus caused cancer. And then he cured it.

Rife named his human cancer virus Cryptocides Primordiales (primordial hidden killer). He injected his virus into 400 lab animals creating 400 tumors. Then, using equipment he had painstakingly designed and tweaked, he exposed the diseased animals to a modified form of energy that was unique to the Cryptocides Primordiales virus, and destroyed all the tumors. You can read all about this in The Cancer Cure That Worked.

Rife diligently worked for decades isolating patterns, modifying them, and playing them back killing microbes that caused disease.

When Rife went public, the University of Southern California sponsored a special medical research team to evaluate this new therapy on the terminally ill. After 130 days, every patient recovered with no side effects to the treatment.

The head of the AMA hopped a train from Chicago to visit Rife in San Diego. Pictures were taken, the story ended up on the front page of the San Diego Evening Tribune: Rife was on his way to a Nobel Prize in Medicine.

Today you would be hard pressed to find any reference to Rife in history books. Contact a newspaper for a specific date or story and they will probably tell you that that one is missing from their archives. It is as if Rife and his work have been utterly expunged from the annals of history. His microscope did not exist. His instruments did not exist. His research did not exist. The man himself did not exist.

The AMA wanted a cut. Drug companies pressed for more proof before allowing his instruments to be used. It seems that when a medical device wants FDA approval, each and every use must be evaluated (at a cost of hundreds of millions of dollars). Now, keep in mind that Rife had built his microscope and instruments and had worked for decades studying and destroying microbes all before 1930. From 1934 to 1939 doctors all over America used the Rife machines to cure disease, and all over America doctors were being pressured to stop this practice. Offices were broken into and their machines were confiscated. With the backing of the AMA an engineer working with Rife, filed suit against Rife, and this was the beginning of the end. The unending court battles wore Rife down, and the more depressed he got, the heavier he drank and then came the unexpected, the terrifying conclusion: his microscope was stolen and soon afterwards his laboratory went up in flames and his records and research burnt entirely. The Burnett Lab in New Jersey where Rife's work was being independently validated burned to the ground. Dr Milbank Johnson, a supporter of Rife's and one of the people who had worked to validate Rife's research was poisoned. Dr Nemes who was duplicating Rife's work just 40 miles from Rife's own lab was killed in a mysterious fire that consumed his lab and research papers. Rife's closest associate was given a grant for $200,000 and quickly vanished. People who had worked with Rife suddenly denied knowing him. Rife sunk further and further into depression and alcoholism. By 1940, Rife's work had been wiped out entirely. Every time he tried to pull himself back on track to reduplicate his research, he was hounded and harassed and finally his life ended in a hospital by an overdose that was not self-administered.

No one has yet been able to rebuild Rife's microscope. Many of Rife's associates have come forward in the past two decades, and some have reengineered Rife's equipment for creating these light waves. The frequencies at which certain bacteria and viruses are killed are once again being compiled. However, without a powerful enough microscope (and Rife's perspicacity) and all the while battling the powers that be (thriving drug companies backed by the power of the FDA) it could take years to reduplicate Rife's work.

Sadly, all work in this area today is performed underground. We do not have medical freedom in our constitution or in the Bill of Rights. Go look. There is no guarantee of medical freedom. One person proposed that medical freedom be a right granted each citizen of these United States when the Bill of Rights was being written, but he was dismissed as some kind of a nut. Who would ever restrict medical freedom?

There is a movement currently underfoot that would change all this. Talk to your representative in Washington about it. The new law would allow you to try, experimentally, any cure or instrument as long as it has been proven safe. In other words, if it doesn't cure you, it won't harm you; you won't go bald, up-chuck every piece of food you chew, or peel away layers of skin. If it does no harm when properly applied or administered, then allow people to use it. Talk to someone. Talking is still your right.

Try to find a copy of the book, The Cancer Cure that Worked.


---------------------------------------------------------------------------------------------


Na poczatku jest wstep o tym jak to konwencjonalna medycyna nie chce czerpac z medycyny alternatywnej i jak to terapie i wiedza, kltore teraz sa normlanie w uzyciu byly wysmiewane przez lekarzy i naukowcow.

Jedna z najbardziej interesujacych historii o alternatywnym mysleniu probujacym wplynac na konwencjonalna medycyne jest historia dr Royala Rifa. Dr Rife odkryl bardzo tania metode, ktora leczy nie tylko raka, ale tez najgrozniejsze chhoroby takie jak ebola i aids. Jego odkrycia zostaly zniszczone, wspolpracownicy byli przesladowani, a po latach zaszczucia on sam zmarl w szpitalu. Rife byl prawdopodobnie najbardziej genialnym naukowcem, ktory chodzil po ziemi. Zdobyl 14 rzadowych nagrod. Jesli technologia nie istaniala, Rife ja wymyslal.
Sponsorowany przez miolionera (jakiegos tam) zbudowal mikroskop ktory mial 5682 czesci. Ta niesamowita maszyna pozwalala widziec rzeczy mniejsze niz fale swiatla (do dzis jest to uwazane za niemozliwe). Rife byl pierwszym, ktory widzial wirusy. Dzis mikroskopy elektronowe widza wirusy, ale niszcza je podczas bomardowania elektronami.

Podczas badania bakterii i wirusów Rife zauwazyl, ze kazdy z nich daje specyficzny wzor (kolor) swietlny (w poznych latach '60 odkryto, ze kazda zywa komorka wydziela swiatlo i ze zdrowa komorka daje inne swiatlo niz chora, ale Rife odkryl to w latach '20 przy pomocy urzadzenia skonstruowanego przez siebie)

Rife rozpoczal eksperymenty z instrumentem, badajac spektrum swiatla wysylanego przez wirusy i bakterie i odkryl, ze oswietlajac je ich wlasnym, nieco zmodyfikowanym swiatlem, moze zabic je, nie niszczac ich otoczenia

Teraz najbardziej ciekawa czesc pracy Rifa. Odkryl on wirusa powodujacego raka. I odkryl lekarstwo.

Jest wiele mozliwych przyczyn raka, od karcerogennych substancji, przez bakterie i wirusy, az po pasozyty i promieniowanie, ktorego nie widzimy golym okiem. Jednal zeby udowodnic, ze jakas przyczyna powoduje chorobe, musza byc spelnione pewne warunki opisane w Postulatach Kocha (sa one, po niewielkiej modyfikacji uzywane do dzis). Wiec moze byc wiecej niz jedna przyczyna? Tak, jesli trzymajac sie postulatow mozesz udowodnic dwie lub wiecej przyczyn. Dzis sa tacy, ktorzy twierdza, ze hiv nie jest przyczyna aids, poniewaz hiv nigdy nie zostal udowodniony zgodnie z postulatami.

Rife uzywajac Postulatow udowodnil, ze jego wirus powoduje raka, a potem go wyleczyl

rife nazwall swojego wirusa Cryptocides Primordiales. Wstrzyknal go 400 zwierzetom laboratoryjnym, u ktorych spowodowal on 400 guzow. Potem, uzywajac sprzetu wlasnej konstrukcji naswietlil zwierzeta, modyfikujac spektrum na specyficzne dla tego wirusa i zniszczyl guzy. Mozna o tym przeczytac w "The Cancer Cure That Worked".

Rife pracwoal dziesiatki lat izolujac wzory (swiatla), modyfikujac je i naswitlajac mikroby powodujace choroby.

Opublikowal swoje badania, a Uniwersytet Poludniowej Kalifornii zasponsorowal badania medyczne testujace nowa metode. Po 130 dniach, kazdy pacjent zostal wyleczony.

Przedstawiciel AMA (nie wiem co to, pewnie jakas organizacja zdrowia lub cos) przyjechal z Chicago do San Diego, zeby na wlasne oczy to zobaczyc. Wszystko zostalo opisane w lokalnej gazecie, a Rife byl na najlepszej drodze do nobla w dziedzinie medycyny.


Dzis bardzo ciezko byloby znalzc slady historii Rifa. Gdybyscie zapytali w gazecie, stwierdza, ze akurat ta historia zniknela z ich archiwum. Tak wlasnie rife zostal usuniety z historii. Jego mikroskop nie istnieje, jJgo instrumenty nie istnieja, Jego badania zostaly zniszczone. AMA chciala udzialu w odkryciu. Firmy farmacetyczne zadaly wiecej dowodow zanim instrument zostanie wprowadzony do uzycia. Wychodzi na to, ze kiedy medyczne urzadzenie, chce zdobyc zatwierdzenie FDA, musi oszacowac koszt uzycia (w milionach dolarow).

Pamietac nalezy o tym, ze Rife zbudowal mikroskop, badal i niszczyl mikroby przez dziesiatki lat, a wszystko to przed 1930 rokie. Od 1934 do 39 lekarze w calych Stanach uzywali maszyny do leczenia chorob i wszyscy oni zostali zmuszeni do zaprzestania jej uzywania. Policja sila konfiskowala ich mikroskopy. Ze wsparciem AMA inzynier wspolpracujacy z Rifem pozwal go do sadu i to byl poczatek konca. Niekonczaca sie wojna w sadzie jeszcze bardziej zdolowala Rifa, wpedzajac go w derpresje i alkoholizm. Wtedy nadeszlo najmniej oczekiwane zakonczenie. Jego mikroskop zostal skradziony, a krotko potem laboratorium doszczetnie splonelo wraz z materialami dot. jego badan.
Jego wspolpracownicy takze doswiadczyli represji. Niektorzy zostali otruci.
Sam Rife za kazdym razem gdy probowal powrocic do badan byl na nowo przesladowny, az w koncu zmalr w szpitalu z powodu przedawkowania ( nie napisali co przedawkowal, tylko skomentowali ze sam tego nie zrobil)

Jak narazie nikt nie zdolal odbudowac mikroskopu Rifa. Wielu jego wspolpracownikow powrocilo po ok. 20 latach do badan, probujac odtworzyc jego dorobek. Jednak bez mikroskopu i pod ogromna presja (koncernow farmaceutycznych schowanych za FDA) moze zajac 10tki lat zanim sie to dokona.

Smutne, ze cala ta praca jest dzis kontunuowana w podziemiu. Nie ma wspierania swobody w tego typu badaniach ani w konstytucji, ani w Karcie Praw. Zobaczcie sami. Nie ma gwarancji swobodnych badan medycznych Jedna osoba proponowala swobode badan medycznych jako prawo gwarantowane kazdemu mieszkancowi USA kiedy Karta Praw byla tworzona, ale zostal odrzucony i uznany za wariata. Bo niby kto bedzie kiedykolwiek zabranial swobodnych badan?

Jesli popelnilam jakies merytoryczne bledy w tlumaczeniu to poprawiajcie, ale chyba w miare skladne to jest ;)
pzdr

Lord_Nazgul - Sro Lut 21, 2007 15:38

Chętnie dobrałbym się do tego mikroskopu ( moj powieksza tylko 600 razy ;( ). A nie wiesz moze Panno jakiej specjalizacji był ów doktor?
panna Mao - Sro Lut 21, 2007 18:00

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Raymond_Rife tu chyba jest wszystko co mozna o nim znalezc.

http://www.truefacts.co.u...aymondRife.html tu jest jeszcze jeden - dluzszy artykul, ale jeszcze sie za niego nie zabralam, wiec nie wiem, czy jest tam cos wiecej.

panna Mao - Sro Lut 21, 2007 18:08

http://www.rife.de/mscope/mscope5.htm jeszcze jedno opracowanie
1stfrog - Sro Lut 21, 2007 18:32

Świat byłby piękny, gdyby pieniądze i władza nie wyzwalały w ludziach najgorszych instynktów... jeździlibyśmy samochodami palącymi 1l beznyny na 100km, albo pewnie korzystalibyśmy już pewnie z innych , ekologicznych źródeł energii,
świat bez raka, AIDS, głodu, coś pięknego...., problem w tym, że nigdy nie pozwoli sie domorosłym geniuszom przebić ze swoimi pomysłami bo to zagraża zyskom wielkich tego świata....

panna Mao - Sro Lut 21, 2007 19:04

Masz smutna racje. Niestety cala planeta musi przrobic przerost ego zeby sie to skonczylo. My poki co mozemy zbierac informacje i przekazywac je innym, zeby ktos, gdzies, kiedys potrafil to odtworzyc. Niemniej "ludzi dobrej woli" jest coraz wiecej, wiec moze jest jakas szansa :)

http://www.sftesla.org/Topic/Rife.htm kolejny link na temat Rife'a. Jutro jak mi czas w pracy pozwoli, to zrobie tlumaczenie :)

ELLi - Sro Lut 21, 2007 21:45

Dziwny jest ten świat,
gdzie jeszcze wciąż
mieści się wiele zła.
I dziwne jest to,
że od tylu lat
człowiekiem gardzi człowiek.

Dziwny ten świat,
świat ludzkich spraw,
czasem aż wstyd przyznać się.
A jednak często jest,
że ktoś słowem złym
zabija tak, jak nożem.

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim.
Nie! Nie! Nie!
Przyszedł już czas,
najwyższy czas,
nienawiść zniszczyć w sobie.

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim.
Nie! Nie! Nie!
Przyszedł już czas,
najwyższy czas,
nienawiść zniszczyć w sobie.

Czeslaw Niemen

Kaz3k - Sob Mar 03, 2007 07:49

Jakos mi Czeslaw Niemen "nie podchodzi" w sensie gatunku muzyki, lecz ow utwor uwielbiam - byc moze po czesci trudnego jego wykonania a po czesci WLASNIE z przeslania ktore ze soba niesie...

Pozdrawiam Zaloge!
KZ

ELLi - Sob Mar 03, 2007 09:28

Prawde mowiac, styl Niemena nie nelezal rowniez do moich ulubionych :D
gdybysmy jednak w 1967 zrozumieli, ze ten najwyzszy czas juz wtedy przyszedl, moze nie mielibysmy dzis takich klopotow.

Blue - Pią Kwi 06, 2007 09:59

Polak potrafi.

W stodole niedaleko Nowej Soli jeden z rolników codziennie produkuje 300 litrów paliwa do swojego diesla.

A politycy sposobu na biopaliwa szukają na próżno od kilku miesięcy... I jeszcze się o rzepak pokłócili, pisze "Gazeta Lubuska".

"Rafineria" mieści się na samochodowej przyczepce. - Przepis jest prosty, tłumaczy producent. - Olej się tłoczy, dodaje się ekstrakt, oddziela glicerynę i... jazda. Jeżdżę na tym oleju ja, moi sąsiedzi i nic się silnikom nie dzieje. A litr kosztuje ok. 50 groszy. Na dodatek, nie ma problemu z tym, co zostaje. To doskonała pasza...

Dla Kazimierza Fedki z Nowej Soli ostatnie dyskusje o biopaliwach to sprawa jego przyszłości. To z myślą o tym oleju obsiał rzepakiem 50 hektarów, jego brat 250. Gospodarz uprawia także żyto biopaliwowe. - Ustawą interesuję się od lat, opowiada. - Wszyscy obiecują, ale przepisów nie ma, a Unia już oferuje dopłaty. Co zrobię, jak przepisy się nie zmienią? Nie będę, tak jak inni, nielegalnie produkował paliwa w stodole. Rzepak wywiozę do czeskiego Chomutova.

Fedko przez 10 lat prowadził firmę w Czechach i twierdzi, że "tam taki bajzel nie byłby możliwy". Gdy czeski minister rolnictwo zaapelował o produkowanie biopaliw, natychmiast stworzono odpowiednie warunki. - Idealnie by było, żeby każdy z rolników mógł olej tłoczyć i odstawiać. Ale w Polsce szykuje się paranoja. Do każdego litra będzie musiał przyjechać celnik, aby skontrolować towar. To sprawi, że produkcja przestanie być opłacalna - mówi Fedko.

Źródło informacji:http://motoryzacja.interia.pl/hity_dnia/news/jazda-na-rzepaku,892790,415[/center]

Blue - Sob Gru 29, 2007 14:35

To jest fizyka ery grawitacji!
Autor: Marcin Mizera
Proponuję zapomnieć zdobytą w szkołach wiedzę z fizyki. W silnych, sztucznych polach grawitacyjnych, a o takich będzie mowa, nie obowiązują prawa fizyczne naszego świata. Tamta rzeczywistość jest zupełnie inna.

To jest fizyka ery grawitacji! – rozmowa z inż. Andrzejem Kraśnickim, niestrudzonym badaczem zagadek grawitacji.

Witaj Andrzeju, czy mógłbyś opowiedzieć naszym czytelnikom o swej wieloletniej pracy? Dlaczego właśnie grawitacja?
Bo w otaczającym nas świecie nie ma nic bardziej interesującego, niż to fenomenalne zjawisko przyrody. Powszechnie rozumie się grawitację jako przyciąganie ziemskie. Nic bardziej mylnego. Siła ciężkości zwana inaczej ciążeniem powszechnym jest tylko jednym z efektów działania grawitacji i chyba nie najważniejszym, chociaż odczuwanym dosłownie i w przenośni – na każdym kroku. Grawitacja jest znacznie szerszym pojęciem i zjawiskiem. Jest fundamentalną siłą przyrody. Jest jednym z parametrów czasoprzestrzeni. Bez niej nie byłoby nas, nie byłoby Ziemi, Układu Słonecznego, nie byłoby Mgławic i Konstelacji – nie byłoby... Świata!

Ale to nie wszystko. Nasz Wszechświat to tylko około 4% całego Megawszechświata. Ta „reszta”- te 96% to prawdopodobnie inne światy i wymiary dla nas JESZCZE niedostępne.

Jedynie GRAWITACJA zdolna jest przenikać przez te wszystkie światy i wymiary i utrzymywać w całości tę wspaniałą konstrukcję. Jest siłą, która wiąże te wszystkie elementy w całość, w skomplikowaną cudowną maszynerię działającą z precyzją- jak w zegarku najwyższej klasy. Myślę, że Wszechświat w swej doskonałości i GRAWITACJA są najlepszymi dowodami na istnienie Boga. Boga rozumianego jako Najwyższy Intelekt, Pierwotna Myśl i Świadomość, jako Absolut, od którego wszystko: nasz świat i my, ludzie – wzięliśmy swój początek. Tak rozumiany Bóg nie ma nic wspólnego z żadną religią, nie potrzebuje wyznawców ani, tym bardziej, pośredników. Zapędziłem się trochę w rozważania światopoglądowe i filozoficzne a miało być o grawitacji. Ale właśnie grawitacja ma bardzo dużo wspólnego z Bogiem , a właściwie z duchową, metafizyczną stroną tego świata. Okazuje się, że najwięksi współcześni fizycy, którzy odeszli od skostniałej, konwencjonalnej nauki- jak np. Michio Kaku, Lee Smolin, Fritjow Capra i inni – twierdzą, że nauka 21 wieku, a szczególnie fizyka będą miały wiele wspólnego z magią i metafizyką.
Dopiero połączenie ducha z materią pozwoli zrozumieć świat i występujące w nim zjawiska. To właśnie opanowanie i zrozumienie i praktyczne zastosowanie grawitacji może umożliwić nam podróż do tych niewidzialnych światów i ewentualnie wymiarów. Pozwoli nam zajrzeć za kurtynę niewidzialności. To prawdopodobnie z za tej kurtyny przylatują do nas Obcy. Wcale nie muszą „lecieć” z innych galaktyk. Inny świat w innym wymiarze może być tuż obok...

Według wspomnianych wyżej fizyków, grawitacja, a ściślej jej elementarne cząstki grawitony , jako jedyne nośniki energetyczne zdolne są opuścić nasz trójwymiarowy świat i przeniknąć do innych światów i wymiarów. Nie są one, bowiem, przymocowane jak inne cząstki elementarne do naszej D-brany, w której żyjemy. Zjawisko to niespodziewanie otwiera nam, ludziom Bramę do Sezamu, do innych światów i wymiarów!

Żeby nie być odosobnionym w tym twierdzeniu zacytuję wielkiego fizyka Michio Kaku:

"Wyobraźcie sobie, że potraficie przechodzić przez mury. Nie musielibyście troszczyć się o to, czy drzwi waszego domu są otwarte. Moglibyście wchodzić do swojego mieszkania przez ściany, a dom opuszczać od tyłu przez mury. Albo wyobraźcie sobie, że macie dar operowania wewnętrznych narządów człowieka bez konieczności otwierania jego ciała. Jaka istota mogłaby posiadać takie niemal boskie zdolności? Odpowiedź brzmi: istota ze świata posiadającego więcej wymiarów niż nasz".

I takie właśnie zjawiska mogą zachodzić w przestrzeni objętej sztucznym polem grawitacyjnym. W „bąblu grawitacyjnym” jak ja to nazwałem, o którym będę mówił w dalszej części wywiadu, mają miejsce jeszcze inne nadzwyczaj interesujące zjawiska. Obiekty materialne, również ludzie, prawdopodobnie w takim bąblu, w istniejącym sztucznie wytworzonym polu – nie mają ciężaru i bezwładności. Są jakby wycięte z naszego świata. Właściwość ta umożliwia obiektom otoczonym tym polem te niesamowite manewry przeczące prawom fizyki rządzącym w naszej rzeczywistości. Pytają mnie ludzie skąd ja to wiem, co się tam dzieje?

Nie wiem. Ja tylko tak przypuszczam, takie wnioski mi się nasuwają na podstawie zdobytej przez wiele lat wiedzy i doświadczenia.

Na zakończenie odpowiedzi na to pytanie stwierdzę, że najbardziej zdumiewającą rzeczą jest fakt, że tak mało ludzi rozumie jakie ogromne możliwości i perspektywy stwarza ludziom opanowanie i praktyczne zastosowanie potęgi grawitacji. Za jednym zamachem ludzkość może pozbyć się zmory braku energii, zanieczyszczenia środowiska, zlikwidowania zbędnych już autostrad i lotnisk, Nie mówiąc już o korzyściach wynikających z niemal pewnego nawiązania kontaktu z innymi cywilizacjami. Dlaczego więc ci, od których zależy dalszy los ludzkości nie zajmą się tym, co wydaje się oczywiste. Myślę, że zachodzi tu klasyczny przypadek TOTALNEJ MENTALNEJ BLOKADY, o której piszę w artykule pod tym samym tytułem na mojej stronie internetowej: www.grawitacja.org

Opowiedz o początkach badań nad grawitacją. Czy to prawda, że niemieccy naukowcy podczas II światowej próbowali zbudować pojazdy grawitacyjne?
– Prawdopodobnie już w latach 30. uczeni niemieccy budowali pojazdy, których głównym napędem były silniki antygrawitacyjne. W 1934 roku zbudowali statek o średnicy 5 metrów o nazwie RFZ-1 (Rundflugzend-1). Pojazd, pilotowany przez Lothara Waiza, wzniósł się na wysokość około 60 metrów. Nie udało się go jednak opanować – rozbił się o ziemię. Pilot przeżył.

Później zbudowano ulepszony dysk RFZ-2 o średnicy 20 metrów. Pojazd wykonywał zwroty nie po łuku, ale pod kątem 90, 45 lub 22,5 stopni. To świadczy, że napędem mogła być tylko antygrawitacja – żaden inny napęd nie może spowodować tego rodzaju ewolucji. Były też inne konstrukcje (np. Haunebu). Wspomnieć trzeba o pracach i doświadczeniach prof. Walthera Gerlacha i Wiktora Schaumbergera, którzy konstruowali urządzenie wytwarzające antygrawitację przy pomocy wiru wody.

Innym rodzajem silnika grawitacyjnego było urządzenie Viktora Schaubergera, oparte na specjalnie ukierunkowanych wirach wodnych (dysze w kształcie rogów antylopy Kudu). W czasie prób jego pompa - niczym nie zasilana - oderwała się od podłoża i z wielką siłą uderzyła w sufit, rozbijając się doszczętnie. Wynalazł on "spiralę ssącą" i "turbinę ssącą", na których oparte zostały silniki, działające na zasadzie zjawiska implozji.

Specjaliści niemieccy zbudowali zresztą inne pojazdy napędzane antygrawitacją, które latały i miały fantastyczne osiągi. Na przykład Haunebu 2 o średnicy 30 metrów rozwijał prędkość 6000 km/godz! A był to rok 1939. Haunebu 3 wykonał w roku 1945 dziewiętnaście lotów próbnych. Haunebu -9 było niewidzialne (podobno). Jeżeli ktoś zainteresowany jest szczególnie tym tematem znajdzie znacznie więcej materiału i informacji w książkach Igora Witkowskiego pt. "Supertajne bronie Hitlera”. Również Bartosz Rdułtowski w nadesłanej mi swojej książce „Syndrom V 7” szeroko opisuje osiągnięcia Niemców w tej dziedzinie.

Dla porządku jednak muszę powiedzieć, że pod koniec książki autor podaje w wątpliwość te osiągnięcia. Jak było naprawdę, może dowiemy się kiedyś, a może nigdy. Znając jednak niemiecką gospodarność i oszczędność, nie wydaje mi się, aby wydawali ogromne sumy pieniędzy na mrzonki. A w czasie wojny tysiące ludzi, setki naukowców, całe oddziały wojska i SS oraz ogromne kompleksy przemysłowe zaangażowane były w konstrukcję i produkcję najnowszych broni. Pojazdy antygrawitacyjne z całą pewnością były przedmiotem tych doświadczeń. Po wojnie przejęli ich dorobek Amerykanie i Rosjanie. Co dostali i ile - pozostaje tajemnicą.

Zajmujesz się tą tematyką od wielu lat, czy coś przez ten czas zmieniło się w tej dziedzinie?

– To, co jest najbardziej istotne w dziedzinie badań nad zjawiskiem grawitacji dzieje się za zamkniętymi bramami wojskowych instytutów i otoczone jest najwyższą tajemnicą. Możemy się tylko domyślać dlaczego tak się dzieje. W USA opatentowany został przez Borisa Volfsona „Antigravity Spaceship”
/US Patent No. 6,960,975 of Nov.1,2005/

Nie wiem co się dalej dzieje z tym urządzeniem, czy ktokolwiek zainteresował się tym, czy są robione jakieś próby i czy to w ogóle będzie działać. Nasze działania w dalszym ciągu ograniczają się do pobożnych zamiarów. Na przeszkodzie – jak zwykle- stoi brak środków finansowych i brak zainteresowania poważnych sponsorów i inwestorów.

Również w dziedzinie teorii nie znajduję nic rewelacyjnego. Nie jestem naukowcem i nie mam bezpośrednich kontaktów z kręgami uczonych ale z dostępnych mi książek niewielu wnosi coś nowego. Przeważnie autorzy /najczęściej profesorowie fizyki/ jeden za drugim powtarzają te same teorie niewiele dodając własnych rewelacji. Jedynie nieliczni, o których pisałem w swoich artykułach formułują nowe teorie /Michio Kaku, Smolin/. Mam wrażenie, że temat jest tak trudny i skomplikowany, że przekracza możliwości intelektualne większości naukowców i dlatego unikają jego podjęcia.

Jestem jednak niepoprawnym optymistą i jestem przekonany, że ludzie wreszcie zrozumieją, że praktyczne opanowanie grawitacji jest główną drogą do cywilizacyjnego skoku ludzkiego gatunku. Od lat, bezskutecznie ludziom usiłuję to przekazać.

Według Ciebie obiekty UFO obserwowane na całym świecie swoje niezwykłe możliwość manewrowe zawdzięczają właśnie silnikom grawitacyjnym?

– Tak i chyba tylko i wyłącznie silniki grawitacyjne umożliwiają pojazdom UFO wykonywanie tak niesamowitych manewrów. Manewry te to: gwałtowne hamowanie i stopowanie pojazdu od najwyższych prędkości do zera, zawisanie w locie, skręcanie pod kątem prostym i ostrym, bezgłośny lot przy największych prędkościach bez wytwarzania fali dźwiękowej /przy przekraczaniu bariery dźwięku/, nagłe pojawianie się i znikanie i wiele jeszcze innych, niewyobrażalnych wprost możliwości. Wynika to ze szczególnej cechy pola grawitacyjnego sztucznie wytworzonego, niezależnego od stałego pola grawitacyjnego naszej planety. Cecha ta polega na właściwości grawitonów, które zdolne są opuścić nasz trójwymiarowy świat i przeniknąć do innego, równoległego świata, lub wymiaru. Pisze świata lub wymiaru bo sam nie wiem i chyba nikt nie wie na czym ta różnica polega. Nie byłem tam jeszcze, jak będę /a mam taką nadzieję/ - to Wam powiem. Wcześniej wspomniałem o „bąblu grawitacyjnym”. Wymyśliłem takie pojęcie aby łatwiej wytłumaczyć co się dzieje wokół silnika grawitacyjnego.
Na podstawie wszystkich dostępnych obserwacji i doniesień doszedłem do wniosku, ze wokół silnika grawitacyjnego, a więc wokół pojazdu UFO wytwarza się sztuczne pole grawitacyjne, które jest niezależne od otaczającego dookoła pola grawitacyjnego planety.

Pojazd wraz z otaczającym go „bąblem siłowym” wycięty jest z naszego świata, niezależny więc jest od praw fizycznych obowiązujących w tym świecie. Nie obowiązują go prawo bezwładności , zachowania masy i inne. Dlatego właśnie może wykonywać tak nieprawdopodobne manewry. Załoga znajdująca się wewnątrz nie odczuwa nawet tych gwałtownych zmian przyspieszenia i zmiany kierunku, gdyż wszystkie cząsteczki układu nazwanego UFO przyspieszane i hamowane są równocześnie w całym, zamkniętym układzie. Wraz z ew. płynami ustrojowymi pasażerów. Według Searla w pojeździe grawitacyjnym panuje stałe ciążenie równe ½ g. Idealne dla organizmu człowieka. Chyba ktoś celowo to zaprojektował!

Będę mówił o tym szerzej na kwietniowym UFO Forum we Wrocławiu. Jeżeli kogoś interesuje jak się lata grawitacyjnym dyskiem – zapraszam do przeczytania literackiej wersji w mojej książce „Noemi i latające dyski”. A swoją drogą – stale mam nadzieję, że rzeczywiście kiedyś polatam takim dyskiem. Niezależnie, kto go zbuduje. Może się doczekam i nie będę musiał sam tego robić?

A może zaproszą mnie na przejażdżkę nasi Bracia z Kosmosu, którzy według przepowiedni mają w kwietniu masowo do nas przylecieć.
Pożyjemy, zobaczymy!

Na jakim etapie obecnie znajdują się badania nad problemami grawitacji? Wojsko Stanów Zjednoczonych (i nie tylko) dysponuje już podobno skonstruowanymi przez siebie pojazdami, dlaczego jednak są one trzymane w tak wielkiej tajemnicy?

- Wyjaśniałem już w poprzednich pytaniach, że właściwie nie wiemy jak daleko zaawansowane są prace nad grawitacją. Być może, że chcemy wywalać otwarte drzwi. Mam na myśli całą działalność poszukiwawczą w tej dziedzinie. Odpowiedz na tak postawione jest prosta. Ten kto ma pojazdy antygrawitacyjne ma zdecydowaną przewagę militarną. Pojazdy takie, otoczone polem grawitacyjnym odporne są na wszelkie pociski materialne i promieniste. Są one po prostu odpychane przez pole i pojazd jest nietykalny !

Jest to broń ostatecznego, decydującego ciosu. Natomiast w sytuacji kończących się zasobów energetycznych na Ziemi, straszliwego skażenia atmosfery spalinami samochodowymi i dymami przemysłowymi- trzymanie w tajemnicy technologii grawitacyjnej, krystalicznie czystej energii, ogólnie dostępnej w nieograniczonych ilościach – byłoby działaniem zbrodniczym wobec ludzkości.

Co sądzisz o teorii profesora Michała Gryzińskiego? Czy Niels Bohr popełnił błąd opracowując "model planetarny atomu"? Chociaż profesor Michał Gryziński zmarł w 2004 roku w wieku 74 lat to jego teoria i twierdzenia pozostały. Czy kiedyś zostaną one docenione przez naukowców?
– Nie jestem naukowcem, fizykiem więc nie potrafię ocenić kto miał rację. Myślę, że naukowcy kiedyś dojdą do wyjaśnienia tajemnicy budowy atomu i udzielą precyzyjnej odpowiedzi. Natomiast w pracy i teorii prof. Gryzińskiego podobało mi się, że potrafił odejść od ustalonych kanonów i postawić swoją tezę. Mam na myśli barierę prędkości światła. Ja również intuicyjnie nie zgadzam się z teorią, że prędkość światła jest ostateczna i nieprzekraczalna. Dotychczas wszystkie bariery stawiane przed ludźmi zostały przekroczone. Ta również będzie, choćby w grawitacyjnym dysku, który nie ma masy i bezwładności i nie obowiązują go relatywistyczne wzory matematyczne ustalone przez Einsteina

Jesteś również autorem powieści science fiction „Noemi i latające dyski”, opowiedz nam o niej. Wiem, że nie jest to do końca całkowita fikcja.

- Napisałem tę książkę z myślą, że będzie ona beletrystycznym wprowadzeniem w trudne problemy grawitacji. Jednocześnie postanowiłem założyć Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności „GRAWITACJA”. Tak też zrobiłem, tylko...niewiele wyszło z moich szczytnych zamiarów. Rozbiłem się o barierę nieufności, niezrozumienia i obojętności!
Książkę musiałem wydać własnym nakładem - /nieznany autor, niekomercyjny/.

A o grawitacji ludzie słuchali jak o żelaznym wilku. Na ogół kojarzy się ze spadającym jabłkiem. I tyle.

Natomiast muszę przyznać, że książkę pisało mi się nadzwyczaj łatwo. Chyba pisałem ją w jakimś natchnieniu, jakby pod wpływem tajemniczego przekazu. Niesamowite pomysły pojawiały się nagle, w trakcie pisania, a niezbędne materiały uzupełniające znajdowałem leżące wprost na podłodze. W starej gazecie leżącej w czasie malowania znalazłem medyczny artykuł o telomerach. Tak, jakby ktoś specjalnie go położył, bo taki właśnie był mi potrzebny. I było jeszcze wiele takich niesamowitych zbiegów okoliczności. Ale nie to jest ważne. Ważniejsze jest, że wiele postawionych w książce hipotez i teorii- sprawdza się!

Motto w książce brzmi: może tak było, może tak będzie. Teraz napisałbym raczej: TAK BYĆ MUSI!

Napisałem w niej, że księżyc jest sztucznym tworem, wewnątrz pustym. Takie ukazały się ostatnie teorie. Napisałem, że PRÓŻNIA jest największym źródłem energii, że życie na Ziemi posieli Demiurgowie, że WOLA I MYŚL Demiurgów są początkiem powstania wszechświata. /Szypow/. Potwierdzają to aktualne naukowe hipotezy. Ale najważniejsze, że ludzie spotkają Demiurgów w roku 2014. To już tylko 7 lat!

Pożyjemy, zobaczymy- a może??

Natomiast latające dyski z całą pewnością my, ludzie zbudujemy na pewno!
Prędzej lub później.

I to nie będzie już science-fiction!!


Wywiad przeprowadził: Marcin Mizera.
http://www.grawitacja.org/content/view/49/64/

Na obrazek trzeba kliknąć, żeby go zobaczyć

Jakub - Pon Lut 04, 2008 07:01

Omówione i zebrane prawie w całość linki do wolnej energii można znaleźć pod tym adresem :

link http://100777.com/node/1146

Nie jest to oczywiście całość, ale zawiera wiele ciekawych rzeczy.

Jakub - Czw Lut 07, 2008 09:04

Następne ciekawe doniesienie o udanej konstrukcji urządzenia mającego sprawność powyżej 100%

Link: http://www.thestar.com/sciencetech/article/300042

andrea_s - Nie Mar 09, 2008 01:17

Historia znaleziona w internecie, dotyczy INTERNACIONAL TESLA ELECTRIC COMPANY.(ITEC)

Ciekawa nie tylko przez fakt, że dotyczy wynalazku, który tworzy energię "znikąd". Konkretnie chodzi o konstrukcje generatora prądu elektrycznego pracującego w oparciu o magnesy a nie elektromagnesy, ale moja wiedza na tematy fizyczno mechaniczne nie kwalifikuje się do niczego, więc sam fakt skonstruowania takiego generatora przyjmuje na wiarę. Z pewnością są na tym forum ludzie, którzy kompetentnie to urządzenie mogą zrecenzować. Mnie w tej historii porusza droga, którą muszą przejść ludzie zajmujący się takimi tematami i poziom wyrafinowania, do którego muszą dotrzeć, aby mieć szansę wprowadzić coś, co po prostu zrewolucjonizowałoby cały nasz świat.

Firma ITEC powstała w latach 80 i założył ją Dennis Lee. Pierwsze podejście do tematu wykonał w początkach lat 80. Jak sam pisze wydawało mu się, że skoro ma technologię i prototyp, to znaczy że już wygrał. Przygotował prezentację wynalazku dla 600 mieszkańców Los Angeles, ale nie udało mu sie jej przeprowadzić. Uniemożliwił mu to szeryf, który skonfiskował sprzęt powołując się na jakieś prawo dotyczące BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENTóW. Okazuje się, że amerykańskie prawo przewiduje taką możliwość, by w takiej sytuacji, właśnie w imię bezpieczeństwa konsumentów skonfiskować sprzęt w celu poddania go badaniu przez niezależnych ekspertów, którzy mają stwierdzić, czy prezentowany sprzęt nie jest mistyfikacją i czy nie wpuszcza się konsumentów w maliny. Idea szczytna, ale niezależnymi ekspertami okazali się być pracownicy Consolidated Edison Electric Company, a więc strony zainteresowanej w storpedowaniu całego pomysłu. W dodatku prawdopodobnie w temat zaangażowały się siły polityczne związane z lobby energetyczno-paliwowo-węglowym i skutkiem tego nie tylko doszło do skonfiskowania sprzętu, ale samego wynalazcę wsadzono do wiezienia na 3 lata, pod zarzutem nie dopełnienia formalności zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia takiej prezentacji na odpowiednim druku. Media nabrały wody w usta. Jak nie trudno sie domyślić, media nie są własnością społeczeństwa, lecz osób prywatnych. Co do ich (mediów) niezależności chyba nikt nie ma już dziś wątpliwości...
Dennis Lee nie dał za wygraną i napisał w więzieniu książkę pt THE ALTERNATIVE, która z jednej strony opisywała całe zdarzenie a z drugiej była jednym wielkim oskarżeniem sił, które zadziałały w tym przypadku i zarazem próbą wyjaśnienia opinii publicznej całego kontekstu trzymania nas "za mordę" przez wiadome grupy interesu, które straciłyby wszystko, gdyby do wprowadzenia tego typu wynalazku kiedyś doszło.
Wyszedłszy z więzienia Dennis zdał sobie sprawę, że bez zaangażowania w cały temat ogromnej rzeszy mieszkańców swojego kraju i bez wykreowania ŚWIADOMOŚCI tego tematu wśród Amerykanów nie ma szans sie przebić. Wymyślił więc imponujący pomysł. Ogłosił w całej Ameryce i Kanadzie że udostępni ten wynalazek ludziom z prawem wiecznego z niego korzystania gdy uzbiera 1 600 000 deklaracji osób, które są zainteresowane jego zakupem. Zakup ma kosztować 2000 USD (co jest średnim poziomem rocznych opłat za energię elektryczną przez średnie amerykańskie gospodarstwo). Zakupu będzie można dokonać po obejrzeniu prezentacji, która dokona się symultanicznie, w tym samym czasie, w 100 miejscach w Ameryce i Kanadzie, czyli w obecności średnio 16 000 osób na każdej z prezentacji. Planuje wykonać ją na stadionach sportowych.
Warunki wykupu są proste: płacisz jednorazowo 2 000 USD i masz dożywotnio zainstalowany generator na koszt firmy, dożywotnią gwarancję na bezpłatną jego naprawę, gwarancje pokrycia przez ITEC rachunku za prąd, jeśli urządzenie zawiedzie i do czasu jego naprawienia będziesz musiał korzystać z normalnej sieci elektrycznej tradycyjnego dostawcy. Skąd taka hojność? Urządzenie produkuje około 1,5 razy więcej energii, niż większość jego użytkowników będzie potrzebować. Można więc ją odsprzedać z zyskiem tradycyjnym operatorom sieci i jest już w Ameryce prawo, które zobowiązuje ich do wykupu takiej nadwyżki prądu (w Polsce to już też obowiązuje).
Jak ITEC planuje poprowadzić całe przedsięwzięcie? Pierwsze finansowanie ma pochodzić z tych dwutysięcznych wpłat. Na ów pokaz dla 1 600 000 ludzi każdy będzie mógł zabrać grupę swoich wytypowanych przyjaciół, którzy również będą mogli dokonać zakupu urządzenia na tych samych warunkach. To powiększy kapitał inicjalny i pozwoli pomnożyć produkcję samego urządzenia oraz sfinansować koszty całej sieci serwisowo- instalacyjnej w Ameryce i Kanadzie. ITEC nie ma złudzeń, że banki ich wspomogą. Wszyscy wiemy, czyje interesy reprezentują banki i z pewnością nie sa to nasze interesy. ITEC jest też świadom różnego rodzaju niespodzianek, które go czekają ze strony "Dużych Chłopców", jak żartobliwie Dennis nazywa swoich oponentów ze świata polityki i biznesu. Między innymi dlatego ogłosił, że do momentu rozpoczęcia prezentacji dla 1 600 000 osób nie ogłosi w trybie sformalizowanym informacji , ze dysponuje urządzeniem do produkcji darmowej energii. Wyciągnął wnioski z pierwszego podejścia w latach 80. Podstawową siłą pomysłu jest wykonanie prezentacji dla co najmniej 1 600 000 ludzi (plus współprzyjezdni), co zmusi, zdaniem Dennisa, media do podjęcia tematu i nie pozwoli ukręcić sprawie łba.
Powyższe jest ogromnym skrótem tego, co znajduje się na stronie ITEC. Zainteresowanych odsyłam na http://www.freelectricity.com/index.html. Szczegóły tego, co opisałem powyżej są na http://www.freelectricity.com/PlanToRevoElec.html
Historia brzmi, jak z powieści sciece fiction, czy może political fiction. Ale, biorąc pod uwagę treści publikowane na Forum KC nie powinna nikogo tak naprawdę zdumiewać. Jeśli o mnie chodzi, to trzymam kciuki, żeby im się udało.
Polecam też film na youtube: http://pl.youtube.com/watch?v=PKhf8tXJqRM

andrea_s - Pią Kwi 04, 2008 16:12

GARBAGE WARRIOR
2 kwietnia w USA na Sundance Channel zaprezentowano film pod tym tytułem. Jest to autentyczna historia Michael Reynolds'a, człowieka, który buduje w Ameryce domy ze smieci - głównie wykorzystuje opony oraz opakowania plastikowe do tego celu. Zbudował swój własny dom zaopatrując go we własne żródła zasilania w prąd i wodę i próbuje sie przebić ze swoimi pomysłami. Przychodzi mu to nie łatwo. Stracił uprawnienia projektanta architekta, musiał się procesowac z lokalnymi władzami o prawo do zamieszkania w swoim domu ze smieci... Sytuacja się zmieniła, gdy pojechał pomagac poszkodowanym po powodzi w Nowym Orleanie i uczył ich jak wykorzystywac śmieci, których po powodzi zostało pod dostatkiem, do odbudowy swoich domów. Podobną akcję wykonał po przejściu Katriny. Od tych wydarzeń spotyka sie ze zrozumieniem władz lokalnych i ma szansę na przebicie się. Temu poświęcony jest GARBAGE WARRIOR. Link do trailera:
http://www.garbagewarrior.com/trailer.html
Jak ciężko mu sie przebić, pokazuje inny link - do relacji z programu niejakiego Stephena Colberta - COLBERT REPORT. Co prawda jest to program satyryczny, który szczyci się walką z polityczna poprawnoscia Ameryki, ale prezentowana przez autora postawa, o której ktoś napisał "high status idiot" pokazuje, że wiele osób może mieć właśnie takie podejście do tematu WOJOWNIKA ŚMIECI. Chcesz, to zobacz:
http://vids.myspace.com/i...ideoid=31529709

Jakub - Pią Wrz 26, 2008 05:58

Chińczycy twierdzą , ze budują nowy , niemożliwy dotychczas do zrealizowania napęd, dla swoich pojazdów kosmicznych. Wklejam tutaj całość tego artykułu , gdyż takie rzeczy " lubią " po jakimś czasie ginąć w sieci.


Chinese Say They're Building 'Impossible' Space Drive

Chinese researchers claim they've confirmed the theory behind an "impossible" space drive, and are proceeding to build a demonstration version. If they're right, this might transform the economics of satellites, open up new possibilities for space exploration –- and give the Chinese a decisive military advantage in space.

To say that the "Emdrive" (short for "electromagnetic drive") concept is controversial would be an understatement. According to Roger Shawyer, the British scientist who developed the concept, the drive converts electrical energy into thrust via microwaves, without violating any laws of physics. Many researchers believe otherwise. An article about the Emdrive in New Scientist magazine drew a massive volley of criticism. Scientists not only argued that Shawyer's work was blatantly impossible, and that his reasoning was flawed. They also said the article should never have been published.

"It is well known that Roger Shawyer's 'electromagnetic relativity drive' violates the law of conservation of momentum, making it simply the latest in a long line of 'perpetuum mobiles' that have been proposed and disproved for centuries," wrote John Costella, an Australian physicist. "His analysis is rubbish and his 'drive' impossible."

Shawyer stands by his theoretical work. His company, Satellite Propulsion Research (SPR), has constructed demonstration engines, which he says produce thrust using a tapering resonant cavity filled with microwaves. He is adamant that this is not a perpetual motion machine, and does not violate the law of conservation of momentum because different reference frames apply to the drive and the waves within it. Shawyer's big challenge, he says, has been getting people who will actually look into his claims rather than simply dismissing them.

Such extravagant claims are usually associated with self-taught, backyard inventors claiming Einstein got it all wrong. But Shawyer is a scientist who has worked with radar and communication systems and was a program manager at European space company EADS Astrium; his work rests entirely on Einstein being right. The thrust is the result of a relativistic effect and would not occur under simple Newtonian physics. Many have dismissed his work out of hand, and British government funding has ceased. He has had some interest from both the United States and China. Now the Chinese connection with the Northwestern Polytechnical University (NPU) in Xi'an seems to have paid off.

"NPU started their research program in June 2007, under the supervision of Professor Yang Juan. They have independently developed a mathematical simulation which shows unequivocally that a net force can be produced from a simple resonant tapered cavity," Shawyer tells Danger Room. "The thrust levels predicted by this simulation are similar to those resulting from the SPR design software, and the SPR test results."

What's more, Shawyer says, NPU is "currently manufacturing" a "thruster" based on this theoretical work.

The NPU have confirmed that they have reproduced the theoretical work, and are building a demosntration version of the Emdrive.

Needless to say, independent confirmation is a big deal -- though many will want to see it published in a peer-reviewed journal. Even when it is, I doubt the controversy will subside. Prof. Yang has plenty of experience in this type of area, having previously done work on microwave plasma thrusters, which use a resonant cavity to accelerate a plasma jet for propulsion. While the theory behind the Emdrive is very different, the engineering principles of building the hardware are similar. The Chinese should be capable of determining whether the thruster really works or whether the apparent forces are caused by experimental errors.

The thrust produced is small, but significant. Shawyer compares a C-Band Emdrive with the existing NSTAR ion thruster used by NASA. The Emdrive produces 85 mN of thrust compared to 92 for the NSTAR (that's about one-third of an ounce), but the Emdrive only consumes a quarter of the amount of power and weighs less than 7 kilos, compared to over 30 kilos. The biggest difference is in propellant: NSTAR uses 10 grams per hour; the Emdrive uses none. As long as it has an electricity supply, the Emdrive will keep going.

The possibilities are phenomenal: Instead of going out of service when they run out of fuel, satellites would have greatly extended endurance and be able to move around at will. (We wouldn't have to shoot them down because of the risk from toxic fuel either.) Deep space probes could go further, faster –- and stop when they arrive. Shawyer calculates that a solar-powered Emdrive could take a manned mission to Mars in 41 days. Provided it works, of course.

What will China do with the technology? It may be relevant that professor Yang is not unknown in military circles, having published a paper called "Plasma Attack Against Low-Orbit Spy Satellites."

Meanwhile, what about the American interest? Shawyer told me that "the flight thruster program is on hold for the present. [O]nce the U.K. government had provided an export license for a U.S. military application, the major U.S. aerospace company we had been dealing with stopped talking to us. "

The company may have decided that the Emdrive could not work. If they're wrong, China has at least a year's head start in a technology that will dominate space and make previous satellites as obsolete as sailing ships in the age of steam.

Link: http://blog.wired.com/def...se-buildin.html

ZGG - Nie Sty 04, 2009 21:05

Witam. Od jakiegoś czasu jestem na tym forum. I czasem coś poprzeglądam. Żadziej napiszę.Jeśli chodzi o free energy.To bardzo pasjonujący temat.I sam tez bawię się w co sie da. Niestety wszędzie czegoś brak.Ażeby zadziałało.Po przeczytaniu 4 stron zauważyłem że wiele podanych linków już się nie otwiera. Co chciałem. Otuż w polsce w rzeszowie. Już próbowano rozpocząć produkcję czegoś takiego jak taran wodny. Ale pracujący w wodzie stojącej pod ćiśnieniem. Firma aremex.Niestety tym też łeb ukręcono. Podobno draka o patent.Może ktoś z was wie na ten temat coś więcej.wynalazcami tego urządzenia. Są Wiaczesław Maruchin, Walentin Kutienkow. http://74.125.77.132/sear...lient=firefox-a
ZGG - Nie Sty 04, 2009 21:07

Rzeszów, lipiec 2007
AREMEX
Energetyka i ochrona środowiska
www.aremex.pl


GENERATOR WOLNEJ ENERGII
Podwodny Elektrogenerator

„Od próżni przez grawitację do…. ..…tarana hydraulicznego
czyli jak uwolnić moc?”
Artykuł przedstawia opis teorii umożliwiającej pozyskanie energii z pola próżni i pola grawitacji oraz urządzenie które te zjawiska wykorzystuje do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Spis treści:
1.Czym jesteś próżnio, odwieczna nicości?
2.Energia próżni
3.Wielka Unifikacja
4.Wszystko jest zmienne
5.Manipulacja energią próżni i grawitacji jest możliwa?
6.Energia próżni oddziałuje na świat atomowy
7.Zmienność masy ciała jest faktem
8.Zastosowanie teorii w praktyce – Taran Hydrauliczny – GENERATOR WOLNEJ ENERGII
9.Polecane strony internetowe i książki

Autor:
Antoni Dziuban
Piotr Piątek1. Czym jesteś próżnio, odwieczna nicości?

Istnieje czy nie istnieje? Jest bytem czy też niebytem? - oto jest pytanie. Próżnia, pusta przestrzeń zawsze stanowiła przedmiot polemik filozoficznych. Dyskusja o próżni zdaje się być dyskusją o niczym, jednakże warto o tej nicości trochę pomyśleć bo jest ona transcendentna. Każdy z nas boi się myśleć o nicości ponieważ niepokoi ona nas samotnością. Zwykle jest tak, że to czego jeszcze dobrze nie rozumiemy przyprawia nas o zawrót głowy i powoduje strach. Podobnie jest z myśleniem o nicości, o próżni. Drodzy czytelnicy zamknijcie oczy i pomyślcie przez chwilę, że oprócz was samych nie ma nic, nie ma materii i nie ma światła - wisicie w pustej i ciemnej przestrzeni. Rozkoszujcie się przez chwilę tym stanem. Teraz pomyślcie, że ta pusta przestrzeń wraz z wami znika - nie ma już nic... nawet nicości. Czy zauważyliście już, że wasz umysł broni się przed takim myśleniem, nie dopuszcza świadomości niebytu. Ten prosty eksperyment psychologiczny powinien was uświadomić, że w sposób naturalny odrzucamy istnienie próżni lub nicości. Co więcej pełnię cech próżnia osiąga podczas jej zewnętrznej obserwacji. Również natura świata w jakim żyjemy odrzuca próżnię. Próżnia jest przestrzenią zbyt idealną. Jej idealność polega na tym, że jest symetryczna i niezależna od czasu. Żaden punkt i żaden kierunek nie jest w niej wyróżniony. Skoro tak, to przemieszczenie w niej pojedynczego bytu nie może być zauważone, ponieważ nie można w niej wyróżnić widocznego punktu odniesienia. Nie może być przeto zauważony w niej ruch. Podobnie zatrzymanie ciała w idealnej próżni nie byłoby możliwe, ze względu na równoprawność jej punktów składowych - wszystkie punkty tej przestrzeni albo będą punktami oporu i obiekt pozostanie w spoczynku albo będą punktami przejścia i obiekt tylko przez nie przemknie, nigdy się nie zatrzymując. Mówiąc o punktach nie mam na myśli obiektów rzeczywistych, lecz tylko matematyczne, czysto abstrakcyjne bezwymiarowe twory, które pomagają opisać cechy próżni. Gdyby miały cechy bytów, próżnia nie byłaby już wtedy idealna. W przypadku dwu ciał zanurzonych w próżni rozpoczęcie ruchu jednego względem drugiego powinno zatem przebiegać na dowolną odległość w sposób dowolnie szybki, nawet natychmiastowy. Wynika to w sposób naturalny z niczym nieograniczonej własności ruchu. Skoro idealna próżnia nie posiada w sobie wyróżnionych bytów posiadających cechy oporu przeciwko ruchowi, a takich mieć nie może, bo jest idealną pustką, wówczas przyrost prędkości nie może wiązać się z jakimś oporem. Oczywiście rozważanie to ma sens wtedy, gdy nie dokonujemy powiązania ruchu z biegnącym czasem. czas jest tu niezależnym bytem w którym rozpatrujemy próżnię. Gdyby taka zależność istniała próżnia uzyskałaby byt oporu przeciw przyrostowi prędkości i byłby nią właśnie czas a jego upływ zatraciłby liniowy charakter. Tak więc rozpatrywanie ruchu wiąże się z przypisaniem idealnej próżni czasu, w którym jest określona. Czas jest od niej niezależny. Taka próżnia nabiera charakteru czysto matematycznego. Staje się obcą naszej dobrze znanej próżni fizycznej, w której dominuje bezwładność. W próżni idealnej, symetrycznej zachodzenie czegokolwiek nie wymaga energii czy wykonania pracy lecz tylko możliwości kreatywnych. Mechanizmy kreacji mogłyby być zwyczajnie opisane sposobem postępowania, wzorem lub tylko podawać ostateczny wynik odpowiadający aktowi woli. Przyczyna powiązana byłaby bezpośrednio ze skutkiem i to w sposób natychmiastowy.
2. Energia próżni

Jeżeli zabierze się z pewnego obszaru przestrzeni wszystkie atomy i cząsteczki oraz nie dopuści się do niej promieniowania elektromagnetycznego, to otrzyma się część przestrzeni podobnej do kosmicznej, gdzie temperatura równa jest zeru bezwzględnemu (-273,3). Zdawałoby się, że taka pustka jest idealna, jednakże bliższe spojrzenie na nią zmienia nasze złudne wyobrażenia o idealności. Próżnia w istocie dalej wypełniona jest niewyobrażalną liczbą różnorodnych cząsteczek i promieniowania elektromagnetycznego, które z natury swojej są nieekranowalne i dla większości przyrządów technicznych nieuchwytne lub innymi słowy przeźroczyste. I choć przestrzeń ta jest przez nie widziana jako pusta i zimna, to jednak stanowi ona wrzątek i ruch jakiego nie jesteśmy w stanie objąć nawet naszą wyobraźnią. Bo przestrzeń w której żyjemy ma strukturę złożoną ze specyficznej formy energii - energii kwantów - która wraz z materią ją współtworzy. Teoria kwantowej próżni i kwantowej przestrzeni pojawiła się wraz z odkryciem w 1911r przez Maxa Plancka kwantów energii, czyli najmniejszych, niepodzielnych części energii - fotonów, które mogą istnieć nieskończenie długo w przestrzeni oraz określać atomy tworzące materię. Ciągła w czasie i przestrzeni energia została przez Plancka i Einsteina rozdrobniona na podstawowe kwantowe składniki i żeby nie zatraciła swoich falowych własności fizycy każdej drobinie przypisali swoistą częstotliwość fali , a jej jednostkową energię wyliczali mnożąc częstotliwość dodatkowo przez stałą h: tj.
Wyznaczona eksperymentalnie stała h nazwana została później stałą Plancka i stała się podstawą nowoczesnej fizyki kwantowej zajmującej się aspektami wymiany energii
i oddziaływań pomiędzy cząstkami elementarnymi i atomami na poziomie mikroświata. Opis próżni uzyskał podstawowy fundament - kwant energii. Szybko pojawiły się prace Einsteina-Sterna w których przypuszczali istnienie kosmicznego źródła elektromagnetycznego promieniowania energii. Brakowało jednak praktycznych potwierdzeń. Pierwsze pojawiło się w 1925r. gdy amerykański chemik i eksperymentator Robert Mulliken analizując długość fal spektralnych tlenku boru odkrył drobne przesunięcia ich długości względem teoretycznie obliczonych pozycji, które jak się później okazało wynikały z oddziaływania energii próżni na elektrony przeskakujące orbity w tych atomach. Skąd brała się ta dodatkowa energia? Odpowiedź pozostawała jeszcze w sferze spekulacji teoretycznych i jak wnioskował Nernst ta energia musi pochodzić z domniemanego kosmicznego źródła. Do 1916r teoria kwantowej próżni została rozbudowana przez Walthera Nernsta. Niebawem źródło miało się pojawić.
W 1927 roku Heisenberg odkrył zasadę, nazywaną potem zasadą nieoznaczoności. Stwierdza ona, że w przypadku cząstek o rozmiarach porównywalnych lub mniejszych od średnicy atomu, niemożliwe jest jednoczesne, dokładne ustalenie ich położenia i pędu, przy czym iloczyn błędu (a dokładniej nieokreśloności) pomiarów położenia oraz pędu nie może być mniejszy niż stała Plancka. Istnieje też zależność dla energii i czasu – ilość energii jaką może pożyczyć wirtualna cząsteczka jest odwrotnie proporcjonalna do czasu jej życia. Im więcej jej otrzyma z próżni podczas powstawania, tym krócej żyje a w przeciwnym wypadku im mniej jej otrzyma tym dłużej żyje. Po dokonaniu odkrycia Heisenberg miał wypowiedzieć następującą myśl: „Miałem uczucie, że patrzę przez powierzchnię zjawisk atomowych na leżące pod nią podłoże o zadziwiającej wewnętrznej urodzie... „.
Z równań kwantowych szybko uzyskano informację, że dowolny oscylator kwantowy, czyli elektromagnetyczny układ drgający na poziomie atomowym musi mieć minimalną energię. Dotyczy to również każdego oscylatora zawartego w fizycznej przestrzeni, również w próżni. Co miałoby tworzyć te oscylatory? Odpowiedź przyszła szybko. W 1928r Paul Dirac wywnioskował ze swoich równań falowych opisujących elektron, że musi istnieć jeszcze cząstka podobna do elektronu ale o znaku przeciwnym. I już w 1932r Carl Anderson podczas badań nad promieniowaniem kosmicznym zauważył w komorze mgłowej ślady nieznanych dotychczas cząstek elementarnych. Anderson prawidłowo zinterpretował je jako ślady cząsteczek o takiej samej masie jak elektron ale o odwrotnym ładunku elektrycznym.
W dalszych eksperymentach uzyskał bezpośredni dowód na istnienie pozytronów bombardując różne materiały promieniowaniem gamma otrzymanym z rozpadu ThC. Były już dwie cząstki, które można było użyć do budowy oscylatora próżni. To były kolejne przełomowe lata. Statycznej próżni, tej odwiecznej nicości nadano ruch. Wypełniona została nieustannie powstającymi na krótki interwał czasu i znikającymi parami cząstek-antycząstek: elektron-pozytron a także innymi rodzajami energii. Taki stan próżni utożsamiany jest z wrzeniem przestrzeni, w której podobnie jak bańki wrzątku w wodzie, pojawiają się i znikają wirtualne cząsteczki i antycząsteczki elektron-pozytron. Takie wrzenie próżni nazywane jest fluktuacją pola próżni. Ponieważ w każdej chwili stale istnieje w dowolnie wybranym obszarze przestrzeni pewna stała ilość wirtualnych cząsteczek, to oznacza, że próżnia ma pewną niezerową gęstość energii. Podobnie jak fale na morzu posiadają energię, która może wywrócić statek lub napędzić elektrownię również fale wrzątku próżni posiadają energię. Zerowy Punkt Pola (ZPF) takie określenie przyjęto dla energii powstającej w każdym punkcie naszej fizycznej przestrzeni - istnieje nawet w temperaturze zera bezwzględnego. Wyjaśnienie tego czym jest ZPF można przedstawić także sięgając do analogii oscylatora, jakim jest np. wahadło matematyczne. Raz poruszone waha się i dopóki nie dostarczasz mu dalej energii wahanie powoli ustaje w wyniku tarcia. Inaczej rzecz się ma w rzeczywistych kwantowych warunkach - relacja niepewności Heisenberga zakazuje kwantowemu wahadłu całkowicie się zatrzymać. Zgodnie z kwantowymi prawami istnieje minimalna energia, której nie można zabrać. Podobnie jak to wahadło, światło i inne formy promieniowania elektromagnetycznego składają się z oscylacji - w tym przypadku z oscylacji elektrycznego i magnetycznego pola. Każdy kierunek, każda częstotliwość i każda polaryzacja określają istniejące w przestrzeni pole elektromagnetyczne, toteż zgodnie z relacją niepewności Heisenberga musi ono posiadać minimum energii. Dodając teraz te wszystkie „mody pola” (fale stojące) o „niezerowym” stanie energii uzyskuje się Elektromagnetyczny Zerowy Punkt Pola (ZPF) lub w skrócie Elektromagnetyczną Próżnię. ZPF jest więc niczym innym jak falą elektromagnetyczną lub swego rodzaju formą światła istniejącą stale w próżni w postaci krótkich błysków. Dlatego ZPF jest niczym innym jak dziewiętnastowieczną koncepcją eteru w nowym, kwantowym ujęciu.
Rzeczywiste przejawy energii próżni zostały bezpośrednio zaobserwowane i opisane
przez Willisa Lamba i Roberta Retheforda dopiero w 1947r po przeprowadzeniu słynnych eksperymentów z wodorem. Analiza linii spektralnych wodoru przy użyciu nowoczesnych na owe czasy mikrofalowych technik radarowych pozwoliła zaobserwować przesunięcia linii widma. Wynik tego przesunięcia był oczywisty - elektrony w wyniku zewnętrznego oddziaływania uzyskują lub tracą energię w ich ruchu orbitalnym. Lamb stwierdził, że posiada teraz dowód na to że obecna w naszym rozumieniu próżnia nie istnieje i powinna raczej nazywać się pełną przestrzenią. Rok później bo w 1948r zaobserwowany przez holenderskiego fizyka B.G. Casimira efekt oddziaływania energii próżni na materię wzmocnił fizyków w przekonaniu o słuszności nowego poglądu na próżnię. Efekt Casimira oprócz teorii dostarczył fizycznych danych o sile i energii występującej pomiędzy dwoma przyciągającymi się neutralnymi elektrycznie płytkami, znajdującymi się w izolowanej od otoczenia komorze próżniowej z której wypompowano wszystkie atomy i cząsteczki. Stało się to jednak dopiero w 1998r. po precyzyjnie przeprowadzonych pomiarach.
Od momentu odkrycia efektu Casimira dalsze badania energii próżni nabrały rozmachu na wszystkich frontach nauki.

Doniesienie prasowe z 2007r.

Fizycy z Laboratoriów Bella Lucent Technologies zajmującymi się systemami mikroelektromechanicznymi (MEMS), czyli miniaturowymi układami, skonstruowali mikroskopijną huśtawkę poruszającą się pod wpływem sił kwantowych Casimira. Mikroskopijna huśtawka bazuje na wiedzy o systemach mikroelektromechanicznych
i zjawiskach kwantowych. Naukowcy wykazali, że siła Casimira może zostać wykorzystana do wychylania elektromechanicznej mikrohuśtawki zbudowanej
z metalizowanej płytki zawieszonej na zawiasach równolegle do powierzchni krzemowego chipu. Tuż nad huśtawkę opuścili wiszącą na drucie pozłacaną kulę. Układ taki uzyskał cechy zbliżone do układu dwóch równoległych płytek
i zgodnie z przewidywaniami teorii Casimira huśtawka wykonuje pracę. Eksperyment dowiódł, że energia próżni może zostać wykorzystana w urządzeniach technicznych do poprawy ich parametrów pracy. Można zatem konstruować urządzenia mikroelektromechaniczne czulsze niż obecnie znane, bazując na oddziaływaniu energii próżni. Zjawiska mechaniki kwantowej odgrywają istotną rolę w systemach mikroelektromechanicznych, w których odległość między poszczególnymi elementami mierzy się w nanometrach.
3. Wielka Unifikacja

Obserwacje sił w Naturze prowadzą do wniosku, że natura próżni wykazuje daleko idącą symetrię i domyślamy się, że w rzeczywistości nie powinny istnieć cztery podstawowe oddziaływania: słabe, elektromagnetyczne, silne i grawitacyjne ale tylko jedno. Zaawansowane standardowe modele fizyczne mówią o sprzężeniu trzech pierwszych w jedno oddziaływanie. Oddziaływanie grawitacyjne nie jest jeszcze włączone do tych modeli dlatego, że nie dostarczono dostatecznych danych doświadczalnych o rzeczywistych przejawach działania jej mechanizmów w Naturze. Istnieje za to gamma prostszych modeli sprzęgających tylko oddziaływanie elektromagnetyczne z grawitacyjnym. Mają one jednak wadę, ponieważ są trudne do sprzężenia ze wspomnianymi modelami standardowymi a niejednokrotnie je burzą. Do ich zalet można zaliczyć pewne szczególne ich przewidywania, które są potwierdzane doświadczalnie.
Cząstki elementarne komunikują się ze sobą poprzez próżnię i swoją masę nabywają przez oddziaływanie z nią. Masa nie jest ich fundamentalną własnością. Natura próżni przenosi oddziaływania silne, słabe, elektromagnetyczne i grawitacyjne. „Silnie” oddziałują kwarki, a dokładnie bariony, zaś przemianami β rządzi oddziaływanie „słabe”. Nośnikami oddziaływania „silnego” są gluon-y a „słabego” – bozon-y W+, W–, Z0. Oddziaływanie elektromagnetyczne występuje pomiędzy ładunkami elektrycznymi a ich nośnikami są jak wiemy fotony. Dla tajemniczego oddziaływania grawitacyjnego przewiduje się, że jej nośnikiem są „grawitony.
Dlaczego mamy z grawitacją 4 oddziaływania, różniące się „siłą”? Istnieją eksperymentalne dane z których wnioskuje się, że różnica mocy oddziaływań silnych, słabych i elektromagnetycznych zmniejsza się, gdy przechodzimy do coraz wyższych energii. Badania teoretyczne sugerują, że można oczekiwać unifikacji tych trzech oddziaływań dopiero dla bardzo wysokich energii, tj. powyżej 2·1016 GeV. Tak duża energia odpowiada temperaturze równowagi termicznej około 1029 K. Unifikacji wszystkich 4 oddziaływań uczeni spodziewają się dopiero przy energii Plancka 1019 GeV. Wspomniana na początku zunifikowana siła rozpadła się w miarę oziębiania się próżni wszechświata po Wielkim Wybuchu na 3
(a z grawitacją na 4) oddziaływania. Przy niższej temperaturze (tj niższej energii) nastąpiło spontaniczne złamanie symetrii w tzw. zespole pól Higgsa. Załamanie to nadało właśnie masy i bezwładność wszystkim znanym dzisiaj cząstkom elementarnym i nośnikom oddziaływań: silnego, elektromagnetycznego i słabego. Pole Higgsa pierwotnie wprowadzono do powiązania oddziaływań elektro-słabych i pochodzi od nazwiska brytyjskiego fizyka Petera W. Higgsa. Pole Higgsa składa się z cząstek Higgsa. Cząstki te przenoszą oddziaływanie z polem, a to oznacza, że są kwantem tego pola. Cząstki elementarne uzyskują masę poprzez oddziaływanie z polem Higgsa, niezależnie od położenia i kierunku ich ruchu.
Wydaje się więc, że Natura odrzuca idealną symetrię praw przyrody poprzez odrzucenie istnienia idealnej, symetrycznej i niczym nie wypełnionej próżni. Hipoteza ta została potwierdzona doświadczalnie przez fizyków w wielu precyzyjnych eksperymentach.


4. Wszystko jest zmienne

Wraz z odkryciem efektu Casimira i oddziaływania energii próżni na obiekty materialne po raz pierwszy pojawiła się niezwykle interesująca możliwość - przełamanie bariery prędkości światła. W otaczającym nas świecie światło poruszając się przez pustą przestrzeń jest spowalniane przez interakcje z niewidocznymi falami materii wytworzonymi przez fluktuacje próżni. Fotony światła są stale pochłaniane i wypromieniowywane przez pary elektron-pozytron. W przypadku przestrzeni ograniczonej płytkami Cashimira fluktuacje te są mniejsze, co sprawia, że światło napotyka na mniejszą ilość przeszkód na swej drodze przez co szybciej porusza się w przestrzeni. W 1990r fizyk K. Scharnhorst z Universytetu Alexandra von Humboldta w Berlinie opublikował obliczenia pokazujące, że musi nastąpić bardzo nieznaczny wzrost prędkości światła pomiędzy płytkami (Scharnhorst, K. Physics Letters B236: 354 (1990)).
Wiemy, że prędkość światła można zapisać następującym wzorem:

Widzimy, że prędkość jest proporcjonalna do odwrotności parametrów przenikalności próżni:


Ale dobrze wiemy, że energia elektromagnetyczna U w próżni jest proporcjonalna odpowiednio do jej przenikalności elektrycznej i magnetycznej:

tzn.

Prędkość światła c w próżni jest więc proporcjonalne do czynnika 1/U :

c ~ 1/U

Lub też dosłownie - c jest odwrotnie proporcjonalne do energii próżni U.


Jak widać z przytoczonego wyżej rozumowania, prędkość światła zależy od fluktuacji energii próżni. To zjawisko stwarza niebywałe konsekwencje fizyczne, które mogą odbić się
w samej strukturze atomów i może mieć wpływ na zmianę większości praw fizyki. Bo przecież jak wiemy od stabilności prędkości światła zależy większość praw fizyki.

Rola wirtualnych cząstek próżni, podobnie jak atomów w ciałach materialnych determinuje przenikalność dielektryczną próżni. Jak wiemy, światło propagowane przez materiał jest absorbowane, ale atomy pozostają w stanie wzbudzonym tylko krótki interwał czasu, zanim nastąpi ponowna re-emisja światła. Absorpcja i re-emisja opisana jest indeksem refrakcji materiału, co jak dobrze wiemy mówi o spowolnieniu biegu światła... Próżnia jest
z pewnością bardziej zadziwiającym i niezwykłym obiektem. Jak bardzo wartość prędkości światła jest nią zdeterminowana powinno się dokładnie sprawdzić na polu eksperymentalnych badań i teoretycznych rozważań.

5. Manipulacja energią próżni i grawitacji jest możliwa ?

Efekt Cashimira to jedna z kilku realnych możliwości zmiany prędkości światła.
W przyszłości możliwe stanie się wykonanie układu komór czasowych do kreacji bąbla czasoprzestrzennego. W bąblu fluktuacje pola próżni mają wartość mniejszą niż w otaczającej nas przestrzeni. Mówimy w takim przypadku o tzw. ujemnej energii. Ujemna energia sprawia, że pomniejszone interakcje energii pola próżni na materię umożliwiają osiągnięcie dylatacji czasu w komorze, a dokładnie przyspieszenie jego biegu. Zauważcie co pisałem o próżni na początku tego artykułu - w idealnej próżni nie ma żadnych bytów - jest symetryczna pod każdym względem, dlatego wszelkie oddziaływania przebiegałyby w niej bez udziału masy
i bezwładności.
W jaki sposób możemy oddziaływać na grawitację? Przyjrzyjmy się następującym wywodom.
Jak wiemy, siła grawitacji dana jest wzorem Newtona i zależna jest od stałej grawitacji G i od wielkości poszczególnych mas M i m biorących udział w oddziaływaniu.

Stała grawitacji G wraz z prędkością światła c zależą od własności geometrycznych pola energii próżni i jej gęstości energii U, tj od parametru tzw. a-węzła:

W warunkach normalnych wartość ta wynosi ok. a=7.070723
Można za jej pomocą wyliczyć stałą grawitacji G oraz prędkość światła c, korzystając
z poniższych wzorów:

Ze wzorów powyższych wynika, że przyrost gęstości energii próżni U powoduje spadek prędkości światła c i jednoczesny wzrost wartości stałej grawitacji G. W tym przypadku łatwiej przenoszą się przez próżnię oddziaływania bezwładnościowe i grawitacyjne. Gęste fluktuacje próżni powiększają bezwładność ciał. Siła grawitacji rośnie proporcjonalnie do przyrostu stałej grawitacji G a to sprawia, że ciała przyciągają się silniej. Światło napotyka na swojej drodze więcej przeszkód w postaci wirtualnych par elektron-pozytron i jego prędkość maleje. Podobne rozważnie można przeprowadzić na podstawie innej zależności na siłę
oddziaływania Newtonowskiego.
Siła grawitacyjna Newtona F w ujęciu kwantowym może być wyrażona wzorem:gdzie: - gęstość Plancka kwantowej próżni

- czas Plancka

Siła grawitacyjna postrzegana jest teraz jako zaburzenie gęstości i ciśnienia kwantowej próżni znajdującej się pomiędzy oddziałującymi ciałami. Oddziałując na energię próżni oddziałujemy równocześnie na grawitację i podobnie na odwrót. Energia próżni wiąże się więc z energią grawitacji. Sprawdzenie tego efektu nie jest trudne. Podczas zaćmienia Słońca przez Księżyc następuje w przestrzeni pomiędzy Ziemią a Księżycem spadek fluktuacji energii próżni U, ze względu na brak energii fal elektromagnetycznych przychodzących ze Słońca. Zgodnie z tym co napisałem wyżej, spada wartość stałej G, a to powoduje zmniejszone przyciąganie Ziemi i Księżyca, co skutkuje lokalnym spadkiem pionowej składowej przyciągania grawitacyjnego na powierzchni Ziemi.

A oto doniesienie prasowe z 2000r.

„...W jednym z najbardziej prestiżowych czasopism fizycznych The Physical Review ukazała się praca sześciu uczonych chińskich z wynikami pomiarów natężenia pola grawitacyjnego podczas całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 9 marca 1997 roku. Pomiary przeprowadzono w Moho w chińskiej prowincji Helongjiang, za pomocą najnowocześniejszego grawimetru. Okazało się, że w czasie zaćmienia wystąpiło wyraźne osłabienie pionowej składowej pola grawitacyjnego. Autorzy twierdzą, że wzięli pod uwagę wszystkie możliwe czynniki zakłócające, np. zmianę temperatury. Pomiar był wykonywany i rejestrowany całkowicie automatycznie, bez bliskiej obecności obserwatora. Zdaniem autorów, zarejestrowany efekt musiał zostać wywołany przez jakąś nieznaną przyczynę, na przykład przez ekranowanie grawitacyjne. ”
Zastosowanie opisywanych technik manipulacji parametrami pola energii próżni umożliwia budowanie niezwykle ciekawych urządzeń tj. np. samonapędzające się silniki, ekstraktory energii próżni i komory z wewnętrznym lub zewnętrznym bąblem czasoprzestrzennym, które pozwalają zmniejszać fluktuacje energii próżni i dokonywać prawie dowolnego rozciągnięcia czasu. Nazywane będą ekspanderami czasu lub maszynami czasu. Nie można ich mylić
z hipotetycznymi wehikułami czasu, które - jak wiemy z filmów s-f - umożliwiają dowolne podróże w czasie do przodu i do tyłu. Ekspander czasu działa odwrotnie niż rakieta ze znanej historii o dwóch braciach bliźniakach. W rakiecie kosmicznej poruszającą się z prędkością bliską prędkości światła następuje spowolnienie biegu czasu w stosunku do czasu ziemskiego.
W ekspanderze czasu, czyli w komorze z bąblem czasoprzestrzennym czas ulega przyspieszeniu. Takie właśnie zjawisko obserwuje się pomiędzy płytkami Cashimira.
Prace nad bąblem czasoprzestrzennym są prowadzone we wszystkich poważnych laboratoriach na świecie - szczególnie wojskowych. Obecnie testowane komory z wewnętrznym bąblem czasoprzestrzennym umożliwiają budowę rakiet bliskiego i dalekiego zasięgu do przenoszenia ładunków miotających, które mogą poruszać się w przestrzeni kilkukrotnie szybciej w stosunku do znanych konwencjonalnych rozwiązań. Technologia ta została niedawno zastosowana przez Rosjan – jak stwierdził jeden z generałów - do wzmocnienia Rosyjskiej siły obrony. W 2005 r. podczas publicznego pokazu nowoczesnej superszybkiej rakiety, Putin stwierdził, że Rosja powinna być teraz spokojna - ta technologia zapewni nam pokój na najbliższe 30 lat. Na odpowiedź NATO długo nie trzeba było czekać. Przybliżenie tarczy antyrakietowej do granic Rosji, tj. zainstalowanie jej w Polsce i Czechach rozwiązałoby po części problem ich niebezpiecznej przewagi technologicznej i zapewniłoby również ochronę Europy przed atakami z Bliskiego Wschodu. Warto tu nadmienić, że zastosowanie tej technologii będzie oszałamiające w technice obliczeniowej. Przyspieszenie obliczeń procesorów i systemów komputerowych proporcjonalne do osiągniętej dylatacji czasu, która teoretycznie może być nieskończona, będzie umożliwiało realizowanie super skomplikowanych obliczeń w bardzo krótkim czasie, dziś uważanych za niemożliwe.


6. Energia próżni oddziałuje na świat atomowy
W 1987r. pojawił się w prasie fizycznej artykuł pt. „dlaczego atomy się nie zapadają?” czytamy, że istnieją dwa równoważne podejścia do wyjaśnienia istnienia atomu: pierwsze podaje SED-stochastyczna elektrodynamika, drugie zaś QED-kwantowa elektrodynamika. SED jest próbą rozwiązania dalej aktualnego problemu promieniowania fal elektromagnetycznych przez elektrony w trakcie ich ruchu przyspieszonego. We wszystkich elektronicznych urządzeniach telekomunikacyjnych efekt ten występuje i to tym bardziej im mniejsze zastosowano elementy elektroniczne i szybciej one pracują, dlaczego więc elektrony krążące w atomach miałyby z jakichś względów nie promieniować swej energii? Założenia poczynione przez fizyków kwantowych na początku XX wieku nie można dalej bezkrytycznie przyjmować za pewne, ponieważ dokonywane stale nowe odkrycia wskazują, że prawda leży na głębszym poziomie. SED wyjaśnia, że stan podstawowy atomu wodoru może być precyzyjnie zdefiniowany jako równowaga dynamiczna pomiędzy promieniowaniem emitowanym przez elektron w trakcie jego ruchu przyspieszonego po orbicie a energią fotonów absorbowanych z ZPF-fluktuacji elektromagnetycznego tła próżni. Jeżeli rozpatrzy się kołową orbitę elektronu, to dla małych promieni (promień Bohra) elektron mniej promieniuje energii i doświadcza absorbcji dużej ilości energii z ZPF pola co skłania go do przeskoku na wyższą orbitę, podczas gdy krążąc po większej orbicie promieniuje na zewnątrz więcej energii i jednocześnie mniej otrzymuje od ZPF, co sprawia, że dąży do opadnięcia
w kierunku jądra. W QED matematyczne rozwiązania za pomocą operatorowych równań ruchu Heisenberga dla elektronu dają identyczne wyniki jak rozwiązania w SED, co sprawia, że są podejścia te są równoważne. Można stąd wysnuć wniosek, że nie można brać tylko QED do definitywnego rozstrzygania problemów mikroświata, ponieważ umykają nam inne możliwości, które QED nie uwzględnia w swoim opisie. SED daje nam poza tym lepsze zrozumienie oddziaływania energii próżni na atom.

7. Zmienność masy ciał jest faktem
Oddziaływanie energii próżni na atomy i odwrotnie atomów na fluktuacje energii próżni - są podstawą możliwości pozyskiwania wolnej energii i dokonywania cyklicznej zmiany lub redukcji masy ciał lub układów ciał oddziałujących na siebie poprzez próżnię. Skoro próżnia oddziałuje na atomy, to nie możemy już mówić o izolowanych od otoczenia układach ciał materialnych, które często analizuje się teoretycznie w różnych działach fizyki. Układy tych ciał są stale poddawane transferowi energii próżni, a to powoduje istotne zakłócenie założonego wyidealizowanego teoretycznego modelu. Tak się też stało ze ogólną teorią względności A. Einsteina. Wszyscy wiemy że istnieje równoważność masy i energii dana słynnym wzorem E=m*c*c. Ponieważ zawsze spełniona jest zasada zachowania energii, to masa ciała m nie może ulegać cyklicznej zmianie, bo to powodowałoby niczym nie uzasadnione zmiany energii E. Przyjrzyjmy się jednakże teorii przedłożonej przez niejakiego J. F. Woodward’a, który po raz pierwszy pokazał, że możliwa jest jednak zmiana w czasie masy ciała bez widocznego transferu składników materii rozpatrywanego ciała przez przestrzeń.

Woodward sfromuował nielokalną teorię matematyczną w oparciu o Zasadę Macha. Najbardziej niezwykłe jest jednak to, że teoria jego jest weryfikowalna, ponieważ przewiduje fizyczne efekty.
Woodward mówi, że jeżeli gęstość masy-energii jakiegoś wyszczególnionego systemu zmienia się w czasie, to masa tegoż systemu zmienia się o wielkość proporcjonalną do drugiej pochodnej zmiany gęstości rozpatrywanego systemu.
Jeżeli np. kondensator ceramiczny o masie mo=1[kg] ładujemy raz dodatnim, raz ujemnym napięciem, które zmienia się z częstotliwością 10[kHz] i przenosi moc np. 100[W] - to teoria Woodwarda przewiduje, że masa kondensatora powinna zmieniać się ±10 milligramów wokół jego początkowej wartości masy mo z częstotliwością 20[kHz]. To przewidywanie zostało potwierdzone w laboratorium i tym samym potwierdzona została empirycznie zasada Macha.
Mach uważał, że ciało porusza się ruchem jednostajnym nie względem przestrzeni absolutnej, lecz względem środka masy wszystkich pozostałych ciał Wszechświata. Bezwładność ciała jest skutkiem jego oddziaływania z innymi ciałami.

Łatwo sobie wyobrazić jedno masywne ciało znajdujące się w pustej przestrzeni. Nie może być mowy o istnieniu bezwładności, ponieważ nie możemy jej zmierzyć (z założenia) dysponując tylko jednym ciałem. By była mowa o bezwładności muszą być co najmniej dwa odosobnione ciała. Uzasadniając swą tezę, Mach wskazywał na doświadczalne obserwacje ruchu obrotowego Ziemi i występujące na niej siłowe zjawiska, takie jak np. siła Coriolisa. Już Einstein zdawał sobie sprawę z ważnej roli tej zasady w swojej teorii względności i starał się początkowo, by ją dopełniała lecz ostatecznie w ogólnej teorii względności z niej zrezygnował. Pewne fragmenty ogólnej teorii względności mogą być jednak interpretowane jako jej częściowa realizacja. Na przykład z równań pola wynika, że ciało otoczone innymi ciałami, obracającymi się wokół niego, samo zaczęłoby się obracać - co fizycy niedawno wykazali praktycznie.
Tak więc zasada Macha nie jest w ogólnej teorii względności zadowalająco zrealizowana. Aby ją włączyć do teorii grawitacji, naukowcy wprowadzili nowe pole skalarne, oddziałujące ze wszystkimi rodzajami materii. Pole jest skalarne, jeśli w każdym punkcie przestrzeni i czasu daje się opisać jedną liczbą. W 1961 roku doktorant Princeton University Carl Brans i jego promotor Robert H. Dicke zwrócili uwagę na to, że w ogólnej teorii względności siła grawitacji jest proporcjonalna do stałej Newtona G. Według Einsteina G nie zmienia się w czasie i ma na Ziemi taką samą wartość jak w najbardziej odległych galaktykach co jak już stwierdziliśmy wcześniej nie jest prawdą.
Brans i Dicke zauważyli, że zasada Macha mogłaby być spełniona, gdyby okazało się, że stała Newtona jest zmienna zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Żeby ją "uzmiennienić", wprowadzili skalarne pole j i w równaniach grawitacyjnych Einsteina zamienili G na 1/j. Powstała nowa teoria Bransa-Dickego, w której materia reaguje nie tylko na krzywiznę czasoprzestrzeni, jak w zwykłej ogólnej teorii względności, lecz także na zmiany lokalnego natężenia grawitacji. Pole j, które przenika całą przestrzeń, współdecyduje o tym, jak materia przemieszcza się w przestrzeni i czasie. Każdy pomiar masy ciała jest więc uzależniony od jego lokalnej wartości. Od razu można zauważyć też, że pole to może odzwierciedlać lokalne zmiany gęstości energii próżni.
Problem Zasady Macha nurtuje jednak dalej wielu współczesnych fizyków, skłaniając ich do modyfikowania znanych teorii i formułowania nowych. Takie próby poczynili
w ostatnich 10 latach m.in. brazylijski fizyk prof. Fran de Aquino oraz amerykański fizyk Richard Crandall. De Aquino wyprowadził równanie opisujące redukcję tzw. masy grawitacyjnej ciała, która odpowiada jednocześnie za siłę bezwładości i siłę ciążenia.
De Aquino wyjaśnia, że w wyniku absorpcji i emisji przez rozpatrywane masywne ciało niskoczęstotliwościowych fotonów, może ulec zniesieniu jego inercja (masa), oczywiście tylko wtedy, jeżeli wypromieniowywane fotony ulegną częściowo lub całkowicie anihilacji z pędzącymi z przestrzeni cząsteczkami niosącymi bezwładność - grawitonami. Koncepcja De Aquino łączy teorię Einsteina i zasadę Macha w jedną logiczną i spójną całość, dając możliwość budowy urządzeń zdolnych do pokonywania grawitacji oraz umożliwiających ekstrakcję energii z pola grawitacyjnego. Teoria ta została nawet częściowo potwierdzona.
Richard Crandall podjął się modyfikacji Einsteinowskich równań pola i uzyskał znane nam z elektrotechniki równania Maxwella, ale opisujące już nie pola elektromagnetyczne lecz grawitacyjne. Wzajemne oddziaływania ciał, czy też zmiana strumienia masy wywołuje rozchodzące się w przestrzeń pola grawitoelektryczne i grawitomagnetyczne, które niosą bezwładność i oddziałują na odległość z innymi ciałami. Pola grawitoelektryczne
i grawitomagnetyczne można interpretować poprzez analogię dokładnie tak samo jak pola elektryczne i magnetyczne oraz ich połączenie elektro-magnetyczne. Jego teoria umożliwia nieprawdopodobne wprost możliwości manipulacji masą ciał i polem grawitacyjnym w celu uzyskania różnorodnych efektów, takich jak zmiana inercji, zmiana masy i energii ciał na odległość poprzez odpowiednie zarządzanie procesem ich ruchu w przestrzeni. Crandall na bazie swojej teorii pokazuje, że budowa napędów antygrawitacyjnych i urządzeń wolnej energii jest całkiem możliwa i nie jest sprzeczna z zasadą zachowania energii. Uważa też, że większość urządzeń produkujących wolną energię w sposób niekonwencjonalny to swego rodzaju spowolnione ekstraktory energii jądrowej, zupełnie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.
Jak uważa wielu fizyków, pełna realizacja zasady Macha byłaby dowodem na całkowite uzależnienie geometrii czasoprzestrzeni od rozkładu materii we Wszechświecie,
a teoria jej odpowiadająca - teorią relatywnej czasoprzestrzeni.

A oto doniesienie prasowe z marca 2006r.

Naukowcy finansowani przez ESA (European Space Agency) twierdzą, że udało im się zarejestrować w laboratorium grawitacyjny odpowiednik pola magnetycznego. Ten efekt jest dużo większy niż przewidywany w Ogólnej Teorii Względności Einsteina. Wydaje się, że to znaczący krok w kierunku długo poszukiwanej kwantowej teorii grawitacji.
Podobnie jak poruszające się ładunki elektryczne wytwarzają pole magnetyczne, tak samo poruszająca się masa wytwarza pole grawitomagnetyczne. Według Ogólnej Teorii Względności Einsteina efekt ten jest praktycznie niemierzalny, jednakże Martin Tajmar, Clovis de Matos wraz ze współpracownikami twierdzą stanowczo, że zmierzyli ten efekt w laboratorium.
W ich eksperymencie użyto pierścienia zbudowanego z nadprzewodzącego materiału obracającego się z prędkościami dochodzącymi do 6 500 razy na minutę. Nadprzewodniki są to specjalne materiały, które tracą całkowicie rezystancję elektryczną w niskich temperaturach. Nowy eksperyment sprawdza przypuszczenie Tajmana i de Matosa, które wyjaśnia różnicę pomiędzy pomiarami wysokiej precyzji mas par Coopera (nośników ładunku
w nadprzewodnikach) oraz wyników obliczeń bazowanych na kwantowej teorii. Odkryli oni, że ta anomalia może być wyjaśniona pojawieniem się pola grawitomagnetycznego w wirującym nadprzewodniku (ten efekt został nazwany Londyńskim Momentem Grawitacyjnym (Gravitomagnetic London Moment) poprzez analogię do jego magnetycznego odpowiednika).

Małe czujniki przyspieszenia umieszczono w różnych miejscach blisko wirującego nadprzewodnika, który był przyspieszany w ruchu obrotowym, aby efekt był zauważalny. Czujniki zarejestrowały pole przyspieszenia na zewnątrz nadprzewodnika, które najwyraźniej zostało wytworzone przez grawitomagnetyzm. "Ten eksperyment jest grawitacyjnym odpowienikiem eksperymentu Faraday'a indukcji magnetycznej przeprowadzonej w 1831 r. Demonstruje on, że nadprzewodnikowy masywny pierścień jest zdolny do wytworzenia potężniego grawitomagnetycznego pola - jest więc grawitacyjnym odpowiednikiem cewki magnetycznej”.
Zależnie od późniejszych potwierdzeń, ten efekt może tworzyć podstawy dla nowych urządzeń technicznych. Zmierzone przyspieszenie grawitacyjne stanowi jedynie 1/10000 przyspieszenia ziemskiego pola i jest ono zaskakująco większe, bo aż milion bilionów razy, niż przewiduje Ogólna Teoria Względności.
Źródło: http://www.esa.int/SPECIALS/GSP/SEM0L6OVGJE_0.html

Czyżby teoria Richarda Crandalla potwierdziła się w praktyce? Jeśli ten eksperyment zostanie potwierdzony przez inne laboratoria, to zgodnie z przewidywaniem teorii Crandalla bez problemu można budować napędy antygrawitacyjne i urządzenia ekstrahujące energię z grawitacji wykorzystując własności pól grawitomagnetycznych i grawitoelektrycznych. Nasz znany świat techniki ulegnie całkowitej przemianie...

8. Zastosowanie teorii w praktyce – Taran Hydrauliczny
Trzech naukowców uzyskało w 2005r. Euroazjatycki Patent na urządzenie do pozyskiwania czystej ekologicznie energii z naturalnego ziemskiego pola inercyjnego i grawitacyjnego. Urządzenie jest niezależną jednostką energetyczną opartą na idei tarana wodnego, zdolną do ciągłej produkcji czystej ekologicznie energii cieplnej i elektrycznej.
Taran wodny to swego rodzaju impulsowa pompa wodna działająca samoczynnie, nie posiadająca w zasadzie ruchomych elementów oprócz zaworów. Historycznie konstruktorem pierwszego tarana hydraulicznego był Germain Sommeiller ur. w 1815 r. na terenach dzisiejszej Francji. Był inżynierem, specjalistą w budowie linii kolejowych. Jako pierwszy opracował nowoczesne technologie drążenia tuneli m.in. z wykorzystaniem zjawiska uderzenia hydraulicznego. Pod jego kierownictwem zbudowano pierwszy wielki tunel kolejowy Fréjus pod Masywem Mont Cenis w Alpach. Siła uderzenia hydraulicznego została od tego momentu doceniona w różnych dziedzinach techniki.
Taran jest więc urządzeniem hydraulicznym złożonym z relatywnie długiego odcinka wytrzymałej rury w której może przepływać ciecz i kilku zaworów. Wykorzystuje się tu zjawisko gwałtownego zatrzymania na zaworze odcinającym rozpędzonej w przewodzie cieczy, zwykle wody. W wyniku zatrzymania woda ulega na końcu chwilowemu sprężeniu (następuje akumulacja energii ruchu), co powoduje powstanie olbrzymiego ciśnienia, tzw. uderzenia hydraulicznego. Wielkość tego ciśnienia zależy od masy zatrzymywanej wody, jej prędkości oraz od szybkości zamykania zaworu. Powstają wówczas zwrotne ciśnieniowe fale uderzeniowe odbijające się od zaworu i biegnące w przeciwnym kierunku do pierwotnego ruchu cieczy. Fale te odbiją się powtórnie od wlotu i ścianek i z powrotem wracają
w kierunku zaworu nakładając się przy tym na siebie. Powstaje wtedy w przewodzie wodnym tłumiona fala stojąca. Jej drgania trwają do momentu zamiany energii sprężystej cieczy i rur na ciepło lub inną jej formę. W miejscu tzw. strzałki, gdzie zmiany ciśnienia cieczy są największe, wstawia się do przewodu pionową rurkę o małym przekroju z dodatkowym zaworem zwrotnym. Występujące w tym miejscu impulsy wysokiego ciśnienia ładują wodę poprzez zawór do zbiornika przeponowego, który wyrównuje pulsujące ciśnienie. Gdy ciśnienie na zaworze odcinającym spada poniżej pewnej wartości odcięcia, woda w głównym przewodzie może znów swobodnie przepływać i nabierać prędkości. Zawór odcinający może być sterowany elektronicznie z zewnątrz lub działać samoczynnie. Zwykle wysterowany jest jednak tak, by w naturalnym położeniu był otwarty lub znajdował się w stanie równowagi chwiejnej. Zmienne impulsy ciśnienia cyklicznie zamykają i otwierają go co sprawia, że układ pracuje bez przerwy, stale pompując wodę do wyższego ciśnienia. Tak wykonany układ tarana hydraulicznego nie jest jednak perpetuum mobile i energię do podnoszenia wody pobiera z różnicy ciśnień jaka panuje pomiędzy początkiem i końcem rurociągu, a dokładnie z energii kinetycznej ruchu wody. Tarany wodne były do niedawna stosowane do podnoszenia wody na wyższy poziom w terenach pozbawionych energii elektrycznej, gdzie nie można było zastosować pomp elektrycznych. Warunkiem do ich pracy było wytworzenie wspomnianej różnicy ciśnień poprzez wykorzystanie naturalnego, zwykle spadzistego ukształtowania terenu wokół zbiorników wodnych lub rzek. Do prawidłowej pracy taran potrzebuje różnicy wzniesień już rzędu 1[m].
W przypadku Hydro-Elektro-Generatora idea pracy tarana została zmieniona i przystosowana do spełnienia warunków określonych przez prawa Kwantowej Teorii Grawitacji, unifikującej oddziaływania elektromagnetyczne z grawitacyjnymi. Osiągnięcie tego nie przyszło jednak od razu. Naukowcy przez długie lata pracowali w czołowych ośrodkach badawczych lotniczych i kosmicznych, borykali się z wprost niezliczonymi problemami, które stale przeszkadzały w pracy tak precyzyjnego systemu jakim jest zbudowana z setek tysięcy detali rakieta. Trudno się dziwić, że układy hydrauliczne były jedną z największych bolączek. Pomimo precyzyjnych, teoretycznych komputerowych obliczeń stale coś szwankowało. Drgania, wibracje i niespodziewane uderzenia hydrauliczne przy przepływie paliwa czy też cieczy sterującej położeniem dysz wylotowych i innych układów stabilizacyjnych nastręczały poważne kłopoty. Ustawiczne testy i próby doprowadziły w końcu do rozwikłania zagadki – w teorii przepływów hydrodynamicznych są luki. Mechanika płynów zawodzi. Teoria mówi swoje, doświadczenie zaś pokazuje swoje. Szybkie przepływy cieczy, mimo dziesiątków lat doświadczeń ludzkości w budowie urządzeń hydraulicznych są obarczone po części czynnikami losowymi, po części nowymi prawami fizycznymi, które teraz dopiero się ujawniły. Tak zrodził się pomysł zastosowania „problemów hydraulicznych” dla pożytku ludzi. Idea była prosta - zastosować hydrauliczny taran wodny z odpowiednio dobranymi przewodami, kryzami i komorami zawirowującymi do wytworzenia dużego ciśnienia. Taki układ powinien dobrze zasymulować niechciane efekty dynamiczne w układach hydraulicznych rakiet. Na początku powstawały proste modele, które z czasem rozbudowywane o dodatkowe elementy zgodnie z podpowiedziami sugerowanymi przez przewidywania nowych teorii grawitacji. W końcu zjawisko przyrostu energii uwydatniło się. Ciecze poddane zawirowaniom pod dużym ciśnieniem pochłaniają energię grawitonów docierającą z otoczenia, szczególnie gdy temu zjawisku towarzyszy kawitacja i sonoluminescencja! Okazało się, że oddziaływania fotonów i fononów z grawitonami - nośnikami sił grawitacyjnych i bezwładnych są możliwe a całkowita ich energia może być wielokrotnie mniejsza od energii niesionej przez anihilowane grawitony.Rys. 1. Na powyższym rysunku ciecz w głównym przewodzie poddana jest gwałtownemu zahamowaniu, co wywołuje efekt uderzenia hydraulicznego i pojawienie się fali stojącej. W miejscu strzałki panuje wysokie ciśnienie wody, które przepycha ją z dużą prędkością przez górne obwody. Zewnętrzny obwód wytwarza efekty kawitacji i sonoluminescencji. Dostarczają one energetycznych fotonów (i fononów), które intensywnie oddziałują z docierającymi z zewnątrz do układu grawitonami. Energia grawitonów zamienia się na ciepło a ciecz w środkowym przewodzie, w wyniku pomniejszonej bezwładności nabiera większej energii kinetycznej. Wypływając pod dużym ciśnieniem P napędza turbinę elektrogeneratora i powraca do głównego zbiornika.

Odpowiednie sterowanie procesem blokowania docierających grawitonów do ciał w ich ruchu umożliwia akumulację i ekstrakcję nadwyżki energii w postaci użytecznej energii kinetycznej, cieplnej i elektrycznej. Jeden z odkrywców wyraził z czasem zdanie: ”...to było ekscytujące, gdy stwierdziliśmy z postępem naszych prac, że ta energia ma swoje źródło w ziemskiej grawitacji. Wymiana energii grawitacji i inercji w układach z krążącą masą – w tym przypadku wodą – jest podobna do oddziaływań elektromagnetycznych w elektrycznych układach indukcyjnych. Można je tak dostrajać jak obwody rezonansowe LC w radioodbiornikach.”
Łapanie energii grawitacji stało się ich pasją. Z czasem opracowali i zbudowali układy taranów hydraulicznych działających impulsowo o mocy 1 [MW]. Ich zrównoleglenie daje jeszcze lepsze efekty. Razem mogą pracować z mocami setek megawatów i spokojnie zastąpić konwencjonalne elektrownie węglowe czy nawet atomowe nie wydzielając ani grama dymu czy innych zanieczyszczeń.


9. Polecane strony internetowe z artykułami o energii próżni i grawitacji

http://www.calphysics.org/zpe.html - o energii próżni (ZPF), masie i grawitacji

http://www.esa.int/SPECIALS/GSP/SEM0L6OVGJE_0.html - o efekcie pola grawitomagnetycznego.

http://arxiv.org/find/phy...F/0/1/0/all/0/1    - prace prof. Fran De Aquino


http://archiwum.wiz.pl/2000/00071200.asp - „dziwna próżnia naszego wszechświata”

http://www.journaloftheor...etterfield.pdf- o energii próżni - prace teoretyczne i praktyczne z fizyki.
 
http://www.ateizm.host.sk/fundam/nicosc.htm#TOP  - "jakie znasz rodzaje nicości ?" - WiŻ 11/1996
 
http://archiwum.wiz.pl/                  - różne tematy podejmowane w czasopiśmie "Wiedza i Życie"
 
http://www.swiatnauki.pl/swiat_nauki.php?id=10   - "Wszechświat i cząstki" – Świat Nauki
 
http://www.borisvolfson.c...heoryPaper.html - o naturze grawitacji
 

Polecana literatura:
Ether-Technology: A Rational Approach to Gravity Control - Rho Sigma

They All Told the Truth: The Antigravity Papers - Richard P. Crandall

Practical Conversion of Zero-Point Energy - Thomas F. Valone

Ether Physics: Tesla's Hidden Space Propulsion System and the Conspiracy to
Conceal It (2nd Revised Edition) - William Lyne
Inne specjalistyczne publikacje i książki o energii próżni i grawitacji.

1. Feynman, R.P. and Hibbs, A.R. *Quantum Mechanics and Path Integrals*, page 245, McGraw-Hill, New York, 1965. See also Misner, C.W., Thorne, K.S. and Wheeler, J.A. *Gravitation*, Freeman, San Francisco, 1973.
2. See, for example, the Closing Remarks section in Boyer, T.H., Phys. Rev. D, 1984.
3. Casimir, H.B.G., Proc. K. Ned. Akad. Wet., volume 51, 1948.
4. Fierz, M. Helv. Phys. Acta., volume 33, 1960.
5. Marshall, T.W. Nuovo Cimento, volume 38, 1965.
6. Boyer, T.H. Ann. Phys., volume 56, 1970.
7. Wittmann, F., Splittgerber, H. and Ebert, K. Z. Phys, volume 245, 1971.
8. Israelachvili, J.N. and Tabor, D. Proc. Roy Soc. London, Ser. A, volume 331, 1972.
9. Arnold, W., Hunklinger, S. and Dransfeld, K. Phys Rev. B, volume 19, p. 6049, 1979; Phys. Rev. E, volume 21, p. 1713, 1980.
10. Milonni, P.W., Cook, R.J. and Goggin, M.E. Phys. Rev. A, volume 38, p. 1621, 1988.
11. Lamb, W.E., Jr. and Retherford, R.C. Phys. Rev., volume 72, p. 241, 1947.
12. Bethe, H.A. Phys. Rev., volume 72, p. 339, 1947.
13. Welton, T.A. Phys. Rev., volume 74, p. 1157, 1948.
14. Boyer, T.H. Phys. Rev., volume 180, p. 19, 1969; Phys. Rev. A, volume 7, p. 1832, 1973.
15. Puthoff, H.E. Phys. Rev. D, volume 35, p. 3266, 1987.
16. Cetto, A.M. and Pena, L. de la. Found. Phys., volume 19, p. 419, 1989.
17. See Puthoff, H.E. Phys. Rev. A, volume 39, p. 2333, 1989 and references therein.
18. Milonni, P.W. Physica Scripta, volume T 21, p. 102, 1988.
19. See, for example, Pantell, R.H. and Puthoff, H.E. *Fundamentals of Quantum Electronics*, pp. 179 ff., Wiley, New York, 1969.
20. Wheeler, J.A. *Geometrodynamics*, Academic Press, New York, 1962.
21. Marshall, T.W. Proc. Camb. Philos. Soc., vol. 61, p. 537, 1965.
22. Boyer, T.H. Phys. Rev., vol. 182, p. 1374, 1969.
23. Puthoff, H.E. Phys. Rev. A, volume 40, p. 4857, 1989. Errata in Phys. Rev. A, volume 44, p. 3385, 1991. See also New Scientist, volume 124, p. 36, 2 December 1989.
24. Milonni, P.W. Am. J. Phys., volume 49, p. 177, 1981.
25. Davies, P.C.W. J. Phys. A, volume 8, p. 609, 1975.
26. Unruh, W.G. Phys. Rev. D, volume 14, p. 870, 1976. For a semi-classical derivation, see also Boyer, T.H. Phys. Rev. D, volume 21, p. 2137, 1980.
27. Sakharov, A.D. Dokl. Akad. Nauk. SSSR [Sov. Phys. - Dokl., volume 12, p. 1040], 1968. See also Misner, C.W., Thorne, K.S. and Wheeler, J.A. Gravitation, pp. 426-428, Freeman, San Francisco, 1973.
28. Forward, R.L. Phys. Rev. B, volume 30, p. 1700, 1984.
29. Rafelski, J., Fulcher, L.P. and Klein, A. Phys. Rep., volume 38, p. 227, 1978. See also "The Decay of the Vacuum", Scientific American, volume 241, p. 150, 1979.
30. For the original concept see Casimir, H.B.G., Physica, volume 19, p. 846, 1956. Early follow-on efforts include Boyer, T.H., Phys. Rev, volume 174, p. 1764, 1968; Milton, K.A., Annals Phys., volume 127, p. 49, 1980; DeRaad, L.L., Jr. and Milton, K.A., Annals Phys., vol. 136, p. 229, 1981; Brevik, I., Annals Phys., volume 138, p. 36, 1982; Brevik, I. and Kolbenstevdt, H., Annals Phys., volume 143, p. 179, 1982.
31. Booth, L.I. Speculat. Sci. Tech., volume 10, p. 201, 1987.
32. Lee, T.D. *Particle Physics and Introduction to Field Theory*, p. 826, Harwood Academic Publ., London, 1988.
33. Podolny, R. *Something Called Nothing*, Mir Publ., Moscow 1986.
 Rzeszów, lipiec 2007
AREMEX
Energetyka i ochrona środowiska
www.aremex.pl

Autor:
Antoni Dziuban
Piotr Piątek

ZGG - Nie Sty 04, 2009 21:21

Jak dotąd tylko taka darmową energję posiadam. Kłopotliwe, ale czasem działa dosyć skutecznie.
Blue - Nie Sty 04, 2009 21:28

To Twój Wiatrak? Sam budowałeś? Napisz coś więcej :D
Jak chcesz, żeby zdjęcia wyglądały dobrze na forum, to wklejaj jako GIF-y

Jakub - Nie Sty 04, 2009 21:34

Przyłączam się do prośby powyżej , jak możesz daj bardziej szczegółowy opis konstrukcji i uzyskiwanych parametrów z tego.
ZGG - Pon Sty 05, 2009 13:38

Podobno gdy kliknie się na obrazek, i go ściągnie, to wygląda już przyzwoicie. Wylazło to przy okazji, gdy wklejałem wygląd proszku złota. Co do parametrów, to śmigiełko 9 metrów 48 łopatek.Maszt ze słupów telefonicznych.Żeby było śmieszniej, to śmigło chodzi nie przed .Ale za masztem .Żeby ogon był zbyteczny.Ile toto daje. Tak jak wiecie zależy ile mi w to dmuchnie, ale przeciętnie to jest tylko kilkaset watów. Innym razem 2-3 kw .I to wystarcza. latem jest ciepła woda .A i zimą pomaga grzać chałupę. Grzejniki są letnie. kilka dni temu nie paliłem w piecu 3 dni, i miałem ciepełko 22C . A w podmuchach było ponad 40 amper, i napięcie chwilami przekraczało 500wolt, miałem nawet 525.To ponad 20 Kw. Więcej zdjęć, i opisów jest na forum Bogusława Radomskiego. Dzik 6 ---- 3 strony http://wifi.dnsalias.net/....php?f=26&t=122 na elektrodzie już chyba ze 3 lata wykładam łopatologję jak poprawnie wykonać prądnicę. Np; z silnika od pralki. W nagrodę mam dwa ostrzeżenia.Ostatnio na święta dostałem opierdol za post, który napisałem bagatela 3 lata temu. Napisałem więc do administratora.To na razie jest spokój. Ale to takie forum.Tylko że tam jest dużo ludzi. Tutaj jest kilka moich zdjęć str; 407. http://www.elektroda.pl/r...7125-12180.html prądnicę też robiłem sam. Wszystko na bolka oko. Ale na razie jakoś działa. Miałem problem z przekładnią. Musiałem robić własną. Półosiek od mostu od stara skręca się jak sprężyna, I to jest problem.Bo przy większym wietrze następuje wzbudzanie się . I żarówki mrugają. Powstają ogromne przeciążenia, i to łamie wszystko.Więc puszczam go na wyższe obroty i wtedy jest dobrze.A teraz poważnie. To bardzo mnie interesują wszystkie wynalazki. Jeżeli macie coś ciekawego do udostępnienia , to chętnie się z tym zapoznam. Jakub pisałeś że rozgryzałeś konstrukcję turbiny Shauzbergera. Wiesz ja to oglądałem tyle ile dałem radę znależć. Samo spłaszczenie rurki nie jest problemem. Ale ten róg antylopy gnu jest coraz cieńszy. I takie ukształtowanie rurki to już nie lada problem. Poza tym piszecie o bardzo wysokich obrotach. A to też już problem.Bo w grę wchodzi wytrzymałość materiałów, i wyważenie. Inne Piszecie o tym-- tego wcześniej nie czytałem. Że Searl robił dyski ,które mu lewitowały, i uciekały. Wiecie co? dysk o średnicy kilku metrów to nie wiem z jakiego materiału wytrzymałby kilka tysięcy obrotów.Kiedyś było trochę głośno na temat napędów na koło zamachowe . Umieszczone w próżni. To jako to koło zamachowe robiono belkę 80 kilo z kąpozytów.Ale samochód z takim żyroskopem byłby nie sterowalny.Poszukuję cieniutkich sprężystych drucików na miotełki do maszyny elektrostatycznej. Mam sporo zrobione. Ale blaszki za mocno szorują.Do wykonania testatiki jeszcze daleko.Choć znalazłem taką małą zrobioną przez francuza. Napędzaną silniczkiem . Ale daje do 300watów. Nie wiadomo czy to prawda. Link też wycięto. Ale mam zdjęcia.Może wiecie coś więcej na temat tego tarana wodnego.o którym wspominam powyżej, to bardzo proste. I podobno działa.Na początek może być. O wiele lepsze niż moje śmigiełko. Apropo .To zapatrzyłem się na niejakiego Józefa Antosa z Rębielnicy koło Kłobudzka .Ten to zrobił śmigiełko. Niestety zrobił jeden poważny błąd, i nigdy go nie ukończy. Ma natomiast ciągle wycieczki. ,g_grzes@op.pl>
ZGG - Pon Sty 05, 2009 14:15

Oto jedno ze zdjęć testatiki.
ZGG - Pon Sty 05, 2009 14:16

drugie .
ZGG - Pon Sty 05, 2009 14:26

RoGo...
GrzegorzDoświadczalne badania nieliniowych efektów
w dynamicznym układzie magnetycznym
Władimir Roszczin, Siergiej Godin

Przedmowa do artykułu

Prace nad projektem "Galileusz" (1988-1993 r.) prowadziła grupa uczonych z Moskiewskiego Instytutu Lotniczego. Rozpoczęła je w 1988 r. Prace były finansowane przez prywatnych inwestorów.

W wyniku przeprowadzonych doświadczeń w trakcie 1990 r. pojawiło się wyobrażenie o ośrodku kwantowym, na tle którego kształtują się znane nam elektromagnetyczne i grawitacyjne oddziaływania. Na początku 1991 r. ekipie badawczej z laboratorium przedstawiono Zadanie Techniczne, polegające na wykonaniu "urządzenia dla przekształcania energii kwantowej materii". Prototyp urządzenia w metalu został wykonany w ciągu 2,5 roku i był gotowy w połowie 1993 r.

Niestety, doświadczenia z urządzeniem przeprowadzane były krótko (czerwiec - listopad 1993 r.), do chwili rozwiązania laboratorium jesienią 1993 r. z powodu finansowych problemów, jakie spotkały inwestorów. Opis i wyniki eksperymentów, przeprowadzonych w tym okresie, podajemy poniżej w naszym artykule.

* * *

Celem naszej pracy jest doświadczalne zbadanie efektów fizycznych powstających w układzie z obracającymi się magnesami stałymi [1] i poznanie towarzyszących efektów. W dalszej części tekstu zbudowane przez nas urządzenie doświadczalne będziemy nazywali konwertorem. Cały układ laboratoryjny konwertora był zbudowany przy bazowaniu na własnych poglądach teoretycznych, będącej w dyspozycji technologii i istniejących w danym momencie możliwościach finansowych. Poniżej przedstawiona jest technologia wykonania tego konwertora i wyniki jego testowania.

Opis technologii

Konstrukcja stoiska laboratoryjnego konwertora, wyposażonego w urządzenia pomiarowe, zapewnia szeroki zakres badań, niezbędny poziom kontroli procesów oraz bezpieczeństwa przeprowadzanych badań.

Średnica układu magnetycznego (korpusu roboczego) konwertora wynosiła około 1 metra. Wykonać i namagnesować taką objętość nie było w naszych warunkach możliwe, dlatego zdecydowano, aby stator zmontować z oddzielnych namagnesowanych segmentów, wykonanych na bazie magnesów z ziem rzadkich z indukcją resztkową 0,86 tesli, siłą koercji Hc = 600 kA/m i energią magnetyczną W = 150 kJ/m3. Segmenty zostały namagnesowane zwykłym sposobem w wyniku rozładowania baterii kondensatorów przez induktor. Następnie segmenty były układane i sklejane na specjalnym szablonie, który zapewniał niezbędne tolerancje w położeniach segmentów i odprowadzał energię magnetyczną. To pozwalało przeprowadzić następne klejenie elementów we wspólny blok. W celu wykonania statora użyto 110 kg magnesów z ziem rzadkich, a dla wykonania rolek - 115 kg tego materiału.

Rys. 1. Wariant wykonania jednorzędowego konwertora

Nie zastosowano wysokoczęstotliwościowego podmagnesowania. Postanowiono, ze technologia imprintingu, która została opisana w [1], zostanie zastąpiona poprzez zastosowanie poprzecznych wstawek magnetycznych z wektorem namagnesowania skierowanym pod kątem 90 stopni do wektora podstawowego namagnesowania statora i rolek. Dla tych poprzecznych wstawek był wykorzystany modyfikowany materiał NdFeB z indukcją resztkową 1,2 tesli i z trochę większą siłą koercji i energii magnetycznej niż w bazowym materiale korpusu roboczego, Hc = 1000 kA/m; W = 360 kJ/m3. Na rys. 1. i na rys. 2. Pokazane jest wzajemne rozmieszczenie statora 1, elementów rotora - rolek 2 i sposób ich wzajemnego oddziaływania za pośrednictwem poprzecznych wstawek magnetycznych na statorze i rotorze, działających na podobieństwo zazębiających się ze sobą kół zębatych. Między powierzchnią statora i rolkami była powietrzna szczelina - d, mająca szerokość około 1 mm.

Stator i rolki były owinięte (pokryte) szczelną warstwą miedzi gr. 0,8 mm, mającą bezpośredni elektryczny kontakt z magnesami statora i rolek. Odległości między wstawkami na rolkach i wstawkami na statorze były od siebie w konkretny sposób zależne, a jest to konieczne dla powstania reżymu krytycznego.Rys. 2. Sposób organizacji zazębienia magnetycznego statora i rolek

Średnica statora 1 i rotora 2 (rys. 2) były wybrane w ten sposób, żeby stosunek średnic statora D i rolki d był liczbą całkowitą, będącą krotnością liczby 4. Jest to jeden z warunków dla przestrzennego kwantowania i osiągnięcia rezonansowego reżymu między elementami roboczego korpusu urządzenia. Właściwe położenie elementów względem siebie zapewnia warunki dla powstania w strefie przyległej do korpusu roboczego reżymu stojących fal elektromagnetycznychRys. 3. Ogólny schemat jednorzędowego konwertora magnetyczno-grawitacyjnego

Elementy układu magnetycznego zostały zmontowane w całkowitą konstrukcję na platformie wykonanej z niemagnetycznych stopów. Na rys. 3 pokazany jest ogólny widok platformy z jednorzędowym konwertorem. Platforma ta została wyposażona w sprężyny, amortyzatory, a trzy prowadnice zapewniały jej ruch w kierunku pionowym. Wielkość przemieszczenia była mierzona za pomocą indukcyjnego czujnika przesunięcia 14; w ten sposób od razu w trakcie doświadczenia była określana zmiana ciężaru platformy. Całkowity ciężar platformy z układem magnetycznym w wyjściowym stanie wynosił 350 kG.

Stator 1 był zamocowany nieruchomo, a rolki 2 były zamocowane we wspólnym ruchomym separatorze 3 za pomocą dynamicznych łożysk powietrznych, mających na celu maksymalne obniżenie tarcia. W celu przekazania momentu obrotowego separator był na sztywno związany z wałem głównym 4 urządzenia. Wał główny za pośrednictwem ciernych jednokierunkowych sprzęgieł 5 był połączony z rozruchowym silnikiem 6, doprowadzającym urządzenie do pracy w reżymie samopodtrzymywania obrotów, i generatorem elektrodynamicznym 7. Wzdłuż rotora rozmieszczone były przetworniki elektromagnetyczne 8 z otwartymi obwodami magnetycznymi 9. Magnetyczne rolki 2 przechodziły przez obwody magnetyczne i zamykały magnetyczny potok przechodzący przez przetworniki elektromagnetyczne 8, wzbudzały w nich siłę elektrodynamiczną, która bezpośrednio działała na obciążenie 10 w postaci żarówek. Przetworniki elektromagnetyczne 8 były wyposażone w napędy elektryczne 11 i miały możliwość płynnego przemieszczania się po prowadnicach 12.

W celu zbadania wpływu na charakterystykę konwertora zewnętrznego wysokiego napięcia był zamontowany układ promieniowej polaryzacji elektrycznej. Na obrzeżach urządzenia między przetwornikami elektromagnetycznymi 8 były wstawione pierścieniowe elektrody 13, z powietrzną szczeliną między nimi i rolkami 2 wynoszącą 10 mm. Elektrody były podłączone do źródła wysokiego napięcia, przy czym dodatni potencjał był podłączony do statora, a ujemny do pierścieniowych elektrod. Napięcie źródła było regulowane w granicach 0...20 kV. Zwykle w doświadczeniach było wykorzystana graniczna wartość 20 kV.

Na wypadek awaryjnego hamowania rotora na wale głównym urządzenia zamontowanym był samochodowy tarczowy hamulec cierny. Generator elektrodynamiczny 7 był podłączany do aktywnego obciążenia za pośrednictwem kompletu przełączników, zapewniających stopniowe podłączanie obciążenia od 1 do 10 kW, krokowo co 1 kW. W badanym wariancie konwertor miał podłączony olejowo-cierny generator energii cieplnej 15, który był przeznaczony dla odprowadzenia nadwyżki mocy (powyżej 10 kW) do wymiennika cieplnego (chłodnicy). Ale ponieważ realna moc konwertora w doświadczeniach nie przekraczała 7 kW, olejowo-cierny generator energii cieplnej nie był wykorzystywany. Pełna stabilizacja obrotów rotora była realizowana za pomocą wysuwanych przetworników elektromagnetycznych, obciążanych dodatkowo kompletem żarówek o całkowitej mocy 10 kW.

Obserwowane efekty

Konwertor był zmontowany w pomieszczeniu laboratoryjnym na trzech betonowych oporach na poziomie gruntu. Wysokość do sufitu w pomieszczeniu wynosiła 2,5 metra. Oprócz żelazobetonowych płyt na suficie, w bezpośredniej bliskości od układu magnetycznego znajdował się zwykły generator elektrodynamiczny i silnik elektryczny, które zawierały kilkadziesiąt kilogramów żelaza i potencjalnie mogły fałszować obraz obserwowanych pól.

Uruchomienie urządzenia następowało wskutek rozpędzania do coraz wyższych obrotów za pomocą silnika elektrycznego. Obroty płynnie wzrastały do czasu, aż amperomierz, który był włączony w obwód zasilania silnika elektrycznego, nie zaczynał pokazywać zerowej wartości pobieranego prądu i obecność prądu zwrotnego. Odpowiadająca temu prędkość obrotowa wynosiła około 550 obr/min, przy czym magnetyczny czujnik przemieszczenia platformy 14 zaczynał wskazywać zmianę ciężaru platformy już przy 200 obr/min. Następnie, za pomocą elektromagnetycznego sprzęgła jednokierunkowego silnik całkowicie odłączał się i do wału głównego urządzenia za pośrednictwem sprzęgła elektromagnetycznego był podłączany zwykły elektrodynamiczny generator. Po osiągnięciu krytycznego reżymu, który następował przy ok. 550 obr/min, obroty rotora ostro, z wielkim przyśpieszeniem narastały, a jednocześnie wolniej zmieniał się ciężar. W tym momencie było podłączane pierwsze obciążenie o wartości 1 kW. Od razu po podłączeniu pierwszego obciążenia obroty zaczynały spadać, a DG dalej rosło itd., zgodnie z rys. 4.Rys. 4. Reżymy pracy konwertora magnetyczno-grawitacyjnego

Zmiana ciężaru zależała od mocy, jaka była odprowadzana na obciążenie (jako obciążenie został wykorzystany zespół dziesięciu zwykłych podgrzewaczy do wody po 1 kW) oraz od przyłączonego napięcia polaryzacyjnego. Przy maksymalnej odprowadzanej mocy w wysokości 7 kW zmiana ciężaru DG całej platformy o ciężarze 350 kG osiągała 35% jej ciężaru w nieruchomym stanie (w przeliczeniu na czysty ciężar korpusu roboczego konwertora DGKR wynosił około 50%). Obciążenie ponad 7 kW prowadziło do stopniowego obniżania obrotów i wyjścia z reżymu samogeneracji, aż do pełnego zatrzymania obrotów rotora. Ciężar platformy można regulować podając wysokie napięcie na komórkowe elektrody pierścieniowe, rozmieszczone w odległości 10 mm od zewnętrznej powierzchni rolek. Przy podłączonym napięciu 20 kV (ujemny biegun na elektrodach) zwiększanie obciążenia w obwodzie głównego generatora powyżej 6 kW nie wpływa na zmianę DG, przy zmniejszaniu obrotów do 400 obr/min następuje "przeciąganie" efektu i zjawisko typu "resztkowa indukcja", pozostająca po DG. Reżymy pracy konwertora ilustrują wykresy z doświadczeń, przedstawione na rys. 4 i rys. 5.

Efekt zmiany ciężaru jest odwracalny względem kierunku wirowania rotora i charakteryzuje się pewną histerezą. Przy wirowaniu zgodnym ze wskazówką zegara krytyczny reżym występuje w okolicy 550 obr/min i powstaje ciąg o kierunku przeciwnym niż ma wektor grawitacji, natomiast przy wirowaniu rotora w przeciwną stronę krytyczny reżym występuje w okolicy 600 obr/min i i powstaje ciąg o kierunku zgodnym z kierunkiem wektora grawitacji. Zachodzi różnica w pojawianiu się krytycznego reżymu wynosząca 50...60 obr/min. Należy zauważyć, że prawdopodobnie istnieją także inne rezonansowe reżymy, odpowiadające znacznie wyższej prędkości obrotowej rotora i znacznie wyższym poziomom wykorzystania mocy. Teoretycznie można przypuszczać, że zależność wytwarzanej energii mechanicznej od wewnętrznych parametrów układu magnetycznego konwertora i prędkości obrotowej rotora ma charakter nieliniowy i uzyskane efekty nie są optymalne. Patrząc z tego punktu widzenia, wyjawienie maksymalnej mocy, maksymalnej zmiany ciężaru i innych możliwości konwertora obiecuje duże praktyczne i naukowe korzyści. W badanym wariancie konwertora wykorzystanie bardziej wysokich obrotów było niedopuszczalne ze względu na mechaniczną wytrzymałość układu magnetycznego, sklejonego z osobnych elementów.Rys. 5. Stadium rozruchu konwertora

Rys. 5 szczegółowo wyjaśnia zależność obrotów rotora konwertora i ciężaru platformy od mocy obciążenia. Wykresy są zbudowane dla przypadków z załączonym (wykres górny) i wyłączonym (wykres dolny) napięciem polaryzacji. Czas od momentu włączenia silnika rozruchowego do powstania reżymu samogeneracji konwertora przy obrotach rotora zgodnych z ruchem wskazówki zegara jest w przybliżeniu równy 1,5 minut (moc silnika rozruchowego 2 kW, redukcja na wale konwertora 1/10). Po osiągnięciu reżymu krytycznego (550 obr/min) zmiana całkowitego ciężaru platformy wynosiła już ą30%. W punkcie przejścia do reżymu rezonansowego obroty ostro, z dużym przyśpieszeniem rosną do 590 obr/min, z występującą wyraźną zmianą DG do ą35%. Słychać przy tym nieprzyjemny świszczący dźwięk wysokiej częstotliwości. Ten fragment wykresu zaczyna się tuż za krytycznym punktem (nachylenie krzywej a1).

Po osiągnięciu 590 obr/min do generatora elektrycznego było przyłączane pierwsze obciążenie 1 kW. Dźwięk od razu ustawał, obroty ostro spadały, a także ostro zmieniało się DG. Kiedy obroty zaczynały znowu rosnąć, w celu stabilizacji obrotów rotora na poziomie 590...595 obr/min było podłączane drugie obciążenie; w tym czasie DG dalej się zmienia. Wzrost obciążenia generatora przebiegał stopniowo do sumarycznej mocy 6 kW, w przedziałach czasowych równych 10...30 sek. Potem był zaobserwowany krótkotrwały wzrost obrotów i pełna stabilizacja reżymu w ciągu 12...15 min. W trakcie doświadczeń w ciągu trzech miesięcy przeprowadzono ponad 50 rozruchów z absolutną powtarzalnością. Należy zauważyć, że jeśli w momencie przyrostu obrotów nie podłączać obciążenia do generatora, to obroty będą rosły z przyśpieszeniem przedstawionym na wykresie rys. 5 za pomocą kątów a1...a5. Wówczas, aby zachować stabilny reżym pracy, trzeba podłączać do elektrogeneratora dwa razy większe obciążenie.

Powyższe dotyczy reżymu pracy z załączonym polaryzującym wysokim napięciem o wartości 20kV (plus do "ziemi"). Bez napięcia polaryzującego (dolna krzywa) w przybliżeniu wszystko wygląda podobnie, ale obserwuje się mniejszą "sztywność" krzywej obciążenia i szybszą zmianę ciężaru platformy przy zmniejszaniu prędkości obrotowej rotora konwertora.Rys. 6. Schemat wyładowania koronowego wokół pracującego konwertora

Oprócz przedstawionych powyżej, zauważono jeszcze szereg innych interesujących efektów. Podczas pracy konwertora w zaciemnionym pomieszczeniu było dostrzegalne wokół niego wyładowanie koronowe w postaci niebiesko-różowego świecenia i charakterystyczny zapach ozonu. Chmura jonizacji obejmowała strefę statora i rotora i miała toroidalny kształt. W tle wyładowania koronowego na powierzchni rolek rotora wyraźnie dostrzegalny był falowy obraz - strefy zwiększonej intensywności świecenia były rozmieszczone na wysokości rolek, tak jak to się zdarza w wysokonapięciowych wysokoczęstotliwościowych indukcyjnych zbiornikach energii tuż przed przebiciem. Strefy te miały biało-żółtą barwę, ale nie było słychać dźwięku charakterystycznego dla wyładowania iskrowego. Nie występowały też jakiekolwiek widzialne erozyjne uszkodzenia miedzianych powierzchni statora i rolek.Rys. 7. Rozmieszczenie konwertora w pomieszczeniu laboratorium i rozmieszczenie koncentrycznych ścian magnetycznych

Był zaobserwowany jeszcze jeden, wcześniej nigdzie nie wspominany efekt - występował on w postaci prostopadłych koncentrycznych ścian magnetycznych wokół stanowiska badawczego. Za pomocą przenośnego magnetometru F4354/1 (elementem sensorowym był czujnik Halla, osłonięty mosiężnym ekranem) mierzono normalne stale pole magnetyczne, otaczające konwertor. Ujawnione zostały strefy powiększonego natężenia pola magnetycznego rzędu 0,05 tesli, rozmieszczone koncentrycznie wokół stanowiska badawczego. Kierunek wektora pola magnetycznego w tych ścianach było zgodne z kierunkiem wektora pola magnetycznego rolek. Na rys. 7 pokazano schematycznie rozmieszczenie konwertora na parterze laboratorium i rozmieszczenie koncentrycznych obszarów magnetycznych wokół niego. Strefa maksymalnej szerokości była rozmieszczona dokładnie w centrum układu magnetycznego konwertora.

Między tymi strefami przenośny magnetometr anormalnego pola magnetycznego nie rejestrował. Słoje powiększonego natężenia, praktycznie nie słabnące, są rozmieszczone od centrum układu magnetycznego konwertora na odległość około 15 metrów i szybko słabną na granicy tej strefy. Grubość słoja wynosi 5...8 cm. Granica słoja ma wyraźny, ostry charakter, odległość między słojami wynosi ok. 50...60 cm i nieco rośnie w miarę oddalania się od centrum konwertora. Stabilny obraz tego pola był obserwowany także na wysokości 5 m nad stanowiskiem badawczym, dwa piętra nad laboratorium. Wyżej pomiarów nie wykonywano. Analogiczny obraz był na zewnątrz pomieszczenia laboratorium, bezpośrednio na ulicy, na ziemi.

Koncentryczne ściany były dokładnie prostopadłe i nie miały dostrzegalnych deformacji. W pobliżu konwertora stwierdzono również anormalny spadek temperatury. Na tle temperatury w laboratorium +22°C (ą2°C) zmierzono spadek temperatury w wysokości 6...8°C. To samo zjawisko było obserwowane i w koncentrycznych ścianach magnetycznych. Pomiary temperatury wewnątrz ścian magnetycznych wykonywano za pomocą zwykłego termometru spirytusowego, mającego bezwładność pomiarową około 1,5 minut. Wyraźnie odbierano zmiany temperatury w ścianach magnetycznych nawet za pomocą ręki; gdy rękę umieszczało się w strefę ściany magnetycznej, od razu wyczuwało się chłód. Analogiczny obraz był obserwowany także na wysokości 5 metrów nad stanowiskiem badawczym, dwa piętra powyżej, bez względu na istniejąceżelazobetonowy płyty stropowe, oraz na otwartym powietrzu na zewnątrz pomieszczenia laboratorium.Rys. 8. Zależność intensywności pola magnetycznego i zmian temperatury od prędkości obrotowej rotora konwertora

Koncentryczne ściany magnetyczne i towarzyszące efekty cieplne zaczynają wyraźnie pojawiać się poczynając w przybliżeniu od 200 obr/min i rosną liniowo w miarę wzrostu obrotów, aż do krytycznego reżymu. Przy wyższych parametrach pomiarów nie przeprowadzano z obawy o całość układu magnetycznego. Na rys. 8 przedstawiony jest przebieg krzywych intensywności pola magnetycznego w mT i zmian temperatury w stopniach Celsjusza.

Zakończenie

Obecnie nie jesteśmy w stanie przedstawić, jaki jest dokładny obraz mechanizmu przekształcania energii przez układ magnetyczny konwertora, ale jest oczywiste, ze bez powoływania się na pojęcie ośrodka, w którym rozchodzą się oddziaływania, w ujęciu Faradaya - Maxwella - Bernoulli'ego, zupełnie nie będziemy mogli przedstawić jakąś sensowną fizyczną teorię tych zjawisk.

Na zakończenie trzeba powiedzieć kilka słów odnośnie zagadnienia bezpieczeństwa ludzi, znajdujących się w strefie promieniowania konwertora. Te zagadnienia nie są zbadane. Nasze doświadczenie osobiste pozwala tylko na ostrożne przypuszczenie, że krótkotrwałe przebywanie w strefie pracy konwertora, z rejestrowaną mocą wyjściową 6 kW, nie pozostawia u ludzi widocznych następstw.

Literatura

Thomas John A., Jr. ANTI-GRAVITY: The Dream Made Reality. Extraordinary Science. V. VI. Issue 2, 1994.

nibiru - Pon Sty 05, 2009 18:59

Świetna robota.
A może to zbudować laik tak jak ja??? I od czego zacząć? Jak zrobić prądnicę? Mam domek zupełnie bez elektryki :)

ZGG - Pon Sty 05, 2009 20:57

To zależy co chcesz zbudować. Bo ja to akie coś, co daje samo energję bez śmigiełka .Szczególnie takiego wielkiego. Oto co nieco na temat Searla. http://www.youtube.com/watch?v=b9QWofSa0Mc
ZGG - Pon Sty 05, 2009 21:05

http://www.youtube.com/wa...feature=related
VAV EL - Czw Sty 08, 2009 01:33

Gratuluję ZGG ,robi wrazenie :) , a co sądzisz o tym? Wygląda na bardzo prostą konstrukcję.

http://www.emerson.pop.e-...Elektrownia.htm

ZGG - Czw Sty 08, 2009 16:31

Widziałem to.Na początek może być. Ale zobacz jak facet zrobił maszt. Raz nie dał skosów przy budowie masztu. A wszędzie rozpórki są spawane na skosy.Bo tak jest mocniej. 2 Maszt powinien być stożkowy.Zobacz choćby słupy energetyczne . Są takie fajne maszty,od radiotelefonów zakładowych. Czy odgromników w energetyce. Ale ten facet niestety tylko tyle miął pojęcia.Poza tym prądnice. Typu amerykanka. To dobrze odwzorowuje sposób myślenia amerykanów. Taka prądnica ma jedną tylko zaletę. Bardzo lekko się kręci przy słabych wiatrach.Zanim obroty, a wraz z nimi napięcie nie przekroczą napięcia w akumulatorach. Wtedy jej zalety się kończą. Ale ta jedyna zaleta robi wrażenie. Bo śmigło rusza przy słabych wiatrach. Choć nic jeszcze nie daje.Ale gdybyśmy zamiast akumulatorów podłączyli żarówki lub grzałki.To obciążenie byłoby od zera.Cudów niema. ja polecam przerobić silnik od pralki automatycznej. Najlepiej czeskiej tamat. Ma 54 żłobki. I z tego wychodzi świetna prądnica.Można ja napędzać bezpośrednio z osi śmigła tylko poprzez sprzęgło.Więc niema co się psuć. ośkę z obudowa też można wymontować z bębna od automatu. Należy poszukać takiej pralki,w której ta ośka jest grubsza. A są takie. Oś obrotu . To jakiś czop w mostu od robura, czy coś podobnego. Żeby miał otwór w środku.Na kabel.Potem piasta na niej felga 2 kątowniki .I na tym osadzamy oś od śmigła I prądnicę. Kawałek ogona . lepiej przekładnia z maleńkim śmigiełkiem. Jakaś rura, czy słup telefoniczny na maszt . I prawie gotowe. http://www.elektrownia-wi...bezogonowa.html
ZGG - Czw Sty 08, 2009 16:44

Moja prądnica .Poczytaj te 413 stron z elektrody.A tak wogule myślałem że są tutaj ludzie ,co wiedzą więcej na temat ukrywanych darmowych energii,
ZGG - Czw Sty 08, 2009 16:57

Tu jest fajnie .
ZGG - Czw Sty 08, 2009 16:59

Tu jeszcze ładniej.
ZGG - Czw Sty 08, 2009 17:14

A to ma 34 metry i jest w Rębielnicach Koło Częstochowy.Pisałem wcześniej.
ZGG - Nie Sty 11, 2009 19:07

http://deser.pl/deser/1,8...a_wiatrowa.html
ZGG - Nie Sty 11, 2009 19:11

Tutaj też fajnie pali się generator.
Jakub - Nie Sty 11, 2009 23:31

Może i tak to wyglądać , z przed kilku dni :

Kliknięcie w zdjęcie wyświetli prawidłowy obraz

VAV EL - Sro Sty 14, 2009 01:07

http://www.thesun.co.uk/s...icle2108149.ece

http://www.thesun.co.uk/s...icle2108149.ece

:wink:

to ten sam wiatrak?

Jakub - Sro Sty 14, 2009 04:30

Dokładnie ten sam , gratulacje za dociekliwość.
ZGG - Sro Sty 14, 2009 08:07

Kiedyś oglądałem taki filmik tez z internetu, u znajomego ufologa. Jedno światło przelatywało pomiędzy wiatrakami. I jakoś odbiło się do czegoś. Ale poleciało dalej. Była chyba jeszcze druga kula światła, i dwa myśliwce.Może to było to samo.
ZGG - Wto Lut 10, 2009 18:44

Blue, czy coś się zmieniło. Niestety nie. A ludzie nadal są tacy sami. I to mnie przeraża i zniechęca do życia .Dzięki a piękne artykuły. Szkoda że nie wiemy nic więcej na temat budowy urządzeń Rychnowskiego. Wynalazków typu free energy było o wiele więcej Niestety wszystkim łab ukręcono.
Jakub - Wto Lut 10, 2009 19:35

ZGG tak to właśnie było powodem uszkodzenia tego wiatraka . Nie mniej dla sceptyków to nadal gaz bagienny , lens flare , czyli odbicia światła w soczewkach obiektywów, w ostateczności super tajna technologia, albo halucynacja . No i zapomniałbym o najważniejszym , dzisiaj tysiące ludzi nie robi nic innego na świecie, jak fałszywki filmowo- zdjęciowe to tak sobie na marginesie działaja dla zabicia czasu , a wszystko pewnie z dobrobytu się im tak bierze .
ZGG - Wto Mar 24, 2009 14:32

Ok 99% podawanych linków już nie działa. Następny wynalazek z ostatniego nexusa. Chodzi o silnik na wzór Shauzbergera Potapowa, i innych. Elektroniczne tłumaczenie tej strony . http://translate.google.p...6lr%3D%26sa%3DG Wrzuciłem w gogle hasło Rockwell Scientific Research L.L.C. i co wyleciało. Niestety niema żadnych szczegółów jego budowy A zamiast wielkiego śmigiełka marzy mi się coś małego dyskretnego. Dla zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych.Choć to śmigiełko ostatnio potrafiło dać mi przez chwile ponad 25 Kw ,i na kaloryferach namierzyłem 71 C. Dziś niestety już tylko 1-2 KW.
Jakub - Wto Mar 24, 2009 19:30

Zgadza się większość linków nie działa , od dawna proszę jeżeli macie coś ciekawego i wartościowego , a przy okazji niezupełnie zgodnego z obowiązującym kierunkiem wklejajcie to tutaj. Nie powinno wtedy ginąć. Również nawet jak nie wklejacie ściągajcie to sobie na swoje dyski.
Jakub - Nie Kwi 26, 2009 10:33

No i mamy też nasze polskie rozwiązanie już praktyczne.
Sprawność to ok 150% dokumentację można dostać bez problemu . Warto się pokusić o konstrukcję jest w sumie prosta.

nibiru - Nie Kwi 26, 2009 12:58

hahaha :D

wyglada na to, ze to przekladnia 1x1 miedzy kolem a lancuchem. Lancuch ma te sama srednice co kolo.

Jakub - Nie Kwi 26, 2009 14:36

owszem tylko skąd wynik 140% sprawności ?
ad52 - Nie Kwi 26, 2009 21:06

Pozdrawiam:)

tutaj 1 nie równa się 1:)

koło zdawcze ma większą średnicę,łańcuch posiada podwójną podziałkę, dolna jest mniejsza. Moim zdaniem taka przekładnia musi być wykonana z bardzo wytrzymałych materiałów, opłacalność tego wynalazku może się rozbić o techologię jego wytwarzania, chyba, że da się to zrobić z poliamidów itp.

Widzę od razu pierwsze zastosowanie - oszczędna super-betoniarka :)

Dzięki Jakub, za ten post :)

ZGG - Pon Kwi 27, 2009 14:34

To macie jeszcze to. Bez komentarza. http://www.era-jj.com/ind...rzekladnie&id=1
Jakub - Nie Cze 28, 2009 21:49

No i już przestało być zamiecione pod dywan .

Profesor Claus W. Turter z Uniwersytetu Applied Sciences Braunschweig-Wolfenbüttel, w Niemczech opublikował w internecie kompletna dokumentację dotycząca konwersji energii próżni na mechaniczną.

Praca nosi tytuł:
Conversion of the Vacuum-energy
of electromagnetic zero point oscillations into Classical Mechanical Energy.

Wszystko zostało opublikowane , model teoretyczny , doświadczenia , wyliczenia i praktyczne zastosowanie.

Ta i wszystkie pozostałe prace profesora sa do ściągnięcia pod linkiem :

http://public.rz.fh-wolfe...~turtur/physik/

VAV EL - Wto Lip 07, 2009 11:11

FREE ENERGY - Home Generator (napisy PL)

z telewizji australijskiej:

http://www.youtube.com/watch?v=7AA3dMplhtA

ZGG - Pon Lip 20, 2009 19:15

W NEXUSIE jest następny artykuł na temat generatora Searla http://www.sisrc.com/
radoslaw - Pon Sie 03, 2009 17:24

Urządzonek "free energy" już się trochę nazbierało :mrgreen:
Problem w tym że wg Nowej Fizyki której prekursorem jest Dan Winter WIĘKSZOŚĆ z tych cudów techniki zachowuje się jak komary wgryzające się w pole grawitacyjne Ziemii i wysysające z naszej Gaji "darmowe" soki - co niestety nie ma za wiele wspólnego z ekologią i może skutkować bardzo poważnymi skutkami (np utratą atmosfery, gdzieś już słyszałem tą historię :mrgreen: )
Jesli ktoś zna naz ojczysty angielski proszę rzucić okiem na komentarze Wintera odnośnie niektórych "free devices":
http://goldenmean.info/freeenergy/
pozdrawiam

ZGG - Wto Sie 11, 2009 17:51

Nie koniecznie soki z ziemi,. a o energii próżni słyszałeś? A jest jej nie zliczenie mnogo.
VAV EL - Sro Wrz 09, 2009 11:05

Ogromna cewka Tesli w akcji. Milion Volt i 50 kW.
Robi wrażenie.

http://www.liveleak.com/view?i=dd1_1252352104

Posłużono się nią, by odpalić fajerwerki, nie jest to chyba zbytnia oszczędność. :wink:

VAV EL - Sro Wrz 09, 2009 12:04

.
http://www.swietageometri...picseen#msg1359


W powyższym linku DAN WINTER wyjaśniając czym jest grawitacja - zrozumienie tego może przynieść ludzkości zupełnie nowe możliwości:

"Chodzi o to, że teraz możemy zastosować to do wszelkich rodzajów technologii -
od tworzących grawitację rakietowych napędów odrzutowych, napięcia elektrycznego z grawitacji, rozszczepiania wodoru do tworzenia bioaktywnych pól elektrycznych.
Wszystkie te technologie stoją dla nas otworem jeśli tylko weźmiemy odpowiedzialność
za nasz związek ze wszechświatem, który opiera się na tej poważnej elektrycznej fizyce fraktalności "

ZGG - Pią Wrz 25, 2009 11:48

Pojawiło się parę nowości. Papa działająca na zasadzie tarana wodnego którym kidys interesował się Aremex.I dał plamę. http://www.youtube.com/wa...feature=related I kilka filmików o samowzbudnym generatorze na wzór lestera Henderschota marka Stivena I innych. Zobaczcie czy nie fajne.http://www.youtube.com/watch?v=Gjn11GB19Iw&feature=related
ZGG - Nie Wrz 27, 2009 12:35

http://www.youtube.com/wa...feature=related http://www.youtube.com/wa...feature=related
Jakub - Sob Sty 30, 2010 09:35

Nie wiem na ile to sprawdzone jest, ale wydaje się być prawdziwe, podkreślam wydaje się takie być .
Jeżeli tak jest w istocie jak piszą to warto może zaryzykować i sprawdzić , w końcu to tylko 49 dolców.

link: http://www.magniwork.com/?hop=moneytea

ZGG - Nie Sty 31, 2010 13:42

w juesej jest wiele takich oszustów. Którzy krzyczą eureka, a potem okazuje się że te cudeńka mają po100lat i więcej. Np; Tajne plany UFO za 5 $ to dyskoidalny pojazd na chyba 5 śmigieł turbin wewnątrz dysku napędzanych spalinowcem. albo ogniwo słoneczne miedzian ej konstrukcji , też mało młodsze. Może ci mają coś lepszego. Ale i tyle dolców szkoda. kiedyś wywaliłem ze 150. i bardzo się zawiodłem.
ZGG - Nie Sty 31, 2010 15:38

A może dla zaspokojenia ciekawości złożymy się w kilka osób co? jak na razie to podane u nich linki nie działają. http://www.youtube.com/wa...feature=related
Jakub - Nie Sie 01, 2010 11:35

Negowana przez wielu obserwacja Viktora Schaubergera znalazła wreszcie potwierdzenie.
Dla przypomnienia chodzi o obserwację zdarzenia w rzece, a polegającego na tym , że na jej powierzchnię wypływały kamienie. Niemożliwe przecież każdy wie że kamień tonie w wodzie , a nie wypływa na powierzchnię. Okazuje się jednak możliwe.
Oto film gdzie po raz pierwszy udało się sfilmować podwodne tornado.


Jakub - Sro Sty 12, 2011 23:09Komentarz zbyteczny , tak sądzę .

baria - Czw Sty 13, 2011 15:45

Przykre to, że u nas wybitne jednostki cały czas mają pod górą, o zderzaku Łągiewki to można było czytać w necie na, a nie w mainstreamowych mediach. Nie wiem, czy ktoś pamięta wynalazcę, informatyka, zmarłego w tym roku Jacka Karpińskiego, niszczono go za komuny, bo był w Szarych Szeregach, zamiast przy komputerach musiał pracować przy świniach.
jokerwader - Pią Sty 14, 2011 17:09

Piecyk "Grover Rocket".


jokerwader - Sro Maj 04, 2011 22:15

Na początku XX wieku Lwów był znaczącym ośrodkiem kształcenia kadr dla energetyki. Już w roku 1904 na Politechnice Lwowskiej powołana została Katedra Maszyn Cieplnych. Kierował niął profesor Tadeusz Fiedler, twórca lwowskiej szkoły termodynamiki. To z tej szkoły wyszli wybitni profesorowie, wychowawcy powojennych pokoleń polskich energetyków: Bohdan Stefanowski - twórca Warszawskiej Szkoły Termodynamiki i Stanisław Ochęduszko, który po repatriacji do Gliwic stworzył Śląską Szkołę Termodynamiki. Poza tym nurtem, jakby w cieniu uczelni i nazwisk wielkich profesorów, działał Franciszek Rychnowski.


Franciszek Rychnowski, używający także przydomka de Welehrad oraz pseudonimu Iks von Chyr, urodził się około 1850 r w Welehradzie. Podczas studiów w Wiedniu interesował się systemami grzewczymi, maszynami parowymi i elektrycznością. W roku 1875 na zamówienie hr. Zamojskiego przeprowadził remont browaru w Kraśniczynie. Dzięki modernizacji zużycie opału zmniejszyło się o 75 proc.
http://www.miesiecznik-pr...4_04/img/18.jpg
Projekty i nagrody

Następne lata to okres realizacji przez Rychnowskiego wielu projektów na terenie monarchii austro - węgierskiej. Wykonał system wentylacji w budynku ratusza we Lwowie, zainstalował systemy grzewcze w zamkach królewskich w Pelesz (dzisiejsze Węgry) i Sinaja (dzisiaj Rumunia), w cerkwi Trej Jererchi - Trzech Prałatów - (Rumunia).
W roku 1878 w Paryżu odbyła się Wystawa Światowa. W dziale austriackim zaprezentowany został zaprojektowany i wykonany przez Rychnowskiego system grzewczy złożony z pieca i kilku kaloryferów. System zdobył I nagrodę.
Po powrocie do Lwowa wynalazca otrzymał wiele zamówień na instalację systemów grzewczo - wentylacyjnych, jednak wykonania doczekały się tylko dwa - w szkołach przemysłowej i rolniczej. Wykonania - ale nie zapłaty. Gdy po sześciu latach oczekiwania na pieniądze Rychnowski przeprowadził inspekcję obu obiektów, instalacje były zniszczone. W jednej szkole obsługa nie wiedziała, że do kotła należy dolewać odpowiednie ilości wody, w drugiej - lała wody za dużo.

Generator

Nie tylko ciepłownicy mogliby uznać Rychnowskiego za swojego prekursora. W roku 1879 przyjął on zlecenie na oświetlenie sali obrad w lwowskim ratuszu. Nie znając jeszcze osiągnięcia Edisona (ten sam rok) Rychnowski zdecydował się na dostępne już od trzech lat lampy łukowe, które według własnego pomysłu i konstrukcji ulepszył. Do zasilania sześciu lamp w sali obrad niezbędny był generator prądu. Urządzeń tych nie było w handlu - powstawały na indywidualne zamówienie, więc Rychnowski, metodą prób i błędów, skonstruował własne.
Identyczny model generatora oraz urządzenie emitujące modulowane fale elektromagnetyczne - pierwsze radio? - zaprezentował Rychnowski na wystawie naukowo - technicznej odbywającej się w roku 1883 w Wiedniu. Ten eksponat, po wystawie, podarował Politechnice Lwowskiej, gdzie w zaciszu jakiegoś magazynu doczekał roku 1887, kiedy to odkrycie fal radiowych zaprezentował Heinrich Hertz. Dlaczego Rychnowski zarzucił swoje odkrycie? Przyczyna mogła być zupełnie prozaiczna - zaangażowanie w komisji decydującej o napędzie tramwaju w Lwowie. Rychnowski został akcjonariuszem spółki tramwajowej - zainwestował w to przedsięwzięcie 70 tys. złotych reńskich. To był dobry biznes, który zapewniał mu dochody pozwalające na prowadzenie dalszych badań.

Skreślony

W tym też okresie Rychnowski został wykreślony z listy „prawdziwych uczonych”. Powód? Podczas odczytu w Szkole Technicznej zakwestionował teorię grawitacji Newtona.
Ten i inne kontrowersyjne poglądy oraz teorie. którymi sypał jak z rękawa, przesłoniły jego niewątpliwe osiągnięcia a także spowodowały, że nazwisko Rychnowskiego nie figuruje na żadnych listach ojców polskiej techniki.
Nie ma też jego nazwiska w annałach polskich nauk medycznych, mimo, że wysunął nowatorską ówcześnie teorię elektrycznego przekazywania informacji w układzie nerwowym. Zajmował się także, z inspiracji znajomego lwowskiego lekarza Oskara Widmana, mechanizmem transportu krwi w organizmie ludzkim. Przeprowadził wnikliwą analizę oraz własne, ciekawe doświadczenia, po których stwierdził, że rola serca w układzie krwionośnym jest przeceniana. Zaproponował dwie możliwe teorie: że krew w naczyniach włosowatych porusza dzięki ciśnieniu osmotycznemu, spowodowanemu różnicą potencjałów elektrycznych krwinek lub różnicą składu chemicznego krwi i komórek tworzących żyły. Na takie stwierdzenia środowisko lekarskie zareagowało podobnie jak profesura Szkoły Technicznej - wykluczeniem i odsunięciem Rychnowskiego od współpracy.

Eteroid
http://www.miesiecznik-pr...4_04/img/18.jpg
laboratorium lwowskie Rychnowskiego
Innym wynalazkiem Rychnowskiego była kolorowa fotografia. Swoje barwne zdjęcia zaprezentował na wystawie technicznej w roku 1894 w Lwowie, na której obecny był sam cesarz Franciszek Józef.
Do wszystkich tych odkryć doszło jednak nieco przypadkiem, jakby na uboczu głównego przedmiotu zainteresowania - eteru, nazywanego przez Rychnowskiego eteroidem.
Eter kosmiczny miał być tym tajemniczym ośrodkiem wypełniającym przestrzeń, w którym rozchodziły się fale radiowe, poszukiwanym przez uczonych XIX wieku.
Rychnowski tak opisuje „Genezę odkrycia eteroidu” :
… Zauważyłem natomiast, ze każda nader raptowna przerwa tego potężnego prądu elektrycznego uzyskanego za pomocą potężnej magneto elektrycznej dynamomaszyny, uruchomionej dwoma razem złączonymi 4 H.P. motorami gazowymi, zasilającej 10 lamp łukowych połączonych razem ze sobą w jeden obieg elektryczny, każda o sile świetlnej 4000 świec - wywoływała w przyległej, 1,5 metra od lokalu maszynowego grubym murem odgraniczonej, zupełnie ciemnej przestrzeni, objawy blasku dobrze uchwytnego światła księżycowego, cośkolwiek zielonkowatego… Gdy ostatecznie po bardzo niebezpiecznych próbach udało się rzeczywiście schwytać odnośną lotną materię do klosza szklanego, to oprócz kilku transwers przebitych dziur w ścianie klosza, uzyskano też szereg zielonkowato - białych kuleczek, które pod naciskiem okazały się elastycznemi, przybierały bowiem formę elipsoidalną a przy dalszym nacisku roztrysnęły się na pył świecący, za pośrednictwem którego udało się fotograficznie skopiować diapozytyw z negatywu fotograficznego.
Rychnowski w dalszych badaniach eteroidu stwierdził jego dobroczynny wpływ na organizm ludzki, szczególnie przy leczeniu schorzeń reumatycznych. Do uruchomionego przez niego we Lwowie punktu naświetleń zaczęli się zjeżdżać pacjenci z całej Europy, a także chętni na zakup jego urządzenia - z Ameryki.
Po I wojnie światowej Rychnowski uzyskał, w roku 1922, koncesję Ministerstwa Zdrowia Publicznego na leczenie za pomocą swoich promieni. Przystąpił do spółki, która miała zająć się badaniem i eksploatacją jego wynalazków. Niestety, interesowało ją wyłącznie czerpanie zysków z działalności. Niebawem została rozwiązana, ale dzięki niej zachował się opis patentowy „maszyny elektrostatycznej influencyjnej”.
Andrzej Pilipiuk, pisarz, który wydobył postać Rychnowskiego z zapomnienia zamierzał powtórzyć jego doświadczenia.
- Niestety, nie udało mi się. Sprawa rozbiła się o koszty i problemy techniczne. Mam patent jego maszyny, ale to zwykła maszyna elektrostatyczna, znamienna jedynie tym, że z racji posiadania 4 tarcz ebonitowych musiała wytwarzać napięcia bardzo wysokie. Jednak co Rychnowski robił z tym dalej? Wyładowania miotełkowe w szklanej bańce? Bardzo wczesny opis doświadczeń z roku 1899 wskazuje na wprowadzanie do układu pary wodnej. Mętne to wszystko i pisane wyraźnie przez człowieka zaszczutego, który za żadne skarby świata nie chciał podać szczegółów - odpisał mi Andrzej Pilipiuk, zapytany o efekt.
autor : Krystyna Ryczaj-Marchewczyk

Maszyna elektrostatyczna influencyjna

Blue - Sro Maj 04, 2011 23:02

Więcej tutaj ;) : http://kodczasu.pl/viewto...der=asc&start=0
VAV EL - Nie Maj 15, 2011 14:58

.

Ciekawostka :wink:

Galeria czarno-bialych zdjęć przeróżnych wynalazków, które nie weszły do powszechnego użycia:

http://www.presseurop.eu/...yl-zwrot-europo

Np.

Jakub - Wto Cze 07, 2011 23:22

Bardzo prosty układ do zbudowania pojedynczego ogniwa potrzeba:

2 diody germanowe typu 1N34
2 kondensatory elektrolityczne o pojemności 100uF każdy i dopuszczalnym napięciu 50V
2 kondensatory ceramiczne po 0,2 uF każdy i napięciu pracy 50V.
Do tego drut miedziany o długości jakiś 20 do 50 m na antenę zbierającą .
Nawet w czasie ciszy radiowotelewizyjnej układ będzie działał , ponieważ już samo tarcie wiatru o antenę będzie w niej generować ładunki elektrostatyczne.

Ten układ może stanowić wyjście do zbudowania czegoś co da nam znacznie wyższe darmowe napięcie sumaryczne.

Również pojemność kondensatorów C-3 i C4 im wyższa tym lepiej dla stabilnej pracy układu .

Kondensatory C1 i C2 to ceramiczne kondensatory

C3 i C4 elektrolityczne kondensatory

VAV EL - Sro Cze 15, 2011 00:08

.

Czy aby Intel czegoś podobnego właśnie nie promuje?

http://www.chip.pl/artyku...zesylanie-praduPewnie za gruby pieniądz to ludziom przehandlują ...

Jakub - Pon Cze 27, 2011 06:38

Czy tym razem znowu schowają to pod dywan , czy nastąpi wreszcie długo oczekiwany przełom i ruszy normalna produkcja?

link: http://pesn.com/2011/06/2...er_in_PlasmERG/

adrian88888 - Nie Sie 21, 2011 20:51

[b]Plasma Speakers, czyli bardzo nietypowe głośniki [wideo][/b]

[img]http://s2.blomedia.pl/gadzetomania.pl/images/2011/08/17-Plasma-Speaker.jpg[/img]

Kawałek drewna i dwa wbite do niego gwoździe mają posłużyć za głośnik? Tak i jeszcze do tego można na nich posłuchać sławnego motywu muzycznego z Super Mario Bros. Studencki projekt domowej roboty robi spore wrażenie!

Głośniki, które zapewne stoją tuż obok waszego komputera w żaden sposób nie przypominają tego, co stworzyła grupa StudentRND. Zamiast tradycyjnych elektromagnesów, które wytwarzają dźwięk wprawiając powietrze w wibracje, młodzi konstruktorzy wykorzystali łuk elektryczny, który nie tylko wygląda rewelacyjne, ale również pozwala na odsłuch muzyki.

Co więcej, grupa studentów postanowiła udostępnić swój projekt za pomocą Kickstartera – dla wszystkich którzy postanowią go wesprzeć czekają różnego rodzaju gratyfikacje, w zależności od ilości wpłaconych pieniędzy. Już za 100 dolarów można otrzymać gotowy głośnik plazmowy, którym można się cieszyć w domowym zaciszu. Wpłacając 20 dolarów mniej otrzymacie pełen zestaw „zrób to sam” – to opcja dla tych, których interesuje działanie urządzenia.

Poniżej możecie obejrzeć dwa filmiki przedstawiające jak działa Plasma Speaker – pierwszy prezentuje wspomniany już motyw muzyczny z Mario, a na drugim znajdziecie omówienie działającego prototypu.

http://www.youtube.com/wa...player_embeddedhttp://www.youtube.com/wa...player_embeddedhttp://gadzetomania.pl/20...-glosniki-wideo

reasumując te doświadczenie potwierdza że plasma np od słońca jest nośnikiem informacji

baria - Sro Wrz 21, 2011 21:10

a TVN CNBC Biznes jest cykl programów Zrozumieć świat, w ostatnią niedzielę był film "The light bulb conspiracy" i w nim pokazano żarówkę, która świeci od 1901 roku bez przerwy w jednej z siedzib amerykańskiej straży pożarnej (wynalazca zabrał tajemnicę do grobu). Pokazano dokumenty z lat 20tych XXw. na temat zmowy karteli, aby żarówki świeciły odpowiednio krótko, wynalazcy przedłużający żywotność żarników byli niemile widziani. Produkuje się coraz gorszej jakości sprzęty, a celowe i masowe "postarzanie" produktów odbywa się wszędzie. Dotyczy to nie tylko żarówek, ale i innych wynalazków np.nylonu. Nie wiem czy film jest na YT w wersji polskiej, ale warto poszperać, jeśli ktoś zainteresowany.
ZGG - Czw Wrz 22, 2011 08:59

Ech ludziki kochane?! Ta żarówa ma włókno nie z wolframu .Ale weglowe i była produkowana w bardzo łatwy sposób. Otóż w szklanej bańce umieszczano roślinne włókno. Bańkę zamykano. I podłączano prąd włókono się paliło- zwęglało na szkle widać jak jest zakopcona. Co znacznie zmiejsza przepuszczanie światła.Poza tym to włókno nie wytrzyma takiej temperatury jak wolfram. I stąd marne czerwone swiatło, i marna jej sprawność. Ale metal odparowuje Szczegulnie w próżni. Dlatego obecne żarówki są gazowane np; argonem, czy hemlem. Albo halogenmkami. I te ostatnie powodują że wolfram osiada z powrotem na włóknie. A węgiel widocznie zachoowuje się inaczej, i dlatego ta żarówka jeszcze się tli. Trudno nazwać to swiatłem. Raczej kopciuszkiem. No ale działa przez tyle lat. W dodatku nigdy jej nie wyłączano. I to dodatkowy argument na przedłużenie jej żywota. Więcej wiedzy i świadomości mości państwo. Zamiast bzdetów. WaM ŻYCZĘ.
baria - Czw Wrz 22, 2011 09:08

Postarzenie produktów to żaden bzdet, nie wiem z czego jest żarnik, może węglowy, autorzy filmu twierdzą, że nie wiadomo z czego ten żarnik zrobiono, jakby nie było żarówka świecąca nawet byle jakim światłem bez przerwy jest ewenementem. Z prezentowanych w filmie dokumentów zmawiających się karteli jasno wynika, że celem zmowy było ograniczenie żywotności żarówek, które świeciły po 2.500 godz. i zastąpienie ich takimi, które świecą max.1000 godz. Jest też przykład drukarki tudzież innych produktów, gdzie sensowne pomysły wynalazców przegrywają z biznesem. I w tym tkwi clou tego filmu.
Victorio - Czw Wrz 22, 2011 10:41

Ja bym się tu nie doszukiwał żadnych teorii spiskowych. Sprawa jest regulowana przez rynek, to normalne, że produkty o większej żywotności będą droższe, a te o krótszej tańsze. Teraz wszystko zależy od konsumentów, który produkt kupią, chociaż, akurat to wiadomo.
baria - Czw Wrz 22, 2011 21:22

Tylko nie bardzo mamy wybór, co widać po żarówkach, skarpetkach nylonowych czy nawet częściach do samochodu. Jak już stwierdził Kopernik, pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy i tak samo z towarami, ale moim zdaniem to już przegięcie, żeby powstawały całe działy (BMW ma taki), które mają pracować nad "zepsuciem" wynalazków.
VAV EL - Sob Paź 15, 2011 01:23

.

Znowu nagroda dla Lucjana Łągiewki.

http://newworldorder.com....ekady-XXI-wieku
EPAR – zwycięska technologia I dekady XXI wieku
Cytat:
5 października 2011 r. Międzynarodowa Federacja Organizacji Wynalazczych (IFIA) nagrodziła Lucjana Łągiewkę i technologię EPAR tytułem “Best Invention of the First Decade of 21st Century”. Każdy z krajów mógł zgłosić trzy projekty, spośród wszystkich wybrano jeden – najlepszy.

adrian88888 - Sro Sie 01, 2012 07:35

Tajemnicze wynalazki [cz. 3]. Aparatura Johna HutchisonaLewitacja ciężkich obiektów, łączenie się i rozdzielanie przedmiotów wykonanych z drewna lub metalu, niewyjaśnione nagrzewanie się metali bez źródła ciepła, spontaniczne pękanie przedmiotów z metalu i ich znikanie. Brzmi jak fantastyka naukowa? Ta “fantastyka” miała miejsce w 1979 r. w domu niezwykłego człowieka, którego jedni nazywają szaleńcem, a drudzy geniuszem.

Poprzednia część mojego cyklu traktowała o niezwykłych wynalazkach Nikoli Tesli. Człowieka, który obwieścił światu, że odkrył nieskończone źródło energii, ale któremu spiskowcy nie pozwolili na kontynuację badań. Oczywiście to najbardziej romantyczna wersja wydarzeń, ale tylko taka nadaje się na tło historii, którą opowiem. Dlaczego akurat Tesla? Bo John Hutchison był i jest samozwańczym kontynuatorem badań Tesli, a wyniki jego eksperymentów są tak samo niesamowite jak twierdzenia “czarownika z Long Island”.

Antygrawitacja puka Johna w ramię

Zanim świat wokół Johna zwariował, ten niezwykle ambitny samouk prowadził badania nad dorobkiem naukowym oraz aparaturą Nikoli Tesli. John chciał zgłębić tajniki pracy słynnego naukowca i przynajmniej częściowo odtworzyć badania przeprowadzane tuż przed jego śmiercią.

W kręgu zainteresowań Hutchisona leżały przede wszystkim cewki Tesli oraz aparatura do generowania silnego pola elektromagnetycznego. Któregoś dnia, podczas jednego z eksperymentów, John poczuł uderzenie w ramię. Okazało się, że trafił go niewielki kawałek metalu. Po odłożeniu go na miejsce fragment ponownie poszybował w kierunku Johna. To był początek przedziwnej kariery “nawiedzonego” Kanadyjczyka.
Tajemnicze wynalazki [cz. 3]. Aparatura Johna Hutchisona

Mieszkanie Johna Hutchisona (Fot. Flickr/CC)

Antygrawitacja puka Johna w ramię

Zanim świat wokół Johna zwariował, ten niezwykle ambitny samouk prowadził badania nad dorobkiem naukowym oraz aparaturą Nikoli Tesli. John chciał zgłębić tajniki pracy słynnego naukowca i przynajmniej częściowo odtworzyć badania przeprowadzane tuż przed jego śmiercią.

Zmiany w metalowych próbkach. (Fot. hutchisoneffect.com)

John Hutchison odkrył, że jego aparatura (cewki Tesli, generatory etc.) wytworzyła szczególne pole elektromagnetyczne, które zniosło grawitację na pewnym obszarze w określonym czasie. John doszedł do wniosku, że chodzi tu o konkretną częstotliwość, która wydaje się oddziaływać z grawitacją i stanowić dla niej przeciwwagę. Od tego momentu rozpoczęła się seria eksperymentów; ciężkie kawałki metalu unosiły się w powietrzu, klucze francuskie uderzały z łomotem o sufit, a metalowe sztaby kruszyły się w zadziwiający sposób.

John nie krył się ze swoim wynalazkiem. Zaprosił do siebie dwóch obserwatorów, sąsiadów z tego samego budynku. Jednym z nich był Mark Murphy z Canadian Pacific Air. Obaj w szoku obserwowali latające obiekty i wyginający się metal. Wtedy też po raz pierwszy John zaobserwował inne bardzo dziwne efekty działania swojej maszynerii. W szkle wystawionym na jej działanie pojawiały się otwory, metal i guma łączyły się w jedno, aluminium ulegało sproszkowaniu, a chromowanie odpadało z sykiem od powierzchni nią pokrytej.

http://www.youtube.com/wa...player_embedded


Wszystkie wyżej wymienione obserwacje dokonane zostały podczas pracy maszyny z poborem mocy w granicach 75-4000 W i napięciu 110 V. Co ciekawe, efekty oddziaływania maszynerii nie ograniczały się wyłącznie do laboratorium. Lewitacje obiektów i wibracje metalowych przedmiotów dawało się zaobserwować w całym budynku.

W 1980 r. Johna odwiedza naukowiec, dr Mel Winfield. Po wielu dniach obserwacji i serii zdjęć, Winfield zdumiony opuszcza laboratorium Johna. Pozostaje z naukowcem w stałym kontakcie. Po kilku latach dr Mel publikuje swoje wspomnienia z eksperymentów w książce “The Science of Actuality“. Winfield potwierdza odkrycia Johna i dokładnie opisuje lewitację przedmiotów oraz zmianę stanu ich skupienia.Zainteresowanie odkryciami Johna rośnie. W 1982 roku naukowca odwiedzają inżynierowie IBM (między innymi Brian Borrodale). W tym samym roku w jego laboratorium pojawiają się przedstawiciele innych, bardziej egzotycznych firm: San Diego Laser Group, Hipotronics, Washington State Group. Wszyscy wykazują zainteresowanie wynalazkiem Johna i węszą potencjalny interes.

Informacje o niezwykłym naukowcy docierają do samej góry. Alex Pezarro, przyjaciel Johna, spotyka się z urzędnikami federalnymi w Waszyngtonie i uzyskuje obietnicę wsparcia ze strony rządu amerykańskiego. Niedługo później Hutchison zmienia miejsce zamieszkania i przenosi się do północnego Vancouver.W 1983 r. następuje przełom. Do Johna zgłasza się wojskowa jednostka naukowo-badawcza Los Alamos National Laboratories i wspólnie z wynalazcą podejmuje się przeprowadzenia serii eksperymentów. Efekty są szokujące, przedmioty lewitują, woda w kranach się pieni, a w laboratorium pojawia się dziwna mgła i utrzymuje do końca badań. I choć wszystko zostaje nagrane kamerą wideo, to materiały te nigdy nie ujrzały światła dziennego. John wielokrotnie domagał się ich upublicznienia, ale jego starania spełzły na niczym.

Ekipa z Los Alamos odchodzi z laboratorium Johna i więcej się nie pojawia. Szczęście na chwilę opuszcza Hutchisona, a wkrada się niepokój i strach. John dostaje pierwsze anonimowe listy z pogróżkami, a próby uzyskania dofinansowania na badania są blokowane przez członków grupy z Los Alamos.Niezrażony niepowodzeniami domorosły naukowiec urządza kolejną prezentację, tym razem dla przedstawiciela koncernu McDonnell Douglas. Zaraz potem w laboratorium Hutchisona pojawiają się naukowcy z NASA (Dennis Edmonson) oraz kolejna ekipa telewizyjna CKVU T.V., której udaje się nagrać niesamowite zjawiska.

W 1986 r. Instytut Maxa Plancka otrzymuje stopione kawałki metalu do ekspertyzy. Jej wynik był zaskakujący. W strukturze wykryto anomalie i stwierdzono niezwykle gwałtowne zmiany na poziomie molekularnym. Z finansową pomocą przychodzi Boeing i ofiarowuje 80 000 dol. na dalsze badania.

W 1989 r. wszystko wydaje się iść po myśli wynalazcy. John uradowany planuje wyjazd do Niemiec w celu przeniesienia laboratorium do Instytutu Maxa Plancka. Tuż przed odlotem sprzęt zostaje zatrzymany przez nieokreślone służby i wysłany w nieznane miejsce. John nie odzyskuje go już nigdy, a powód zatrzymania jest prozaiczny: maszyneria stanowiła zagrożenie dla otoczenia, a część podzespołów była w posiadaniu Johna nielegalnie.

http://www.youtube.com/wa...d&v=LD__KJJhRQINiesława i nowy rozdział

Od tego czasu przez kilka następnych lat John nie jest w stanie prowadzić dalszych badań. Dopiero w 1996 r. wynalazca skompletował nowy zestaw urządzeń (wiele z nich to oprzyrządowanie ze statków wojennych) i próbował odtworzyć zjawiska, które przyniosły mu sławę. Efekt był bardzo marny. Sława Johna Hutchisona blednie, gdy pojawiają się pierwsze zarzuty o fabrykowanie dowodów (nieudolne) i rozsiewanie absurdalnych teorii spiskowych.

John Hutchison sprzedał swoje mieszkanie wraz z zawartością i zamieszkał z żoną w minivanie wypełnionym po brzegi pozostałościami z laboratorium. Sponsorowany przez niemieckich naukowców, jeździ po USA, uciekając przed agendami rządowymi (lub demonami własnego umysłu) i wciąż głosi szalone tezy o antygrawitacji.


http://gadzetomania.pl/20...ohna-hutchisona

Jakub - Sro Wrz 26, 2012 06:25

Wygląda to na pierwszy rzut oka niezwykle ciekawie:Warto przyjrzeć się bliżej tej fundacji.

Janusz77 - Sro Wrz 26, 2012 22:15

Wygląda nawet bardzo ciekawie , a treść tego filmiku mówi o tym, że być moze istnieje i drugi powód ewentualnego zaatakowania Iranu.
jokerwader - Czw Wrz 27, 2012 07:15

I have been a member of this forum for about a year, as Mr. Keshe has made some really important scientific discoveries and I have enjoyed reading about them and discussing these topics with Mr. Keshe and others there. This may be part of why the Western powers and Israel are so determined to 'get' the Iranians.

Mr. Keshe in a precious post has asked that this be posted wherever possible.


URL: keshefoundation.com/forum

Extraordinary RENDITON program of scientists used by Canada

by MTKeshe » Wed Jan 12, 2011 10:06 am
From M T Keshe,

Belgium ,12-01-2011

The extraordinary rendition program is not for terrorists but is used effectively for scientists in stealing and depriving them of their life long works and their intellectual rights.

In the last open letter I have explained about how the Keshe Foundation has been accused of being involved in production of an atomic and nuclear bomb for government of Iran in his host nation of Belgium.

After posting of the last open letter, supporters of the Foundation have been furnishing us with e-mails and documents that not only these confirm the close collaboration of the Mr Adrianus WAJ Van den Elshout with government of Belgium, but through the same e-mails from himself, Mr Ad Van den Elshout confirms that he is in contact with the American ambassador and his cabinet and he emphasis on his cabinet in respect to another theft of intellectual property right from another Belgium inventor, which he is offering to the American government, and at the same time, he, in another e-mail again connects himself to another nuclear centre in Belgium.

In receiving these recent e-mails and other communications from others, this have given me the confidence to put my life on line and tell in short as it has been unknown up to now about what a nightmare me and my family have been put through by these actions, I release the following statement on my own behalf and on behalf of my Foundation and not on behalf of any other government, organisation or individuals.

If MY Foundation and I and even if the government of Iran was after publicity in trying to make a big deal out of in what happened to me during the last summer, then we would have shouted and cried out about it on the forum and in the press at that time, when this horrendous matter happened to me and my family.

But as me and the government of Iran, we are dignified, peace loving people and nation, and opposite to what has been made of us, I decided to keep silent about this horrific incident which I was subjected to by the government of Canada through their rendition and intimidation program.

Now seeing these correspondence supplied by the supporters of the Foundation in the past days, for the first time I have decided without asking for sanction from and the knowledge of my country or any other to release the information in how third nations are used for rendition program of scientists to steal their technology and life works under the cover of special rendition program.

Now I explain:

As in my last posting of the open letter of 3.1.2011 last week, in simple way I referred in this letter to imprisonment of me and my Foundation.

The imprisonments of scientists in transit from airports are and becoming part of the US and Canadian government rendition program, where no one knows about them and apparently it has been going on for years.

They use this transit of transfer from one plane to another by the scientist, to terrorise scientists and raps them of their dignity and let them feel as they have done something wrong, while their technologies and their knowledge are taken off them as the pretending to be investigating their activities by these governments, as if scientists are criminals and then these stolen loots technologies’ are shared among the gang of nations for further research and development in their countries in secret. They bank on the fact that scientists are usually from third world or upcoming nations and that the scientists will be afraid to report the matter back to their government on their return. So this rendition program is succeeding and fully carried out with no knowledge about it by public and other nations.

Since when, Canadians have become highway robbers by falsely using the international transit laws?

I start from the beginning and in this section whatever I refer to I have physical evidence to prove my case as I show in few cases below as attached evidence. It has to be said that I have been to USA a number of times and I have been to Canada before, so it is not as I wanted to escape to these countries, secondly I was issued visa to go to USA to meet with NASA in 2005, which I did not take the option of travel and visa has been expired. At the same time I was invited by a well-known US institute as a guest lecturer to give a talk at John Hopkins University in Feb of 2010, which the American government refused the issue of the visa and this lecture was given by live video conferencing as has been announced and talked about on the forum of the Foundation.

This is the exact count of how as nuclear physicists I became part of the rendition program of the US and Canadian government, that they could steal my technologies and for them to access most confidential files and technologies which are developed and being developed by me and my Foundation and these are mostly years ahead of present known science and these are the property of my Foundation.

It has to be said that on my death these intellectual rights become the properties of the Untied Nation and all citizen of all nations on the earth, that no nation and no religion will have superiority over another and that on my passing all my knowledge become the source and assets of the United Nation and all the religions of the world for advancement of human race in peace and science.

One of the technologies stolen from the Foundation by Canadians and their gang in this so called rendition of me are for example: The technology of how to produce solid CO2 at room temperature and pressure, which the papers about this has been published on the site of the Foundation for past year. This technology is part of space program of the Foundation and is used to cure cancer with use of water only. This process is used by the Foundation for production of space fuel and allows the production of new materials, which are unknown to world of science and this moment, this material is the fifth state of matter unknown to man up to now that is gases at state of solid at room temperature and pressure.

In fact Canadians during my incarceration and by force they have taken these materials from me, they told me that they will let me have a copy of the report of their tests by their scientist to confirm some of our discoveries and then after my release they denied to release the report as it was too sensitive and a copy of e-mail by Canadian deportation officer sent to me in private confirming this refusal and confirming the theft and how the Canadians have stolen the technology. The scan of the bag which the Canadian immigration after their testing and stealing some of my materials was return to me at the airport is attached, where I was given some of my materials back like a hip of rubbish piled on the floor while I was packing them to be repatriated.

Another technology they have stolen from the Foundation, is the technology of space motion without use of propulsion which Iranian government has had participated in its development with the Foundation to develop, with this putting Iranians space technology about fifty to one hundred years ahead of USA space program. In reality what they accuse us of doing wrong and developing advance nuclear technology and then they steal the technology, is to cover their own backward propulsion technology which is out of dated, these groundless nuclear weapon development accusation are to steal advance technology and not to monitor as I have experienced first-hand with Canadians.

I can go into detail: but in brief, I was kidnapped on 8.6.2010 by the Canadian authorities on a flight from Brussels to Mexico city in transit through Toronto, I was taken off the flight and me and my family were told immediately without any ambiguity that if press are informed, I can be put in prison which are known to be so dangerous that I can be killed. In this process I was interrogated for nearly four days, deprived of sleep and all my scientific documents and computers were copied and downloaded and some matters were stolen from me and after 11 days of constant terrorising, I was put on a flight back to Brussels like a criminal. My File and case number 3273-6308-8116.

The name of officer in charge Mr CARDINALE rank number 14784. I was put in front of a Kangaroo court in the prison camp itself and I was told that if I tell the judge anything I will be put in prisons that I will not come out alive. Even in the last session I told the judge that I do not agree with what has been said and I could not explain the reason as I was threaten to be killed and everything was falsified in the court to fit their usual procedure.

During up to 18 hours of interrogations daily at the airport and then being kept in secure prison or detention centre, then in the last hours of my release I was told that my release has been ordered by the prime Minster of Canada personally, as even my keepers were not aware of my release. (There is a long story that we do not go through it but if the Canadian government would like to open the case we are pleased to release our documents).

In time of my incarceration by Canadians, my detention officers in prison told me so many times that they do not understand, that you are not the only one like this, we seen in recent years that a number of scientists, doctors and highly qualified people whom are brought here, kept for days and then sent back, but we see drug traffickers and illiterates being given the right to stay in Canada, there is something wrong but this is normal process in this prison. Thus; Canadians like stupid and traffickers and not as they claim wanting intellectual people to join their nation.

It has to be said as I am use to travelling for business around the world for the past thirty years, that sometimes ago a lawyers in UK told me that if ever they stop you at customs or in a country with accusation of entering the country illegally, on the spot you demand asylum, that then they have to report your case to the UN and this stops you going missing for a long periods. And, this is exactly what I did as I came off the plane in Toronto to wait and move to my next flight, where, at the door of the plane’s gate and as I was faced with MR CARDINAL, I noticed that he had a full copy of my Foundation site in his hand, and in the first sentence he told me that he has been reading about me for the past three days to become a nuclear scientist and then he said to me at the same time at the gate of the plane that I have entered Canada illegally, were in fact I was in transit to Mexico and international laws explains that transit passengers flight do not require visa.

In the next stage of my dilemma in Canada, it took them over two hours to find my luggage in the flight to the Mexico section as they were panicking as where it has disappeared to, and then after a long time when the found them, then I was taken to an open large empty hall, where at one time, I could count as many as 16 different officers from different forces in the hall around me checking the loot that they could not believe they have stolen. This giving me the feeling of being in the hand of pirates on high seas after taking over the ship as they wanted to share their loot and could not believe how easy this was.

At all times of search and interrogation they were only interested in contents of my suitcase and the main computer hard disc block, which they knew all my experiments and technological discoveries were logged in and it looked as they knew all things to do with my future research were in my suitcase, as I was on my way to south America to fine a new cure for the malaria, as I was invited by an organisation to be there. Where, the ambassadors of these nations can confirm of their knowledge of my plan as I have been in touch with them over past two month before my trip.

Interesting enough, if I was wrong in entering Canada, and my capture was accidental, then how come Mr Cardinale has been studying my site for three days before hand as he told me and secondly I only bought my ticket and my visa to Mexico was issued only less than 24 hours before my departure, and strangely only two other persons were aware of my move, thus this shows that American have been planning this kidnapping a long time to capture me, may be from the time of my return from Iran in 2008, and as I was sick and have had suspected cancer, that I could not have travelled since that time, so this was their first chance to look into my technology and steal, as it is well known that I always travel with most of my lab and newly discovered material as I have done, when I went to China, Korea and as I do in Europe and even as I did when I went to Iran for the first time after over thirty years in 2008.

It has to be said up on my return from Iran within a week or so, I attend the office of prime Minster of Belgium on their request, and at the same time they were informed and were ask to collaborate with the Foundation to further develop in what was already developed in Iran by us. So there was not a Mickey mouse game with our openness, and no need to steal. I leave in Belgium because my child is born here and the love of my life is a Belgium, and Belgium has been home to us for the past years. Keshe Foundation team almost all are of Belgium of Flemish origin and loyal to the Foundation. The Foundation has been based in this country up to now and we hope we are safe; I am loyal to my nation and will not sell it to anyone unless I am stolen from as the Canadians did.

It is known fact that as a free scientist I teach everywhere and to all nations, now in fact to me Canadian’s are like thieves of Baghdad and part of pickpocket team, with methods of distract, intimidate and steal scientist’s life works. I think patents are not applicable to any scientist whom their work have been stolen from them by this way, and by laws of patent how can one nation know by stealing and while other have to pay for it. Thus all knowledge of the Foundation and the work of those scientists whom have been through USA scientific rendition program have to become open to all and not loot benefit to selected few whom have and given themselves the right and the opportunity of stealing.

Interesting enough during my incarceration I was told that I have been refused the asylum request against the government of UK and Belgium as I asked for as the latter was the country which I was coming from and the former was where my first travel-document was issued by which I was travelling on. I have copies of their endorsement by Canadian confirming the correctness of my document, They were in such a rush to copy and steal that they left some of their copied papers in my note books which were torn-off and put in the bag and then given back to me at the airport by mistake, this is how I know they have copied over 1000 pages, and 1 terra bite of information from the suitcase, I have a immigration bag which confirms 6 computer keys and hard disk in one bag in their own hand writing.

This is funny, as to save my life, as I had to do, as I became rapidly aware of what I have walked into with Canadians; I had to claim refuge statues from some of the leading free nations in the world the like of Belgium and UK that I had to do this claim to protect my life. I wonder how many people have had to do this in the past century to escape from these free nations.

Thus: the Canadian government uses their detention centre near the airport for rendition of scientists to steal their technology and they share their loot with the ones whom they chose and help them out to carry these atrocities.

May be irrelevant, but one of the officers involved in my interrogation told me that you are one of the biggest fishes’ we have ever had and at the same time my interrogators asked and took two copies of my book “the universal order of creation matters” from the content of my suitcase to read.

One officer in the cabin in the airport said to me in the second day that he did not understand why I was kept overnight, we have to greet people like you to join our nation, but decisions are made somewhere else and he made it clear that there was more to my capture that met the eye as it became apparent later on and even six month latter like now.

In some session I counted that there were up to 12 officers in different cubicles around us sending questions and listening to interrogation, in some cases and sessions I had a Chinese looking man and black officer and up to six other people in my cubical, whom were sitting in sessions and asking questions.

Strange enough that within days after my release another Iranian nuclear scientist whom has gone through scientific rendition program was suddenly after a year appeared in USA and then he was released by USA. I am sure he has been as I have been through the same rendition program but in different country.

The officer told me himself in a session during my interrogations, that he was so highly ranked that the officer was answerable to Minster himself direct and during my 12 – 14 hours long sessions of being brought to and kept in the airport every day for interrogation, he told me that there are five other agencies and ministers monitoring the interrogation live on line while he was inputting my answers, which question were coming mostly through the computer screen.

What is interesting to point out, first of all is that if Canada is looking for the edge of science scientists, how come they refuse a leading nuclear scientist refuge application and then they threat to kill him in front of his family to put fear of god into them, except that their plan was from the outset to steal technology of the scientist, as they have done with me.

Secondly, if rendition is so effectively carried out by Canadians and Americans, I wonder how many other scientists like me have been through this rendition program that out of the fear of their lives are silent about these enforced nightmares.

I am aware of one, whom is another Iranian nuclear scientist as has been in the press, but is this rendition program only for Iranian scientists as our research is about decades ahead of western world, and is this wolf cry of nuclear weapon development is the truth about USA wanting to look into what they are years behind in technology than Iran. Do not forget history has shown and are well known the one shouting foul game are the one whom are losing or when they are behind and this is a normal behaviour for the losers.

Further the Canadians knew what they are doing with me was illegal, as every time I was moved from the airport to prison late at night at one or two o’clock in the morning and on my way back from the prison at nine in the morning, there was always a discussion, that by law, security people had to handcuff the prisoner, but the officer and security people were discussing every time that he should not be handcuffed or they discussed that at least until he is in the van and then they be taken off when he comes out of the van walking through the airport. Even on the day of my transport to the airport to leave this godforsaken country the officers taking me to the airport told me that we do not want to handcuff you, we know what is going on and please cooperate. These all was done as they were afraid if I am seen in handcuff and pictures been taken and then they were in hip of manure with the outside world.

If you would like to know what it means to go through a short sharp rendition by Canadians as I have been, it feels like being raped, where the victim thinks what have done wrong to be in this position and this hunts you for a long time, that you do not want to talk about it and you become secluded as I did, and with the help of family I have started to write and research after months again.

I would like to thank the staff of the Iranian embassy in Brussels that I turned to up on my return to report to them in what has happened to me and they listened and allowed my fears to subside. I would like to thank the dignity by which the Iranian government knowing my ordeal kept its silent about this incident that I could recover from this nightmare and they did not go out to make a case of my suffering and situation. Thank you, you are the real gentleman, and you are not like wolf in skin of sheep as in the colds waters of north-pole nation where I was imprisoned.

I think I leave the rest of what happened to me and my family during and after this high way robbery in Canada with humans of this world to decide about who are the real animals of this world.

Now interesting information about, MR (Mr Adrianus W.A.J. Van den Elshout) which shows why the sudden move by the Canadian kidnap job, which we have received these information’s in the past week after the release of our open letter from the supporters of the Foundation.

What is interesting to me now after receiving and reading through these e-mails from public at large, is that how a man (Mr Van den Elshout), whom wares trousers with the biggest hole I have ever seen between a man legs, that shamelessly his genitals are hanging out of them when he sits, that such a man cannot afford a pair of trousers, how can that such man can see the American ambassador and be aware of the American government diplomatic cabinet set-up in Belgium embassy in Brussels as mentioned in these e-mails by him and organise such a kidnapping.

May be Mr water work is good at his job, his nickname in Belgium for Mr Van den Elshout is Mr water work as this man cries like a woman, and it is called by some “the golden tears“, when he wants something and when he lies, then he takes a picture of holly something or another out of his pocket and cry’s’ to the picture that floods the room for people to believe him. May be American like weeping woman as they feel important and that they can save the woman (Mr Criminal) and this satisfies them with feeling of being the big brother coming to rescue and at the same time that is how the water worker convinced them to believe his lies.

At the time of my incarceration me and my family were in such a shock that we did not want to talk about our pain, but now it has become apparent that Mr Van den Elshout in his own e-mails confirms that he has been in touch with MR Howard W Gutman (the American ambassador to Belgium) and his cabinet on the 19.5.2010, three weeks before my incarceration, and talked about god knows what like as we mentioned in the open letter and other plots he is involved in and this e-mail shows whom he is working for.

No one can see the American ambassador and know about the working of embassy except a man like Mr van den Elshout and now even we know and now we are aware from these e-mails that there is an ambassadorial cabinet in the American embassy in Brussels that they work with Mr Criminals ( !!!).

In different e-mails Mr Van den Elshout confirms the need of delivering his stolen technology and be given to NASA, CIA and others (see the attached references) and he refers in different e-mails to the American ambassador again and again. In e-mails he refers to president of USA name in person and connects himself implementing he is in talk with to the American ambassador and his cabinet in the same sentence (attached reference). All these correspondents by this criminal or the agent carry’s the ALPHALYS S.A header and signature which is his or other nations company registered in Luxemburg for their clandestine activities in conjunction with water man.

We have been told since the publication of the last open letter that this company is in process or being considered of being closed down.

In other e-mails he refers to getting into another Belgium nuclear centre in Doel near Antwerp. This confirming his interest in nuclear program as we reported before in the last posting (attached reference).

We are in possession of documents that Mr Van den Elshout shows and confirms being involved in laundering money through Panama account through KBC bank of Belgium and in an e-mail he confirms paying large sums of money in black.

Where do these sums of hundreds of thousands of dollars come from, as he lives with a nail polisher in two bedroom rented flat and according to people who known him his car is mostly not even insured and not even passed its technical control.

We have received evidence that there are five known case of intimidation and fraud with prosecutors of four cities in Belgium, and strange enough no one taken action about them and all have been put away in drawers as he is protected by paedophilia gangs as he says he knows them and are part of his larger relationships and extended family. These are case number for attempted intimidation, death threats and fraud and have been with prosecutors for years and month, case number AN 45.9.550/10 and case number AN 42.98.3582-01 city of Antwerp, Case number 45.F1.5136/2007 city of Kortrijk and two other files in city of Gent and Leuven in Belgium.

And we are in possessions of confirmed document from the city of Antwerp prosecutor that Mr Van den Elshout has threaten one of the leading Belgium inventors that he and his wife will be killed and a tape recording of this has been in possession of the Belgium authorities since 25.6.2010, and up to now the Belgium police has done nothing about this case. MR untouchable we call him or the American agent, god knows, who the next victim is.

We have e-mails and we are in possession of copy of contracts drawn up by this criminal himself, which shows or indicates to that Mr Van den Elshout has close collaboration with Flemish government and its head Minister-President Kris Peeters as a specific contract is signed in conjunction with investment with the Flemish government and Mr Peeters name is specifically mentioned in this contract, thus he has the ears in the government whom listen to his groundless accusations as in the American embassy. Why should the name of Mr first president of a nation still in office be mentioned in a commercial contract, is it to influence or is it to say who is protecting who? It can be seen again he uses the name cabinet of the Minister-President Peeters, so he is well inside and we have been furnished with e-mails which addressees CC to cabinet of Mr Peeters. In the set-up of stealing the intellectual rights of another inventor which this criminal has been in the process of by fraud, this case has been in the hand of procurer of Antwerp for seven month and has been put aside as it seems. I Wonder! If Mr Peeters knows his name and his cabinet is used like this to defraud or there is another motive behind these freedoms, which has been given to this criminal to do what he likes and hide the criminal files in drawers around the country that Mr untouchable become a full grown AL Capone.

In my letter to the procurers of the city of Kortrijk I mention that this man has become untouchable and he can do what he likes and the police does nothing about it, now do we too understand who is behind him and how he is protected.

In the past minutes before the publication of this paper we have been informed of the system Mr Criminal (Mr Van den Elshout) has used and he has been using to import people into Holland and Belgium. The e-mail is self-explanatory; the name on the email is the name of the gentleman as company director on the company (I gave in the last open letter) owned by the criminal in Holland. The address Meer (douanezone) given in this e-mail, is the warehouse on the border of Belgium and Holland, and it was used by the Mr criminal to import illegal people into EU and is registered as his office and the home of imported people to get identity/green cards. This used to be the customs building of the Belgium government at the border. It is known fact that Mr Criminal has been importing people from Turkey and Arab countries on false entries for years they say. Let the police check who is registered in the past three years to live in this warehouse office. We have been informed that Mr Van den Elshout has set-up a new company in Luxemburg for this purpose, the name of the new company is ATHOR S.A.

By the way, we have no evidence but we have been told that this criminal claims’ that he has bought a 55,000,000 US dollars company in US according to him? A tape is available in .mp3 of Mr. Ad van den Elshout's confession about that Delaware off-shore company. We wonder if this true then is this the payment for him reporting and stealing technologies for his paymasters? Is this the reason why the Dutch and the Luxemburg companies are closed, now that he has received payment from his masters for a good job of damaging a number scientist’s work and lives, now would he become good American citizen?

My advice to all scientists is that do not carry any of your works with you when travelling, even if you are going for research project or presentation to a conference, as you without knowing become a victim of the false rendition program for these governments as I did.

In conclusion: The Canadian Government and its bosses are involved in special stealing rendition program under the cover of terrorism as I have experienced it first hand, but what is interesting is that I was invited to Canada to give a talk to scientific community in Canada and we offered a sector of our technology for joint development to a university in Canada three month before and visa was refused for the trip and presentation too, we have the refusal application number if needed to be produced. But I presume is hard to kick the old habit, once a thief always a thief. May be we should call the Maple leaf on the flag of the Canada a Maple thief of Canada and this should become the new flag for pirates on high seas in the coasts of east Africa.

http://cassiopaea.org/for....html#msg222812

Janusz77 - Nie Paź 21, 2012 01:17

Arcyciekawy wykład Dionizego Pietronia w "Niezależnej TV" n/t fundacj Keshe na temat kosmicznych napędów grawitacjnych oraz komplementarnego healingu wraz z tzw kasowaniem "pamieci komórkowej( co jest zgodne z tezami Alexandra LLoyda-Kod Uzdrawiania).Dionizy Pietroń wyjasnia również dlaczego Wenus obraca sie w przeciwnym kierunku do pozostałych planet Układu Słonecznego

http://youtu.be/p0xTzmoTdQ4


Fedon - Pon Paź 22, 2012 12:13

Rzeczywiście arcyciekawy wykład, choć można mieć zastrzeżenia do sposobu wypowiedzi i przygotowania prelegenta. Jesli to wszystko (albo większość) jest prawdą, to konsekwencje i to szerokie, winny się pojawić w niedługim czasie.
Jeśli chodzi o Venus, to (41.30) właściwie niczego nie wyjaśnia oprócz stwierdzenia, że tak musi być - ale dlaczego?

adrian88888 - Czw Lis 08, 2012 14:29

O2 Pursuit: motocykl na powietrze

Młody australijski inżynier Dean Benstead stworzył motocykl napędzany sprężonym powietrzem. Na bazie crossowej Yamahy WR250R zbudował jednoślad, który osiągami może konkurować z modelami elektrycznymi, a przy tym nie posiada wad takich konstrukcji.

Na całym świecie ekologiczne pojazdy stają się coraz bardziej popularne. Nie inaczej jest w Australii, jednak twórca motocykla O2 Pursuit zauważa, że jest inna droga niż ta obrana przez duże firmy. Gdy tylko młody inżynier zapoznał się z ideą silnika napędzanego sprężonym powietrzem postawił wykorzystać go w motocyklu. Za bazę posłużyła Yamaha WR250R.

Twórca O2 Pursuit stawia swoje dzieło obok motocykli elektrycznych. Prototyp osiąga prędkość maksymalną 140 km/h i na jednym "tankowaniu" pokonuje do 100 km. Pokazuje to, że już na wstępnym etapie projektu parametry są obiecujące. Dodatkowo, w odróżnieniu od elektrycznych motocykli, nie mamy do czynienia z nieprzyjaznymi środowisku akumulatorami, które się zużywają. "Zatankowanie" motocykla powietrzem zajmuje około 2 minut, co jest znacznie lepszym wynikiem od kilku godzin ładowania akumulatorów.


(fot. zdjęcie producenta)
Motocykl napędzany powietrzem jest też stosunkowo lekki. Benstead wykorzystał standardową butlę do nurkowania oraz silnik, który waży tylko 11 kg. Napęd przenoszony jest za pomocą łańcucha dzięki czemu cała konstrukcja jest bardzo prosta. Twórca O2 Pursuit uważa, że zastosowanie elementów stworzonych specjalnie z myślą o motocyklu może znacznie poprawić jego osiągi. Na przykład zbiornik pozwalający na magazynowanie powietrza pod większym ciśnieniem jeszcze zwiększy zasięg.

Dean Benstead ma nadzieję, że jego konstrukcją zainteresują się duże firmy. Motocykl z silnikiem napędzanym sprężonym powietrzem to pomysł stosunkowo prosty, który zaskakująco dobrze konkuruje z napędem elektrycznym. Dodatkowo ważne jest to, że O2 Pursuit nie posiada kilku znaczących wad motocykli elektrycznych. W przypadku motocykli crossowych, albo modeli wykorzystywanych w mieście napęd zaproponowany przez Bensteada powinien się sprawdzić.

http://moto.wp.pl/kat,159...,wiadomosc.html

muchomorek - Czw Lis 22, 2012 13:21

Pomysłowość ludzka nie zna granic.... :D

Wynalazek Afgańczyka

http://www.wykop.pl/link/...zek-afganczyka/

pudlidudli - Pią Gru 21, 2012 20:09

Ciekawy symulator enigmy http://enigmaco.de/enigma/enigma_pl.html
adrian88888 - Nie Gru 30, 2012 15:52

ŻARÓWKOWI ŚCIEMNIACZE

http://video.anyfiles.pl/videos.jsp?id=44520&pos=0
1923-tajny kartel żarówkowy!! (23.00 min)
Podział rynku i postanowienie uczestniczących firm produkcyjnych, żeby żarówka nie świeciła dłużej niż 1000 godz.! Są wynalezione żąrówki o czasie życia 150 tys. godzin! Samolot wynalazcy, który chciał zacząć je produkować rozbił się z nim w 4 dni po złożeniu oferty zakupu fabryki żarówek w ex-DDR, gdzie miały być produkowane, ktoś z forumowiczów może znależć budowę tej żarówki, wzmocniony żarnik wchodzi w to?...

baria - Sob Sty 12, 2013 21:31

Niemiecka firma zaprezentowała urządzenie laserowe, które potrafi zestrzelić szybko lecące drony http://www.prisonplanet.p...ser,p1675589844
adrian88888 - Nie Sty 13, 2013 16:50

Czy istnieje kod biologiczny? Na pohybel GMO.


Źródło: http://polacy.eu.org/3239...a-pohybel-gmo-/Tytułowe zdjęcie przedstawia dwa dorodne pęki pszenicy wyrosłe tylko z DWÓCH ZIAREN. Każdy z nich liczy ponad 20 kłosów, zawierających po 20-30 ziaren! – To przykład reaktywacji prastarego kodu biologicznego!

Jak wiadomo, światowy rynek nasion siewnych, nawozów i środków ochrony roślin jest zmonopolizowany przez kilku gigantów, takich jak Bayer, Cargill, Sygenta, Monsanto, Du Pont. Korporacje te forsują bioinżynierię i technologię genetycznych modyfikacji, wypierając z rynku sprawdzone od setek lat naturalne odmiany zbóż i roślin uprawnych, z których wiele jest już na wyginięciu. Kiedyś ta pułapka się zatrzaśnie i będziemy skazani na materiał siewny i agrochemikalia wyłącznie od cynicznych i bezwzględnych monopolistów.

Czy tak musi być? Czy jest jakieś inne wyjście z tej beznadziejnej sytuacji dla rolników i rolnictwa? Tak, gdyż natura odkryła przed nami jedną ze swych wielkich tajemnic!

SENSACYJNE ODKRYCIE
Pod koniec lat 80-tych XX wieku dwóch szwajcarskich naukowców Guido Ebner i Heinz Schürch, zatrudnionych w koncernie Ciba Geigy, dokonało sensacyjnego odkrycia.
W trakcie przeprowadzonych eksperymentów badawczych okazało się, że na przykład nasiona zbóż i ikra rybia poddane działaniu odpowiednio skonfigurowanego pola elektrostatycznego (wysokie napięcie, bez przepływu prądu), wbrew wszelkim teoriom i „zdrowemu rozsądkowi” nabywają nagle niesamowitych własności. Budzi się w nich pamięć (molekularna, genetyczna?) i zostaje reaktywowany tajemniczy zegar biologiczny.

REAKTYWOWANY ZEGAR BIOLOGICZNY
Elektrostatycznie przygotowane nasiona pszenicy i kukurydzy dają o kilkadziesiąt procent większy plon niż tradycyjne uprawy, a ich wegetacja następuje tak szybko, iż szkodniki nie nadążają za ich rozwojem. Ponadto ich morfologia/wygląd nierzadko przypomina pradawne formy roślin, które dawno temu bezpowrotnie wyginęły i które dziś można już tylko zobaczyć w skamienielinach pochodzących sprzed kilkuset lat lub sprzed wielu milionów lat!

W wyniku prób z elektrostatyką wyhodowano na przykład dziką, odporną na warunki środowiskowe i naturalne szkodniki odmianę paproci leśnej, która swym wyglądem do złudzenia przypomina prastare paprocie rosnące na Ziemi wiele milionów lat temu!

Patrz niemiecki film na YouTube, z fragmentem programu telewizyjnego z udziałem szwajcarskich naukowców sprzed kilkudziesięciu lat, usuniętego z oficjalnych archiwów, odtworzony ze starego nagrania na kasecie VHS:http://www.youtube.com/watch?v=4YpL8WQh9EU
A także tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=cmH5eyo3GiI


i tutaj:http://www.alpenparlament.tv/playlist/74-daniel-ebner-erzeit-code-statt-gentechnik

PSTRĄGI
W powyższym filmie pokazano m.in. eksperymentalną hodowlę pstrąga tęczowego w Szwajcarii w Herbetswil (Solothurn). Najpierw w laboratorium pobrano samicom jajeczka. W zbiorniku wodnym zmieszano jajeczka z nasieniem samców i natychmiast przeniesiono je do specjalnych komór-wylęgarni, których dna i pokrywy były wyposażone w hermetycznie zamontowane elektrody. W komorach z podłączonym napięciem elektrostatycznym inkubacja zapłodnionej ikry trwała cztery tygodnie aż do stadium wysadzenia gałek ocznych ryb. Wtedy odłączono pole elektrostatyczne i przeniesiono cały wylęg do stawów hodowlanych, gdzie w warunkach rygorystycznej kontroli prowadzono odchów narybka w identyczny sposób jak w grupie kontrolnej normalnych pstrągów hodowlanych. I cóż się okazało?
Z wielkim zdziwieniem stwierdzono, że pstrągi wyhodowane z udziałem elektrostatyki mają niewiele wspólnego z normalnymi pstrągami! To dzika odmiana, która przynajmniej w Europie jest traktowana za wymarłą od 150 lat! Pstrągi są o 1/3 większe, cięższe i silniejsze od swych obecnych pobratymców, a ponadto lepiej od nich ubarwione i bardziej płochliwe. Dorosłe samce mają bardzo mocne zęby, a ich dolna szczęka jest zakończona osobliwym haczykiem – jak u dziko żyjących łososi!
Metodę wychowu pstrągów zgłoszono do patentu europejskiego. Kolorowe zdjęcia pstrągów są zamieszczone np. na str. 175-176 książki Luca Bürgina pt. „Urzeit-Code” (do kupienia w księgarni zagranicznej lub do darmowego pobrania stąd: http://bovendien.com/wetenschap/oertijd-code -patrz plik pdf na dole strony, przed komentarzami)

KUKURYDZA
Eksperymenty z kukurydzą polegały na poddaniu działaniu pola elektrostatycznego kiełkujących ziaren przez okres 8 dni. Następnie przesadzano je do doniczek ze sterylną ziemią w szklarni. Tak wyhodowana kukurydza – w porównaniu z niepoddaną “obróbce elektrostatycznej” grupą kontrolną – odznaczała się bardzo szybką wegetacją i istotnymi różnicami w morfologii, tj. między innymi:
– większą liczbą kolb przypadających na pojedynczą roślinę (trzy do sześciu, zamiast zwyczajowo jednej do dwóch),
– szerokimi liśćmi i grubą łodygą,
– odmiennym położeniem kolb (w górnej części łodygi zamiast w osi liścia),
– wytworzeniem większej ilości łodyg.
W maksymalnym przypadku kukurydza generowała aż DWANAŚCIE kolb.
Podobne dzikie odmiany kukurydzy można spotkać dzisiaj jeszcze tylko na terenie Peru.
Zdjęcia kukurydzy są zamieszczone na str. 48-49 i 63-64 książki jw.

GENIALNE ODKRYCIE SCHOWANO DO SZUFLADY
Koncern Ciba Geigy (potem Novartis) opatentował te rewolucyjne, a zarazem genialne proste i tanie metody, dzięki którym można aktywować to, co utracono wskutek nieprawidłowej hodowli lub degeneracji, po czym w 1990 roku całkowicie wstrzymał cały program badawczy. Uzasadnienie brzmiało: badania nie są zgodne z profilem działalności koncernu. Było to chyba logiczne i racjonalne działanie z jego strony, gdyż promowanie upraw całkowicie niewymagających stosowania technik genetycznych, pestycydów, herbicydów i agrochemii oznaczałoby dla Ciba Geigy podcinanie gałęzi, na której siedzi.

CO DALEJ?
Daniel, syn nieżyjącego już Guido Ebnera kontynuuje dziedzictwo swego ojca i prowadzi uprawy zbóż na kilkuhektarowych poletkach doświadczalnych we Francji i Szwajcarii, przy współpracy osób prywatnych i regionalnych zrzeszeń rolniczych.

Patenty sprzed kilkudziesięciu lat wreszcie przestały obowiązywać, więc teoretycznie każdy zainteresowany mógłby mieć dostęp do tej cennej wiedzy. Szwajcaria nie jest położona zbyt daleko od Polski, by nie można było tam pojechać, porozmawiać z właściwymi osobami, a potem próbować wdrożyć te rewolucyjne metody na własną rękę, we własnym rolnictwie. To praktycznie nic nie kosztuje, choć wymaga spełnienia przynajmniej dwóch, chyba bardzo trudnych do spełnienia warunków: posiadania wolnego umysłu i odwagi cywilnej.]

Mariuszsz - Pon Sty 14, 2013 10:50

Nie mogę odnaleźć tego materiału więc cytat z pamięci. "...Chińczycy wysyłają nasiona roślin w kosmos i poddają je promieniowaniu kosmicznemu, Nasiona warzyw dają owoce o wiele większe niż te nie poddane temu promieniowaniu..." Nie wspomniano czy cechę gigantyzmu, te rośliny, zachowują w następnych pokoleniach. Zastanawiające jest, czy ? obniżenie naturalnej ochrony Ziemi, przed promieniowaniem kosmicznym ( dziura ozonowa, zanikanie pola magnetycznego ) nie spowoduje, skokowej przemiany - ewolucji niektórych organizmów na naszej planecie.
Alvin88 - Pon Sty 14, 2013 18:51

Ten tekst o wysyłaniu nasion w kosmos był swojego czasu publikowany w NEXUS'ie w dziale - Wiadomości ze świata, których prawdopodobnie nie znacie, zaraz na pierwszych stronach tego dwumiesięcznika.....
adrian88888 - Wto Sty 15, 2013 19:30

Grant na udoskonalenie 80-letniego silnikaNiewielka firma Achates Power otrzymała od US Army grant wysokości 4,9 miliona dolarów. Pieniądze mają zostać wykorzystane na dalsze udoskonalenie silnika.. Jumo, stworzonego przez niemieckiego Junkersa w latach 30. ubiegłego wieku. Jumo, pomimo że wydzielał gęste, ciemne spaliny, był w swoim czasie najbardziej wydajnym silnikiem.

Achates Power zmodyfikowała projekt Jumo tak, by silnik spełniał współczesne standardy emisji spalin i był jeszcze bardziej wydajny niż przed laty. Zbudowała jednocylindrowy model i zaprezentowała go inżynierom z US Army. Wyniki testów były tak obiecujące, że wojsko przyznało firmie grant na rozwój wielocylindrowej wersji silnika.

Propozycja Achates Power zwróciła uwagę wojskowych przede wszystkim tym, że nowy silnik może być mniejszy i zużywać znacznie mniej paliwa niż obecnie wykorzystywane silniki. Ponadto może działać na różnych rodzajach paliwa, w tym na paliwie lotniczym i oleju napędowym. Armia będzie chciała go wykorzystać w wielu pojazdach, również w czołgach.

Specjaliści z Achates zapewniają, że ich silnik może trafić też do pojazdów pasażerskich, gdzie będzie zużywał nawet o 20% mniej oleju napędowego niż współczesne silniki diesla. To by oznaczało, że silnik diesla projektu Achates Power były nawet o 50% bardziej wydajny od silników benzynowych. Jakby jeszcze tego było mało, taki silnik mógłby kosztować o 10% mniej od współczesnych silników disla, zatem zmniejszyłaby się różnica w cenie pojazdów napędzanych silnikiem benzynowym a dieslowskim Achates.

Niemieccy konstruktorzy silnika Jumo stworzyli unikatowy projekt, w ramach którego w jednym cylindrze umieszczono dwa tłoki i wyeliminowano głowicę cylindra. Powietrze i paliwo były kompresowane pomiędzy tłokami. Inżynierowie Achates wprowadzili dziesiątki drobnych poprawek do tego projektu. W ich ramach m.in. zmieniono kształt komory spalania i udoskonalono system wtrysku paliwa. Uzyskali w ten sposób doskonałe wyniki, jednak podkreślają, że testowano tylko jednocylindrowy prototyp, a dane z niego ekstrapolowano na teoretyczny silnik wielocylindrowy. Silnika nie sprawdzono też we wszystkich możliwych warunkach, jakie mają miejsce podczas jazdy. Inżynierowie Achates zauważają przy tym, że różnice pomiędzy jedno- a wielocylindrowym silnikiem są dobrze znane i mogą być precyzyjnie modelowane.

http://kopalniawiedzy.pl/...tes-Power,17333

adrian88888 - Nie Lut 03, 2013 20:46


Woda może się palić? Tak.Według National Geographic. Jak się okazuje za pomocą odpowiedniej częstotliwości Fal Radiowych można uwolnić ze słonej wody tlen i wodór które sprawią, że da się ją podpalić, a ogień będzie się utrzymywać. (więcej źródeł w powiązanych + wideo)

Przejdź do artykułu: http://news.nationalgeogr...ning-water.html

baria - Pon Lut 04, 2013 17:07

Smutna wiadomość o śmierci wynalazcy przenośnego magnetofonu Stefana Kudelskiego http://www.rp.pl/artykul/...agnetofonu.html Media zajmują się przepychankami transwestyty na stołek marszałka a ta wiadomość tak sobie pod dywanem.
Janusz77 - Czw Lut 07, 2013 21:52

Temat Keshe odżył na nowo za sprawą petycji o pokój, a także nowej teorii n/t jądra Ziemi-Żywa Plazma
http://youtu.be/v54BGfH79TM

adrian88888 - Nie Mar 03, 2013 10:38

Grawitacyjny telefon komórkowy bez emisji fal!

http://www.youtube.com/wa...d&v=iF69GNsjqCQ

Hartmut Müller jest twórcą Teorii Globalnego Skalowania. Wspólnie z Ralfem Otte oraz Martinem Nathansenem opracował mobilną technologię telekomunikacyjną (g-com), w oparciu o którą działa „biotelefon”.

Technologia g-com, wykorzystuje występujące w naturze zjawisko fizyczne tzw. „stojącą fale grawitacyjną”. Cechuje ją brak jakiegokolwiek obciążenia promieniami, w związku z czym wykorzystuje znikome ilości energii, jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia i nie potrzebuje masztów nadawczych. Dodatkową niewątpliwą zaletą jest fakt, że może działać praktycznie wszędzie; również pod wodą i pod ziemią – w czasie rzeczywistym.

W 2001 r. roku zaprezentowany został pokaz tej technologii na targach „IT Tagen”, gdzie połączono się wówczas z Uniwersytetem w Sankt Petersburgu. Matematycy wspólnie w fizykami rozwinęli technologię g-com tak, by można było używać jej w komunikacji zamiast tradycyjnych telefonów komórkowych.

Hartmut Müller dążył do tego, by technologia ta stała się dostępna dla wszystkich tak szybko, jak to możliwe i by można było wszędzie kupić „biotelefony”. Jak twierdził, g-com korzysta z naturalnej energii, ale przedstawiciele świata biznesu niestety nie widzą możliwości osiągania wielkich zysków. Ponieważ „biotelefony” łączą się bezpośrednio ze sobą, nie istnieje też żaden centralny operator, który mógłby na tym zarobić.

Urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych zostało zgłoszone jako wynalazek 2.02.2005r i zarejestrowane pod nr EP 01716651.

Hartmut Müller związał się z firmą GSDI, która gromadziła fundusze na rozwój technologii globalnego skalowania. Firma ta została oskarżona o oszustwo, a Müller stał się głównym oskarżonym o współudział w oszustwie. W lutym 2012r. wyjechał do Brazylii, ponieważ nie czuł się winnym zarzucanych mu czynów.
24.10.2012r., został aresztowany przez Agentów Interpolu w związku z wyrokiem wydanym przez sąd w Dreźnie, który skazał go na 4 i pół roku więzienia za używanie, nieprawdziwej zdaniem sądu, teorii globalnego skalowania wykorzystywanej w urządzeniach, które miały m.in. chronić przed smogiem elektronicznym i poprawiać stan zdrowia.

Sąd w Dreźnie uznał, że Muller oszukał ok. 3000 inwestorów, którzy zainwestowali w rozwój jego tchnologii. Muller nie przyznał się do winy, ponieważ twierdzi, że teoria ta jest prawdziwa, jednak biegły, który pojawił się na rozprawie w Dreźnie odrzucił teorię globalnego skalowania, mówiąc, że nie ma żadnego naukowego uzasadnienia.

Teoria globalnego skalowania zaliczana jest do pseudoauki opierającej się na ezoteryce, która nie ma potwierdzenia w badaniach naukowych.

W oparciu o tę teorię powstało jednak kilka urządzeń, które zostały zgłoszone jako wynalazki, a część z nich zarejestrowana.
1. Sposób i urządzenie do konwersji energii – proces konwersji energii kinetycznej przez wykorzystanie naturalnych efektów rezonansu, które zostały zoptymalizowane za pomocą globalnego skalowania, bardzo wysoka wydajność – Zgłoszone: 4 Sierpnia 2004 roku. Wynalazcy: Ralf Otte, Hartmut Müller, Vera Müller. Zgłaszający: Global Scaling Technologies AG, Uzwil, CH (wygasła rejestracja 2011). Zarejestrowane jako WO 2006/012762
2. Aparatura i metody konwersji energii. – wykorzystanie odpychania i efektów wirujących z wirnika magnetycznego dzięki czemu osiągnięty został efekt perpetuum mobile. Zgłoszony: 22 Grudnia 2004 roku. Wynalazcy: Hartmut Müller Vera Müller, Urs Bühler, Ralf Otte. Zgłaszający: Global Scaling Technologies AG, Uzwil (wygasła rejestracja 2009)
3. Sposób i urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych. – urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych („biokomórka”). Zgłoszone: 2 Lutego 2005 r. Wynalazcy: Ralf Otte, Hartmut Müller Martin Nathansen. Również zarejestrowany jako EP 01716651.

Publikacje na temat Teorii Globalnego Skalowania można znaleźć m.in. w kwartalniku „Postęp w dziedzinie fizyki” (Progress in Physics). Jest to alternatywny internetowy dziennik poświęcony tematyce fizyki i matematyki.

W czasopiśmie tym publikowane są tematy uznawane za „pseudo-naukowe”, czyli takie, które nie są jeszcze poparte badaniami naukowymi.

Można tam znaleźć wiele informacji na temat wolnej energii, perpetum mobile a także prace podważające teorię względności.

Jednym z autorów publikacji w „Progress in Physics” był bułgarski fizyk Stefan Marinov, ur. 1.02.1931r., zwolennik fal skalarnych, przeciwnik teorii relatywistycznych.

Twierdził, że możliwe jest zbudowanie perpetum mobile. W ostatnich latach jego prace zostały zaakceptowane również przez renomowane czasopisma.
Oficjalne źródła podają, że 15 lipca 1997 r., popełnił samobójstwo, skacząc z budynku biblioteki Uniwersytetu w Graz.

Gerhard Steinbach, niemiecki doradca inwestycyjny z Lipska, i jednocześnie przedstawiciel GSDI, dla Niemiec. Doradzał inwestowanie w wolną energię oraz komunikację za pośrednictwem fal grawitacyjnych.

W 2009 roku został aresztowany i jak podają oficjalne źródła w marcu 2010r. odebrał sobie życie.

http://iluminaci.com/ads/...ia-aresztowany/

Większość stron związanych z Teorią Globalnego Skalowania nie działa.

Teoria Globalnego Skalowania

http://www.morint.com
http://www.secureball.de
http://www.gsdi-cyprus.com/

muchomorek - Nie Mar 03, 2013 15:29

Cytat:

"...Woda to nie tylko H2O, woda to życie.
Dostęp do wody pitnej został uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych za fundamentalne prawo człowieka.
Woda to jednak także wielomiliardowy biznes.
Wydaje się, że Bruksela już zdecydowała: woda w przyszłości należeć będzie do prywatnych korporacji, a nie do każdego z nas..."


http://www.orwellsky.blog...watne-rece.html

Jakub - Nie Mar 03, 2013 16:32

Po prostu kończą się na Ziemi zapasy słodkiej wody nadającej się do picia.
Paru cwaniaków postanowiło robić interes na resztkach. Kto będzie miał wodę będzie miał władzę.
W zasadzie to już kwitnie ten interes. Pozamykany dostęp do wielu źródeł naturalnych, a wodę tak wypływającą sprzedaje się w butelkach i pojemnikach, z tysiąckrotnym zyskiem.

muchomorek - Pon Mar 04, 2013 18:23

Czy ktos wie cokolwiek na ten temat ?

cytat:
"Aero2 – darmowy Internet. Dlaczego nikt o nim nie słyszał?

Nikt – trochę przesadzone, ale naprawdę niewiele osób wie, że ma możliwość korzystania z Internetu za darmo. Firma Aero2 wygrywając jeden z przetargów została zobligowana do udostępnienia Polakom darmowego Internetu na paśmie 900 Mhz. Prędkość Internetu nie jest oszałamiająca. Przez pierwszy rok możemy cieszyć się prędkością 256 kb/s. Później prędkość wzrasta co najmniej dwukrotnie (co najmniej 512 kb/s). Oczywiście żeby skorzystać z usługi, należy złożyć zamówienie (PDF).

Od września zmienił się regulamin usługi i nie musimy odbierać karty SIM osobiście w Warszawie – możemy zamówić dostawę do domu (list).
Krok po kroku jak otrzymać darmowy Internet bez wychodzenia z domu (detale: instrukcja ze strony AERO2):
zrobić kopię dowodu osobistego
wykonać dwa przelewy:
za depozyt – 20 zł
za wysyłkę – 7 zł
wypełnić wniosek
potwierdzenia wykonanych przelewów zachować lub wydrukować
wysyłać listem (a jednak trzeba wyjść z domu) powyższe cztery dokumenty na adres podany na stronie
… i czekamy na odpowiedź.
Na stronie Aero2 została zamieszczona informacja, że kart SIM możemy spodziewać się najszybciej po 12 września.
Istotną kwestią jest zasięg dostarczanego Internetu. Na stronie (link), po odznaczeniu technologii LTE, możemy sprawdzić czy będziemy mogli skorzystać w wybranych miejscach z Internetu.
Oczywiście należy posiadać odpowiedni modem 3G do obsługi karty SIM (lub telefon). Na stronie Aero2 znajduje się również lista kompatybilnych (przetestowanych) urządzeń. Godnym uwagi modemem jest Sierra Wireless USB 307Modem HSPA+ (ceny oscylują w granicach 200 zł, a sprzęt zbiera bardzo dobre recenzje).
Pozostaje tylko czekać i mieć nadzieję, że nie będzie to wieczność.
A dlaczego nikt o nim nie słyszał? Bo kto będzie reklamował darmową usługę, która została na nim wymuszona, jak będzie reklamować płatną, którą wygrał w przetargu."

źródło:
http://detektywprawdy.blo...ego-nikt-o.html

Ysanna - Wto Mar 05, 2013 17:00

Slyszelismy i niektorzy uzywaja z satysfakcja :)
Na wielu stronach sa reklamy Aero2, czesto pojawiaja sie na zmianynaziemi.pl

Dokladniejsze info o Aero2 jest takie ze jest to jedna z podfirm + i zeby wlasnie + przez kilka lat mogl byc jedynym dostawca internetu LTE musial udostepnic darmowy internet dla Polskiego odbiorcy.

Wiele modemow jest komaptybilnych z karta aero, pasuja wszystkie od Playa i nie kosztuja duzo, mozna karte aero wlozyc do telefonu i po skonfigurowaniu polaczenia smigac po necie ;)

baria - Pon Mar 18, 2013 18:34

Odkrycie polskich naukowców lek z jajek http://www.rmf24.pl/nauka...wcow,nId,943944
Stella - Sob Kwi 20, 2013 00:43

Interesująca wiadomość. Przetłumaczona na szybko za pomocą googli:Porwanie - prosta, jedna z najbardziej niebezpiecznych aplikacji wszechczasów.

Jest wiele aplikacji /App/: Notatki, przepisy kulinarne, muzyka. Porwanianie należały do tego na razie. To się nie zmieniło. Młody konsultant z Niemcy szokujący świat


Czy to odnosi się do potencjalnie niebezpiecznej aplikacji wszechczasów?

Podczas konferencji "Hack in the Box" w Amsterdamie, niemiecki bezpieczeństwa konsultant Hugo Teso wykazał w zdumiewający sposób, w jaki sposób pewne systemy nowoczesnych samolotów komercyjnych są. Teso, nawet wieloletni pilot, oświadczył, że przez trzy lata pracował w aplikacji internetowej ("Simon"), co pozwoliłoby im na zdalne sterowanie samolotu. "Simon", powiedział, może być łatwo wykorzystane na aplikacji ("PlaneSploit") dla systemu operacyjnego Android.


Według blogu, "Net-security.org" publiczności wykładu Tesos powinien być zaintrygowany. Na stronie pracodawcy, użytkownicy mogą wyświetlić prezentację w prezentacji PDF. Zasadniczo, jest to w "Simon" do braku bezpieczeństwa IT w samolotach komercyjnych. Teso, która działa na nastoletnich zdjęć w sieci z kucykiem i kolczyk, stwierdziła, że ​​niektóre systemy powietrzne nie są zabezpieczone i nie ma szyfrowania.


Przez radio, konsultant był w stanie manipulować dane do wysłania nowych poleceń i mylić autopilota. Kierunek, wysokość i prędkość, nawet wyświetlacz w kabinie może zmienić TESO. W Amsterdamie, zademonstrował "PlaneSploit" z nabyciem wirtualnego samolotu. "Możesz użyć tego systemu na prawie wszystko, co ma zrobić z nawigacji statku powietrznego na zmiany", mówi Teso do "Forbes.com". "To wymaga dużo brzydkich rzeczy."

W sieci istnieje sceptycyzm

W sieci, w biznesowych i rządowych agencji uczestniczyli Tesos wykład dla gorących dyskusji. Technologia strona "Engadget.com" wątpił praktyczność "Szymona" i "PlaneSploit". Zatem wnioski rzeczywiście działa w wirtualnym samolotu, ale w rzeczywistości nie jest to przypadek.


Lotnictwo i astronautyka takie firmy jak Rockwell i Thales już nawiązał kontakt z Niemcami. Chcesz analizować kody ataku nie publikowanych szczegółów Teso. FAA, Federal Aviation Authority i EASA, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, ogłosiły plany zamknięcia zidentyfikowanych słabości Teso tak szybko, jak to tylko możliwe.

Na stronie internetowej Tesos ("Cat Kommander") jest światowym lot na drodze wciąż wydaje się w porządku. Na stronie internetowej niemieckiego wita swoich użytkowników, z przyjaznym "miau".

13.04.2013 13:47 | Clock


http://www.n24.de/n24/Nac...ler-zeiten.html

adrian88888 - Wto Cze 04, 2013 14:55

Silnik przyszłości..., z przeszłości. [Stirling]


75 konny Silnik Stirlinga zaprojektowany przez NASA, miał trafić do sprzedaży, ciekawe dlaczego tak się nie stalo. [Materiał z 1992r.]


http://www.youtube.com/wa...e&v=H_Vnxapd5fs

Silnik Stirlinga – silnik cieplny, który przetwarza energię cieplną w energię mechaniczną, jednak bez procesu wewnętrznego spalania paliwa, a na skutek dostarczania ciepła z zewnątrz, dzięki czemu możliwe jest zasilanie go ciepłem z dowolnego źródła. Źródłem ciepła może być w szczególności proces spalania jakiegoś paliwa, ale nie jest to konieczne.

muchomorek - Czw Sie 22, 2013 18:49

"Wysokowydajny implozyjny układ paliwowy"

Ciekawie opisane perypetie człowieka, wynalazcy układu oszczędzajacego paliwo...
http://prawdaxlxpl.wordpr...uklad-paliwowy/

Alvin88 - Pią Sie 23, 2013 00:15

Było to kiedyś w magazynie NEXUS.

Jeśli ktoś jest zainteresowany budową tego, to kontakt proszę na priv.

Ten dokument o którym mowa to patent US 05782225 – do ściągnięcia tutaj:
Plik z tym dokumentem
Spakowany najnowszym RAR’em – który jest do ściągnięcia stąd właśnie.

Jest tam też kilka innych dokumentów, które mogą się przydać do tego tematu…..

Jakub - Pią Sie 23, 2013 01:28

muchomorek napisał/a:
"Wysokowydajny implozyjny układ paliwowy"

Ciekawie opisane perypetie człowieka, wynalazcy układu oszczędzajacego paliwo...
http://prawdaxlxpl.wordpr...uklad-paliwowy/


Przepraszam w co się bawisz? zresztą jak widzę z poparciem Twoim Alvin.

Na końcu artykułu znajduje się link :
Cytat:
Niniejszy artykuł uzyskano za pośrednictwem Electrifying Times, którego pokazowe wydanie z roku 2002 zawiera omówienie gaźników umożliwiających długie przebiegi z wykorzystaniem małych ilości paliwa oraz prześladowanie tych wynalazków przez spółki naftowe i samochodowe.

http://raynold.prv.pl/


Informuje każdego kto kliknął w ten link , a nie ma zainstalowanego programu antywirusowego , że jego komputer został tam zarażony złośliwym oprogramowaniem.

nexx - Pią Sie 23, 2013 03:35

A mnie wyszło coś takiego. Raczej nie wygląda mi to na stronę z wirusem. Dodam że korzystam z AVG
muchomorek - Pią Sie 23, 2013 07:44

Jakub napisał/a:
Przepraszam w co się bawisz?


Kuba, nie bardzo rozumię o co Ci chodzi z tym pytaniem ?
W nic sie nie bawię, uznałam po prostu, że temat jest ciekawy po jego przeczytaniu i dałam link do strony "Prawda XLX" aby każdy mógł przeczytać...

Te wpis, który zainstalowałeś na stronie, ja również zobaczyłam, kiedy po przeczytaniu posta Nexxa wrzuciłam w wyszukiwarkę hasło: Ryszard Kusz..., mój komputer wyswietlił własnie takie samo ostrzeżenie...
Nie wiem o co chodzi, chyba tylko o to, by jak najmniej ludzi drążyło te tematy :(

Jakub - Pią Sie 23, 2013 08:05

Przeskanuj wiec swój komputer , scan uruchom z zimnego startu , bez ładowania systemu.
Antywirus nie zawsze wykrywa wirusy w trakcie pracy na bieżąco.
Również zarażony jest link podany przez Alvina p.t "Plik z tym dokumentem"
Cytat:
Ten dokument o którym mowa to patent US 05782225 – do ściągnięcia tutaj:
Plik z tym dokumentem
Spakowany najnowszym RAR’em – który jest do ściągnięcia stąd właśnie.
Linku z Rarem już nie sprawdzałem.
Poza tym róbta i myślta sobie co chceta, jak mawia Owsiak , to Wasze komputery a nie mój , ja nad swoim właśnie spędziłem całą dzisiejszą noc na skanowaniu i wiem o czym mówię .. Wyniki wam przekazałem, co z tym zrobicie Wasza sprawa , nie mój wóz i nie moje konie.

Alvin88 - Pią Sie 23, 2013 08:42

Jakub, Ty masz na mnie jakąś alergię, prawie jak ksiądz Rydzyk na telewizję TVN. :D

Ten plik, jak i cały mój komputer jest na bierząco skoanowany ESET, (teraz będzie wojna o to który lepszy), na bierząco.

Dowcip:
Przychodzi blondynka do lekarza:
- Doktorze, wszystko mnie boli, dotykam palcem nosa - boli, dotykam kolana - boli, dotykam brzucha - boli.
- Ma pani złamany palec.

Tak, to była metafora.

Jakub - Pią Sie 23, 2013 08:47

Żadnej wojny nie będzie:
Cytat:
Wasza sprawa , nie mój wóz i nie moje konie.
_________________

muchomorek - Pią Sie 23, 2013 10:59

Jakub napisał/a:
Przeskanuj wiec swój komputer , scan uruchom z zimnego startu , bez ładowania systemu.


Kuba bardzo dziękuję za radę :) ale... prawdę mówiąc to zupełnie nie wiem jak się za to zabrać i co w ogóle znaczy "uruchom z zimnego startu" ??? :(

Sprawy komputera, programowania, programów etc... są mi tak dalece obce, że nawet nie pojmuje języka, jakim czasami operujecie w tym temacie...
Mam zainstalowany przez człowieka z punku obsługi blueconnect - jakiś darmowy program avast i to wszystko... Jak na razie działa, choć od kilku dni wyświetla mi się info, że czas się kończy i że muszę wykupić jakiś nowy avast... Pewnie znowu zawiozę komputer do tego pana, bo sama napewno tego nie zrobię :(

de99ial - Pią Sie 23, 2013 13:41

Avast jest specyficzna aplikacją i proponowałbym nie ufać jej całkowicie (potrafi znaleźć nieistniejącego wirusa i nadać mu nazwę)

Bardzo często antywirusy z włączoną ochroną "przeglądania internetu" bazują na źródłowych serwisach gromadzących dane o "niebezpiecznych witrynach". Tylko, że wystarczy grupa osób, zgłaszających dany adres jako "niebezpieczny" i ta dam - efekt gotowy.

Polecam MBAM, Avirę, są mniej inwazyjne a skuteczne.

Avirę można pobrać stąd:
https://www.avira.com/en/downloads naturalnie wersja free

MBAM można wziąć stąd:
http://www.malwarebytes.org/ wersja darmowa na skaner na żądanie i warto nim przelecieć dyski raz na jakiś czas, jako uzupełnienie dla Aviry.

Odinstalować Avasta mozna TYLKO za pośrednictwem ich narzędzia:
http://www.avast.com/uninstall-utility

Avira w wersji free podczas aktualizacji wyświetla reklamę pełnej wersji, ale nie wymaga żadnych kodów, rejestracji itd.

Pozdrawiam serdecznie :)

muchomorek - Pią Sie 23, 2013 16:36

de99ial napisał/a:
Polecam MBAM, Avirę, są mniej inwazyjne a skuteczne.


Bardzo dziękuję za podpowiedź :)

Mam pytanie: Czy jeśli zainstaluję Avira to mam odinstalować Avasta ?

de99ial - Pią Sie 23, 2013 16:39

Zdecydowanie.

Nie poleca się posiadania dwóch programów antywirusowych, zwłaszcza działających "w tle" ponieważ będą wchodzić sobie w pole.

Pozdrawiam serdecznie :)

muchomorek - Pią Sie 23, 2013 16:49

Wielkie dzięki :D Zrobię to jeszcze dzisiaj...
Mariuszsz - Pią Sie 23, 2013 22:56

Z tym Avastem to możne być kłopot. Mailem go. Licencja byłą ważna. Pewnego razu zaczął mi wyświetlać komunikat po angielsku w znaczeniu : " komputer jest bardzo dobrze chroniony nie podejmować żadnych działań". Nie reagowałem do momentu gdy chciałem żeby zaktualizował bazę wirusów. Ale nie chciał aktualizować się. Nie chciał skanować komputera, nie chciał się odinstalować. Inne darmowe antywirusy nie chciały działać. Zainstalowałem oryginalny pakiet ESET. Nie chciał się aktualizować a datę ostatniej aktualizacji bazy wirusów podawał 1636r. Jestem informatyczne chałupnictwo ale przypadkiem na stronie ESET uruchomiłem testowe skanowanie komputera przez co moj ESET pobrał beza wirusów. A po skanowaniu komputera wyszło 562 szt. paskudztwa na trzymiesięcznym nowym twardym dysku. Nie odwiedzam "paskudnych " stron.
Jakub - Pią Sie 23, 2013 23:33

Też miałem już przypadek , gdy nawet sam Avast był zarażony wirusem, wykrył to po pobraniu aktualizacji dopiero. Inne programy też miewałem. Było ich co najmniej ze 6, lub 8 zanim wszedłem w Avasta. Nie będę się wypowiadał na temat jakości tych programów.
Nie mniej pozostanę przy Avaście. Jeszcze nie zdarzyło się żeby opcja skanowania bez uruchomienia systemu nie uporała się ze wszystkimi świństwami jakie potrafią wleźć do kompa.

de99ial - Sob Sie 24, 2013 00:56

Pamiętajcie - najsłabszym ogniwem wszelkich systemów jest użytkownik.
Świadomie korzystanie z sieci jest najlepszym zabezpieczeniem i żaden program czy komplet programów tego czynnika nie zastąpi.

Jakkolwiek Jakubie dołóż do swojego Avasta MBAM, tak na wszelki wypadek.

Pozdrawiam serdecznie :)

baria - Sro Paź 02, 2013 09:16

Kto wirusem wojuje od wirusa może zginąć, adaptacja rosyjskiego opracowania przez Jeznacha http://jeznach.neon24.pl/...yberwojna-z-usa
Jakub - Pią Kwi 22, 2016 12:51

" Osoba która twierdzi, że coś jest niemożliwe, nie powinna przeszkadzać tym, którzy już to robią " Tak brzmi przysłowie chińskie.
Niezwykle ciekawa rozmowa Janusza Zagórskiego z Januszem Grabowskim na temat fizyki klasycznej i nie tylko. Stawia w zupełnie innym świetle to czego nas nauczono, a właściwie jak nas zaprogramowano, oraz to jak przywykliśmy rozumieć naszą rzeczywistość.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group